Volkskrant.nl, 18-03-2016, redactie .2011

Wilders hekelt 'minder-proces' en wil andere rechter

Geert Wilders heeft in de rechtbank op Schiphol herhaald dat hij 'minder Marokkanen wil'. De PVV-leider moest zich vrijdag in een regiezitting verantwoorden voor zijn 'meer of minder Marokkanen' uitspraken. Wilders noemde het proces politiek en hij riep één van de rechters op om te vertrekken. De Volkskrant hield een slow blog bij. Dat kunt u hieronder teruglezen.Live


Regiezitting afgelopen, 7 april verder

De regiezitting is afgelopen. De rechtbank beslist donderdag 7 april over het verzoek van advocaat Geert-Jan Knoops om de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders te schorsen. Knoops wil eerst een onderzoek naar het lekken van zijn concept-pleitnota naar het AD. 'De vrijheid van de verdediging is in het geding', benadrukt Knoops. 'Het is een aanslag op dit proces en de vrijheid van Wilders om zich te kunnen verdedigen en onbelemmerd te kunnen communiceren met zijn advocaat.'

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. 'Tot nu toe heeft het lek geen gevolgen gehad. Er is dan ook geen grondslag om de zaak te schorsen', vindt de officier van justitie.

Naast het schorsingsverzoek van Knoops zal de rechtbank ook ingaan op de verzoeken van de verdediging om een aantal deskundigen onderzoek te laten doen. Die experts moeten wat Knoops betreft de juiste context weergeven waarin Wilders zijn gewraakte ‘Minder Marokkanen’-uitspraken heeft gedaan.

 —— 18 maart 2016, 19:47

Wilders haalt fel uit naar rechter

Wilders uit in zijn verhandeling felle kritiek op een van de drie rechters. Volgens de PVV-leider heeft rechter Van Rens zich in het verleden negatief uitgelaten over politieke standpunten van zijn partij. Ook zou ze in een televisieprogramma de rechterlijke beslissing tijdens zijn vorige proces om de wraking van de rechter toe te wijzen bekritiseerd hebben.

‘Er is in heel Nederland één rechter geweest die openlijk kritiek heeft geleverd op deze rechtelijke beslissing over mij. Uitgerekend tegenover die rechter, sta ik hier vandaag. Ik hoop dat u begrijpt dat ik er weinig vertrouwen in heb’, aldus Wilders.

Hierop vroeg Wilders of rechter Van Rens de huidige zaak naast zich neer wil leggen. ‘Het zou u sieren indien u zich van deze zaak zou verschonen. En ik roep u daartoe dan ook met klem op.’

 —— 18 maart 2016, 19:33

'Gigantisch Marokkanen-probleem'

Geert Wilders heeft nu zelf het woord genomen. 'Vrijheid van meningsuiting is het enige dat ik nog heb. Ik geef niet op. Ik vind het een schande dat ik hier moet staan en dat vinden veel mensen in binnen- en buitenland ook. Ik heb gesproken over minder Marokkanen. Waarom deed ik dat? Omdat ik minder Marokkanen wil’, aldus de PVV-leider die stelt dat Nederland een gigantisch Marokkanen-probleem heeft.

‘Het is mijn taak om dat eerlijk te benoemen. Hoe ik dat wil staat al sinds 2006 in mijn verkiezingsprogramma. Ik heb niet gezegd dat alle Marokkanen niet deugen, of dat ze allemaal het land uit moeten. Maar wel dat er minder Marokkanen moeten zijn.’

 —— 18 maart 2016, 18:28

OM: geen reden stilleggen zaak

Er is geen reden om de strafzaak tegen Geert Wilders te bevriezen. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Advocaat Geert-Jan Knoops en Wilders hebben volgens de openbaar aanklager nog voldoende mogelijkheden om met elkaar te communiceren en hun verdediging voor te bereiden.

Knoops verzocht de rechtbank vrijdagochtend om de zaak tegen de PVV-leider te schorsen. Hij wil eerst onderzoek naar het lekken van zijn concept-pleitnota naar het AD. 'De vrijheid van de verdediging is in het geding', benadrukte Knoops. 'Het is een aanslag op dit proces en de vrijheid van Wilders om zich te kunnen verdedigen en onbelemmerd te kunnen communiceren met zijn advocaat.'

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. 'Tot nu toe heeft het lek geen gevolgen gehad. Er is dan ook geen grondslag om de zaak te schorsen', vindt de officier van justitie.

 —— 18 maart 2016, 15:57

Pauze

Knoops heeft zich 'de blaren op de tong' gepraat. Hij heeft zich in enkele uren door meer dan 300 pagina's pleitnota gewerkt. De rechtbank vroeg al eerder om een onderbreking, maar Knoops praatte stug door. Er wordt nu pauze gehouden tot 17 uur. Daarna zal Geert Wilders ook nog het woord nemen.

 —— 18 maart 2016, 15:22

Verdediging wil alle aangevers horen

Knoops roept de rechtbank op om alle personen die aangifte tegen Wilders hebben gedaan, op te roepen als getuige. Volgens het OM zijn er ruim 6.400 aangiftes binnen gekomen. Volgens Knoops is er meerdere malen valse, of onvolledige aangifte gedaan. De integriteit van het onderzoek is volgens Knoops in het geding.

Ook vindt Knoops dat de verdediging alle bewindslieden die zich publiekelijk tegen de uitspraken van Wilders hebben uitgesproken mag oproepen. Volgens hem hebben deze mensen de publieke opinie beïnvloed.

 —— 18 maart 2016, 14:22

Knoops wil De Hond als deskundige


De oproep van Knoops om Maurice de Hond als deskundige op te roepen leidt tot gegniffel in de zaal. Maar de advocaat is serieus. Volgens hem kan De Hond licht werpen op het draagvlak voor de uitspraken onder het electoraat van Wilders.

Als dat draagvlak hoger is, kan dat gevolgen hebben voor de vrijheid om bepaalde dingen te zeggen, aldus de Knoops. 'Het is de taak van de politicus om de gevoelens van zijn electoraat te vertolken.'

 —— 18 maart 2016, 13:36

Hervatting

Knoops is weer begonnen met het uiteenzetten van zijn pleitnota. Hij zegt dat een Amerikaanse getuige-deskundige bereid is vragen te beantwoorden over Wilders in de rechtszaal.

Knoops zit op ongeveer driekwart van zijn pleidooi en verwacht deze middag nog twee uur nodig te hebben. Daarna krijgt Geert Wilders het woord.Wilders hekelt 'minder-proces' en wil andere rechter
© ANP

 —— 18 maart 2016, 13:08

Timing

Volkskrantverslaggeefster Elsbeth Stoker bevestigt dat het grootste nieuws eigenlijk aan het begin van het urenlange pleidooi van Knoops zat; dat hij eerst het onderzoek naar het lekken van de pleitnota wil afwachten, voordat het proces verder kan.

Stoker: 'Dat zal in ieder geval voor vertraging zorgen. Ik weet niet of dat qua timing wel handig is. Nu lijkt het proces zo rond de start van de verkiezingscampagne te eindigen. Als het verder vertraagt, kan dat zomaar na de verkiezingen zijn. Of dat positief of negatief voor Wilders is, weet ik niet.'

Tijdens de uiteenzetting van zijn pleitnota probeerde Knoops het proces tegen Wilders af en toe in de politieke sfeer te trekken en te benadrukken dat wat hem betreft Wilders te lichtvoetig is gedagvaard, aldus Stoker.

Volgens Stoker is er de komende uren weinig anders te verwachten dan 'juridisch gebabbel'. Aan het einde van de middag krijgt Geert Wilders het woord. 'Dat kan nog interessant zijn', aldus Stoker.Wilders hekelt 'minder-proces' en wil andere rechter
© EPA

 —— 18 maart 2016, 12:54

Pauze

Pauze. Na twee uur spreken vindt Knoops het welletjes. Hij stelt voor de uiteenzetting van zijn pleitnota een half uur te schorsen. Daarna schat hij nog weer twee uur nodig te hebben om zijn betoog af te ronden.

 —— 18 maart 2016, 11:46

Uiteenzetting pleitnotaWilders hekelt 'minder-proces' en wil andere rechter
© ANP

Ruim drie kwartier is Knoops nu bezig met het uiteenzetten van het eerste gedeelte van zijn pleitnota. De advocaat heeft 39 onderzoekswensen ingediend. Daarvan zijn er 32 afgewezen. Knoops vindt dat geen 'evenwichtige verhouding' en wil dat de afgewezen verzoeken opnieuw worden bekeken.

Daarnaast noemt hij het 'een angstaanjagend fenomeen' dat getuigen niet durven te verschijnen in de rechtbank als het gaat om Wilders. Zo had socioloog Werdmölder eerst toegezegd als getuige-deskundige naar de rechtbank te komen, maar hij trok zich terug.

Boven alles wil Knoops voor Wilders een eerlijk proces. 'We staan aan de vooravond van een proces dat in onze samenleving baanbrekend kan zijn, namelijk: waar staan wij als samenleving voor?' Volgens hem gaat deze zaak over wat precies de grens is van de vrijheid van meningsuiting. Er wordt volgens Knoops met twee maten gemeten. PvdA-politici Spekman en Samson werden na uitspraken over Marrokanen niet vervolgd.

Knoops waarschuwt voor gevaar dat die vrijheid "meaningless mantra" wordt, afhankelijk van vraag of je #Wilders aardig vindt.
— Saskia Belleman(@ SaskiaBelleman)
 —— 18 maart 2016, 11:05

Verdediging

De advocaat van Wilders heeft zijn betoog over het lekken van de pleitnota afgerond. Nu gaat hij verder met datgene waarom hij naar de rechtbank is gekomen: de verdediging van Wilders. Overigens kan Knoops ondanks zijn uurtje slaap nog wel grappen maken. Hij heeft zijn pleitnota namelijk in kleine oplage uitgeprint. 'Ik kan ze ook elektronisch doen toekomen. Of, dat woord kan ik nu beter niet meer gebruiken. Maar misschien kan het per usb-stick?', zegt hij grappend.

Knoops heeft zo'n honderd pagina's te presenteren. De eerste drie hoofdstukken zullen ruim twee uur in beslag nemen, schat Knoops. Daarna stelt hij een pauze voor.Wilders hekelt 'minder-proces' en wil andere rechter
© AP

 —— 18 maart 2016, 10:41

'Eerst onderzoek, daarna verder'

Knoops kan naar eigen zeggen Wilders niet verdedigen als hij niet weet hoe de vetrouwelijke pleitnota bij derden is gekomen. Hij wil eerst een onderzoek naar het lekken van de pleitnota. Daarna kan het proces pas verder, meent hij. Volgens hem straalt de lekzaak op zijn gehele kantoor af. 'Hoe kunnen cliënten ons nu nog vertrouwen?'

Hij wil dat de rechtbank 'een diepgaand onderzoek uitvoert' naar wat er is gebeurd, met drie vragen: wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, hoe heeft het kunnen gebeuren en om welke gegevens gaat het? En: wie is verantwoordelijk? 'Dat zijn essentiële vragen voordat wij verder kunnen gaan met een adequate verdediging voor deze man, rechts naast mij.' Daarna kan het proces verder. 'Als het vertrouwen is hersteld.'

Knoops overweegt ook aangifte te doen tegen het AD.

Een verdachte heeft recht op vertrouwelijke communicatie met zijn advocaat, benadrukt Knoops weer. #Wilders
— Saskia Belleman(@ SaskiaBelleman)
 —— 18 maart 2016, 10:36

Knoops aan het woord

Het kabeltje van Knoops is gevonden, dus neemt de advocaat van Wilders het woord. 'De vrijheid van verdediging', staat volgens Knoops centraal in het proces. Verder heeft hij afgelopen nacht één uur geslapen, vanwege de uitgelekte pleitnota. Volgens hem een 'aanslag op dit proces' en het beschadigt Wilders' verdediging.

Hij werd gisteravond kort na zessen gebeld door de AD-journalist die de pleitnota in bezit had. 'Ik ben nu dertig jaar advocaat, maar ik stond echt even met mijn mond vol tanden.'

 —— 18 maart 2016, 10:14

Opvallend

Volkskrantverslaggeefster Elsbeth Stoker noemt het 'opvallend' dat een medewerker van Wilders voor zijn 'minder, minder'-uitspraak de zaal in zou zijn gegaan om te verkondigen dat Wilders die uitspraak ging doen om zo het publiek te instrueren. Dit verkondigde de officier van justitie in zijn betoog.

Het zou betekenen dat de uitspraak geen spontane ingeving was, maar goed doordacht. De officier baseert zich op getuigenverklaringen van PVV-leden en volgens hem is de toespraak 'bewust scherp neergezet', want vooraf was er nog zorg of het publiek 'juist zou reageren'.Wilders hekelt 'minder-proces' en wil andere rechter
© ANP

 —— 18 maart 2016, 10:13

Arrestaties

In de buurt van Schiphol zijn vanmorgen zes mensen aangehouden die onderweg waren naar het proces van Geert Wilders in de rechtbank. In hun auto's vond de marechaussee messen en pepperspray. Het zestal is meegenomen om proces-verbaal op te maken. Het is niet duidelijk wat de zes van plan waren.

 —— 18 maart 2016, 10:08

Knoops aan het woord

De officier is klaar met zijn betoog. Nu krijgt Geert-Jan Knoops, de advocaat van Wilders, het woord. Wel met enige vertraging, want het kabeltje voor zijn powerpointpresentatie is zoek. De zitting wordt kort onderbroken.

 —— 18 maart 2016, 09:53

Officier van justitie

Als eerste is de officier van justitie aan het woord, Wouter Bos. Hij ontkent dat het proces politiek gemotiveerd is. Hij wil met het proces racisme en haat in de kiem smoren. 'Niemand is daarvan gevrijwaard. Ook een politicus niet (...) dit proces gaat over fundamentele waarden.'

OvJ ontkent dat proces politiek gedreven is. Ook extra podium dat #Wilders zou krijgen is door OM niet meegewogen.
— Saskia Belleman(@ SaskiaBelleman)
 —— 18 maart 2016, 09:39

'Geen kennis genomen van berichten'

De voorzitter van de rechtbank opent de zitting. 'De rechtbank heeft geen kennis genomen van berichten in de media', zo zegt hij. Daarmee refereert hij aan het lekken van de pleitnota van Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops. Lees daar meer over in het nieuwsbericht over de zaak-Wilders.

Door het lekken van die nota gaat de zaak roerig van start. Het AD heeft de nota in handen, waarin onder meer naar voren komt dat Wilders van plan was het kabinet te dagen. Knoops en Wilders reageerden woedend op het lekken. 'Dit proces is nu al een farce', twitterde Wilders. Knoops wil een onafhankelijk onderzoek naar het lek. Hij vermoedt een hack.

Fraude met valse aangiften - nalatig OM - pleitnota advocaat + strategie verdediging op straat. Wat 'n enorme bende. Proces nu al een farce.
— Geert Wilders(@ geertwilderspvv)

Wilders hekelt 'minder-proces' en wil andere rechter
© ANP

 —— 18 maart 2016, 09:39

'Klein groepje demonstranten'

Verslaggeefster Elsbeth Stoker zit in de rechtszaal. Ze laat weten dat er 'een klein groepje demonstranten' vanochtend voor de deur van de rechtszaal stond.

 —— 18 maart 2016, 09:33

Wilders in de rechtszaalGeblindeerde busjes komen aan bij de rechtbank op Schiphol.
Geblindeerde busjes komen aan bij de rechtbank op Schiphol. © ANP

Wilders werd vrijdagochtend met een politie-escorte naar de rechtbank in Schiphol gebracht. Hij liet rond half negen op Twitter weten onderweg te zijn naar de rechtbank. 'Niemand zal mij het zwijgen opleggen. Geen terrorist, geen premier en ook geen rechtbank', zo laat de politicus weten.

Inmiddels zit hij in de zaal, waar drie fotografen hem driftig vastleggen. Wilders lijkt ontspannen. Hij maakt met zijn telefoon weer foto's van de fotografen en geeft ze zelfs instructies. Onderstaande foto plaatste hij zojuist op Twitter.

In de zaal - rechtbank. pic.twitter.com/uPwM7uqTpv
— Geert Wilders(@ geertwilderspvv)
 —— 18 maart 2016, 09:30

Hoe zat het ook alweer

De zitting in de rechtbank op Schiphol staat op het punt van beginnen. Maar hoe is het eigenlijk zover gekomen? Bekijk hieronder een uitlegvideo over het proces tegen Wilders.

Red.: 

Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]