De Volkskrant, 21-03-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink .2011

Proces Wilders

De pleitnota van Wilders' advocaat onthult politieke touwtrekkerij tussen rechtbank en verdediging.

Tussentitel: Voer het politieke debat niet in de rechtszaal

Abject was Wilders' uitspraak zeker. Zijn retorische vraag 'Willen jullie in deze stad meer of minder Marokkanen?' aan zijn aanhang op 19 maart 2014, de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, was een provocatie die onder Marokkaanse Nederlanders als een klap in het gezicht werd ervaren.

'Belediging op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat', maakt het Openbaar Ministerie hiervan. In een toelichting verklaarde Wilders indertijd dat het hem niet ging om de Marokkanen als groep, maar om criminelen van Marokkaanse afkomst. Ook in de verdediging door advocaat Knoops staat de politieke 'context' van de uitspraak centraal, waarmee bedoeld wordt het benoemen van onvred
e die onder veel kiezers leeft.

Zeker voor politici geldt dat de vrijheid van meningsuiting zwaar moet wegen. Het politieke debat moet niet in de rechtszaal worden gevoerd - en dat gaat nu wel gebeuren. Wilders zat niet op dit proces te wachten, maar nu gebruikt hij de zaak om er politieke munt uit te slaan.

Het uitlekken van de concept-pleitnota van Wilders' advocaat Knoops zal bij zijn aanhangers de indruk versterken dat tegen de PVV-leider een complot wordt beraamd. Hoe dan ook moet de toedracht van de inbraak in de computer van Knoops snel worden opgehelderd; de verdachte en de verdediging moeten ongestoord vertrouwelijk kunnen communiceren.

Uit zijn pleitnota blijkt dat Knoops zo veel mogelijk politieke reuring rond het proces wil organiseren, terwijl de rechtbank het omgekeerde nastreeft en het proces probeert te ontdoen van zijn onvermijdelijke politieke lading.

Knoops wilde PvdA-kopstukken Samsom en Spekman als getuigen oproepen, omdat zij vergelijkbare uitspraken over Marokkanen zouden hebben gedaan, zonder aangeklaagd te worden. De rechtbank blokkeerde dit, evenals verzoeken van Knoops om andere politici te laten getuigen.

Knoops blijft het proberen: zo wil hij alle 6.400 mensen horen die aangifte tegen Wilders hebben gedaan en wil hij ook opiniepeiler De Hond en terrorisme-co÷rdinator Schoof in de rechtszaal ondervragen. De voortzetting van het proces tijdens de komende verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer biedt Wilders alle kans op gratis reclame voor de PVV.


Web:
Proces biedt Wilders kans op gratis reclame
TT:
Het politieke debat moet niet in de rechtszaal worden gevoerd - en dat gaat nu wel gebeuren
Uit zijn pleitnota blijkt dat Knoops zo veel mogelijk politieke reuring rond het proces wil organiseren, terwijl de rechtbank het omgekeerde nastreeft


Red.:   Nieta over rechter
Abject is de islam zekerNaar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]