De Volkskrant, 01-12-2014, door Dr. Isabel Awad, dr. Jiska Engelbert, dr. Chris Peters, dr. Jacco Van Sterkenburg, prof. Dr. Alex van Stipriaan .2009

Universiteit ontwijkt het Zwarte Piet-debat

De universiteiten laten de kans liggen om een wezenlijke eigen bijdrage te leveren aan het Zwarte Piet-debat.


Nederlandse universiteiten zijn te weinig uitgesproken in de maatschappelijke ontwikkelingen rond Zwarte Piet, in een tijd dat zelfs de minister zegt dat universitair onderzoek dichter op de samenleving zou moeten zitten. Universiteiten geven daardoor een verkeerd signaal af over maatschappelijke verantwoordelijkheid en de publieke waarde van de universiteit.

Zoals veel bedrijven en instellingen organiseren ook onze universiteiten ieder jaar sinterklaasvieringen voor hun personeelsleden en familie. Dat is een mooie traditie die de werknemers ook weer even als gemeenschap verbindt. Tot onze teleurstelling blijken de universiteiten zich echter verre van de maatschappelijke ontwikkelingen te willen houden. Er worden enkele marginale aanpassingen gepleegd op grond van het maatschappelijk debat, bijvoorbeeld door alleen nog van Pieten te spreken en enkele Pieten van kleur te laten veranderen. Het merendeel van de Pieten behoudt echter een traditionele bruine / zwarte schmink, krullenpruik en rode lippenstift.

Bij de universiteitsbesturen lijken bij die passieve opstelling twee argumenten te spelen: de uitspraak van de Raad van State als een soort wettelijke en ethische richtlijn om je niet (van bovenaf) met de inhoud van de viering te bemoeien en het pas stelling willen nemen nadat het maatschappelijke debat eerst nauwkeurig is gevolgd. Om pas daarna eventueel een stelling in nemen. Echter, de uitspraak van de Raad van State kan geen richtlijn zijn voor de universiteitsbesturen.

Deze uitspraak ging over een intochtverbod en de rol van de burgemeester die dat moet faciliteren, maar ging niet over de inhoud van de sinterklaasviering. In ons geval organiseren de universiteiten het sinterklaasfeest wel zelf, geven het dus ook zelf vorm en inhoud.

Universiteiten zijn in zichzelf al sociale laboratoria die zich bij uitstek in hun ethische en academische bewegingsruimte en verplichtingen actief open (moeten) stellen voor maatschappelijke ontwikkelingen op gebieden waar zij zelf ook onderzoek naar (laten) doen. Het zou juist hun plicht moeten zijn om vanwege het in hen gestelde publiek (gefinancierde) vertrouwen - binnen de wettelijke kaders - maatschappelijke kennis te stimuleren en sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit te bevorderen.

De academie is immers de plek die gebruik kan maken van haar intellectuele kapitaal om constructieve en innovatieve oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke problemen en sociale vraagstukken. Wij doen namelijk onderzoek naar (de functie van) tradities, wij doen onderzoek naar ongelijkheid, insluiting en uitsluiting, etniciteit en diversiteit.

Debat is juist deel van ons instrumentarium en onze taak. Het substantieel herzien van de sinterklaasviering aan onze universiteiten zou bij uitstek een kans zijn geweest om wetenschappelijke kennis duidelijk zichtbaar te gebruiken en maatschappelijk relevant te maken. Daarop wordt onderzoek tegenwoordig afgerekend.

Dat de universiteiten het publieke debat in de gaten houden, maar daarin vooral volgend zijn en daaraan geen wezenlijke eigen bijdrage leveren met eigen sinterklaasvieringen is dan ook niet alleen jammer, maar ook weinig consequent. Daarmee maken ze een statement richting de werknemers en hun families, maar ook naar hun studenten en het publiek in het algemeen: de bezorgdheid over het raciaal-stereotyperende karakter van de huidige Piet moet (voorlopig) worden genegeerd. Dat is een ongelukkige houding voor instellingen met sterke internationale ambities, om maar te zwijgen van de cultureel diverse gemeenschappen die zij met hun studentpopulaties en wetenschappers zelf vormen en de omringende gemeenschap, waar zij zo graag aansluiting mee willen hebben.

Daarmee laten onze universiteiten opnieuw kansen onbenut. Een creatieve en innovatieve omgang met dit debat en de vormgeving daarvan in de eigen sinterklaasvieringen is immers een uitgelezen mogelijkheid to practice what you preach. En dan gaat het uiteindelijk niet over die Piet, maar over de inclusiviteit van de gemeenschap waarin wij willen leven en welke rol de universiteiten daarin willen spelen.


Webtitel:
TT:
Echter, de uitspraak van de Raad van State kan geen richtlijn zijn voor de universiteitsbesturen
De academie is immers de plek die gebruik kan maken van haar intellectuele kapitaal om constructieve en innovatieve oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke problemen en sociale vraagstukken


Red.:
De inhoud van dit artikel: Men beweert een universitaire aanpak te willen terwijl men de conclusie al heeft getrokken. Men beweert dat universiteiten aan "sociale rechtvaardigheid" doen of moeten doen. Men beweert dat het aanpassen van Zwarte Piet "creatief' of "innovatief "zou zijn. Allemaal onjuistheden en/of leugens. Men wil geen debat, maar een wijziging opleggen aan de meerderheid te gerieve van een kleine minderheid in een kwestie van smaak en keuze.

Bij de universiteitsbesturen lijken ... === stroman


Reacties:


ConnectTheDots

Hebben de schrijvers van deze opinie nu zelf al een studie gedaan naar Zwarte Piet en daaruit onweerlegbare bewijzen gevonden voor de racistische oorsprong van Zwarte Piet die ze aan ons zouden kunnen meedelen, of willen ze dat wij hen en hun collega's motiveren om daar eens aan te beginnen? Wat willen ze van de Volkskrantlezer gedaan krijgen, dat zij zelf niet klaarkrijgen op hun eigen universiteiten? Hebben zij zelf dat gewenste debat op de universiteiten nog niet georganiseerd, en wachten ze tot anderen dat initiatief nemen? Vanwaar deze machteloosheid?

dinsdag 2 december 12:35:13 Melden

ConnectTheDots

Volgens mij houdt wetenschap zich bezig met bestudering van allerhande verschijnselen, en niet met politieke sturing. Er zijn al prima documentaires gemaakt over de oorsprong van Zwarte Piet, daarbij puttend uit wetenschappelijk verantwoord historisch materiaal, in tegenstelling tot de discussie die op straat en in de media uitgevochten wordt, vol valse argumenten. De wetenschap biedt het materiaal aan, aan wie het gebruiken wil. Dat is haar taak. De schrijvers van dit verhaal hebben dat materiaal nog niet ontdekt, of houden het liever weg van hun discussie omdat het niet past bij hun voorbarige conclusie.

dinsdag 2 december 12:12:10 Melden

rope88

Aangezien de op universiteiten verzamelde intelligentsia zich sowieso op elk terrein maatschappelijk afzijdig houdt -engagement is al jaren dood in die kringen- en het debat ontwijkt, mag ons deze houding ten aanzien van latent racisme niet verbazen. Wil men toch wat, zijn er trouwens betere onderwerpen te bedenken: afbraak sociale zekerheden, zorggesjoemel; ik noem maar iets.

dinsdag 2 december 3:21:55 Melden

JTSZ

Met nijjans hoop ik dat dit stuk niet serieus bedoeld is. Anders zou het gecombineerde wetenschappelijke niveau en de geloofwaardigheid van maar liefst vijf zeer- of hooggeleerde dames en heren, benevens de universiteiten die hen aangesteld hebben, ernstig in twijfel getrokken moeten worden.

maandag 1 december 23:48:41 Melden

waslinks

Een bijdrage aan de discussie die ik erg goed had kunnen missen. Maar tevens een treffende illustratie van de overbodigheid van een groot deel van de sociale wetenschap(pers). Daar zouden we eens een discussie over moeten voeren.

maandag 1 december 23:25:06 Melden

Nellie

Je waant je hier steeds vaker op de site van De Speld. Het uitmelken van door de media hot gemaakte items neemt ronduit hallucinante vormen aan..

maandag 1 december 21:14:42 Melden

Arjan53

de bezorgdheid over het raciaal-stereotyperende karakter van de huidige Piet moet (voorlopig) worden genegeerd. Dat is een ongelukkige houding voor instellingen met sterke internationale ambities, om maar te zwijgen van de cultureel diverse gemeenschappen die zij met hun studentpopulaties en wetenschappers zelf vormen en de omringende gemeenschap. Het is helder wat de schrijvers vinden en ze maken duidelijk geen wetenschappers te zijn: die hebben geen vooroordelen. Als zwarte vrouwen hun haar ontkroezen of hun huid bleken is er dan sprake van raciaal-stereotyperende karakters? Als er al cultureel diverse gemeenschappen zijn bij technische universiteiten zijn hebben ze geen tijd voor deze onzin.

maandag 1 december 21:08:50 Melden

WTJGM

Hooguit geschikt voor Theologie, waar Sinterklaas onder de goden kan gerangschikt.

maandag 1 december 18:07:10 Melden

Theofiel Boemerang

Ik vind dat de scheikunde en de wiskunde zich ook best eens mogen uitspreken over de Zwarte Piet kwestie. Die lui moeten niet denken dat ze afzijdig kunnen blijven. Trouwens, wat vinden de Nederlandse Spoorwegen ervan? En de Inspectie van de Gezondheidszorg?

maandag 1 december 17:37:50 Melden

CorArnhem

Goed idee! En als diezelfde wetenschap dan tot de conclusie komt dat zwarte piet zwart is en alle klagers bruin kunnen we doorgaan met dit kinderfeest. Overigens hoeft dat onderzoek geen miljoenen subsidie te kosten, zoals in bepaalde elitaire subsidie graaikringen gewoon is.

maandag 1 december 16:34:47 Melden

Arno Senders

Hou toch eens op! Flauwekuldiscussie.

maandag 1 december 15:59:23 Melden

luukknol

Hiermee bewijzen de betrokkenen de wetenschap geen dienst. De wetenschap moet objectief onderzoeken, analyseren en theoretiseren. En daar kan de samenleving kennis van nemen en soms zijn nut van hebben. Hier wordt alleen een voorstel gedaan een vooroordeel te bevestigen op een totaal onwetenschappelijke manier. Als deze inbreng karakteristiek is voor het peil van de hedendaagse wetenschap dan is dat heel droevig.

maandag 1 december 14:51:40 Melden

Ko van Aantjes

Ik krijg steeds meer het vermoeden dat het hele geouweneel over zwarte piet een maatschappelijk experiment is.

maandag 1 december 13:14:37 Melden

Telegraaf22

Universiteiten zijn er om studenten op te leiden tot academici en om objectief wetenschappelijke onderzoek te doen en verder geen flauwekul. Bovendien, als de Zwarte Pietendiscusiie naar de universiteiten verplaatst zou worden zou dat al te veel eer zijn voor een kleine minderheid zeurpieten die alleen maar oneigenlijke argumenten debiteert.

maandag 1 december 13:09:12 Melden

carolus janssen

Gelukkig dat universiteiten hun verantwoordelijkheid nemen en de maatschappij niet nog verder ontwrichten enkel om de aanstichters van het debat een plezier te doen.

maandag 1 december 13:04:09 Melden

nijjans

Geestig. Tenminste: ik neem aan dat dit een grap is. Een ironische kritiek op de minister die maar één liedje kent: wetenschappelijk onderzoek moeten de samenleving dienen.

maandag 1 december 12:36:17 Melden

Herr .Baffo

Nieuwe tradities! Rond sinterklaas kletsen over de pieten en rond oud en nieuw eoindeloos zeuren over afschaffen vuurwerk + gejammer over slachtoffers

maandag 1 december 11:04:25 Melden

Giordano Bruno

De inhoud van dit artikel: Men beweert een universitaire aanpak te willen terwijl men de conclusie al heeft getrokken. Men beweert dat universiteiten aan "sociale rechtvaardigheid" doen of moeten doen. Men beweert dat het aanpassen van Zwarte Piet "creatief' of "innovatief "zou zijn. Allemaal onjuistheden en/of leugens. Men wil geen debat, maar een wijziging opleggen aan de meerderheid te gerieve van een kleine minderheid in een kwestie van smaak en keuze.

maandag 1 december 11:00:38 Melden

schim

Vanuit een wetenschappelijke houding zou zeer kritisch moeten worden gekeken naar de beweringen dat het bij Zwarte Piet om een karikatuur gaat. En zou ook naar de vooroordelen in de kritiek gekeken moeten worden. Wat is de echte oorsprong van de gevormde gevoelens?

maandag 1 december 10:52:27 Melden

Alberto

Nee, nu niet weer een discussie over Zwarte Piet.

maandag 1 december 9:40:45 Melden

Blutch1

Sinterklaas zou een kinderfeest zijn. Hoeveel kinderen werken er binnen de universiteiten? Een personeelsfeest zou volkomen los moeten staan van dit kinderfeest. Met Kerstmis kan ook.

maandag 1 december 9:04:51 Melden

bacvannoort

Idiote sugestie, laat de wetenschap zich met onderzoek bezig houden en de discussie overlaten aan opiniemakers!

maandag 1 december 8:49:01 Melden

c.bruin

Er zitten diverse drogredenaties in bovenstaand stuk. Bijv. de bewering dat "het raciaal-stereotyperend karakter van Piet wordt genegeerd" door de universiteiten. Waaruit blijkt dat? Het is duidelijk dat de auteurs Piet niet pc vinden, en dat er aan gesleuteld moet worden. E.e.a. wordt gemotiveerd met "de omringende gemeenschap" en "het in de Univ. gestelde publieke gefinancierde vertrouwen", waaruit zou volgen dat Piet toch vooral moet veranderen. Maar "het publiek" wil, blijkens onderzoek, voor minimaal 80%, helemaal niets aan ZP veranderen! Dus dat democratische vliegertje gaat helemaal niet op.

maandag 1 december 8:40:47

Naar Cultuur, integratie, toekomst, tegen niets-doen , Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 
[an error occurred while processing this directive]