De Volkskrant, 03-11-2009, door Carel Brendel, journalist en auteur van Het verraad van links  .2009

Wie bedreigt hier democratie?

Het benoemen van de  PVV  tot gevaar  voor de staatsveiligheid is een autoritaire truc om oppositie op te heffen, betoogt Carel Brendel

Tussentitel: Pas op, Van Donselaar en de Anne Frank Stichting gaan u registreren.

Geert Wilders voert het debat over islam en integratie op scherpe toon. Zijn voorstel om de Koran te verbieden vind ik onliberaal; zijn plan om criminelen met een Nederlands paspoort uit te zetten onhaalbaar en verwerpelijk, het inzetten van het leger in Gouda belachelijk. Bijzonder denigrerend is zijn ‘kopvoddentaks’. Zo zal hij geen bondgenoten vinden onder degoedwillende allochtonen. De kleine, toch al in het nauw gedreven groep vooruitstrevende moslims zal zich evenmin aangesproken voelen.
    De opkomst van Wilders’ PVV heeft alles te maken met de zorgen van talloze Nederlanders over de politieke islam in binnen- en buitenland. Wilders is niet de oorzaak, maar het gevolg van de problemen.
    Wil Wilders de Nederlandse democratie omverwerpen? In zijn partijprogramma staat er niets over. Zijn optreden geeft daarvoor geen enkele aanwijzing. Er trekken geen gewapende en geüniformeerde PVV-milities door de straten.
    Is de PVV misschien ondergronds bezig ons staatsbestel te ondermijnen? Daarvoor bestaan evenmin aanwijzingen. Hiervoor hebben we trouwens de AIVD. De inlichtingendienst hield vroeger de CPN en de communistische vakbond EVC in de gaten. Tegenwoordig houden de gleufhoeden zich bezig met mogelijk terrorisme van extremistische moslims. Verder houden ze in de gaten wat er speelt in diverse extremistische milieus.
    De AIVD heeft nooit iets gemeld over subversieve acties van Wilders. De PVV komt niet in het nieuws door brandstichtingen, vernieling van eigendommen of het bedreigen van personen. We weten alleen dat Wilders zelf ernstig wordt bedreigd. De overheid is dankzij de noodzakelijke persoonsbewaking van elke stap op de hoogte.
    Desondanks stellen drie wetenschappers dat de PVV een extreemrechtse partij is die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert (Voorpagina, 31 oktober). Samengevat: Wilders ondermijnt de democratie en vormt een gevaar voor de staatsveiligheid.
    De drie geleerden werken in opdracht van minister Guusje ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken. Met andere woorden: de voor de AIVD verantwoordelijke bewindsvrouw stelt drie wetenschappers aan om het werk van de AIVD te doen. Een van hen is Jaap van Donselaar, cultureel antropoloog in Leiden. Hij geldt als expert op het gebied van rechts-extremisme. Hij werkt, gefinancierd door Binnenlandse Zaken, mee aan de Monitor Racisme en Extremisme. Bij gebrek aan echte nationaal-socialisten heeft Van Donselaar eigen criteria bedacht om een partij als extreem-rechts te duiden. Een partij zit in die hoek als ze het eigene benadrukt, hard wil optreden tegen criminaliteit en de immigratie wil inperken. Volgens deze methode zijn in 2009 zo’n beetje alle politieke partijen extreem-rechts. De methode-Van Donselaar is pseudowetenschap. De Leidse onderzoeker plakt het etiket extreem alleen op door hem ongewenste politieke partijen.
    Van Donselaar doet zijn onderzoek namens de Anne Frank Stichting, de beheerders van het Achterhuis, het onderduikadres van de schrijfster van het wereldberoemde oorlogsdagboek. Helaas misbruikt deze stichting Anne Frank om de vrijheid van meningsuiting in Nederland in te perken.
    Directeur Hans Westra vindt dat moslims beschermd moeten worden tegen aanvallen op de islam. Peter Rodrigues, jurist van de stichting, beschouwt kritiek op de islam als racisme, omdat je nu eenmaal moslim zou zijn door geboorte. In de jongste Monitor staat een pleidooi voor registratie van islamofobie, vergelijkbaar met de registratie van antisemitische en racistische incidenten. Hiermee wordt godsdienstkritiek in de racistische hoek geduwd. Maakt u bezwaar tegen het feit dat sommige kinderen van 8 jaar in sluiers moeten lopen? Vindt u het ongepast dat Fatima Elatik als voorzitter van een stadsdeelbestuur een hoofddoek draagt? Vindt u dat Tariq Ramadan nooit benoemd had mogen worden als ‘bruggenbouwer’ in Rotterdam? Pas straks goed op uw woorden, want Van Donselaar en de Anne Frank Stichting gaan u registreren.
    Ter Horst heeft deze onderzoeker, die eind 2008 in zijn Monitor beweerde dat de PVV extreem-rechts is, ingeschakeld voor een onderzoek waarvan de niet verrassende uitkomst is dat de PVV extreem-rechts is.
    Het meest verontrustend is de formulering van de onderzoekers. Ze bombarderen een democratische oppositiepartij tot een gevaar voor de staatsveiligheid. Ze doen dit op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit zijn de methoden waarmee autoritaire regimes de oppositie monddood maken. Legitiem verzet tegen overheidsbeleid wordt vertaald in systeemhaat tegen de overheid. Wie zich verzet tegen de regering, ondermijnt de democratie. Of verstoort de sociale cohesie, die overigens al jaren grondig is verstoord door het multiculturalisme.
    Ter Horst is terecht terughoudend bij het overnemen van de conclusies. Want als ze haar zegen aan dit onderzoek geeft, zou ze zelf de democratie ondermijnen. Hopelijk beseft de Tweede Kamer welke gevaarlijke weg hier wordt ingeslagen. De uitlatingen van de drie onderzoekers zijn voor het functioneren van de democratie veel bedreigender dan Geert Wilders.


Naar Multiculturalisme, pro-allochtoon, juristen , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]