WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: Jaco Dagevos en het SCP

8 jun.2016

De naam Jaco Dagevos zal weinigen iets zeggen, maar hij is onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, zeg maar: de sociologen in dienst van de overheid. Onafhankelijke waarnemers weten dan al genoeg. Hier een bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 13-05-2015, van verslaggever Jonathan Witteman

Helft Somaliërs in Nederland zit in de bijstand


Er moet speciaal doelgroepenbeleid komen voor Somalische Nederlanders. Alleen zo kan de slechte positie van Somaliërs op de arbeidsmarkt worden verbeterd. Daarvoor pleiten integratiedeskundigen en veel Somaliërs zelf. ...
    De hoge werkloosheid onder Somaliërs heeft voor een belangrijk deel te maken met een laag opleidingsniveau of zelfs analfabetisme, zegt onderzoeker Jaco Dagevos van het SCP. ...


Red.:    Daar maakten reageerders bekend met de praktijk snel gehakt van: 


De Volkskrant, 15-05-2015, ingezonden brief van Arie Berg, Voorst

Somalische vrouwen werken wèl

Door mijn werk in de hulpverlening (her)ken ik de zorgelijke maatschappelijke situatie van veel Somaliërs in Nederland.
    Onderzoeker Dagevos wijt de hoge werkloosheid onder deze groep aan een lage opleiding en analfabetisme. Volgens mij ligt het ingewikkelder.
    Als hij verder kijkt, zal hij hoogstwaarschijnlijk zien dat de overgrote meerderheid van de wél werkende Somaliërs, vrouw is. Die hebben kennelijk veel minder last van deze belemmeringen.


Red.:   En deel twee:


De Volkskrant, 16-05-2015, ingezonden brief van Ton de Vries, Spijkenisse

Ongemotiveerde Somaliërs

Uitstekend dat de Volkskrant op de voorpagina (12 mei) schrijft dat slechts één op de vijf Somaliërs werkt. Als PvdA-stemmer en Volkskrantlezer ben ik de politieke correctheid allang voorbij. Gelukkig leidt een dergelijk artikel ook niet meer tot grote verontwaardiging, al benadrukt het commentaar (13 mei) het oorlogsverleden als oorzaak.
    Dat is mijns inziens niet doorslaggevend, want in het oorspronkelijke artikel stond al dat de mensen uit Irak, Iran en Afghanistan het veel beter doen in Nederland. Die hebben het in hun geboorteland vergelijkbaar zwaar gehad.
    In mijn 20 jaar werkervaring bij Sociale Diensten in de Randstad sprongen de meeste Somalische mannen er voor mij uit door hun erg slechte motivatie om Nederlands te leren en een baan te vinden. Deze week waren al mijn ervaren collega's om mij eens het daar hartgrondig mee eens.
    Tekenend is daarom de praktijkervaring van de briefschrijver (13 mei), dat de wel werkende Somaliërs vrouwen zijn en geen mannen. De eerste lichting Somaliërs was eerder de bovenlaag, bepaald niet laagopgeleid en ook deze lichting was totaal niet gemotiveerd.


Red.:   Onderzoeker Jaco Dagevos is dus een standaard allochtonen-excuseerder.
    En die standaard-allochtonen-excuseerder gaat zijn licht laten schinjnen over het huidge "Raciusme"-debat:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2016, door Jaco Dagevos, werkt voor het SCP en is bijzonder hoogleraar integratie en migratie (EUR).

Fel debat over uitsluiting hoort bij emancipatie


Red.:   De vorm warin "Racisme!" door Dagevos gegoten gaat worden: "Uitsluiting!". Geen vraagteken, maar enen uitroepteken. Hij gaat wel een paar keer het woord "vermeend" gebruiken, maar dat gaat niet gepaard met enig tegenargument. Dat "vermeend" staat er alleen voor de vorm. Zoals ook al blijkt uit de manier waarop Dagevos zijn zaak inleidt:

  Vanwege zijn overlijden is in de media dit weekend uitgebreid teruggeblikt op het leven van Muhammad Ali.  ...

Gevolgd door een exposé van de toestanden in Amerika, precies zoals de racistische negeractivisten dat altijd doen. En n het exposé:
  Natuurlijk zijn de verschillen met Ali's Amerika van de jaren zestig en zeventig groot. Toch zijn er ook opvallende overeenkomsten.

Inderdaad; het gaat om zwarte en witte mensen. En daar houdt de overeenkomst op. Zodanig "bijna helemaal" dat gerust van "helemaal" kan worden gesproken. De toestanden in Amerika worden er altijd bijgehaald, omdat zonder die "vergelijking" de zwarten in nederland geen poot hebben om op te staan met hun klachten.
    Goed, we zijn klaar voor dit:
  Met de aansluiting van Sylvana Simons bij Denk en de aanhouding van Typhoon beleeft Nederland de zoveelste opleving van het debat over verhoudingen tussen bevolkingsgroepen.

En die verhoudingen worden volledig bepaald door:
  Ook in Nederland draait het voor een grote groep mensen op dit moment om uitsluiting ...

Oftewel: Witte Nederlanders sluiten de allochtonen uit. Racisme!
    En waarom:
  ... de eenzijdigheid van bepaalde normen en perspectieven.

Pardon? De eenzijdigheid van welke normen en perspectieven? Natuurlijk geeft het artikel (ter plekke) geen antwoord.
    Volgende punt:
  Dat gebeurt op de arbeidsmarkt, waar Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren ervaren minder kansen op werk te hebben. ...

Slinks staat daar dat 'ervaren'. Het is een leugen dat het zo zou zijn, zie hier - ze zijn te ongeschikt en te bedonderd om het werk te doen dat er wel is - zie de komst van 400 duizend Polen en het grote tekort aan technici => .
  Op straat, waar ze regelmatig door de politie staande worden gehouden.

Terecht, omdat ze overdadig crimineel zijn.
  In de media, die volgens de jongeren doorgaans eenzijdig en negatief berichten.

Een opzichte leugen. De media zijn ontzettend poltie-crrect en berichten zo positief mogelijk over allochtonen zonder zichzelf helemaal belachelijk te maken met vervalsongen van de werkelijkheid.
  En in de politiek, waar niet alleen Geert Wilders maar ook politici van de middenpartijen zich naar de mening van de jongeren te vaak ongenuanceerd over hen uitspreken.

Een gore leugen: de middenpartijen staan mordicus achter de allochtonen. Alleen de PVV en VVD durven de werkelijkheid te benoemen. Zoals die overdadige criminalteit, steun aan IS en terroristen enzovoort.
    Waar het allemaal om draait, is dit (in ietwat andere volgorde):
  ... het gevoel er niet bij te mogen horen, ...
    Men wordt niet als burger van dit land gezien, ook al is men hier geboren en getogen, maar als Turk, Marokkaan of als moslim. ...
    Het ongenoegen en onbehagen onder jongeren uit migrantengroepen is groot. Dit blijkt onder andere uit het vorig jaar verschenen SCP-rapport Werelden van Verschil. Uit gesprekken met een groep van 120 jongeren van Turkse en Marokkaanse origine blijkt een breed gevoel van uitsluiting, dat ze er niet bij horen en apart worden behandeld vanwege hun herkomst en geloof.

Allemaal hetzelfde dus. Al een keer of vier of vijf ook uitgedragen door in de media werkzame woordvoerders zoals Nadia Ezzeroili en Hasna El Maroudi. In feite allemaal gebaseerd op dit: "Wij hebben onze eigen normen en cultuur, jullie heben jullie normen en cultuur, en dus horen wij niet bij jullie". Aangevuld met op vele en dievrse manieren: "En dat is jullie schuld!
    Absurd, natuurlijk.
    Zodra je het expliciet hebt uitgeschreven.
    Vandaar dat excuseerders en leugenaars als Jaco Dagevos dat ook nooit doen. Dat expliciet uitschrijven.
    Om ze vervolgens te gaat steunen in hun onterechte klachten:
  Maar er zijn ook jongeren uit migrantengroepen die opstaan tegen dat gevoel van uitsluiting. ...

Een leugen: ze staan op tegen de "uitsluiting", niet tegen het gevoel ervan, wnat dan waren ze razendsnel van dat gevoel af. Kijk maar:
  ... vooral hoger opgeleide jongeren zijn somber over de maatschappelijke kansen en bejegening van migrantengroepen.

Juist ja ... Hoe meer kansen ze kennelijk blijken te hebben, des te sterker ze klagen over uitsluiting. Of zoals een reageerder in de Volkskrant dezer dagen schreef "Hoe vaak moet ik nog van geslaagde allochtonen klachten horen dat ze geen kansen krijgen ...".
  Anders dan hun ouders spreken zij zich uit. ...
    Dat 'terugpraten' is te beschouwen als een vorm van emancipatie  ...

Onzin. Het is slechts een bewijs dat ze de taal voldoende hebben geleerd.
  Jongeren uit migrantengroepen zijn inmiddels opvallend 'Nederlands' in de toon die ze aanslaan ...

Een leugen: de moslims eronder slaan de archetypische moslim-taal uit vol eisen, en de negers archetypische negertaal voor slachtofferschap. Daar is niets van het typisch Nederlandse zelfbeklag, "andere wang toekeren" en elitaire eigen-cultuurhaat bij.
  ...  waarschijnlijk mede ingegeven door de toon van hun tegenstanders. ...

Een gore leugen: het is precies andersom. De moslim-eisen en de negerbeschuldigingen waren aanleiding voor de Nederlandse reactie. Samen te vatten als "Rot op naar je eigen land".
    Waarna dagevos de werkelijheid dreigt te raken en prompt van het paard van zijn redenaties valt:
  Het gaat bovendien om kwesties die tot felle controverses aanleiding geven. ...

Welke?!!! Het gaat natuurlijk om de incompatabiliteit van hun culturen, maar dat kan Dagevos natuurlijk nog steeds niet zeggen.
  ...maar het verwijt van racisme treft vermeende daders evenzeer. ...

Pardon? Wat bedoelt u? Racisme? U had het toch over uitsluitng? Waar komt dat racisme vandaan? En dat 'evenzeer'... Wie nog meer dan?
    Maar vermoedelijk raakt Dagevos in de war omdat dit er dreigt aan te komen:
  ...Ook vraagstukken over de positie van mannen en vrouwen en van homoseksuelen raken het hart van wat in Nederland inmiddels als kernwaarden worden beschouwd.

Ahhhhh, en daar zijn ze eindelijk: waarden! En verschillen in waarden.
    En het is voor die eigen waarden ...:
  Het gaat dus over zaken van (algemeen) belang. ... Zij zullen hun plaats in de Nederlandse samenleving opeisen.

... dat ze dus gaan strijden. Dus de waarden die de positie van mannen en vrouwen en van homoseksuelen raken. Oftewel: de jonge immigranten gaan strijden voor de discriminatie van vrouwen en homoseksuelen. Want Nederlanders staan tegenoever hen en de Nederlanders strijden tegen discriminatie van vrouwen en homo's.
    Dat was het. Daarna valt Dagevos terug op zijn Amerikanase introductie.
    Onderzoeker Jaco Dagevos heeft dus zeer sterke vooroordelen. En hij is onderzoeker bij het SCP. En natuurlijk is het zo dat je in je werkomgeving nooit al te zeer kan afwijken van die omgeving. Oftewel: niets maar dan ook helemaal niets wat er uit het SCP komt is te vertrouwen. Als onderzoek. Erop moet je dezelfde regels toepassen als op de meningen van welk willekeurige ander of andere groep: zeggen ze iets dat in hun kraam te pas komt, is dat kans dat het waar is iets van 20 procent. Pas als ze iets zeggen dat niet in hun kraam te pas komt, stijgt die betrouwbaarheid naar iets als 80 procent. Of in wat andere vorm: alle percentages die het SCP geeft die voordelig zijn voor allochtonen moet je vooraf al halveren, en negatieve moet je verdubbelen.
    En ondertussen zal bij de Nederlanders die onterecht beschuldigd worden de haat alweer stijgen ...
    Weer een voorbeeld van het gebruik van de frauduleuze rapporten van het SCP:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2016, door Laura Menenti, onderzoeker

Laat niet mensen maar feiten beslissen

...    Gelijke sollicitanten krijgen ongelijke kansen, liet het Sociaal en Cultureel Planbureau in juni vorig jaar zien. (Fictieve) allochtone kandidaten worden minder vaak voor een gesprek uitgenodigd dan autochtone kandidaten met hetzelfde cv. Werkgevers maken een verschil dat er niet is - waardoor allochtone werkzoekenden benadeeld worden.    ...


Red.:   Brullen van de lach!!! Dit is de eerste keer, gezien door deze redactie, dat het letterlijk opgeschreven staat in plaats van geïmpliceerd: "Er is geen verschil tussen allochtone en autochtone sollicitanten". Behalve de naam.
    En nog meer lachen is dit:
  Google, óók wereldberoemd om zijn personeelsbeleid, lost dat zo op: 'All people decisions are based on data and analytics.' In sollicitatieprocedures moeten commissies bijvoorbeeld van tevoren een lijst criteria én een daarbij passende lijst vragen opstellen, die alle kandidaten op dezelfde manier krijgen. Dit verkleint de invloed van stereotypen en vooroordelen, en vergroot de kans op de beste kandidaat.

Met als resultaat (Trouw.nl, 29-05-2014, AP):
  Slechts 2 procent van Google's werknemers is donker

Het overgrote deel van de mensen die bij Google werken is mannelijk en blank. Slechts 2 procent is donker, 3 procent hispanic en 30 procent vrouw. "We zijn nog niet waar we willen zijn als het aankomt op diversiteit van onze werknemers", schrijft Google's vice-voorzitter Laszlo Bock in een reactie op zijn blog.

Om krom te ligggen ...


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home .