WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: historici

 12 jun.2016

Historici hebben qua blikveld een positie die inligt tussen die van de socioloog en de filosoof - zij het dichter bij de socioloog. Hun interventies zijn dus gewoonlijk ook minder frequent dan bijvoorbeeld die van sociologen, en dat slaat ook op dit geval: het haatzaaien in mei en juni 2016 dat min-of-meer gestart is met het ontstaan van een Nederlandhaat-partij door het aansluiten van negerin Sylvana Simons uitleg of detail bij de Turknazi's van DENK.
    Desalkniettemin zijn er in ruwweg die tijd twee bijdragen van historici te noteren, die zowel passen bij hun gewoonlijke positie in het maatschappelijke debat, en passen bij de huidige trend. De eerste kwam helemaal begin van de ophef, of eigenlijk er net iets voor. Het item was iets dat naadloos aansluit bij het gedachtengoed van Sylvana en haar achterban: de slavernij. Eén of andere kunstklojo, bijna allemaal gekende Nederlandhaters, heeft een hysterisch boek geschreven over hoe slecht Nederland wel niet is, en een andere kunstklojo, Adriaan van Dis, heeft het boek luidkeels aangeprezen in één van de programma's van de VARA waar Nederlandhaatzaaierij de basistoon vormt. Ophef die voor "Drie keer de VARA"-Volkskrant (Oh nee, dat is origineel andersom) aanleiding is er ook aandacht aan te besteden, en de hulp van een historicus in te roepen:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2016, door Janita Naaijer

Slavernij verdient even prominente plek als Tweede Wereldoorlog

Roofstaat van Ewald Vanvugt over 'de donkere bladzijden van onze geschiedenis' vraagt om meer aandacht komen voor het slavernijverleden

Alex van Stipriaan (hoogleraar Caraïbische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam):

'Ja, dat lijkt me duidelijk. Wat mij betreft mag het slavernijverleden een net zo prominente rol krijgen als de Tweede Wereldoorlog.


Red.:   Van de kop af is dit rabiate onzin: reden nummer 1: de slaverij was nooit in Nederland. Reden nummer 2: De betrokkenheid van Nederland was beperkt tot een uiterst klein clubje rijken.
    Discussie afgelopen.
    Maar dit heeft allemaal niets met historische beschouwing te maken en alles met politiek-correcte ideologie. En dus volgen er de leugens en de drogredenen:

  Dat de tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers ook getraumatiseerd kunnen zijn, is geaccepteerd

Een vuile leugen: deze redactie, "tweede generatie oorlogsslachtoffer", is totaal niet getraumatiseerd en zal iedere poging in die richting ten sterkste afwijzen. Net als bijna alle Nederlanders, met uitzondering van de Joden en de NSB'ers. Een fractie van een fractie van de bevolking:
  ... maar over de invloed van het koloniale verleden op de nazaten van de tot slaaf gemaakten heeft bijna niemand het.

Een vuile leugen: het gaat tegenwoordig over weinig anders dan die arme hedendaagse tot slaaf gemaakte kindertjes van de Bijlmer die zo talentvol zijn in drugsdealen en pistoolschieten. Er wordt zelfs Sinterklaas voor afgeschaft.
  De slavernij is anderhalve eeuw geleden afgeschaft, maar de raciale vooroordelen en structuren zijn springlevend.

Klopt: de zwarten schrijven heel Joop.nl vol met hun haat richting "witten". Ook hebben ze al delen van de Schilderswijk platgebrand en geplunderd in navolging van hun Engelse "brothers".
  Afro-Nederlanders scoren slecht op alle mogelijke lijstjes; van werkgelegenheid, huizenbezit en inkomen tot criminaliteit. Nog steeds worden zij niet beschouwd als normale Nederlanders.

Twee omgedraaide zinnen: "Omdat ze op alle mogelijke terreinen slechter scoren dan welke groep ook, worden ze niet gezien als normale Nederlanders".
  Het oude zelfbeeld van Nederland als tolerant land, als een toevluchtsoord voor Joden en Hugenoten, is hardnekkig.

Allemaal leugens, volgens Van Stipriaan, dat opvangen van Joden en Hongaren. De werkelijkheid bestaat uit, zie de hystericus Vanvught:
  ...  zwarte bladzijden ... De vernieuwingen in het onderwijs die op de stapel staan, zijn een mooie kans om het slavernijverleden hoger op de agenda te zetten. ...

Iets waar ook historici bijzonder goed in zijn, dit afbreken van Nederland, gebruik makende van de verre geschiedenis onder het hanteren van 20ste en 21ste eeuwse normen.
    En mogelijk aangevuurd door deze mini-hetze kwam Sylvana met haar actie ...
    Op het moment van schrijven is het 12 juni en dus er zijn drie weken of zo verstreken. Door de ophef werd de tweede bijdrage van een historicus even uitgesteld van behandeling, mede omdat hij verder verwant is van het onderwerp. Het onderwerp van het artikel is namelijk "populisme". Waarmee de meest directe met dit onderwerp staat in het midden ervan:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2016, door Cor Speksnijder

Populist

Hoe mobiliseert een populist zijn achterban? Een mini-college van de Leidse hoogleraar Henk te Velde.

...    'In brede kring leeft bezorgdheid over ongelimiteerde immigratie. ...


Red.:   De huidige hetze is natuurlijk het directe gevolg van die ongelimiteerde immigratie. Had Nederland die Surinamers en die kettingimmigranten de deur gewezen, waar ze het volste recht toe hadden (wat betreft die Surinamers: neem een noodwetje aan - die islamitische parasiet-immigranten hadden botweg geweigerd kunnen worden). Zonder deze massa-immigratie waren de aantallen beperkt tot ergens in de 100 duizend. En was de integratie automatisch (afdoende) geslaagd - ze zouden niet in eigen wijken zijn beland.
    Maar het voorstellen van een beperking van immigratie is hetzelfde als een voorstel om de gaskamers van Auschwitz te heropenen:

  ... Als je stemmen wilt winnen, kun je nadruk leggen op dit onderwerp. Maar hoever ga je? Het gevaar is dat het leidt tot geweld. ...

En het kiezen voor gekleurde immigratie toen heeft natuurlijk alles te maken met het kiezen voor de gekleurde immigranten nu.
    Maar Te Velde heeft dus een minder verwnat lijkend hoofdonderwerp gekozen. Hier is het begin van het artikel:
  'In Nederland heeft het populisme aan het licht gebracht dat we het over fundamentele zaken oneens zijn. Een populist legt de nadruk op directe democratie en heeft weinig vertrouwen in instituties. Het gewone volk weet beter dan de elite wat goed is voor het land. De elite bakt er volgens hem niets van, is corrupt en alleen bezig met eigenbelang. De populist maakt gebruik van het idee dat een traditionele gemeenschap moet worden beschermd.

Eén ding wordt hier helder neergezet, maar door Te Velde voorzien van gesubjectiveerde terminologie: het is topderde tegen onderste tweederde. Maar waar Te Velde met de term "populisme", nomaliter gebruikt als verzwakte vorm "fascisme" en "nazisme", suggereert dat het gaat om "fout" versus "goed", is het natuurlijk precies andersom: de graaiende en plunderende kosmopolitische en Joodsistische elite is natuurlijk degene die hopeloos fout is.
    Hierin is dat 'traditionele gemeenschap' van Te Velde een doortrapt eufemisme voor de Noordwest-Europese beschaving opgebouwd door de residente blanke bevolkingsgroepen. Daar tegenover staat het funamenteel het nomadische parasitisme van de volken uit het Midden-Oosten en de fundamennteel niet-sociale uit Afrika => . En natuurlijk is het zo dat de residenten zich daar tegen moeten beschermen:
  Een gemeenschap waarin mensen zich geborgen voelen, maar die ook mensen uitsluit.

Inderdaad. De nomadische parasieten. Die nadat ze hun grondgebied overbevolkt en uitgewoond hebben, nu op de vetpotten van Europa afkomen.
    Tegen welke zelfbescherming Te Velde te keer gaat middels wat zijn specialisme is: het gooien met de term "populisme".
    In wat de rol is van de intellectuele lakeien van de plunderende elite. Die de blanke Europese bevolking die te veel geld vraagt wil vervangen door een verelendiseerde Arabsiche en Afrikaanse horde. Het Kalergi-Kouwenhoven, Sutherland, en Schäuble-plan uitleg of detail .
    Het haatzaaien van Te Velde dient dus wel degelijk hetzelfde doel als het haatzaaien van, bijvoorbeeld, de gekleurden: het verwerven van een foothold voor een dusdanig grote gekleurde populatie, dat ze door doorfokken binnen een beperkt aantal decennia het van de "witten" kunnen overnemen. Met geweld natuurlijk, of de dreiging ervan.
    En onvoldoende tegenstand van de witten, een tegenstand die lakeien als Te Velde dus naarstig proberen te ondermijnen. Samen met de rest van de intellectuele en mediale elite, die, zoals de lijstjes opgebouwd in het kader van de recente heztes, sterk gedomineerd wordt door het Joodse smaldeel. Direct zichtbaar in het aantal, maar nog veel pregnanter in invloed.
    Waaraan de groep van historici dus braaf hun bijdrage leveren. Waarvan meer voorbeelden hier uitleg of detail .


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home