WERELD & DENKEN
 
 

Elite, haatzaaiers

23 mei 2016

Voor allochtone woordvoerders geldt, puur door tellen, dat het zo "vrijwel allemaal" haatzaaiers zijn, dat je het woord "vrijwel" of "bijna" met grote geldigheid kan weglaten uitleg of detail .

Voor de Nederlandse elite is die algemene geldigheid er niet. Heel veel van hen zijn pure graaiers, maar graaien is een hoogst universele menselijke trek, en dus geen reden om hen extra te kwalificeren onder haatzaaiers.

Toch is er ook voor deze groep een heel simpel criterium: overal daar waar de elite bij een conflict tussen allochtone en autochtone belangen uitspreekt voor de allochtonen, is er sprake van cultuurverraad, en in een grote meerderheid der gevallen gaat dat samen met haatzaaien. Ze zaaien haat bij de gewone Nederlanders, die zich terecht verraden voelen door de elite.

Overigens is dit enkele criterium nauwelijks beperkend: als men op dit ene vlak de burgers verraadt, dat men het meestal op alle: cultuurverraad gaat vrijwel altijd samen met Eurofilie, kosmopolitisme, migratiefundamentalisme enzovoort.


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme , of site home .