WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: Bas van Stokkum

25 mei 2016

Bij hte nalopen van de nieuwskanalen heeft deze redactie een vaste voorkeur en volgorde, met af en toe een zijspoor dat nog nooit aanleidng is geweest daarin verandering te brengen. Zo kwma bij Joop.nl een artikel onder ogen dat verwees naar iets in de NRC, dat bij klikken-op direct in aanmerking kwma voor tl;dr, een internet-afkorting voor "too long, did not read". Typisch NRC.
    Maar toen kwma er ook nog een aanbeveling van Arnon Grunberg, en met twee aanbevelingen uit zulke kwaadaardige beerputten, moest er wel iets opmerkenswaardigs aan de hand zijn. Dus toch maar gaan lezen. Hier is het resultaat:


Uit: nrc.nl, 21-05-2016, door Bas van Stokkom is socioloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van o.a. Mondig tegen elke prijs en Wat een hufter! Hij sprak deze tekst op 4 mei uit tijdens een debat over de ‘betekenis van het vrije woord’ aan de Universiteit Utrecht.

Het vrije woord is er niet voor pure belediging...


Red.:   Een volstrekt open deur, als pure constatering. Dus is dit een uitspraak met een interpretatie. Die interpretatie is heel simpel, in de huidige maatschappelijk context: kritkiek op de islam is "schelden" of in bovenstaande nette-mensen taal: "pure belediging", en moet dus verboden worden.
    En in de onderkop:
  Wie spreekt met nuance of bedachtzaamheid, is verdacht. Aan het uiten van kwetsende en vulgaire gedachten worden daarentegen magische eigenschappen toegeschreven. Onterecht, vindt Bas van Stokkom.

Hiermee geïntroduceerd worden: "nuance", "bedachtzaamheid", "kwetsende uitingen", en "vulgaire uitingen".
    Hierop is natuurlijk meteen het onregelmatige werkwoord van Bertand Russell van toepassing : "Ik heb een genuanceerd mening, jij bent te uitgesproken, hij uit vulgaire  gedachten". of praktisch: "het onbeporkte toelaten van haatbaardige moslims" is "nuance"  en "bedachtzaam", en "Het sluiten van de grenzen" is een "kwetsende en vulgaire gedachte".
    En het duurt niet lang voordat deze voorinschatting bevestigd wordt:
  Kenmerkend is ook dat genuanceerd spreken afschuw oproept. Neem bijvoorbeeld Zwarte Piet, of de vermeende agressie van jeugdige Marokkaanse voetballers. Spreek je op bedachtzame wijze over deze kwesties, dan ben je laf, elitair, je durft niet te zeggen waar het op staat, je hebt iets te verbergen.

Dat "op bedachtzame wijze spreken over Zwarte Piet" is elitair eufemisme voor "We moeten de zwarten hun zin geven", en "Er is sprake van meer agressie onder Marokkanse voetballers' is "een vulgaire en kwetsende gedachte" -  even beperkende tot de voorgedragen categorieën.
    En ook al snel komen we te weten waar de "kwetsende en vulgaire uitingen" te vinden zijn:
  Opiniemakers uit de school van GeenStijl menen ...

Juist ja ...
    Nog meer?
  Dat is ook de overtuiging van massa’s mensen die GeenStijl en verwante blogs bezoeken. ...

Hetzelfde als "GeenStijl": zonder lezers geen GeenStijl.
    Nog meer?
  Tegelijkertijd doen de rebelse onderafdelingen van de Telegraaf veel moeite ...

Hadden we al gehad ... Dat is ook "GeenStijl".
    Nog meer?
    Nee.
    Het is toch werkelijk wonderbaarlijk hoe je, als je de fluf eraf blaast, er in dit door uitingen van "nuance" en "bedachtzaamheid" precies hetzelfde blijkt te staan als in de meest rabiate uitingen bij Joop.nl en Arnon Grunberg, maar slechts gelardeerd met wat andere bijvoegelijke naamworden.
    Maar inhoudelijk is elitair en oligarchisch fascisme hetzelfde als elitair en oligarchisch fascisme.Of is het fascistisch oligarchisme ... ? Whatever: het is ook Joodsistisch EU Imperium vol met moslimimmigranten.
   Die je dus vooral niet mag kwetsen, want:
   “Wanneer je onbeschoft uithaalt naar mensen met minder macht, houdt satire op te bestaan”

En vanwege die kwetsbaarheid van de moslims:
   Ten slotte, hoe verhoudt zich dit tot het wezen van de democratie? Stel dat we minder gebruik zouden maken van beledigende en agressieve vormen van spreken. Dat zou het domein van uitingen ongetwijfeld inperken, maar het betekent niet dat de democratie veren laat.

... moet de vrijheid van meningsuiting ingeperkt worden, want de democratie leidt daardoor geen schade. Of concreter: "GeenStijl moet het zwijgen worden opogelegd".
    Het is inmiddels volkomen duidelijk waarom de Joodsistische beerputten van Joop.nl en Arnon Grunberg hier zo reuze blij mee zijn.
    Democratie ... Het Joodse en islamitische gedsachtengdoed, waaronder als eerste volkomen vrije migratie, is veel en veel belangrijker.
    En wie het anders ziet, is "kwetsend" en "vulgair".
    Haatzaaien met de rechterpink omhoog ...
    Oh ja, wat vonden die inspiratoren van deze epigoon er nu van. Hier de maniakken:


Uit: Joop.nl, 22-05-2016. uitleg of detail

Waarom beledigen geen vrijheid van meningsuiting is


Red.:   Maar natuurlijk: heeft "de nuance" het nog over 'pure beledigi", veronderstellende een vorm van extreemheid, maakt Joop.nl daar natuutrlijk"belediging in het algemeen" van, oftewel: wie zegt dat de islam niet deugt moet ook in het gevang. Kijk maar:
  In discussies die hoog oplopen waarbij racisme, seksisme en xenofobie de boventoon voeren, beroept men zich vaak op de vrijheid van meningsuiting. De stijgende politieke correctheid in de samenleving zou mensen beperken in het uiten van hun mening, maar valt iemand beledigen wel onder die vrijheid? Socioloog Bas van Stokkum schrijft van niet in de NRC.

Wat correct is natuurlijk te bepalen door Joop.nl - voor wat zij correct vinden, zie elders uitleg of detail .
    En hier de sodiopaat:


Uit: De Volkskrant, 24-05-2016, column door Arnon Grunberg

Beledigen

Bas van Stokkom, socioloog, schreef zaterdag in NRC Handelsblad over 'libertair populisme', waarin volgens hem de vrijheid van meningsuiting is ontaard.
    Dat vrijheid van meningsuiting weinig met vrijheid te maken heeft en nog minder met meningen is duidelijk ...


Red.:   Behalve natuurlijk de vrijheid van Arnon Gruberg om zijn sociopate meningen te verspreiden. Dat is echte vrijheid en dat zijn echte meningen.


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home