WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: Frans Timmermans

3 jun.2016

Frans Timmermans ...
    Hij verstuurde een vertrouwelijke brief naar partijgenoten over een andere partijgenoot die hij te links vond, met een c.c. naar de media ...
    Hij stond vooraan bij het liegen over de Oost-Oekraïeners die de slachtoffers van MH17 fatsoenlijk hadden geborgen dat ze "de lijken hadden onteerd". Omdat die Oost-Oekraïense boeren onze "vijanden" zijn, en de fascisten in Kiev onze "vrienden" ...
    Wat een rat ...
    Maar ratten hebben net als katten negen levens, dus hier is Franske weer. Om haat te zaaien tegen de Nederlanders. Die onderdrukken namelijk de allochtonen. Al vele decennia.
    Nu is er voor de redelijke waarnemer een probleem met Franske. Hij behoort tot dat groepje dat weliswaar op het redelijke en morele vlak sterk "uitgedaagd" is door het leven, maar op het verbale vlak daarentegen zeer ruim bedeeld. Waarvan bewijzen liggen in die "MH17"-toespraak en in het onderhavige artikel, waarbij het in beide gevallen mogelijk is dat op dit vlak zeer getalenteerde ambtenaren mee hebben geschreven, maar desalniettemin. En de overeenkomstige stijl doet toch een sterke eigen inbreng vermoeden.
    Dus meteen maar aan de slag:


Uit: De Volkskrant, 03-06-2016, door Frans Timmermans, is eerste vicepresident van de Europese Commissie.

Laten we een herzuiling voorkomen

Toen zo'n vijftien jaar geleden het debat over de vrijheid van meningsuiting in Nederland losbarstte,


Red.:   Over die kop valt al veel te zeggen, maar dat aspect slaan we even over. Het gaat hier om dat eerste zinnetje. Zeer handig verborgen staan daarin al diverse leugens en vormen van valse voorstrelling van zaken. Er uit te halen door te concentreren op de ook genoemde feiten.
    Het eerst genoemde feit zijnde: 'zo'n vijftien jaar geleden'. Wat was er namelijk aan de hand zo'n vijftien jaat geleden? Dan moet je eerst terugtellen, en kom je het letterlijk nemend uit op 2001. En wat kenmerkt het jaar 2001? Geen twijfel: 9/11. De aanslagen in New York.
    Het volgende door Timmermans genoemde feit: 'in Nederland'. Neem die vijftien jaar wat minder letterlijk en vraag nog eens "Wat was er opmerlijk vijftien jaar geleden in Nederland?" Ook dan is het antwoord totaal eenduidig: Pim Fortuyn. Zijn politieke leven, en zijn dood in 2002.
     En wat is er opmerkelijk aan "Pim Fortuyn" in het kader van het subject van Franske's uitspraak: 'vrijheid van meningsuiting'? En alweer een zeer eenduidig antwoord: dat die er niet was. Voorheen was Hans Janmaat zeer effectief de mond gesnoerd uitleg of detail , inclusief hulp van de rechterlijke macht, en met Fortuyn was men nog drukker bezig met hetzelfde uitleg of detail . Volgens de methode 'demoniseren" uitleg of detail .
    Wat na zijn dood pas openlijk ter discussie gesteld mocht worden, en ter bevestiging van die politiek-correcte censuur nog eens ruim tien jaar lang ontkend is ... Dat demoniseren. De pogingen tot monddood maken.
    En nu stelt Franske dit voor als een 'debat over de vrijheid van meningsuiting'...
    Zeldzame gorigheid van het MH17-niveau.
    En we zijn pas een halve zin gevorderd in dit epistel vol moraliteit ...
    Vervolg:
 
  ... werd dit door velen als bevrijdend ervaren, een bevrijding van misschien wel het laatste beetje politiek paternalisme. Maar vandaag is het debat even grof als steriel geworden. Sterker nog, het heeft niets meer van een debat, het is schreeuwen tegen elkaar zonder ook maar één seconde te luisteren naar elkaar, laat staan te zoeken naar een oplossing met elkaar.

Dat klopt. Maar niet in de zin die Franske bedoelt, maar de tegenovergestelde: hij bedoelt: "De tegenstaders van de poltieke-corrrctheid zijn grof en steriel", en de werkelijkheid is: "De politieke-correctheid is nog grover en sterieler dan voorheen". Zonder ook maar een seconde te luisteren. Kijk maar (en de citaten zijn nog steeds aansluitend):
  Ook blijkt dat na vijftien jaar steeds luider geschreeuw 'vrijheid van meningsuiting' nu wordt uitgelegd als ongebreideld alles te mogen en kunnen zeggen, waarbij iedere vorm van zelfbeheersing en beschaving over de schutting moet worden gegooid.

Een intermezzo: de hoeveelheid politiek-correcte onzin in de media is schier oneindig dus niet bij te houden. Voor mensen met enig gezond verstand. Dus net als deze redactie moet ook GeenStijl streng selecteren. Maar deze bijdrage van "Timmerfrans" haalde het natuurlijk ruimschoots. Met na het ook door deze redactie aangehaalde (laatste) citaat  de volgende opmerking:


Uit: GeenStijl.nl, 03-06-2016, door Spartacus uitleg of detail

Timmerfrans (PvdA) wil NL de-islamiseren

...    Ah, de toon. Originele opening van een PvdA-betoogje. Vooralsnog is Frans zelf de enige die de VvmU uitlegt als een concept waarbij elke zelfbeheersing en beschaving over de schutting gegooid moet worden.


Red.:   Of in meer systematische termen: wat Timmerfrans hier doet is het gebruik van de stroman of stropop : ingaan op een stelling die de andere partij nooit gebezigd heeft - of in dit geval ook: zwart-witmaken   .
    En Tirmmerfans vervolgt met:

  Tegelijk durven de zelfbenoemde strijders voor het vrije woord ...

Ook dit is een afkorting waar veel aan vooraf is gegaan: sinds enige tijd is er een disucssie in de media over het mogen uiten van kritiek op de islam en moslims. Er zijn twee partijen: de partij die vindt van wel, en de partij die vindt van niet. De partij die vindt van niet bestaat onder andere uit "de media" zelf, dat wil zeggen: de zogenaamde "kwaliteitsmedia" . Die dus af en toe de andere partij aan het woord laten in een verhouding  van rond de één op tien. Maar tegelijkertijd degenen die vinden dat kritiek op de islam en moslims moet kunnen bestempelem als "islamofoob", "racistisch" en "fascistisch". En, nog erger: "PVV-aanhangers".
    Of als het zelfbenoemde strijders voor de islam zijn zoals Timmerfrans, als 'zelfbenoemde strijders voor het vrije woord' ... De stijlfiguur van Timmerfrans meteen uitgelegd hebbende.
    En zijn zin even afmakende:
  Tegelijk durven de zelfbenoemde strijders voor het vrije woord nog steeds te beweren dat ze monddood worden gemaakt door een elite die haar politieke correctheid aan de naar vrijheid hunkerende burger zou opleggen.

En natuurlijk is er ook nooit iets kwaads gezegd over Pim Fortuyn, noch over Rita Verdonk of Geert Wilders.
    Iemand die in een dermate sterke fase van ontkenning van de werkelijkheid verkeert, kan toch moeilijk anders wordan omschreven  dan als "gestoord' - het is het niveau van "De maan is van groene kaas"...
    En het gaat gewoon door, hoor:
  Het zou lachwekkend zijn als het niet zo treurig was. Ongebreidelde verbale agressie wordt gekoppeld aan het iedere keer weer in de rol van slachtoffer kruipen. Deze houding werkt intimiderend, zodat veel redelijke mensen besluiten dan maar hun mond te houden.

Volkomen de omgekeerde wereld. Vanwege de vervolging van ieder redelijk woord dat wees op de problemen veoorzaakt door achterlijke immigratie en de nog achterlijker islam, heeft men gerzorgd voor de opkonst van Geert Wilders en mensen als Annabel Nanninga die bij GeenStijl allerlei fraaie termn hebben bedachten als weerwoord op de eufemismen van de politiek-correcten . Termen als "cultuurverrijkers", kansenparels", "klaagneger", "haatimans", enzovoort. Omdat wie zei "Een hoofddoek staat op zijn minst voor een sterk vermiderd gevoel voor redelijk denken" onmiddellijk werd zwartgemaakt met "islamofoob", "racist", "fascist", en "kampbeul". En dat alles vanuit het verlangen tot het behoud van deze enorme grote leugen:
  Tussentitel: Er hoeft geen enkele tegenstelling te bestaan tussen het zijn van moslim en van Nederlander

De werkelijkheid: de tegenstelling tussen het zijn van moslim en Nederlander is oneindig veel groter dan de tegenstelling tussen het zijn van communist en Nederlander, en van dat laatste zal Frans Timmermans met de hand op zijn hard getuigen dat die tegenstelling onoverkomelijk is, en dat we daarvoor de EU en de NAVO moeten uitbreiden tot aan het punt dat de grens met de Sovjet-Unie, pardon, Rusland, en wij die vuile commies in de tang hebben ...
    Waarmee de clou van het verhaal al verraden is, en je de rest van de onzin zou kunnen overlsaan. Maar ter leringhe ende vermaeck ...
  Er wordt van wie anders is, geëist dat hij of zij zich geheel conformeert aan het eigen wereldbeeld. 'Ik ben pas echt vrij als jij wordt zoals ik ben. Zolang jij het waagt anders te zijn, zie ik dat anders zijn als een bedreiging voor mijn vrijheid.'

De bekende multiculturalisme-meuk: we moeten uithuwelijken, eerwraak, sharia en kalifaat vrijelijk accepteren.
  Je kunt dit positief duiden, als een hunkering naar gemeenschap in een post-paternalistische samenleving, maar ook als een poging tot opgelegde assimilatie.

Oftewel: "Het niet-accepteren van uithuwelijken, eerwraak, sharia en kalifaat is assimilatie".
  Een tot mislukken gedoemde benadering in een wereld waar diversiteit steeds meer de norm zal zijn.

Oftewel: "De mengwereld van vrijheid en democratie en kalifaat en sharia is onvermijdelijk".
  De een poneert een stelling, bijvoorbeeld dat zou kunnen worden overwogen in Nederland een wereldgodsdienst te verbieden, waarop de ander dan met hoogdravende morele verontwaardiging reageert.

En het is zo simpel: wat betreft vrijheid en democratie is er slechts één benadering aangaande godsdienst: die moet strikt privé gehouden worden: geen religie in de openbare ruimte. Geen. Dus ook geen gebouwen. Dorpsgodsdienst of wereldgodsdienst. Privé mag iedereen zijn gang gaan. Gewoon net als seks.
  Waarom niet doorgevraagd? [1] Hoe doe je dat, zo'n verbod? [2] En wat doe je met Nederlanders die zich weigeren te onderwerpen aan zo'n verbod? [3] Komt er dan ook een gedachtenpolitie? [4] Is het aanhangen van die godsdienst dan strafbaar? [5] Zo ja, ga je dan naar de gevangenis? Vrij eenvoudige vragen, waar een eenvoudig antwoord op verwacht mag worden.

1: Zie boven. 2. Bij uiterlijkheden, net als bij seks in de openbare ruimte: die arresteer je. Bij recidive: ontneem je het burgerschap. 3: Nee. 4: Nee. 5: Zie hiervoor.
  Iedere samenleving die niet een zuilengalerij van gemeenschappen wil zijn, maar invulling wil geven aan een collectief gedragen idee van gemeenschap, waar ruimte is voor iedereen, zal behoefte hebben aan vreedzame vormen van conflictbeslechting en belangenuitruil.

Neen. Hun belang is kalifaat en sharia.
  Hiervoor is dialoog nodig ...

Met religieuzen is geen dialoog mogelijk .
  begrip voor elkaars standpunten ...

Voor kalifaat en sharia is geen begrip mogelijk. Je bent er voor of je bent er tegen.
   ... kennis van elkaars achtergronden ...

Kennis van kalifaat en sharia wordt geleverd door de islamitische wereld: het leidt tot achterlijkheid en oorlog.
  Gelijkschakeling is geen optie ...

Aanvaarding de westerse cultuur is de enige optie.
  Dat is geen politiek correct geneuzel ...

Riposte:

  ... dat is een kwestie van beschaving.

Deze vorm van beschaving:

Samenvatting in termen van het thema gebruikt door Timmerfrans: "Het feit dat de  moslims in moskeeën zijn gaat zitten is de schuld van de Nederlanders die ze niet toegelaten hebben tot hun kerken".

Frans Timmermans is een haatzaaier van zulke proporties, dat zijn veroordeling voor een revolutionair tribunaal even onzeker is als die van Ceaucescu.


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home