WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: Verwey-Jonker Instituut

20 sep.2016

Van het Verwey-Jonker Instituut is de oorspronkelijke bedoeling niet bekend, maar de laatste twee decennia is het een "Er is niets mis met allochtonen"-instituut. Haatzaai-site Joop.nl propageert vol blijdschap haar laatste rapport met die boodschap (Joop.nl, 20-09-2016. uitleg of detail )
  Wederom bewezen: huidskleur maakt niet crimineel

En voor we nader naar de inhoud kijken, want te leren valt er wel wat, eerst maar even het hoofdstuk "methodologie":
  Bijna 70 duizend jongeren uit dertig landen namen deel aan het onderzoek, dat gebaseerd was op zelfrapportage. ‘Op wat jongeren zelf zeggen over hun delinquente gedrag.’

Brullen van de lach!!! De slechtste methode direct na je cijfers zelf uit de duim zuigen! En ook nog na een zoveelste artikel in de Volkskrant over bij herhaling niet juist gebleken sociaal-psychologisch onderzoek, wat dit ook is. Waarop nog volgde een opinie-artikel van iemand die 1 bij 1 kon optellen, en alle gebruik van enquêtes onder de loep nam.

Maar het artikel is dus zeer illustratief aangaande de manieren waarop men zichzelf bedriegt:
  In alle landen, voornamelijk Europese, plegen migrantenjongeren vaker delicten, en zijn de delicten ook ernstiger. Dat geldt voor alle groepen, tot onze verrassing ook voor migrantenjongeren met een westerse achtergrond. Zij zijn relatief vaak betrokken bij vandalisme, wapenbezit en mishandeling.

Wederom brullen van de lach! Dat 'migrantenjongeren met een westerse achtergrond ' kan maar één groep betreffen want zijnde voldoende groot om als groep merkbaar te zijn: Polen en andere oostblokkers. Achtergebleven landen. En uit die landen de achtergebleven groepen.

En komende uit achtergebleven groepen, net als de moslims en de negers, vertonen dus hetzelfde achtergebleven gedrag - vermoedelijk enigszins tot aanzienlijk minder, maar dat effect verdwijnt natuurlijk geheel in dat van de "zelf-rapportage'" - wie heeft er ooit een eerlijke moslim gezien aangaande zijn eigen minder plezierige eigenschappen ...?

En natuurlijk deze:
  Migrantenjongeren en niet-migrantenjongeren hebben evenveel last van de bekende risicofactoren voor crimineel gedrag: slechte buurten met veel armoede ...

Afgekort: "de maatschappij".

Allemaal leugens. En ze tonen het nog zelf aan ook:
  ... verkeerde vrienden ...

Brullen van de lach!!! Zij zijn zelf die verkeerde vrienden -  van hun buren!
  ...weinig betrokkenheid bij ouders en school ...

Precies: omdat het allochtonen zijn. Of domme Poolse katholieken. Enzovoort. Het heeft niets met ons te maken, in ieder geval.
  ...en – op het persoonlijk vlak – een al dan niet aangeleerd gebrek aan zelfcontrole.

Vanwege moslim of neger zijn. Hebbende een superioriteitscultuur respectievelijk een respectcultuur. Mogelijk aangeboren. En die Polen hebben weer wat anders. Domheid, zegt de volksmond. In ieder geval: het ligt niet an ons.

Overigens hebben ze Joop.nl ook last van ingekankerde institutionele domheid, zij het vanwege een andere ideologie:
  Omgevingsfactoren dus.

En hoe dom zijn ze, beide rapporterende partijen? Zo dom:
  Aziatische jongeren vormen een uitzondering. ‘Interessant,’ vindt Steketee. ‘Die zijn in crimineel gedrag heel vergelijkbaar met autochtone jongeren.’ Waarom dat is, wordt in een vervolgonderzoek bekeken.

Brullen van de lach!!! Het antwoord zonder onderzoek: "Omdat die niet de rottige culturele eigenschappen hebben waar die andere groepen wel onder gebukt gaan". Deze bijvoorbeeld:
  De stereotypische afwezige Antilliaanse vaders, de gesuggereerde gezagscrises in Marokkaanse gezinnen, de zogenaamde geweldscultuur in oostelijk Europa ...

... en dat is het niet zegt Joop.nl in het begin in navolging van het enquête-vrouwtje ....

Brullen van de lach!!!

En de "kwaliteitskrant" NRC Handelsblad neemt het allemaal zomaar over:
  . Dat schrijft NRC dinsdag op basis van een onderzoek van het Verwey-Jonker instituut.

En daar moet je dan weer tranen met tuiten over huilen. Niets geleerd van de affaire Diederik Stapel ....

Overigens: die allochtonen mogen dan wel allemaal precies hetzelfde zijn als u en ik, maar ze moeten wel geholpen worden, natuurlijk:
  Volgens Steketee moet het uitgevoerde onderzoek gevolgen hebben voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Die aanpak was twintig jaar geleden, met name in Nederland, vooral gericht op culturele verschillen, met een per herkomstgroep afgestemde benadering. Onder de kabinetten Rutte is die aanpak losgelaten. Terecht, zo stelt Steketee, aangezien de risicofactoren voor alle jongeren gelijk zijn. ‘Maar het is doorgeschoten.’
  Nu wordt in de hulp aan deze jongeren nauwelijks rekening gehouden met hun achtergrond. Terwijl migrantenjongeren veel vaker in achterstandswijken wonen, én moeite hebben te wortelen in de Nederlandse samenleving. Migrantenouders zouden hulp moeten krijgen bij de begeleiding van hun kinderen. Ze hebben veel vragen over controle en communicatie met hen.

En tenslotte, kon niet missen:
  Daarnaast moeten migrantenjongeren normale kansen hebben op een goede opleiding en banen. Daarvoor schiet de algemene aanpak tekort. Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft een probleem.

Het is allemaal onze schuld.

En zo werkt de ondermaatse sociolgie dus mee aan het zaaien van haat tussen de etnische gropen in Nederland. Met een burgeroorlog als mogelijke gevolg uitleg of detail .

Nawoord: een tijdje later kwam het commentaar bij Joop.nl los - hier een selectie:
  Gluteus Maximus – 20 september 2016 at 15:56
Boterzachte meuk dat sociologisch maatschappelijk “onderzoek”. Ze rollen al van hun stoel bij een correlatie van 0,3 of zo. Nou, gooi een handje rijst op de grond en met een beetje moeite vind je een correlatie in dezelfde orde van grootte. Onderzoeksmethode, zelfrappotage, erg dubieus. Criminele delinquenten staan zo om hun betrouwbaarheid bekend. Wat doet we hier – de champagne kurken knallen.
    Ziehier het DaderKnuffelen in de praktijk. Wegkijken 2.0.

truusbeek – 20 september 2016 at 15:53
Dus die plofkraken in Duitsland door Nederlanders had te maken met hun migranten positie.

Nick the Stripper – 20 september 2016 at 15:42
Uit zelfrapportage-onderzoek onder voor zware delicten veroordeelde gedetineerden blijkt dat ze onschuldig zijn. Daarnaast meldt een onverwacht groot deel van deze groep gedetineerden ‘erin te zijn geluisd’.

remmerik – 20 september 2016 at 15:31
Grappig! Er is nog nooit een Nederlander geweest die zich druk heeft gemaakt dat Chinezen niet integreren! Nog nooit! Nooit, nooit en nog eens nooit!!!
    En waar zou dat godverdomme door komen?

Achterberghen – 20 september 2016 at 15:28
“Men heeft onderzocht de relatie tussen vekeersdeelname en het gebruik van alcohol. Het is gebleken dat het merk van de auto geen invloed heeft op het aantal ongevallen. Het blijkt zelfs dat het aantal ongelukken waarbij drank in het spel was gelijk verdeeld is over alle automerken”

the don – 20 september 2016 at 14:06
>zelfrapportage
    Die hoodvloggers uit Zaandam rapporteren ook dat zei het slachtoffer zijn en niet de mensen die ze van de fiets trekken of de buurthuizen die ze bestelen/slopen.

geen-mening – 20 september 2016 at 14:02
Goedemorgen stichting open deur, de relatie tussen criminaliteit en allochtonen heeft veel meer te maken met het sociale milieu waarin men opgroeit, criminele (zowel autochtoon als allochtoon) komen over het algemeen uit lagere sociale milieus waar relatieve armoede heerst en waar ouders vaak weinig tot geen controle hebben en/of willen hebben over het gedrag van hun kinderen en in die milieus verkeren bepaalde groepen allochtonen nou eenmaal meer. Tel daar bij op dat vele van die groepen niet echt willen deelnemen aan onze samenleving (zie bijv. de Turken die er afgelopen periode blijk van hebben gegeven dat zij in feiten een samenleving binnen onze samenleving vormen, dit geldt bijv. ook voor veel Marokkanen) en dus bij voorbaat al vijandig staan tegen “ons” gezag en geen gebruik maken van de kansen die onze samenleving ze biedt en voila…..
    Blijf het ook buitengewoon vreemd vinden dat er bij dit soort onderwerpen altijd wordt gevraagd om een aparte aanpak/ apart beleid voor deze groep, terwijl diezelfde mensen aan de andere kant ook beweren dat het slechts om een heel klein deel gaat. Als het zo is dat het om een klein deel gaat, is er dus niks mis met het beleid want de overgrote meerderheid vindt wel gewoon zijn plaats in de maatschappij als ik die mensen moet geloven. De kansen en mogelijkheden ontbreken dus helemaal niet alleen men maakt er geen gebruik van. Men wil dus feitelijk de hele kleine uitzondering belonen voor hun achterlijke gedrag door er ongetwijfeld weer geld tegen aan te willen smijten. Het wij willen een buurthuis dus misdragen we ons idee…. Volgens mij moet je je eerst gewoon normaal gedragen voor je uberhaupt ergens recht op hebt en niet andersom.

BingoGrubb – 20 september 2016 at 13:37
tuurlijk heeft het niks met komaf te maken het heeft met mentaliteit en cultuur te maken.

aburrido – 20 september 2016 at 13:25
Bijna 70 duizend jongeren uit dertig landen namen deel aan het onderzoek, dat gebaseerd was op zelfrapportage. ‘Op wat jongeren zelf zeggen over hun delinquente gedrag.’
Nou… Dat lijkt me een eerlijk en objectief onderzoek..

Nagus – 20 september 2016 at 13:15
Een onderzoek gebaseerd op zelfrapportage. Hoe serieus moet je dat nu weer nemen?

Yesse – 20 september 2016 at 13:13
Misschien heeft het niet met afkomst of huidskleur te maken maar met het geloof in 1 god?
    Aziaten zijn vaak ongelovig (China) of boedhist, hindoe. Wellicht dat deze kijk op de wereld, waarbij alles en iedereen verbonden en gelijkwaardig is wel invloed heeft op de criminaliteitscijfers van Aziaten?

opdebank – 20 september 2016 at 13:07
Mooi. En nu ff kijken in de gevangenis en naar opsporing-verzocht.

Zojuist weer een aflevering van Opsporing Gezocht (20-09-2016 uitleg of detail ) gezien. Het was weer bijna allemaal licht- en donkergetint dat de klok sloeg ...

Dat Verwey-Jonker-mens is van een domheid die de grens van kwaadaardigheid ruimschoots lijkt te overschrijden.


P.S.
Voor de volledigheid, een klein uittreksel uit de cijfers:

Dus op 12,6 procent van de bevolking plegen ze ongeveer evenveel moorden als de rest. Ruwweg ongeveer 6,5 keer zo moorddadig al de rest van de bevolking dus.
    En het heeft niets met welvaart of iest dergelijks te maken (GeenStijl.nl, 03-04-2015, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Muziekwetenschap. Waar gaan artiesten aan dood?...Een Australische onderzoekster heeft de doodsoorzaak van 12.665 muzikanten onderzocht, en daar is bovenstaande grafiek uitgerold. ...

Ook rijke zwarte rappers vermoorden elkaar ...


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home