De Volkskrant, 14-09-2010, column door Pieter Hilhorst, politicoloog .2010

Het kabinet-Wilders

Tussentitel: Links moet zich keren tegen harde vadermoraal van Wilders Ún Rutte

De PvdA is van plan om de nieuwe regering steevast het kabinet-Wilders te noemen. De sociaal-democraten suggereren zo dat Wilders het grootste gevaar is en vergeten dat het kabinet ook van plan is om 18 miljard te bezuinigen. Twee weken geleden schreef ik daarom dat Wilders een bliksemafleider is. De politieke opwinding richt zich op hem en niet op de aanstaande aanval op de verzorgingsstaat. Praten over het kabinet-Wilders versterkt deze obsessie alleen nog maar.

De door Wilders gewenste strijd tegen de islamisering en de door Rutte gewenste versterking van de economie kunnen gemakkelijk conflicteren. Als de tirades van Wilders leiden tot een boycot van Nederlandse producten in de islamitische wereld komt de economie in gevaar.

VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes was niet voor niks gekant tegen een kabinet met de PVV. Op de markt is het irrelevant of je moslim bent of niet. Het gaat er niet om waar je vandaan komt en wat je gelooft, maar wat je verdienen kunt en te besteden hebt. Voor Rutte lijken de maatregelen tegen de islam daarom een concessie om toch zijn economische programma te kunnen uitvoeren.

Andersom lijken de bezuinigingen voor Wilders een concessie om zijn anti-islam programma deels te kunnen realiseren. Voor de verkiezingen was hij immers tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, tegen de verkorting van de WW en tegen een verhoging van het eigen risico in de zorg. Als hij daar allemaal toch mee instemt, kunnen we gerust spreken van het grootste kiezersbedrog uit de Nederlandse geschiedenis.

Toch is er een grote overeenkomst in het anti-islam en het anti-verzorgingsstaatverhaal. Die overeenkomst is wat de Amerikaanse lingu´st Georg Lakoff de strenge vadermoraal noemt. In de ogen van de strenge vader verpest je kinderen door ze te verwennen. Dat is funest voor hun karaktervorming. Als je ze niet disciplineert, groeien ze op tot ego´stische, slappe zakken. Kinderen kunnen alleen gezond groot worden door ze klein te houden.

Tegenover de strenge vadermoraal staat de koesterende oudermoraal. Het gaat niet om het disciplineren van kinderen, maar om het stimuleren van hun ontwikkeling. Dat vraagt aandacht, toewijding en hulp.

In de strenge vadermoraal is elke helpende hand daarentegen een verkeerd signaal. Het maakt dat mensen zelf geen poot meer uitsteken. Het snijden in de verzorgingsstaat past perfect bij de strenge vadermoraal. Uitkeringen zijn een aanmoediging voor een passieve lamlendige houding.

Maar ook de harde confrontatie met de islam past bij de strenge vadermoraal. Toenadering zoeken is in deze optiek namelijk altijd een zwaktebod, waarvan de Ĺtegenstandersĺ misbruik zullen maken.

Dat is ook de logica van de speech van Wilders op 11 september. Is er iemand die gelooft dat New York een Nieuw Mekka dreigt te worden? Is er iemand die serieus denkt dat het toestaan van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero het einde inluidt van de tolerante cultuur van de stad? Maar voor Wilders staat ruimte bieden aan andersdenkenden gelijk aan zelfmoord. Het is potsierlijk en pijnlijk tegelijk.

Links moet zich keren tegen beide aspecten van de strenge vadermoraal. Links moet op zijn beurt de waarde laten zien van een open houding en van de helpende hand. De verzorgingsstaat kwam ooit voort uit welbegrepen eigenbelang. Door in de achterbuurten de riolering aan te leggen, verkleinden ook de rijken hun kans op cholera.

Maar rechts gelooft niet meer in welbegrepen eigenbelang. Rechtse mensen geloven niet dat zij baat hebben bij investeringen in de re´ntegratie van werklozen. Ze geloven niet meer dat het zin heeft om jongeren kansen te bieden om zo criminaliteit tegen te gaan. Ze geloven niet meer dat het profijtelijk is om moslims volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving.

Het hoogste goed van het nieuwe kabinet is om zijn onderdanen in het gareel te houden. Het nieuwe kabinet geeft elke hoop op dat de overheid in staat is burgers te stimuleren, om ze te helpen het beste uit hun zelf te halen. Dat is een armoedig wereldbeeld.

De typering van de regering als het kabinet-Wilders is daarom misplaatst. Ging het maar alleen om Wilders. Maar Rutte is net zo goed bezeten van de strenge vadermoraal.

Pieter Hilhorst is politicoloog.


Naar Multiculturalisme, cultuurverraad , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]