WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, multiculturalisme, historici:onderwijs analogie

 24 mei 2009


De discussie rond de canon en het NHM lijkt sterk op die rond het onderwijs. Ook daar is een rampzalige toestand ontstaan door veronachtzaming van simpele zaken als taal en rkeken in het basisonderwijs, en andere inhoudelijke vakken in het voortgezet onderwijs. Ook hier is de strijd samen te vatten als die tussen vorm en inhoud, en ook in de historische discussie dreigt de vorm te winnen. Een enkel voorbeeld van de dramatische toestand in het onderwijs, gekozen uit de letterlijk talloze omdat het gewoon in dezelfde tijd is verschenen:


Uit: De Volkskrant, 20-05-2009, column door Evelien Tonkens

Spinoza vond de spinazie uit

Spinoza is de uitvinder van spinazie. Een lustrum is een soort kanarie. Nanotechnologie gaat over onderzoek op lijken. Een van de hoofdstromingen binnen de islam heet de Thora. Digitaal betekent dat het op je pc staat. Provinciale Staten zijn ‘iets met ministers’.
    Aldus een kleine greep uit de algemene kennis van tweedejaars hbo-studenten. Een docent van de Saxion Hogeschool in Deventer was het opgevallen dat de algemene ontwikkeling van de aanstaande hoger opgeleiden erbarmelijk was. Hij ontwierp in 2006 een test die dit pijnlijk bevestigde.
    Onze aanstaande managers en directeuren bleken te denken dat de politie wetten maakt. Ze denken dat Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd is. Tussen Karel de Grote en Napoleon zou slechts een eeuw liggen. De Verlichting is een lamp en een stomme film ‘niet leuk’. Geen enkele student kon een van de totalitaire ideologien van de 20ste eeuw noemen. Slechts n student wist waarom er schrikkeljaren bestaan. Sommigen menen dat ‘de aarde eens in de vier jaar een dag langer nodig heeft om rond de maan te draaien’.
    Een cursus algemene ontwikkeling is dus broodnodig. ...
    De klaagzang over de gebrekkige kennis van Nederlanders, afgelopen zondag in het tv-programma Buitenhof, kan dus met kracht worden bevestigd. Een vacature voor een docent Nederlands kon niet worden opgevuld, omdat geen enkele sollicitant een foutloze brief had geschreven, vertelde een docent bij Buitenhof.
    Maar het ontbreekt aan veel meer dan rekenen en taal. Hbo-leerlingen menen ook dat een minister wordt gekozen door het volk, en Kamerleden door politieke partijen. Geheime verkiezingen zijn verkiezingen waarbij alleen Kamerleden mogen stemmen, menen sommigen. Niemand weet dat we het Latijnse alfabet gebruiken, of dat alle cellen erfelijk materiaal bevatten.
    Momenteel doen de middelbare scholieren eindexamen. De havisten kunnen met vlag en wimpel slagen zonder te weten wat eb en vloed veroorzaakt, wat het verschil is tussen het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag, of tussen proza en pozie. Aan het kennisniveau van mbo- of vmbo-leerlingen durf ik niet te denken.   ...
    Onderzoek van de Tweede Kamer wees vorig jaar uit dat 70 procent van de docenten ontevreden is over de invoering van competentiegericht onderwijs, en tweederde een gebrek aan vakkennis ziet ontstaan. Het onderzoek van de Tweede Kamer constateert ook dat studenten en docenten ‘een beetje vergeten’ zijn. De helft driekwart van de docenten is ontevreden met het competentieleren.   ...


Red.:   Vanwege dit soort dingen was wat betreft de kennis van de geschiedenis het idee van een canon en een NHM opgekomen. De heren alfa/gamma-intellectuelen, in dit geval onder leiding van de heren Schilp en Byvanck proveren het idee van inhoud zo snel mogelijk de grond in te boren.
 

Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .