WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, multic., cultuurverraad: immigranten

2009


tekst

Anet Bleich, Ed van Thijn

Uit: Vrij Nederland, 18-07-2009.

Opstand van de elite?

In het zomernummer van Vrij Nederland zei minister Guusje ter Horst te snakken naar een opstand van de intellectuele elite. Waar waren de opinieleiders die Wilders een halt kunnen toeroepen? VN vroeg mensen die zich wel eens uitlaten over de stand van het land om een reactie. 'De burgers voelt zich niet meer aangesproken.'

Miskenning
Door Arnon Grunberg

...   Nadere bestudering van de uitspraken van Guusje ter Horst legt dubbelzinnigheden bloot.
    Zo heeft zij het over 'elite' – een term die de laatste jaren voornamelijk uit de koker komt van hen die veinzen zich in de periferie van de macht te bevinden, maar zich feitelijk in het centrum van de macht bevinden en vanuit die geveinsde positie proberen hun macht te vergroten. Ook de FPÖ in Oostenrijk heeft zich jarenlang van deze strategie bediend.   ...
    Haar gratuite oproep om 'in opstand te komen' herinnert mij aan de reactie van Europa toen Haiders FPÖ in 2000 mee ging regeren en de EU tot een boycot van Oostenrijk besloot. De rest is bekend, die boycot ging uit als een nachtkaars, de FPÖ splitste zich, Haider bleek een dubbelleven te leiden en uiteindelijk kwam hij om bij een auto-ongeluk. De aanhang van de FPÖ en aanverwante partijen is al die jaren min of meer gelijk gebleven.
    Laten we ons erbij neerleggen dat Nederland Oostenrijk is zonder Alpen. ...

Van: groep_cultuur_ras_joden_racisme_wallage

Dus: mensen moeten hun identiteit mogen blijven behouden, zegt Wallage, en doelt daarmee in ieder geval op Joden, want dat dat zegt hij. Maar anderen mogen niet zeggen dat Joden hun eigen identiteit willen blijven behouden. En laten we nu eens kijken wat Jacques Wallage vindt van het behoud van zoiets als de Nederlandse identiteit (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
 

  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Zo, Nederlanders hebben geen identiteit nodig. Want als je al geen recht het op je eigen landje, wat heb je dan nog recht op een eigen identiteit? Zeker als je eigen helemaal geen eigen cultuur hebt (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
 

  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En waarvoor heb je een eigen landje nodig, als je al helemaal geen eigen cultuur hebt.

 

Naar Multiculturalisme , Cultuur, eenheid , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .