WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, multic., cultuurverraad: Instituut voor Immigratierecht Leiden

2009


Een kleine (zelf)schets van de wtenschappelijkheid en de neutraliteit van het Instituut voor Immigratierecht Leiden.


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 26-11-2009, door Vincent Bongers

Neef trouwt met nicht

Het Instituut voor Immigratierecht vierde onlangs dat –dankzij giften – kon voortbestaan. Peter Rodrigues is de nieuwe hoogleraar immigratierecht. Ook is hij werkzaam bij de Anne Frank stichting. ‘Het vakkenaanbod verschraalt.’

...
Immigratie staat in de belangstelling. Wat valt u op?
‘De kwestie rond de importbruiden is interessant. Er wordt gesignaleerd dat er te veel huwelijkspartners uit Turkije en Marokko hier naar toe worden gehaald. Wat mij dan opvalt, is dat er onmiddellijk wetgeving wordt geïntroduceerd. Dat is een ontwikkeling van de laatste jaren. Als er een incident in de publiciteit komt is het de tendens dat de Tweede Kamer en het kabinet tegenwoordig veel sneller met ad hoc wetgeving komen.
    De nieuwe wet geldt voor alle huwelijkspartners uit het buitenland. Dat doet bij mij de wenkbrauwen fronsen. Ik vraag me af of het opwerpen van dit soort algemene belemmeringen wel de juiste weg is om problemen in bepaalde gemeenschappen op te lossen.
    Je zou bijvoorbeeld meer aandacht kunnen geven aan voorlichting. Bijvoorbeeld duidelijk maken dat het trouwen met een neef of nicht gezondheidsrisico’s voor nakomelingen met zich brengt.’    ...


Red.:   Volkomen helder: richting allochtone misstanden is Rodrigues van wat eufemistisch "pappen en nathouden" kan worden genoemd, maar de facto natuurlijk doodgewoon "niets doen" is. Terwijl die neef-nichthuwelijken mede de oorzaak zijn van de achterlijkheid, en de daaruit volgende criminaliteit enzovoort.
    Goed, nu de andere kant van de medaille -  de Nederlandse:

  U bent een van de samenstellers van de Monitor Racisme & Extremisme van de Anne Frank stichting waarin Geert Wilders en de PVV als extreemrechts worden aangemerkt.
‘Dat klopt niet. We hebben geconstateerd dat de PVV onder bepaalde voorwaarden als rechts-extremistisch gekwalificeerd kan worden.

Een glibberig woordspel. Weerzinwekkend.
  Dat is controversieel. Bepaalde wetenschappers zijn het hier niet mee eens. Het onderzoek heeft geleid tot een publiek debat. De reacties zijn niet altijd even vriendelijk. Zeker niet op de diverse internetfora. De rol van de wetenschapper is echter om van wat afstand de ontwikkelingen te volgen. Los te staan van emoties en de waan van de dag. Wij geven geen politiek oordeel maar maken een wetenschappelijke analyse.’

Nog meer woorden voor dezelfde walgelijke aanpak. Niveau: "U hoort mij niet zeggen dat u een fascist bent". Die laatse bijvoorbeeld bekend van Arnon Grunberg. Stamgenoot van Rodrigues.
  U heeft in een opiniestuk in de Volkskrant geschreven dat Wilders vanwege zijn discriminatoire uitspraken vervolgd moet worden.
‘Ik vind persoonlijk niet dat Wilders vervolgd moet worden. Ik stel alleen dat als er een serieuze aangifte over discriminatie ligt, de officier van justitie dit niet naast zich neer kan leggen. Over een serieuze klacht moet een rechter oordelen. Daar zijn scherpe regels voor opgesteld. En daar moeten we ons aan houden.’

En nog een keer die walgelijke aanpak.
    Conclusie: dit instituut dat dit soort mesen herbergt is niet alleen niet-wetenschappelijk, het is wetenschap-vijandig.
 

Naar Multiculturalisme , Cultuur, eenheid , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .