De Volkskrant, 15-11-2013, ingezonden brief van L.M. Verhoef, Overdinkel

2008

SyriŽgangers

In het Twistgesprek (O&D, 14 november) stelt advocaat Michiel Pestman dat jihadisten die zich in het gewapend conflict in SyriŽ bij een partij voegen niet strafbaar zijn. Ik betwijfel dat. In het verleden zijn voorbeelden aan te geven waarbij de Nederlandse overheid wel degelijk mogelijkheden had hiertegen op te treden.

Zowel van de vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog als van degenen die aan Duitse zijde aan de Tweede Wereldoorlog deelnamen, werd het Nederlanderschap afgenomen omdat zij zonder toestemming in vreemde krijgsdienst waren getreden.
Hetzelfde geldt bij mijn weten nog steeds voor Nederlanders die zich aanmelden bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Het is hierbij niet van belang of deze mensen persoonlijk betrokken zijn (geweest) bij schending van het oorlogsrecht, dat werd afzonderlijk berecht. Nederlanders die zich aansluiten bij een gewapende partij in SyriŽ hebben in veel gevallen een dubbele nationaliteit. Na het afnemen van het Nederlanderschap kunnen zij als ongewenste vreemdelingen worden uitgezet.
 

Red.: 


Naar Cultuur, multiculturalisme , Cultuur, eenheid , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]