De Volkskrant, 28-01-2010, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg  (pagina 3) .2010

'Extreem-rechts', in andere woorden

Binnenlandse Zaken heeft eindelijk het rapport waarin de PVV wordt gekarakteriseerd naar de Kamer gestuurd.

Tussentitel: 'Sinds Wilders voelen moslims zich vaker gediscrimineerd'

Als een hete aardappel werd de publicatie van het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland, een verkenning naar de stand van zaken in 2009 door het ministerie van Binnenlandse Zaken vooruitgeschoven. Gisteravond ging het vermaledijde onderzoek eindelijk naar de Tweede Kamer, zoals minister Guusje ter Horst had beloofd.

Haar departement, dat opdracht had gegeven voor het onderzoek, had vorig jaar druk uitgeoefend op de wetenschappers om de conclusies over de PVV af te zwakken, zo berichtte de Volkskrant op 31 oktober vorig jaar.

Die wetenschappers benoemden echter wat velen binnen overheidsinstanties over de PVV denken, maar in het openbaar niet durven zeggen, omdat het een Tweede Kamerfractie betreft. Namelijk dat de PVV een extreem-rechtse partij is die aanzet tot islamofobie en systeemhaat.

Een woordvoerster van Binnenlandse Zaken ontkende destijds met klem dat de wetenschappers – radicaliseringsonderzoeker Hans Moors, hoogleraar (contra)terrorisme Bob de Graaff en extreemrechtsdeskundige Jaap van Donselaar – werden ‘bewerkt’. Volgens haar was slechts sprake van ‘discussies over het rapport’. Dat onderdelen van het onderzoek, zoals de kwalificatie extreem-rechts, gevoelig lagen, beaamde onderzoeker Moors. Maar ook hij ontkende dat aan hun wetenschappelijke onafhankelijkheid werd getornd.

Uit politieke hoek werd evenwel instemmend gereageerd. Fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66) riep het naar eigen zeggen al drie jaar: ‘Geert Wilders is een racist en extreem-rechts. Maar nu eindelijk is er een wetenschappelijke onderbouwing.’ Volgens minister Eberhard van der Laan zou een grote achterban van de PVV de rechtsstaat kunnen bedreigen.

Een deel van het Nederlandse volk leek zich eveneens in de conclusies te kunnen vinden, zo bleek uit een peiling van Maurice de Hond.

Van de ondervraagden noemde 50 procent de PVV een extreem-rechtse partij. Ruim tweederde vond dat de partij islamofobie bevordert, en 46 procent stelde dat de PVV systeemhaat jegens de overheid aanwakkert.

In het eindrapport – dat al in december naar de Kamer zou gaan – zijn een aantal conclusies overeind gebleven, zij het in andere bewoordingen. Zo wordt het begrip ‘nieuw rechts radicaal’ geïntroduceerd. De partij schaart zich in de ‘extreem-rechtse partijfamilie’ en is in ideologisch opzicht ‘nationaaldemocratisch’, aldus de onderzoekers. Maar anders dan bij klassieke extreem-rechtse partijen kent de PVV geen neonazistische oriëntatie en is die geenszins antisemitisch.

Uitgebreid worden Wilders’ uitdrukkingen behandeld. Die leiden in ieder geval tot polarisatie in de samenleving. ‘Twee op de vijf moslims menen vaker te worden gediscrimineerd sinds de stijgende populariteit van de PVV en bijna driekwart van hen heeft het gevoel dat autochtone Nederlanders hen sindsdien negatiever beoordelen’, aldus het rapport.

De onderzoekers constateren tegelijkertijd dat ‘een substantieel deel van de autochtone bevolking zich ergert’ aan allochtonen (met name Marokkanen en moslims), mede omdat er sprake zou zijn van een ‘bevoorrechting van deze allochtonen’. Wilders wakkert deze ‘witte woede’ aan.

De onderzoekers zijn zich ervan bewust hoe ‘buitengewoon controversieel’ het blijkt te zijn om de PVV als extreem-rechts te kwalificeren, schrijven ze. ‘Wij hanteren de benamingen rechts-radicalisme en rechts-extremisme vanuit wetenschappelijk perspectief en hebben beslist niet de intentie om daarmee te strijden of te schelden.’ Vandaar dus ‘nieuw rechts radicaal’.Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]