De Volkskrant, 29-01-2010, door Remco Meijer .2010

'Een flutbriefje van Ter Horst'

Peiling Witte Woede | ‘De PVV is nieuw radicaal rechts’, aldus een onderzoek. De vaderlandse politiek neemt het voor kennisgeving aan.

Den Haag De PVV van Geert Wilders wakkert ‘witte woede’ aan en is ‘nieuw radicaal rechts’, staat in het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland dat minister Ter Horst woensdagavond naar de Kamer stuurde. In een begeleidende brief neemt de bewindsvrouw geen verantwoordelijkheid voor die kwalificatie.

Laetitia Griffith (VVD-Kamerlid):
‘Merkwaardig. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Binnenlandse Zaken, maar al in de eerste alinea van haar brief legt verantwoordelijk minister Ter Horst de verantwoordelijkheid geheel bij de onderzoekers.’

Pierre Heijnen (PvdA-Kamerlid):
‘Ik val bepaald niet van mijn stoel. Niet enig weldenkend mens zal het oneens zijn met de stelling dat radicale opvattingen mogelijk leiden tot polarisatie in de samenleving.’

Geert Wilders (PVV-leider) per sms:
‘Een flutbriefje van Ter Horst. Ze noemt het rapport de verantwoordelijkheid van de onderzoekers, maar neemt geen afstand van de kwalificaties over de PVV. Erg slecht en vilein, en samen met het momentum regelrechte beïnvloeding van mijn procesgang. Wie nu nog niet gelooft dat het een politiek proces is, is horende doof en ziende blind.’

Naïma Azough (GroenLinks-Kamerlid):
‘Ik denk dat de minister het zo sec mogelijk naar de Kamer heeft willen sturen om haar handen niet te branden. Maar waaraan? Dit is vooral een saaie etikettendiscussie die niets verandert aan de inhoud. En daar gaat het toch om. Mij althans wel.’

Hans Wiegel (columnist van De Pers):
‘Hoogstmerkwaardig dat het ministerie van Binnenlandse Zaken om zo’n rapport vraagt. Gaat het departement nu in een of andere reeks alle politieke partijen de maat nemen?’

Afshin Ellian (Universiteit Leiden):
‘Ik vind dat amateuristische taalgebruik enigszins komisch. Niet extreem-rechts maar ‘nieuw rechts’. Dus: je bent geen klootzak, maar wel een bastaard.
    ‘Als wetenschapper moet je ballen hebben en zeggen waar het op staat. Serieus, waar ik me zorgen over maak, is de uitholling van allerlei begrippen. Dat is een slechte zaak voor het wetenschappelijk onderzoek.’

Alexander Pechtold (D66-leider) via zijn zegsman:
‘Volgens ons is er weinig nieuwswaardigs. Laten politicologen en andere wetenschappers het debat maar met elkaar aangaan.’

Wilders op Twitter:
‘Ter Horst speelt vies spel. Ze stuurt tijdens proces rapport over PVV naar Kamer met onzin over discriminatie en radicaal-rechts. Bah.’

Ellian:
‘Ik lees dat de PVV in ideologisch opzicht ‘nationaal-democratisch’ is. Kom nou toch, iedereen leest daar die twee andere woorden: nationaal-socialistisch. Wetenschap? Gewoon een politieke mening. Prima, maar zeg dat dan.’

Wiegel:
‘Als je zo’n rapport laat opstellen, is het enige wat politiek relevant is: wat vindt de minister ervan? Juist dat oordeel ontbreekt. Mag ik een advies geven via uw kolommen? Als Kamerlid zou ik deze minister hierover eens een vraag stellen. En verder wens ik u en alle lezers nog een prettige dag.’


Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]