WERELD & DENKEN
 
 

De Volkskrant, 17-09-2005, doorSharia in beschaafd Canada?

'Sharia sluipt binnen in Ontario' (Binnenland, 12 september). Hoe is het mogelijk dat in een beschaafd land als Canada überhaupt een discussie is over aanname van een dergelijke vrouwonvriendelijke wet? .
    Wij leven in het Westen met onze waarden en normen. Deze vrouwen komen naar het westen om de door hun omgeving opgelegde vrouw-kwetsende wetten en regels te ontvluchten.
Haren P.S. Driessen

Moslima  GEDAAN

Han van der Horst maakt eerst een karikatuur van het gedachtegoed van Ayaan Hirsi Ali en haar geestverwanten, om vervolgens zijn zelfgeschapen karikatuur te veroordelen (Forum, 8 september). Het interview met Surush Ebrahimi Poer 'Sharia sluipt binnen in Ontario' (Binnenland, 12 september) toont op wrange wijze de consequentie van het cultuurrelativisme - de milde overtuiging dat niemand het recht heeft zijn waarheid dwingend aan een ander op te leggen - dat hij voorstaat: invoering van de sharia voor moslims in westerse landen.

Geldrop Pieter Markus

Discriminatie

Vorige week besliste de rechter om de subsidie voor de Staatkundig Gereformeerde Partij stop te zetten. De partij kiest er namelijk voor om geen vrouwen in hun partij toe te laten, en dat zou in strijd zijn met de wet tegen discriminatie van vrouwen. Maar waar praten we eigenlijk over?
Is er nou werkelijk iemand die 'last' heeft van het partijbeleid om alleen mannen toe te laten?
De vrouw die het eens is met de regels van de SGP, en dus dezelfde overtuiging heeft, wil helemaal geen lid worden en vindt dat ook helemaal niet erg. De vrouw die het juist niet eens is met de SGP wil toch geen lid worden? Zij kiest dan toch gewoon voor een andere partij?

Kampen Wim Stolk

 

De Volkskrant, 12-11-2005, ingezonden brief van Imad el Kaka (Rotterdam)

Ontketen geen heksenjacht na Parijs

Het zijn roerige tijden waarin we nu verkeren. Ik kijk met ingehouden adem en frustraties naar de berichtgeving over de Franse steden, Berlijn en Brussel. Waar is dit het resultaat van? De achterstanden van die jongeren zijn verschrikkelijk, het beleid was niet toereikend en .sloot niet aan. Tegelijkertijd was het gedrag van de jongeren niet goed: asociaal, gewelddadig en crimineel. Hoe komt dit? Omdat ze genegeerd werden? Omdat ouders hun rol als opvoeder niet konden waarmaken? Of omdat genegeerd werd dat mensen die in een achterstandssituatie verkeren, extra stimulaties nodig hebben om mee te doen in de maatschappij. Om de achterstandswijken om te vormen van afvoerputjes van de steden naar springplanken.
    Er zijn veel redenen te bedenken, maar helaas hebben we geen van allen vooralsnog de echte oplossing. Een ding is zeker: kort door de bocht kan je niet zijn rondom de huidige Europese grote stedenproblematiek. Maar als ik dan een stuk van Ayaan Hirsi Ali lees of enkele ingezonden brieven in de diverse kranten, dan blijkt het tegendeel het geval. Het ligt natuurlijk allemaal aan de islam en de moslims. En inderdaad, zo vindt Hirsi Ali, ze zijn niet te vertrouwen. Of ze nu wel of geen naveltruitje dragen, ze moeten bij wijze van spreken de islam afzweren om geloofwaardig te worden als loyale burgers.
    Ik weet niet hoe het bij andere lezers zit, maar bij mij gaat er dan een enorme alarmbel. rinkelen. Hallo! De Spaanse inquisitie hebben we al gehad. Ik begrijp niet wat bepaalde volksvertegenwoordigers op de samenleving willen afroepen? Haat? Geweld? Een gezellige brandhaard? Je moet de uitwassen van welke groep dan ook aanpakken, maar dan ook alleen de uitwassen. Dat doe je niet door te beweren dat de hele groep (in dit geval de islamitische groep in Nederland) een potentieel gevaar vormt. Dan ontstaat er een heksenjacht in Nederland. Met alle gevaarlijke gevolgen van dien.


De Volkskrant, 12-11-2005, ingezonden brief van Karel Feenstra (Den Haag)

Eenzijdig

Bij het lezen van het artikel 'SP en Wilders vrezen onlusten' (Binnenland, 9 november) stuitte vooral de opmerking van Wilders mij tegen de borst. Hij verwijt de Nederlandse regering een te eenzijdige visie op de Franse ongeregeldheden, want 'het gaat ook om moslimjongeren uit Noord-Afrika die een oorlog voeren tegen de westerse cultuur,' stelt hij.
    Het ontbreekt de heer Wilders kennelijk aan elke vorm van zelfreflectie. Hij voert met afstand de Haagse top aan van hen die een eenzijdige visie op vrijwel alle problemen hebben. Zou hij erin slagen eens niet alle problemen neer te leggen bij de door hem benoemde groep van zondebokken, de moslims, dan zou een constructief debat veel beter en effectiever op gang kunnen komen.
    Wilders benadrukt en vergroot de tegenstellingen in plaats van bruggen te bouwen. Het is beschamend hoe hij het kiezersmandaat misbruikt en de kansen op een vruchtbare dialoog ondermijnt.


De Volkskrant, 12-11-2005, ingezonden brief van Hans Jungerius (Arnhem)

Banlieues

Het is wonderlijk dat in de berichtgeving over de onlusten in Frankrijk nergens wordt verwezen naar de reeds lang heersende wetteloosheid in de voorsteden. In haar boek; 'Ontsnapt aan de hel' schetst de Parijse sociaal werkster Samira Bellil een inktzwart beeld van het leven zoals dat voor 'veel vrouwen in de banlieues dagelijkse praktijk is. Op haar 14de dacht Bellil een relatie te hebben met de leider van een groepje jongens. Hij verkracht haar, waarna drie vrienden hun kans grijpen. Op medeleven van haar Algerijnse ouders hoeft ze niet te rekenen. Een tweede groepsverkrachting volgt. Iedereen weet ervan, er wordt alom gezwegen. 'In de banlieu heerst het recht van de sterkste en de wet van - de stilte', stelde ze toen in een artikel in de Volkskrant.
    Dat in veel Franse voorsteden de facto de regels van de sharia gelden, iets waar de islamoloog Oliever Roy in zijn boek 'De globalisering van de islam' ruim aandacht aan besteedt, lijkt in de berichtgeving over de onlusten geen enkele rol te spelen. De aandacht gaat geheel en alleen uit naar de belabberde sociaal-economische positie van de migranten jongeren. Dat de islam op de één of andere wijze een rol zou kunnen spelen, wordt stellig ontkend.
    De mislukte integratie van moslims in de Europese samenlevingen en de rol van duistere predikers vormen een belangrijker factor in deze onlusten dan de sociaal-economische factoren. Door de onvolledige en versnipperde berichtgeving over hetgeen er thans in de Europese voorsteden speelt, wordt er doelbewust eep rookgordijn opgetrokken rond de werkelijke problemen; een gevaarlijke ontwikkeling omdat zo een gerichte oplossing ook buiten beeld blijft.


De Volkskrant, 12-11-2005, ingezonden brief van Koen van Venetië (Den Haag)

Extremisten

Zou het een goed idee zijn niet meer te spreken van moslimextremisten en zo de band tussen deze twee woorden te breken? Ik ben er namelijk van overtuigd dat het één niets te maken heeft met het ander. '


De Volkskrant
, 12-11-2005, ingezonden brief van Fons Kleinveld (Boxmeer)

Smaad

Ik krijg mijn leerlingen met geen mogelijkheid uitgelegd waarom Theo van Gogh ongestraft moslims als geitenneukers mocht kwalificeren. Dat dit als vrijheid van meningsuiting wordt gezien, terwijl spandoeken als 'levend verbrand, Rita bedankt' als smaad van gevels worden verwijderd. Is iemand geitenneuker noemen geen smaad, mag Rita niet worden bedankt?
Laat iemand mij en mijn leerlingen overtuigen dat er in Nederland niet met twee maten wordt gemeten.


De Volkskrant, 12-11-2005, ingezonden brief van T. Goullet (Den Bosch)

Villawijk

De rellen in Parijs doen mij denken aan die in Den Bosch, vijf jaar geleden. In de Brabantse hoofdstad sloeg de vlam in de pan toen een agent Pierre Bouleij doodschoot. Een school werd vervolgens in brand gestoken, auto's werden vernield en ruiten ingeslagen. Het bleef nog enkele dagen onrustig. En dat allemaal door autochtone jongeren.
    Wat ik wil zeggen is dat rellen niet etnisch bepaald zijn, maar voortkomen uit een sociale achterstand. Ik wil deze daden niet goedpraten, maar zoiets zou in een dure, villawijk nooit zijn voorgekomen.


De Volkskrant
, 12-11-2005, ingezonden brief van Dick Muntendam (Den Haag)

Terugfluiten

De volgende politicus wordt weer teruggefloten en treedt zelfs af omdat het vertrouwen is opgezegd vanwege ontoelaatbare uitspraken. Het begint zo langzamerhand een gewoonte te worden politici pas op de plaats te laten maken vanwege uitspraken. Men mag niet beledigen en terecht, maar er is niets tegen een discussie uit te lokken zoals gewezen wethouder Pastors in Rotterdam of in Den Haag minister Pechtold en Bot hebben geprobeerd.
    Vrije meningsuiting staat hoog in het vaandel, maar terugfluiten is de dagelijkse praktijk. Pastors zal na zijn vertrek een lachende derde worden en, helaas of niet, zijn intrede in de landelijke politiek kunnen gaan voorbereiden. Laat het terugfluiten dan maar aan de kiezers over.Terug naar   , Hiërarchie   , of naar site home . uitleg of detail