De Volkskrant, 02-07-2010, van verslaggeefster Anna van den Breemer .2010

Minder meldingen van antisemitisme

Er worden minder meldingen gedaan van antisemitisme in Nederland. Deze dalende trend blijkt uit de donderdag gepubliceerde Monitor Rassendiscriminatie 2009 in opdracht van het ministerie van VROM. Alleen tijdens gebeurtenissen in het Midden-Oosten waarbij Israël betrokken is, stijgt het aantal meldingen van antisemitische incidenten tijdelijk.

De monitorcijfers lijken moeilijk te rijmen met de eerder deze maand ontstane commotie rondom toenemend antisemitisch geweld. Op initiatief van Ahmed Marcouch werd er gesproken over de inzet van zogenoemde ‘lokjoden’ en werd er een spoeddebat in de Tweede Kamer gehouden. Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) sprak van een explosieve groei van antisemitisch geweld.

Volgens de cijfers die het CIDI publiceerde, steeg het aantal geweldincidenten van twee in 2008 naar vier in 2009 en was bij het aantal bedreigingen een verdubbeling te zien van drie naar zes in 2009. Ook steeg het aantal antisemitische e-mails van dertig naar vijftig. De voorlopige CIDI-cijfers van 2010 laten echter weer een daling zien van ernstigere incidenten zoals geweld, bedreigingen, vernielingen aan synagogen ten opzichte van 2009.

Uit cijfers van de Monitor Rassendiscriminatie blijkt dat antisemitisch geweld is afgenomen met 21 incidenten in 2007 naar 14 in 2008. Die afnemende trend is sinds 2005 te zien. Cijfers van 2009 en dit jaar zijn niet beschikbaar. Volgens Igor Boog van het landelijk expertisecentrum Art.1 en projectleider van de Monitor Rassendiscriminatie kan er weinig worden gezegd op basis van de gepresenteerde CIDI-cijfers, die enkel 2008 tot 2009 in acht nemen. ‘Als je één warme dag hebt, kun je ook niet direct van een hittegolf spreken. Bovendien zie je dat de cijfers van 2010 weer veel lager zijn.’

In het algemeen is er sprake van een lichte afname van discriminatie, zo blijkt uit de monitor. ‘Discriminatie op de werkvloer, in het onderwijs en tijdens discotheekbezoek is voor alle groeperingen afgenomen. In de buurt en op straat is echter sprake van een stijging’, aldus Boog.

Het geweld tegen moslims neemt echter toe. De monitor laat een stijging van 82 incidenten zien in 2007 naar 89 incidenten in 2008. Vooral het aantal bekladdingen (van 15 naar 24) en bedreigingen (van 16 naar 24) namen toe.

Het melden van discriminatie laat nog steeds te wensen over. Uit de gister eveneens gepubliceerde Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 blijkt dat bijna driekwart van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse inwoners vorig jaar wel een incident met rassendiscriminatie heeft ervaren, maar niet heeft gemeld. Eenderde weet niet dat er aangifte van discriminatie bij de politie kan worden gedaan. De rest van de slachtoffers heeft het gevoel dat melding geen zin heeft.

Het CIDI noemt dit een ‘schokkend aantal’. Volgens de organisatie moet ‘een betere aanpak leden van minderheidsgroepen het vertrouwen geven dat melden van discriminatie resultaat zal hebben’.Naar Multiculturalisme, campagne , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]