WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Multiculturalisme: dominantie

6 apr.2008

De geschiedenis van de dominantie van de multiculturalisten in de media en bij opinievormend Nederland is in het kort beschreven door journalist en columnist (en socioloog) Hans Wansink, in het kader van een overzicht van de gebeurtenissen rond de film Fitna van Geert Wilders:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2008, column door Hans Wansink

Altijd herkenbaar, nooit origineel of constructief

Rondom middernacht was het dan zover. De nieuwe zender Het Gesprek maakte zich verdienstelijk door Fitna integraal uit te zenden. Tot dan toe was het behelpen geweest met haperende computers en dertig-seconden-samenvattingen bij de publieke omroep.   ...
    Dat publieke debat werd in 1991 door VVD-voorman Bolkestein geopend. Hij keerde zich tegen cultuurrelativisme ten aanzien van de westerse grondrechten en kritiseerde de veronachtzaming van deze universele waarden in de wereld van de islam. Bolkestein en vroege medestanders als Paul Scheffer en H.J. Schoo ondervonden enorme weerstand, maar na de aanslagen van 11 september 2001 sloeg het klimaat om. Fortuyn en Hirsi Ali fungeerden als breekijzers en inspireerden Marokkaanse, Turkse, Iraanse en Pakistaanse columnisten, schrijfsters, politici en kunstenaars tot een emancipatoire dialoog met Nederlandse moslimgemeenschap.
    Aarzelend kwam ook een debat op gang over het Nederlandse waardenpatroon zoals dat in de vaderlandse geschiedenis tot ontwikkeling kwam. De verwaarlozing van het geschiedenisonderwijs werd aan de kaak gesteld, wat resulteerde in de canon en de bouw van een nationaal historisch museum.   ...


Red.:   Overigens: het aantal van die genoemde columnisten was/is maar een handjevol, en dat  genomen op internationale schaal - in Nederland betreft het een doodenkele uitzondering, en wordt de toon gezet door wrokkige wij-zij denkers als Mohamed Rabbae en Ali Eddaoui uitleg of detail .
    Dat de dominantie van de multiculturalisten in de media en bij opinievormend Nederland nog steeds bijzonder sterk is, blijkt op het moment dat er iemand uit die kringen "uit de boot valt":


Uit: De Volkskrant, 03-04-2008, door Matthijs Moorkamp, psycholoog

Hulde aan Martin Bril

Dinsdagavond, om tien over half acht ’s avonds op Nederland 3, was een grote avond voor de eerlijkheid. In De wereld draait door vertelde columnist en schrijver Martin Bril dat hij vond dat Geert Wilders ‘wel een punt heeft’.
    Hierbij gaat het niet zozeer om de vraag of Wilders nou wel of geen punt heeft, maar het was voor het eerst dat een gerenommeerde opiniemaker eerlijk bekende dat zijn mening op sommige punten overeenkomt met die van Wilders.
    Waarom is dit nu zo bijzonder?
    Stel dat het gilde van opiniemakers een redelijke afspiegeling is van de samenleving. Dan zou toch op z’n minst 9/150ste deel van hen het eens moeten zijn met de ideen van Geert. Hoe kan het dan dat je dat niet erg vaak hoort?
    De ene na de andere publicist haast zich bij het geven van een mening over Wilders eerst te melden dat hij het toch echt niet eens is met diens standpunten.
    Is de intellectuele elite dan echt zo eensgezind? Ik denk het niet. Er zullen best prominenten zijn die het, net als Martin, op n of meer punten eens zijn met de PVV. Het probleem is dat Wilders er, met zijn ongenuanceerde meningen en opruiende taal zelf voor heeft gezorgd dat de meeste prominenten afstand nemen van zijn standpunten. Wanneer zij zich voor een standpunt van Wilders uitspreken dan zou de rest van het intellectuele gilde zich immers wel eens tegen hen kunnen keren.
    Wat is nu het belangrijkste? Dat er over het mogelijke probleem dat Wilders aansnijdt, wordt gedebatteerd of dat 9/150ste deel van intellectueel Nederland zijn imago hoog houdt?
    ..... een ander punt is belangrijker: heren en dames opiniemakers, laat eens wat vaker je eigen mening blijken zonder angst voor gezichtsverlies of imagoschade. Dit komt het debat over de problemen van de multiculturele maatschappij ten goede.
 

Red.:   Martin Bril heeft een keer eerder zo'n faux pas gemaakt, hetgeen hem prompt op diverse schotschriften uit multiculturalistische kringen kwam te staan, zie hier . Dat is de manier waarop men daar de de kringen gesloten probeert te houden - je reinste intellectuele maffia, dus.


Naar Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .