WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Multiculturalisme: dubbele moraal

14 apr.2008


Het grote gebrek aan werkelijkheid achter het ideaal van de multiculturele samenleving brengt natuurlijk regelmatig de noodzaak met zich mee de waarheid te verdraaien, en andere vormen van vervalsing. De meest schijnheilige is die van de dubbele moraal: het verschillend beoordelen van gelijke zaken, op grond van etnische/culturele motieven. Onderstaand de voorbeelden, te beginnen met een oude:


Uit: De Volkskrant, 06-10-2003, hoofdredactioneel commentaar

Cultuur en islam

...  wie wilde er nou terug naar het homogene Nederland van de jaren vijftig.
    Een heleboel mensen, zo bleek in mei 2002. Zij verlangen naar een homogene, veilige, witte en westerse samenleving. Sindsdien verkeert Nederland in de greep van het monoculturalisme. Migranten moeten zich aanpassen. Ze moeten niet alleen werk vinden en zich netjes gedragen, maar ook echte 'Nederlanders' worden, zo viel ook afgelopen week weer te beluisteren bij de verhoren van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar het integratiebeleid.
    ... Het is een illusie te denken dat immigranten uit de hele wereld hun cultuur en geschiedenis binnen de kortste keren achter zich kunnen laten. De nadruk op culturele aanpassing getuigt bovendien van een statisch cultuurbegrip. Want wat is een Nederlander? Tal van culturele eigenschappen waar Nederlanders enkele decennia geleden nog trots op waren (soberheid, ingetogenheid, godsdienstigheid) zijn nu goeddeels verdwenen. En wat is een moslim? ....
    Deze ontwikkeling dreigt echter doorkruist te worden door de culturele benadering van het integratiedebat die een sterke nadruk legt op wat mensen scheidt. Mede hierdoor voelen jonge moslims zich in het defensief gedrongen en dreigt een 're-islamisering' op te treden.
    Natuurlijk moeten migranten Nederlands leren en de basale uitgangspunten van de Nederlandse samenleving overnemen. ...


Red.:   Een verbijsterende slingertour. De achtereenvolgende punten die het artikel maakt, inhoudelijk samengevat:
Punt 1: Nederland en de Nederlandse cultuur moet niet de illusie hebben dat het zich niet snel moet aanpassen.
Punt 2: Nederland moet niet denken dat allochtonen zich snel kunnen aanpassen.
Punt 3. Er bestaat geen duidelijke Nederlandse cultuur.
Punt 4: Er bestaat geen duidelijk van de Nederlandse onderscheiden moslimcultuur.
Punt 5: Moslims moeten de basale zaken van de Nederlandse cultuur overnemen.
    Tegen zoveel tegenspraak is de redactie nauwelijks opgewassen. Het is allemaal het gevolg van de bekende dubbele moraal dat de cultuur van de immigranten bescherming verdient, en de Nederlandse niet - die moet zich maar aanpassen.


Uit: Dagblad De Pers, 08-04-2008, door Peter Wierenga

Integratie | Moskee bestrijdt uitspraak

Ongelovigen zijn nu toch geen honden


Amsterdam pikt het niet dat een moskeevoorzitter ongelovigen ‘honden’ noemt, tegenover kinderen nog wel. Maar die voorzitter zegt verkeerd begrepen te zijn.

De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) wil opheldering over een incident in moskee El Mouahidine. Tegenover klas 7b van openbare basisschool De Horizon noemde voorzitter Mohamed Guennoun ongelovige mensen ‘honden’.
    ‘Dat willen wij niet in deze stad’, aldus een woordvoerder van Asscher. ‘We hebben tolerantie hoog in het vaandel staan.’ De kinderen doen een project om religieuze achtergronden te leren kennen en kregen een rondleiding in de Osdorpse moskee.
    Ze schrokken van de uitlatingen van de voorzitter. In de islamitische wereld geldt een hond als een onrein dier. Maar Guennoun verklaart dat hij verkeerd begrepen is. ‘Ik had het hier over extremisten, die vinden dat een moslim die niet vijf keer per dag naar de moskee gaat een ongelovige is (en niet meer dan een hond). Ik behoor niet tot deze extremisten en neem op alle manieren stelling tegen deze denkwijze.’
    Zo is het echter niet overgekomen. Een aanwezige ouder citeert Guennoun in Het Parool als volgt: ‘De islam is goed, een ander geloof is ook goed. Maar als je niet gelooft, is dat niet goed, dan ben je alleen aan het eten en slapen, dan ben je net als een dier, zoals een hond.’
    De Horizon heeft het moskeebestuur aangesproken op het ‘ongewenste gedrag’, maar wil wel verder met het project, zo schrijft de schooldirectie aan de ouders.   ...


Red.:   De ontkenningen zijn natuurlijk een defensieve zet nadat de schade bekend werd - dit soort dingen heeft men intussen wel geleerd. De ontkenning is volkomen ongeloofwaardig, omdat de uitspraak niet meer en minder dan één van de vele malen in de koran herhaalde leestellingen van de islam.
   Desalniettemin was dit zo ongeveer de hoeveelheid rumoer rond de kwestie: een berichtje in de kranten. Dit is wat de Volkskrant website meldde namens het ANP:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2008, ANP

Voorzitter moskee ontkent omstreden uitspraken

De voorzitter van moskee El Mouahidine in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp ontkent dat hij ongelovigen heeft vergeleken met honden. Hij neemt ook ten stelligste afstand van dergelijke uitspraken. Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een gesprek tussen de man en het stadsdeel, maakte een woordvoerder daarvan bekend.   ...
    De moskeevoorzitter heeft aan Osdorp laten weten dat het gaat om een misverstand. Hij zou enkel hebben geprobeerd uit te leggen dat er extremisten zijn die mensen die niet vijf keer per dag bidden honden vinden. Zelf is hij die mening niet toegedaan. De moskee komt dinsdagavond zelf nog met een schriftelijke verklaring over de kwestie.
    Wat het stadsdeel betreft, is de kwestie nu afgedaan, aldus de woordvoerster. Volgens haar staat de voorzitter helemaal niet als een extremist bekend, maar zet hij zich juist al jarenlang actief voor de wijk in. Wel wees ze erop dat zijn Nederlands niet erg goed is. Dat zou een reden kunnen zijn voor het misverstand.


Red.:   In de papieren krant ongeveer hetzelfde:
 

Uit: De Volkskrant, 09-04-2008, door Janny Groen en Annieke Kranenberg

Moskeevoorzitter kan toch beter tolk inzetten

Tegenover een klas kinderen van 10 en 11 jaar zeggen dat ongelovigen honden zijn? Dat heeft voorzitter M’hammed Guennoun van de El Mouahidine moskee in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp niet gedaan. Althans, zo heeft hij het niet bedoeld. En hij is het er ook helemaal niet mee eens. Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een gesprek tussen het moskeebestuur en het stadsdeel Osdorp, aldus een woordvoerder van de deelgemeente.
    ...De uitspraak van de voorzitter draagt bepaald niet bij aan die doelstelling, zo schrijft de schooldirectie in een brief aan de ouders naar aanleiding van de excursie. ‘Onacceptabel’, aldus de brief. En daarmee was de kous wat betreft de schooldirectie af.
    Maar niet voor moeder Martine Boesten, wier dochter deelnam aan het project. Zij stuurde de brief door aan gratis dagblad Spits, dat er gisteren mee opende. Het is nooit Boestens intentie geweest de zaak op te blazen, verzekert ze dinsdag. ‘Het is een prachtig project. Maar de school wilde het klein houden, en ik vind juist dat je het open moet gooien. Dan neemt zo’n moskee misschien maatregelen.’
    Het stadsdeel kwam onmiddellijk in actie. Want, zegt een woordvoerder, ‘zo ga je niet met elkaar om.’ Guennouns opmerking kwam overigens wel als een verrassing. De voorzitter en de moskee staan niet als fundamentalistisch bekend en zijn bij allerlei buurtactiviteiten betrokken, zoals het Intercultureel Leefbaarheidsoverleg Osdorp.
    De moskeevoorzitter liet gistermiddag weten dat er sprake is van een misverstand. Hij had geprobeerd uit te leggen dat er extremisten zijn die ongelovigen honden vinden. Vermoedelijk speelt zijn slechte Nederlands een rol, aldus de woordvoerder. Bij een eerdere rondleiding van leerlingen gebruikte Guennoun een tolk. Die was er deze keer niet bij.
 

Red.:   Kortom: de school probeert het te verdoelen, en achteraf is iedereen bezig te zaak te minimaliseren. De reacties vanuit het publiek zijn gelijkluidend:


De Volkskrant, 11-04-2008, ingezonden brief van M. Alta (Haarlem)

Ongelovig hondenparadijs

Zeggen dat ongelovigen net als beesten zijn, of preciezer gezegd, zeggen dat ongelovigen honden zijn, lijkt me geen uitspraak die je per ongeluk ontvalt of die een gevolg is van een vertaalprobleempje (Binnenland, 9 april). Het is een uitspraak die een bepaalde opvatting over ongelovigen weergeeft. Wie zijn de ongelovigen? Als je je eigen geloof als het enig ware geloof opvat, vallen al diegenen die niet tot jouw geloof behoren vanzelf onder de categorie ongelovigen. Zo bezien is bijna de hele autochtone Nederlandse bevolking ongelovig. Nederland is een soort hondenparadijs in de ogen van de bezitters van het enig ware geloof. Gelukkig voor hen kennen we een spreekwoord: 'blaffende honden bijten niet'. En juist dat is nu zo leuk aan Nederland en maakt dat je er wilt wonen, werken en leven, vindt deze hond.


De Volkskrant, 14-04-2008

Reacties: Ongelovig hondenparadijs

Een moskeevoorzitter uit Amsterdam zou ongelovigen hebben vergeleken met honden. 'Gelukkig kennen we een spreekwoord: blaffende honden bijten niet', schrijft M. Alta uit Haarlem. 'Daarom is Nederland zo leuk, en maakt datje er wilt wonen, werken en leven'.

Een mening over een gerucht waarvan we met z'n allen vinden dat dat niet kan. Het kan ook niet. Nu nog onze mening baseren op echte journalistieke feiten, anders is het weinig anders dan boosheid genereren.
    Guy Bangoura, Amsterdam

Ach, als alle ongelovigen honden zijn en er altijd meerdere godsdiensten zijn, is iedereen in de ogen van iemand anders wel eens een ongelovige; en zijn we dus eigenlijk allemaal honden.
    L. van Alphen, Maastricht

De beveiliging van Wilders, Hirsi Ali en Jami en de bedreigingen aan het adres van Live Leak noem je dat niet bijten?
    Ron Rozen, Amsterdam


Red.:   Alleen de laatste brief trekt een relevante vergelijking.
    Maar de echt relevante vergelijking is deze: stel nu dat één of andere geestelijke of wereldse woordvoerder tegen een klas voor islamitische kinderen had gezegd dat moslims "achterlijke geitenneukers" waren. Het land zou te klein zijn geweest, en vervolging wegens discriminatie en racisme zeer waarschijnlijk - Geert Wilders heeft veel minder gezegd, en heeft al allerlei processen aan zijn broek.
    Kortom: een glaszuiver voorbeeld van dubbele moraal.
    Een reageerder op de Volkskrant Opinie site heeft er een aantal opeen rijtje gezet,onder een artikel dat de zoveelste poging is om uit te leggen waarom Wilders succes heeft en daar niet in slaagt.


Van: Volkskrant website, Opinie, 16-05-2009, door Willem van der Does , 570 reacties

Wilders, wat kletst u toch?

Waarom de PVV-leider psychologisch zo'n succes heeft

Als Nederland mee had mogen stemmen, zou Obama hier 90 procent hebben gehaald. Toch leidt de PVV in de peilingen. Op grond van een inhoudelijke vergelijking is dat onbegrijpelijk. Verreweg de meeste mensen verwerpen discriminatie – ook PVV-stemmers, blijkt uit enquêtes.  ...

Reacties:
de alochtoon schreef op 17-05-2009 14:52
UITSLUITING

Mensen, we moeten de boel bij elkaar houden!
(maar de PVV en zijn aanhang horen daar niet bij)

We moeten geen bevolkingsgroepen uitsluiten
(tenzij het de PVV en zijn aanhang betreft)

We moeten geen mensen tegen elkaar opzetten
(maar de PVV en zijn aanhang mogen we van harte demoniseren)

Wijnand Duyvendak is altijd weer van harte welkom in ons parlement en niemand sluit hem uit
(maar met Geert Wilders willen nooit meer iets te maken hebben)

We moeten alles op alles zetten om samenwerking met organisaties als Milli Görüs te laten slagen
(maar de PVV en zijn aanhang moeten we de rug toekeren)

We bieden onze moslimbroeders en –zusters graag twee aparte loketten in het stadhuis
(maar het bezwaar van de PVV tegen twee paspoorten is onoverbrugbare stemmingmakerij)

We zullen echt moeten onderhandelen met Hamas
(maar onderhandelen met de PVV is een brug te ver)

Ik denk dat ik PVV ga stemmen…ik sta pal voor mensen die worden uitgesloten!


Red.:   En voor die mensen die nu roepen: "Ja, maar Wilders wil zelf mensen uitsluiten!", is het voor de handliggende antwoord: "Dat is misschien zo, maar de moslims en de koran willen nog veel meer en harder mensen uitsluiten, en zij zijn begonnen!"
 

Naar Multiculturalisme , Cultuur, eenheid , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .