De Volkskrant, 16-03-2013, ingezonden brief van 2 mrt.2013

Antisemitisme

Tot nog niet zo lang geleden werd ik voor gek uitgemaakt als ik zei dat de meeste islamitische jongeren een onbegrensd antisemitisme in hun DNA dragen.
    Ik snapte niet hoe moeilijk islamitische kinderen het in Nederland hadden en ook niet dat moslims het verschil tussen IsraŽliŽrs en joden toch niet kennen. Dus is het logisch dat als IsraŽl iets doet wat niet juist is ,dat de schuld van de joden is.
    Al jaren doen verschillende ministeries hun best met allerlei goedbedoelde projecten islamitische jongeren bewuster te maken van wat zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Er is verder eindeloos overlegd met voormannen uit de moslimgemeenschap. Het heeft niets geholpen.
    Zolang directies hun leraren maatschappijleer die geen les meer durven te geven over de Holocaust niet beschermen, zolang er nog dagelijks via internet en satellietkanalen haatzaaiende programma's in de Nederlandse huiskamers zijn te ontvangen, zolang zal er niets veranderen in het gedrag van een heel groot deel van deze Nederlandse islamitische jongeren.
    Ik roep de Nederlandse overheid op om niet meer in gesprek te gaan met allerlei contactgroepen, overlegorganen of wat dan ook meer, maar op te komen voor de joodse gemeenschap en te zeggen 'tot hier en niet verder'.

Gideon Simon, Amstelveen, docent maatschappijleer vmbo


Onderduiken

Ik ben het hardgrondig eens met mevrouw Marbe in haar column van 15 maart. Een overheid die geen standpunt inneemt en een bedreigd gezin adviseert om onder te duiken doet me griezelen.
    In een beschaafd land kunnen vrouwen 's avonds over straat lopen, lopen homo's hand in hand en weten minderheden zich veilig. Wanneer dit alles bedreigd wordt en de overheid kiest voor duiken, dan is er iets grondig mis. Of moeten we een hek om Arnhem heen zetten met daarop 'Beschaving zoekt sponsor'?

L. van Seeters, Zeist


Red.:   wanhopig verweer noodzakelijk:


De Volkskrant, 21-03-2013, ingezonden brief van Rob Weterings, Utrecht

Antisemitisme

De heer Simon zegt dat hij 'voor gek werd uitgemaakt' toen hij stelde dat 'de meeste islamitische jongeren onbegrensd antisemitisme in hun dna dragen' (O&D, 16 maart). Het verbaast mij niets dat de heer Simon voor gek werd uitgemaakt. Als we zijn woorden letterlijk nemen - hij geeft ons geen reden om dat niet te doen - dan stelt hij dat haat jegens anderen overerfelijk is. Naar mijn weten hebben wetenschappers het gen voor jodenhaat nog niet ontdekt.
    Prima dat de heer Simon vraagtekens zet bij het nut van de initiatieven om moslimjongeren meer kennis te laten nemen van de Joodse geschiedenis, maar laten we de erfelijkheidsleer erbuiten laten.


Red.:   'Als we zijn woorden letterlijk nemen - hij geeft ons geen reden om dat niet te doen' - het tweede is een leugen "in het dna zitten" is beeldspraak. Er is geen reden voor handen om het letterlijk te nemen.

Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]