De Volkskrant, 21-03-2013, van verslaggever Ayfer Erkul 2 mrt.2013

Profiel | Premier Erdogan

Ondiplomatieke machoman die staat voor alles wat Turks is

Turkse premier houdt band met geëmigreerde landgenoten graag warm, wat hij er ook voor moet doen.


Tussentitel: 'Niemand heeft het recht ons onze cultuur en identiteit te ontnemen'

De campagne tegen de lesbische pleegouders van het Turkse jongetje Yunus (9) nam de afgelopen dagen groteske vormen aan. Drugsgebruiksters, noemde de Turkse pers hen, niet gehinderd door enig journalistiek onderzoek. De vrouwen hadden zich over het kind ontfermd toen het, amper 5 maanden oud, uit huis was geplaatst na mishandeling. 'Holland, blijf van onze kinderen af', luidde het op Twitter. En nu hoopt de Turkse gemeenschap op steun vanuit het hoogste echelon: wanneer de Turkse premier Erdogan vandaag een staatsbezoek brengt aan Nederland, wordt ook verwacht dat hij de kwestie-Yunus te berde brengt. Verwacht wordt ook dat dat de gemoederen nog meer zal ophitsen.

Telkens als de Turkse premier zich in Europa vertoont, schopt hij wel ergens tegen gevoelige schenen. Zo ook in 2008, tijdens zijn bezoek aan Keulen, waar 16 duizend Turken hem in een stadion opwachtten. 'Assimilatie', zei Erdogan, 'is een misdaad tegen de mensheid. Niemand kan verwachten dat jullie geheel opgaan in Duitsland.' Duitse politici reageerden verbolgen: Erdogan had zich niet te moeien met binnenlandse kwesties als het integratiebeleid. Drie jaar later deed hij het opnieuw, dit keer voor 10 duizend Turken in Düsseldorf. 'Niemand heeft het recht ons onze cultuur en identiteit te ontnemen', zei hij.

Dat was typisch Erdogan. Weinig diplomatiek, geen rekening houdend met de gevolgen van zijn uitspraken. 'Een straatvechter', zegt Ali Yazgili van het onafhankelijke Turkije Instituut. 'Althans, dat is zijn achtergrond. Een machoman, ook in de politieke context. Hij roept heel wat commotie op, alleen al door zijn aanwezigheid.'

Assimilatie en de angst dat de Turkse cultuur en identiteit in het gedrang komen: het zijn thema's die ook bij de zaak-Yunus, en uitgebreider bij de problematiek van Turkse pleegkinderen in Europa, meespelen. 'Wat je nu ziet, is een prestigestrijd tussen Nederland, dat hamert op zijn soevereiniteit, en Turkije, dat zegt op te komen voor landgenoten in het buitenland', zegt Yazgili. 'Nog meer dan voorgaande regeringen bekommert deze Turkse regering zich graag om de landgenoten in het buitenland.'

Eens Turk, altijd Turk, luidt het spreekwoord; waar je ook leeft en zelfs al ben je generaties verwijderd van de oorspronkelijke migratie. Yazgili: 'Het is heel nationalistisch. En het slaat aan bij de Turkse gemeenschap in Europa, van wie de eersten in de jaren zestig als arbeidsmigranten naar Europa kwamen. Als je hun kiesgedrag zou peilen, zul je zien dat ze zich wel kunnen vinden in iemand als Erdogan. Hij richtte zelfs een ministerie voor Turken in het Buitenland op. Dat bekommert zich om de problemen van geëmigreerde landgenoten.

'Erdogan is een sluwe politicus die de bühne kan bespelen. Maar kortetermijnwinst bij de publieke opinie kan ten koste gaan van de Turkse strategische belangen op lange termijn. Turkije komt vaak onhandig uit de hoek. In de kwestie-Syrië bijvoorbeeld heeft Ankara zich geschaard achter één optie: die van het verdwijnen van president Assad. Wat als Assad na de burgeroorlog toch een van de partijen is waarmee moet worden gesproken?'


Red.:   Alletwee ongewoon voor de VKNaar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]