De Volkskrant, 20-03-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen 24 mrt.2013

De kwestie-Yunus

Zolang Turken in Nederland wonen, moeten zij zich houden aan de Nederlandse wet en spelregels.


Tussentitel: Dat pleegouders lesbisch zijn, mag geen rol spelen

De opstelling van veel Turken in de kwestie-Yunus is beledigend en harteloos voor de twee pleegmoeders die zich al jarenlang voor de jongen inzetten. Bovendien legt de rel eens te meer de spanningen in de multiculturele samenleving bloot.

Samenleven met verschillende culturen vraagt niet alleen een zekere tolerantie over en weer, maar ook het handhaven van duidelijke grenzen. De acceptatie van homoseksualiteit is een waarde waarover in Nederland consensus is ontstaan, na een lange en vaak bittere strijd. De Nederlandse samenleving kan moslims niet dwingen om homoseksualiteit in hun hart te accepteren, maar wel om zich aan de wet en de algemeen aanvaarde maatschappelijke spelregels te houden, zeker als zij een beroep moeten doen op een overheidsvoorziening als Jeugdzorg. Zolang Turken in Nederland wonen, vallen zij onder Nederlandse regels. Terecht bekritiseerde minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken daarom de bemoeienis vanuit Turkije met deze kwestie.

Natuurlijk kunnen er allerlei kanttekeningen gemaakt worden. Deskundigen hebben kritiek op Jeugdzorg omdat het aantal uithuisplaatsingen zo sterk is toegenomen, vooral na de zaak-Savannah. De communicatie tussen de 'witte' Jeugdzorg en allochtone ouders is wellicht voor verbetering vatbaar. Vaak is het een goede zaak om kinderen te plaatsen in gezinnen met eenzelfde achtergrond als hun ouders. Dat kan echter nooit meer dan een praktische vuistregel zijn. Het is absurd te verlangen dat katholieken alleen mogen worden opgevangen door katholieken, gereformeerden door gereformeerden, moslims door moslims, zeker als er nauwelijks Turkse pleegouders zijn. Wellicht zorgt deze kwestie voor enige aanwas, maar tot nu toe was de boosheid van veel Turken omgekeerd evenredig aan hun bereidheid zelf pleegouder te zijn.

Nuanceringen mogen echter niet het zicht ontnemen op de principiŽle zaak. Iemand die in Nederland woont en zelf klaarblijkelijk ernstig tekortschiet als ouder, moet blij zijn dat er mensen zijn die voor haar kind willen zorgen. Het feit dat deze mensen lesbisch zijn, mag daarbij geen rol spelen. Gelijke rechten voor homo's vormen een waarde waaraan niet getornd kan worden.Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]