De Volkskrant, -2006, van een verslaggever 12 aug.2008

Britse bisschop wil delen van sharia invoeren
de Volkskrant, Voorpagina, 8 februari 2008 (pagina 01)
Van onze correspondent Gert-Jan van Teeffelen

Kerkleider in opspraak.


Londen De hoogste geestelijke van de Church of England, Rowan Williams, heeft een storm aan kritiek geoogst door te zeggen dat het ‘onvermijdelijk’ lijkt dat delen van de sharia, de islamitische rechtsleer, in Groot-Brittannië worden ingevoerd.
Volgens de aartsbisschop van Canterbury is dit goed voor de sociale cohesie, omdat sommigen zich nu eenmaal niet thuis voelen bij de Britse wetten. Na zijn opmerkingen in een interview met de BBC werd de omroep bedolven onder duizenden boze reacties, waarbij hij onder meer werd beschuldigd van overdreven politieke correctheid.

Alle grote Britse partijen reageerden afwijzend. Premier Gordon Brown liet via een woordvoerder weten dat ‘Britse wetten gebaseerd moeten zijn op Britse waarden’. Williams denkt aan het ontbinden van huwelijken of het beslechten van financiële geschillen door een sharia-rechtbank. Hij wijst de inhumane lijfstraffen en de ongelijke behandeling van vrouwen echter van de hand.
 

 

Vernietigend oordeel over Britse bisschop
de Volkskrant, Buitenland, 9 februari 2008 (pagina 04)
Van onze correspondent Gert-Jan van Teeffelen

Goede bedoelingen brengen Britse moslims verder in het nauw | Rowan Williams verkeert in 'shocktoestand'

LONDEN Vernietigend, dat lijkt de meest adequate samenvatting van de reacties op uitspraken van Rowan Williams. De Britse aartsbisschop is sinds donderdag het middelpunt van een nationale rel, en verkeert volgens zijn omgeving intussen in ‘shocktoestand’.
Aanleiding is zijn conclusie dat het onontkoombaar is dat delen van de sharia, de islamitische wetten, in Groot-Brittannië rechtsgeldigheid krijgen. Williams is niet zomaar een geestelijke: hij is het boegbeeld van zowel de Church of England als de wereldwijde anglicaanse kerk.

De goede bedoelingen van de gerespecteerde en erudiete 57-jarige worden niet in twijfel getrokken. Hij denkt dat het de integratie zou bevorderen als moslims op sommige terreinen hun eigen rechtsregels mogen toepassen.

Zijn uitspraken lijken echter het omgekeerde effect te hebben, en de Britse moslims verder in de hoek te drukken. Groot-Brittannië telt relatief weinig moslims: 1,6 miljoen, ofwel nog geen 3 procent van de bevolking. In Nederland is dat het dubbele.

Hoewel de Britse moslims in meerderheid zeer gematigd zijn, staan zij in een ongunstig daglicht sinds de Londense aanslagen uit 2005. Hierbij vielen 52 doden, nadat vier Britse moslims zichzelf opbliezen. Weinig behulpzaam zijn bovendien de arrestaties van de ene na de andere terreurverdachte, en de ophef over haatpredikers zoals Abu Hamza. Deze imam staat op het punt uitgeleverd te worden aan de VS.

De nuances van Williams’ betoog gingen vrijdag nagenoeg verloren in de populaire pers, die genadeloos tekeer ging. De grootste krant van het land, The Sun, zet Williams neer als ‘een gevaarlijke bedreiging voor het land’ en spreekt van ‘een overwinning voor Al Qaida’.

Bij de bijbehorende artikelen werden foto’s afgedrukt van een man met afgehakte hand en het uitdelen van zweepslagen. Tevens werd een foto van een ontplofte Londense bus getoond.

Ook elders oogst Williams vooral onbegrip. De vaakst terugkerende reactie, uit alle hoeken van het politieke spectrum, is het diepgewortelde Britse besef dat ‘iedereen voor de wet gelijk dient te zijn’.

In het hoofdredactionele commentaar noemt The Times de uitspraken van Williams ‘verbijsterend’. ‘Mensen uit vele religies – joden, hindoes, sikhs – hebben zich hier in blijdschap gevestigd, zonder nieuwe wetten voor zichzelf te eisen. Het zou nuttiger zijn te bezien hoe meer moslims succesvol zouden kunnen integreren in een tolerante cultuur, dan op te roepen tot en verandering van die cultuur, zodat delen van de moslimgemeenschap zich daar prettiger bij voelen.’

De opmerkingen van Williams laten onverlet dat er al diverse shariarechtbanken zijn in Groot-Brittannië, net zoals orthodoxe joden hun eigen instituten hebben. Een door een shariarechtbank uitgesproken echtscheiding is echter niet rechtsgeldig.

Voor Gordon Brown komen de ontboezemingen van de bisschop uiterst ongelegen. Een van zijn stokpaardjes is ‘Britishness’, uitmondend in tal van projecten die het land bijeen moeten houden. De Britse eenheid staat onder druk door de decentralisatie in Schotland en Wales, de immigratie en – zoals weer blijkt – de vooroordelen tegen moslims.

De rel doet denken aan Canada. In 2005 opperde de procureur-generaal van Ontario shariawetgeving te introduceren waarmee moslims familiekwesties konden beslechten. Zijn voorstel ging ten onder na een storm van protest.


Naar Zelfislamisering  , Allochtonen lijst , Allochtonen, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]