De Volkskrant, 27-02-2009, column door Amanda Kluveld 3 mrt.2009

Hyperventilerende moslimvrouwen

Utrecht beschouwt allochtonen kennelijk als mentaal gestoorden.

Alerte mensen in Utrecht, zoals journalist Wouter de Heus en voorzitter van de gemeentelijk VVD-fractie Ingrid de Bondt, zorgden ervoor dat landelijk bekend werd dat er in hun stad iets vreemds gaande is.
    De Heus deed op allesoverutrecht.nl verslag van twee doorverwijsloketten, die met steun van de gemeente zijn geopend in de Omar Al Farouk moskee in de vogelaarwijk Overvecht.
    Het ene loket bevindt zich in de moskee en is uitsluitend bedoeld voor mannen. Het tweede staat buiten de moskee en daar kunnen alleen vrouwen terecht.
    Utrecht sponsort de loketten, waar informatie kan worden verkregen over gemeentelijke voorzieningen, met 100.000 euro terwijl er in de wijkbibliotheek al een doorverwijsloket bestaat.

Hoogdrempelig
De twee organisaties die bij de moskeeloketten betrokken zijn, de Stichting Zainab Multifunctioneel Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienstverlening, Dialoog en Debat (STIZA) en de Stichting Welzijn voor Allochtonen Rondom de Dom (WARD) overtuigden de gemeente ervan dat dit bestaande loket te hoogdrempelig is voor allochtonen omdat het achter in de bibliotheekzaal is gesitueerd.
   Inmiddels zijn door VVD, PVV en SP Kamervragen gesteld aan de nieuwe minister van Wonen, Werken en Integratie Eberhard van der Laan.

Gesubsidieerd seksisme
Terecht wordt gevraagd welk idee over integratie achter de loketten schuilt, of de scheiding van kerk en staat in het geding is, of er geen einde moet komen aan de schandalige sekseapartheid en of overheidsloketten thuishoren in gebedshuizen.
    Belangrijke vragen die natuurlijk tot gevolg moeten hebben dat die malle toestand in Overvecht ten einde komt en de verantwoordelijken voor dit wanbeleid van hun plek verwijderd worden.

Eerder dicht
Een aspect is in de Kamervragen onderbelicht gebleven: het loket voor vrouwen gaat iedere dag een uur eerder dicht. De betrokken stichtingen en de gemeente hebben namelijk besloten dat vrouwen op tijd thuis moeten zijn om te koken.
    Misschien nog ernstiger dan dit gesubsidieerd seksisme is dat Utrecht allochtonen kennelijk beschouwt als mentaal gestoorden die hyperventilerend neervallen bij de gedachte een bibliotheekzaal te moeten betreden.
    Allochtone vrouwen zijn volgens de gemeente zo door en door verveeld dat zij hun echtgenoten en kinderen onmiddellijk verwaarlozen als zij maar even worden blootgesteld aan de verleidingen van een loket met voorlichting over gemeentelijke voorzieningen.

Broeierig
Utrecht denkt dus dat de gemeentelijke voorlichtingsfolders zo geweldig zijn dat ze dezelfde werking op allochtone vrouwen hebben als broeierige liefdesromannetjes op Madame Bovary. Niet alleen het beeld dat de gemeente Utrecht van allochtonen heeft, maar ook het gemeentelijk zelfbeeld verdient enige bijstelling.


Naar Zelfislamisering  , Allochtonen lijst , Allochtonen, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]