WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, vermenging, analogie: afstoting

29 jan.2012

Tussen verschillende leefgroepen van niet alleen mensen maar in ieder geval ook de ruimere soort van de apen, is afstoting een normale kwestie, zoals al min of meer bekend was van chimpansees maar nu ook voor gewonere apen blijkt te gelden:


Uit: Wetenschap in Beeld, nr. 1-2012, door Anders Enevold Christensen

Behoedzaamheid tegenover vreemdelingen is aangeboren

Mensen zijn intolerant

Vooroordelen over alles wat afwijkt, zijn niet uniek voor mensen. Proeven van Amerikaanse gedragspsychologen tonen aan dat apen ook onderscheid maken tussen 'wij' en 'zij'. Vijandig gedrag jegens vreemdelingen is mogelijk overgeŽrfd en diep in de evolutie geworteld.


Tussentitel: Bij resusapen zien we een sterk achterdochtige instelling tegenover soortgenoten buiten de groep - Gedragsonderzoeken Neha Mahajan van Yale Univesity in New Haven, Connecticut, VS.


Red.:   Voor meer van het artikel, zie hier .
    Bij toepassing op mensen mag je veronderstellen dat de extra capaciteiten die zijn ten opzichte van apen sterk gegroeide rationele brein hem geven, de mogelijkheid biedt om de ingeboren emotionele impulsen te overwinnen. Waarbij die ingeboren impulsen wel aanwezig blijven en door de juiste, of "verkeerde", prikkels wel weer de overhand kunnen krijgen. Zoals diverse onderzoeken hebben aangetond:


Uit: De Volkskrant, 19-01-2012, door Tonie Mudde

Help, mijn baby is een racist

Heeft een 11 maanden oude dochter al xenofobe trekjes? Op zoek naar antwoorden in het opvoedingsboek NurtureShock.


...    'Kinderen kijken niet naar kleur, maar naar het speelgedrag van de ander', zo staat op de website van het Kenniscentrum Gemengde Scholen, dat dit jaar zijn eerste lustrum viert. Dat het Kenniscentrum na vijf jaar kennis vergaren nog steeds gelooft in kleurenblinde kinderen, verbaast me. Zouden ze wel eens gehoord hebben van het volgende experiment van de universiteit van Texas?
    Kleuterklassen werden willekeurig in tweeŽn gedeeld. De ene helft van de kinderen kreeg een blauw T-shirt, de andere helft een rood. Drie weken lang gingen ze in dezelfde kleur naar school, zonder dat leraren er met een woord over spraken. Ondanks dat zwijgen ontwikkelden de kinderen een wantrouwen ten opzichte van de andere kleur. Roden vonden blauwen eerder gemeen en dom, blauwen keken juist vaker neer op de roden. En dat na drie weken in een lullig T-shirt...


Red.:    In andere vormen van dit soort experiment werd hetzelfde effect bereikt met simpele blauwe en rode petjes.
    Waar het dus om gaat is dit: het gedrag van afstoting tussen verschillende groepen is normaal. Het kan overwonnen worden door redelijke overwegingen. En het kan bevorderd worden door het ten toon stellen van onderscheidende symbolen.
   Toegepast op de allochtone immigratie in Nederland en Europa in het algemeen kan dus gesteld worden dat de integratie moeilijker zal zijn naarmate ze er verschillender uitzien, verschillender gedrag vertonen, en verschillender symbolen gaan uitdragen. Dan valt meteen te concluderen dat met name de moslims extreem veel moeite hebben gedaan om zich hierin slecht te onderscheiden, door hun vele manieren om zich uiterlijk te onderscheiden, waarbij met name natuurlijk de hoedendoos-moskeeŽn en de hoofddoeken de bijna letterlijke stenen des aanstoots zijn.
    De metaal-analogie en de bijbehorende wetenschap leert dat de moeizame integratie van voornamelijk de moslims vrijwel volledig op hun conto kan worden geschreven, door middel van zelfgekozen en bewustgekozen gedrag. Dat laatste, het bewustgekozene, kan worden toegevoegd omdat er bij het eerste optreden van de onderscheidende symbolen, de hoofddoeken, door de gewone bevolking voldoende signalen van afstoting zijn gegeven. Moslims hebben ervoor gekozen dit symbolen-dragen door te zetten, omdat ze hun godsdienst belangrijker achtten dan integreren in de Nederlandse en Europese maatschappij. De daarbij optredende afstoting door de autochtone bevolking is natuurlijk en normaal, en. gezien de toenemende ernst van de afwijkende symbolen en met name gedrag als overlast en criminaliteit van met name de moslims, veel minder dan op grond van de provocatie verwacht kan worden. Iedere veroordeling van het afstotende gedrag zoals met name gedaan door de Nederlandse en Europese elite uitleg of detail , zal de afstoting alleen maar versterken, door het tegennatuurlijke karakter ervan uitleg of detail .
   

Naar Cultuur, vermenging, analogie , Cultuur, vermenging , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .