WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Martijn Dekker

Als twee dingen vaak samengaan, is er altijd de vraag: wat is de oorzaak en wat gevolg? Is de Universiteit van Amsterdam uitleg of detail linksfascistisch omdat de linksfascisten ernaar toe trekken, of worden de mensen die ernaar toe trekken aan de UvA linksfascistisch?

Misschien krijgen we geen antwoord, maar dat Martijn Dekker, medewerker en docent van de UvA, een linksfascist is, kan iedereen al zien aan dit profiel in de media:

Ten eerste dus aan dat "social justice warriors"-hoofd, inclusief onbeperkte hoeveelheden grimmigheid, en ten tweede aan zijn verschijnen op Joop.nl, het analogon van het nazipartijblad Der Stürmer voor het linksfascisme.

Met natuurlijk alle bijgebehorende ideologische dwaasheden, waarvan als eerste degene die de aanleiding was om deze verzameling te starten, na het tegengekomen te zijn bij het werken aan het dossier van Gloria Wekker uitleg of detail , op moment van schrijven, oktober 20917, bezig om de UvA om te vormen in de Racistische Universitiet van Amsterdam. Hier de aanhef (de Volkskrant, 29-09-2016, door Martijn Dekker, is politiek antropoloog en doceert conflictstudies aan de UvA:
  Universiteit moet de ongelijkheid bestrijden

Meteen demonstrerende: politiek-correcten en hun SS-afdeling, het linksfascisme, leven in een absurdistische spiegeluniversum. Want de werkelijkheid luidt:
  Universiteit moet de GELIJKHEID bestrijden

En wel op de volgend manier: degenen die voldoende halen voor hun tests, mogen door, en degenen die onvoldoende halen voor hun tests, mogen niet door.

Dat is uiterst zielig, en vooral uiterst ongelijk, maar de kern van elke opleiding is: je voldoet aan de normen, of je wordt uitgeselecteerd.

Heel sneu, en ongelijker kan het niet. Het is "Wel!" of "Niet!".

Maar die voorgaande opmerkingen zijn natuurlijk ook vormen van sarcasme. Ironie. Of iets dergelijks. Want in de kop van de artikel staat wel 'de ongelijkheid', tussen twee haakjes al opvallend vanwege dat 'de' want "ongelijkheid" is een toestand en geef je normaal geen lidwoord, maar dat komt dan ook vermoedelijk omdat het dus helemaal niet om "ongelijkheid" gaat, dat wil zeggen: het algemene begrip. Hier gaat het natuurlijk om dit:
  Universiteit moet de ZWARTE ongelijkheid bestrijden

In plaats van dat 'zwarte' had er ook "allochtonen" kunnen staan, maar de moslims hebben al hun eigen nep-academische opleiding: de Madrassa Amsterdam vroeger ook wel bekend als de Vrije Universiteit uitleg of detail .

Dat het zeker is dat het hier om "de zwarte ongelijkheid" gaat, volgt uit de context waarin de heer Dekker zijn artikel schreef. Deel één daarvan:
  Sebastien Valkenberg betoogt dat er op Nederlandse universiteiten ... Als je kijkt naar de samenstelling van het personeelsbestand en de studentenpopulatie ...

Dus stap één gaat van "ongelijkheid" naar 'personeelsbestand en de studentenpopulatie'. Volgens de opdracht van de uniersiteit, is dat dus de samenstelling en ongelijkheid is "degenen die wel slagen voor hun tests" en "degenen die niet slagen voor hun tests".
    Stap twee:
  In de letterlijke, zo je wilt oorspronkelijke betekenis van het woord, gaat 'discriminatie' simpelweg om onderscheid maken, in dit geval tussen mensen. Tegenwoordig heeft het voornamelijk een negatieve bijklank, waardoor men voor het ondersteunen en bevoordelen van mensen met een sociaal-economische achterstand

Stap twee: van 'personeelsbestand en de studentenpopulatie' naar 'mensen met een sociaal-economische achterstand'.
    Dus wat Dekker hier lijkt te zeggen is dit: "De universiteit heeft te weinig of teveel mensen met een sociaal-economsche achterstand".
    Maatr we zijn er waarschijnlijk nog niet. Want er staan nog veel meer letters in dit stuk:
   Valkenberg ... doelt ... op de door prof. dr. Gloria Wekker geleide Diversiteitscommissie, die de Universiteit van Amsterdam in het leven heeft geroepen.

Stap drie: van "mensen met een sociaal-economische achterstand" naar "diversiteit".
    Maar wat was "diversiteit" ook al weer? Hier de volgende stap:
   Dat hij de commissie bovendien 'diversiteitspolitie' durft te noemen, getuigt van een kwalijk gebrek aan historisch besef.

Stap vier: van "diversiteit" naar "historisch besef". Niet verhelderend. kan van alles zijn.
    Stap vijf:
  Hij toont hiermee aan dat zijn moreel kompas herijkt moet worden.

Stap vijf: van het al dan niet "hebben van historisch besef" naar "het zijn van moreel of immoreel.
    Stap zes:
  ... dat men groepen mensen probeert te helpen die gebukt gaan onder zeer hardnekkige, historische ongelijkheid? ...

Stap zes is duidelijk een stap terug. Of beter: het is een annex van stap vier: van diversiteit naar besef van "de historie van mensen gebukt gaan onder zeer hardnekkige, historische ongelijkheid".
    Maar beste meneer Dekker: sinds de oprichting van de Hogere Burgerschool in 1863 is die hardnekkige historische ongelijkheid van mensen die niet tot de elite behoorden toch geleidelijk maar grotendeels opgeheven? Er wordt steen en been geklaagd dat met het verdwijen van de gewone arbeiders die niet naar de de school mochten ook een groot deel van de achterban van de PvdA is verdwenen? Zo groot kan die ongelijkheid dus niet zijn want de PvdA heeft nog maar 9 van de 150 Tweede Kamerzetels.
    Of begrijpen we iets niet goed ...?
    Nog maar weer erder lezen dus:
  Valkenberg ...lijkt ook te lijden aan het verongelijkte-witte-mannensyndroom.

Héééé'... Wat heeft dat er in 'shemelnaam mee te maken ...? Op die testformuliere staat toch helemaal niets over "wit". En wat dat andere ook moge zijn dat kennelijk "niet-wit" Ieest. Vermodelijk dus de meest populaire kleur, en dat us "rood".
    En voor wie dit spelletje vervelend begint worden: "Maar dat is toch precies wat "meneer" Dekker ook doet ..."
    Om de hete brij heen draaien.
    Dus maar een alinea of wat overslaan:
  Slechts 15 procent van de studenten heeft een zwarte, migranten- of vluchtelingenachtergrond

Oftewel:
  Meer zwarten bij de UvA!!!

En waarom:
  Slechts 15 procent van de studenten heeft een zwarte, migranten- of vluchtelingenachtergrond, tegenover 51 procent van de jongeren in Amsterdam. Dit moet toch zelfs de grootste liberaal aan het denken zetten?

Kijk, maak hiervan een vraag in de tests van de opleiding. Zeg: "Het voorgaande is een argumentt in de discussie over vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen aan de universiteit. Welke denkfout wordt hier gemaakt?"
    Stel ook dat je voor één punt aftrek een tip mocht oproepen bij deze test. Dan is dit de tip: "Het is hetzelfde als wat fout gaat in "Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas" (met dank aan Marcel van Dam).
    Wie het na de tip nog niet ziet: Meneer Dekker gebruikt het volgende argument "Universiteitsbevolking is een groep - Amsterdammers is een groep - dus, ergo, q.e.d.: wat voor Amsterdammers geldt moet ook voor de universiteitsbevolking gelden".
    Oftwel: wat Marcel van Dam deed met "passen", doet "meneer" Dekker met "is een groep".
    Overigens: Van Dam deed dat niet zomaar, maar aanleiding van een CDA-politicus die het trucje uithaalde. Een "Balletje, balletje" uitleg of detail met woorden.
    Stel dat we een test in "wetenschappelijke integriteit" opstellen. Dan behoort het gebruik van verbale "Balletje, balletje"-argument zeker tot de "geslaagd voor het falen"-criteria.

En als je eenmaal zo ver bent, is het een kleine kunst om het hele begrip van "onderwijs" op te doeken:
  Universiteiten hebben namelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid; een verantwoordelijkheid die op geen enkele wijze gevangen kan worden in het verschil tussen een 8,5 en een 8

Maar 'maatschappelijke verantwoordelijkheid', een algemeen begrip, is ook weer helemaal niet waar "meneer" Dekker het over heeft, want meneer Dekker heeft het over dit:
  Meer zwarten bij de universiteit!!!

Kijk nog maar eens:
  Laten we voor de oplossingen voor institutionele ongelijkheid eens beginnen bij onszelf. Tijd voor affirmative action, bevestigende actie.

Juist ja ...
    Affirmative action ...
    En dat Engels is geen duurdoenerij maar de originele term voor wat "meneer" Dekker wil. En het is geen UK-Engels maar US-Engels. Dat "affirmative action" is in Amerika doodgewoon dat je de normen voor toelating tot de colleges en de universiteit verlaagd voor de "diverse" groepen - in Amerika : zwarten en latino's. En dat 'bevestigende actie' is natuurlijk een lamme vertaling, en totaal onnodig want er is al een geschikte term: "diversiteitsbeleid'.
     Ook in Amerika is ooit eens is uitgelegd waar  dat "affirmative action" dus in feite op neerkomt. Vertaal dat "Universiteit" naar "Broodbakker". Dan betekent "affermative action" doodgewoon dat de broodbakker een "affermative" of "diverse" prijslijst hanteert - zeg: "Twee euro voor een brood voor blanken, anderhalve euro voor moslims, en één euro voor zwarten". Of zoals de Amerikaanse studenten het formuleerden: een bake sale uitleg of detail met de taartjes goedkoper voor zwarten en latino's.

Dit is dus niet alleen volkomen absurd, maar kwaadaardig en pervers.

Kwaadaardig want tenzij de bakker gedwongen wordt massaal onder de kostprijs te gaan verkopen (aan de zwarten) en failliet gaat, betekent het doodgewoon dat de blanke teveel betaalt om de zwarten te bekostigen. Oftewel: diversiteitsbeleid aan de universiteit betekent doodgewoon: het verlagen van het niveau, òf het benadelen van blanke studenten.

Absurd, kwaadaardig en pervers.

Want die blanke studenten zijn natuurlijk niet stom, beseffen dat, en keren zich af, volgens basale psychologische processen, van de zwarten.

Na hetwelk de laatste alinea niet meer hoeft te verbazen:
  Valkenberg is namelijk precies zo'n filosoof waar Marx op doelde toen hij de beroemde woorden sprak: 'De filosofen hebben de wereld tot dusver slechts geïnterpreteerd; nu komt het erop aan haar te veranderen.'

En veranderen doet Martijn Dekker de Nederlandse wereld inderdaad - richting etnische burgeroorlog .

Want kijk maar naar wat hij onderweg allemaal nog meer beweert, naast het voorgaande ook met dit citaat:
  ...valt het toch juist te prijzen dat men groepen mensen probeert te helpen die gebukt gaan onder zeer hardnekkige, historische ongelijkheid?
    Ja, het logische antwoord op die vraag impliceert dat je mensen gaat beoordelen op hun afkomst. Maar dat doen we dus juist omdat veel mensen al honderden jaren worden beoordeeld op hun afkomst. En ze worden dus negatief beoordeeld, mocht het nog niet duidelijk zijn, op basis van allerlei vooroordelen, stereotypen en angst. Natuurlijk, onze wetten zijn aangepast, maar de ongelijkheden en de vooroordelen waar ze uit voortkomen, zijn zeer hardnekkig.

Oftewel:
-  Er is instutionele benadeling van zwarten.
-  Zwarten worden in het onderwijs tegengewerkt.
-  Nederlandse onderwijzers en docenten zijn racisten.
-  Nederlanders zijn racisten.
-  Nederlanders zijn erfelijk belast door kolonialisme en slavernij.
-  De Nederlanders die niet onmiddellijk zwarten gaan bevoordelen, zijn immoreel.

Na één zo'n artikle heb je al gegeten en gedronken op op een nieau dat je eran kotesen moet. Toch is het belangrijk nog meer te vertonen, om te laten zien hoe rij dit soort kwaadaardigheid de gelegheid krijgt zich te verspreiden. Wat in het geval "Dekker" voor een belangrijk deel gaat via het internet (kennelijk, want deze redactie volgt het niet zelf), waarvan hier een enkele weerslag - aanleiding: een boek van ene Machteld Zee waarin de gang van zaken rond sharia-rechtbaken in Engeland uit de doeken wordt gedaan (tpo.nl, 04-10-2016, door Bert Brussen uitleg of detail )
  UvA-docent legt uit hoe dat precies werkt, die zogenaamde waardevrije ‘wetenschap’

Dit is één van de vele Facebook-reacties op het interview met Machteld Zee in het AD naar aanleiding van haar boek Heilige identiteiten. Deze reactie willen we u niet onthouden, aangezien het een reactie is van een UvA-docent. ...

 

Precies de reactie die je van religieuzen of ideologen mag verwachten als antwoord op één van hun liturgieën of ideologieën in vlammen opgaat onder de zuurstof van de werkelijkheid: rancuneuze persoonlijke aanvallen.

Naast het onderhouden van ideologie, is één van de nadere capacitieten an alfa-dneken en werkenden die niets anders dan de verijsterende verbazing an technisch of natuurwtenschappelijk opgleiden of geneigden kan opwekken die an het onbeperkt kunnen onderhouden van contradicties. Dus waar UvA-docent Dekker in het oorgaande alle akkoorden van het spectrum van het berpken an rassen heeft bespeeld, schrijft hij dus ook zonder aarzelen dit op (Joop.nl, 02-03-2017, door Martijn Dekker - Kandidaat-Kamerlid Artikel 1 uitleg of detail ):
  Opmerking Jort Kelder toont hoe ingeburgerd racisme iss

'Vindt u de verkleuring van Nederland te snel gegaan?' vroeg Kelder aan Alexander Pechtold. Niemand wees hem op het racistische karakter van die vraag.'Vindt u de verkleuring van Nederland te snel gegaan?' vroeg Kelder aan Alexander Pechtold. Niemand wees hem op het racistische karakter van die vraag.

Dit dus na het schrijven van een lang artikel in de Volkskrant met als boodschap, uit en te na herhaald:
  Ik vind dat de verkleuring van de Nederlandse universiteiten niet snel genoeg gaat

Waarna er nog slechts ruimte is voor één reactie:

En de vraag: hoe kan zo'n figuur werken aan een instituut voor wetenschappelijke vorming?

Dus nog maar eens in het archief gedoken. Met de bevstiging dat als het in één ding mis gaat aangaande politike-correcteid,en nog eel meer bij linksfascisme, dat de rest bijna automatisch volgt (Volkskrant.nl, 30-03-2013, door Martijn Dekker, politiek antropoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam.):
  'Jihadstrijders houd je niet tegen door ze weg te zetten als domme naïevelingen'

In alle duidingen rondom het nieuws dat Europese jihadstrijders richting Syrië reizen om er de wapens op te pakken, vergeten de zelfverklaarde deskundigen één ding, schrijft Martijn Dekker. Niemand beantwoordt de vraag waaróm ze naar Syrië gaan.

Wat is het toch buitengewoon instructief om zoiets dan een jaartje of vier later nog eens te lezen. En vooral ook omdat dit volgt als eerste woorden ... :
  Dom. Naïef. Labiel. Zomaar wat woorden die zogenaamde experts in de mond nemen om de geestesgesteldheid van jonge 'jihadisten' die naar Syrië vertrekken, te omschrijven.

Wat meteen weer een voorbeeld is van hoe je met de politieke-correctheid en het linksfascisme moet omgaan: je keert hun uitspraken om. Hier dus tevens in de zin van dat datgene wat ze over tegenstanders beweren, op hun zelf moet toepassen, het zogenaamde zelfportret  .
  Dom. Naïef. Labiel. Zomaar wat woorden die waarnemers in de mond moeten nemen om de geestesgesteldheid van de verdedigers van de islam en "De Gelijkheid der Culturen" te omschrijven.

Tjongejonge ...

Dat Dekker dan ook volbloed aanhanger is van knots-kneiter-knettergekke racisten als Gloria Wekker uitleg of detail , Sylvana Simons uitleg of detail en dergelijke soreekt dan ook volkomen oor zich (Joop.nl, 02-03-2017, door Martijn Dekker - Kandidaat-Kamerlid Artikel 1 uitleg of detail ):
  Als mensen met een donkerdere huidskleur zich uitspreken over het racistische symbool Zwarte Piet, dan moeten ze terug naar hun eigen land. Als Sylvana Simons praat over institutioneel racisme, moet ze haar mond houden. “Ken je plek.”
    Emeritus hoogleraar Gloria Wekker maakt in haar boek White Innocence haarfijn duidelijk hoe witheid en Nederlanderschap met elkaar verweven zijn, en hoe veel mensen met bijvoorbeeld Indonesische, Afro-Caribische, Noord-Afrikaanse, Aziatische of andere wortels, vaak het gevoel houden dat ze er nooit echt bij zullen horen; soms door subtiele, soms door expliciete vormen van racisme en uitsluiting. ...

Zoals betoogd elders, onder andere bij Wekker: 'racisme en uitsluiting' zijn de termen van zwart-racisten en linksfascisten voor ingebakken intellectueel uitleg of detail en sociaal wanpresteren uitleg of detail .


Naar Menswetenschappen  , of site home

 

22 okt. 2017