WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, vermenging: het sociaal vertrouwen

Bij de beschrijving en analyse van maatschappijen en culturen blijkt het sociaal vertrouwen of kortweg vertrouwen één van de belangrijkste factoren - zo niet de belangrijkste uitleg of detail . Bij de beschrijving van diverse culturen van over de hele wereld blijkt voor vertrouwen hetzelfde als voor vele andere factoren als corruptie, gezagsverhouding, man-vrouwverhouding enzovoort: hoe minder westers, hoe slechter het wordt. In een patroon van uitgaande van Noordwest-Europa, vrijwel rechtlijnig verlopend van west naar oost en noord naar zuid, zowel binnen Europa uitleg of detail als daarbuiten uitleg of detail .
    Dat betekent bij immigratie uit die streken naar Noordwest-Europese landen dat een bevolking binnenkomt die in al deze culturele aspecten achterlopen. Want dat ze bij het overschrijden van de staatsgrens hun culturele achtergrond en eigenschappen zouden achterlaten, is even waarschijnlijk als dat de maan van groene kaas is. Niettegenstaande alle leugens die multiculturalisten erover vertellen als het ze uitkomt uitleg of detail - leugens die ze zelf erkennen zodra ze hun mond opendoen aangaande de steun die we aan allochtonen zouden moeten geven uitleg of detail .
    Onderstaand als eerste voorbeelden van immigranten die zich op een wantrouwende manier uitlaten over hun omgeving. Tussen twee haakjes: wie het na een aantal voorbeelden wel gelooft, kan doorscrollen naar het einde waar nog wat opmerkingen staan over de formele versie van dit verhaal van de Amerikaanse socioloog Robert Putnam uitleg of detail . Een aparte verzameling is gewijd aan de kosten die dit allemaal met zich meebrengt - die lopen in de vele miljarden uitleg of detail .
    Het eerste geval is naar aanleiding de zaak rond de Iraanse vluchtelinge Zahra Bahrami, dat in 2011 in de bekendheid kwam. Die ging voor de zoveelste keer terug naar Iran (wat je zeer nieuwsgierig maakt naar het vluchtverhaal en welke sukkel dat in vertrouwen gelooft heeft), werd opgepakt tijdens een demonstatie tegen het bewind, en uiteindelijk opgehangen wegens drugssmokkel - tussen twee haakjes: in Nederland was ze daar ook al voor veroordeeld. Dit is wat een immigrant uit die cultuur vindt over de acties van Nederland :


Uit: De Volkskrant, 02-02-2011, door Ferdows Kazemi

Rosenthal beging misstap

Ferdows Kazemi  | De auteur is van Iraanse afkomst en woont 18 jaar in Nederland. Zij heeft de Iraanse en de Nederlandse nationaliteit. Zij vindt dat minister Rosenthal in de affaire rond Zahra Bahrami zeer nalatig is geweest.

...    Ik word cynisch, zo cynisch dat ik ga geloven dat de loyaliteit aan onze Amerikaanse vrienden meer telt dan het leven van een Iraans-Nederlandse vrouw. ...
    Minister Rosenthal zegt: 'Je hebt hier te maken met een regime dat kennelijk een mensenleven wil ruilen voor een jerrycan met benzine.' ...
    Dat hoeft u niet als excuus te gebruiken voor uw nalatigheid. U vertegenwoordigt een democratisch land waar mensenrechten hoog in het vaandel staan, niet de Iraanse autoriteiten. U moet uw uiterste best doen om in buitenlandse gevangenschap verkerende Nederlandse onderdanen een eerlijk proces te bezorgen. Of geldt dit slechts voor Nederlanders zonder dubbele nationaliteit?


Red.:   Dat laatste zinnetje is glaszuiver wantrouwen. Volkomen ongerechtvaardigd, want als de Nederlandse staat ook maar een kwart zo wantrouwend zou zijn als dit, zou mevrouw Kazemi nooit zijn toegelaten - Iraanse immigranten gaan vrijelijk in eigen land op bezoek en vakantie, zoals het voorbeeld van Bahrami al aangeeft (niemand, in de media bijvoorbeeld, vindt dat opmerkelijk). En Iraanse vluchtelingen zijn dus, tenzij het tegendeel bewezen is, allemaal bedriegers.
    Ter illustratie dat het wantrouwen van Kazemi geen individuele uitzondering, hier de zeer hoogstand geachte topschrijver Kader Abdolah, de man die uitverkoren is de Nederlandse cultuur uit te dragen in Amerika:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2011, column door Kader Abdolah, schrijver

Zahra

Twee Perzische vrouwen met dezelfde voornaam: Zahra. Twee vrouwen die om het leven zijn gebracht. De Iraans-Canadese Zahra Kazemi en de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami.  ...
    Vorig weekend hebben ze de Iraans-Nederlandse Zahar Bahrami gedood. Ook zij was voor familiebezoek in Teheran.
    De meeste Iraanse immigranten die voor familiebezoek terug naar Iran gaan, zijn voorzichtig.    ...
    Tijdens al die afschuwelijke gebeurtenissen is de Nederlandse regering afwezig geweest.
    Slechts een gedachte kan de werkwijze van het kabinet verklaren: 'Ze is toch niet van ons, laat hen het zelf uitzoeken.'


Red.:   Deze twee voorbeelden uit de hoogstgeïntegreerde top van de Iranese cultuur hier in Nederland, met het sterke vermoeden dat het eronder aanzienlijk erger wordt, zijn voldoende aanleiding voor de veronderstelling dat wantrouwen een sterk kenmerk is van de Iranese cultuur.
    Over naar een andere immigrantencultuur: die van de Turken. Hier komt de kwalificatie uit de best mogelijke bron: van henzelf:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2007, column door Nazmiye Oral

Mehmet, een emigrant in spe

... Maar mijn broertje trok mijn aandacht met een terloops gebrachte mededeling. Over een paar jaar wilde hij voorgoed naar Turkije emigreren.
    Ik stond perplex.
    Hoe dacht mijn broertje te kunnen overleven in Turkije? Hij spreekt bar slecht Turks en bezit een Europese goedgelovigheid en naïviteit, waardoor hij waarschijnlijk al zijn geld binnen een paar jaar kwijt zal zijn aan mensen die hij dacht te kunnen vertrouwen, reden genoeg om me zorgen te maken. ...


Red.:   Een wat specifieker voorbeeld hiervan:


Uit: Dagblad De Pers, 28-07-2010, door Iwan Tol

‘Ik heb wel een paar ton laten schieten’

Nu het financiële geschil met zijn vorige werkgever Kasimpasa is opgelost, wil oud-international Ugur Yildirim (28) alsnog zijn belofte inlossen. ‘Vroeger droomde ik nog weleens over grote auto’s.’

...    Het langdurige geschil tussen Yildirim en Kasimpasa werd begin deze week opgelost. Yildirim deed afstand van het salaris waar hij recht op had. Zijn vorige werkgever beloofde daarop niet meer in hoger beroep te gaan en hem vrij te geven voor een transfer. Het wachten is nu nog op de handtekening vanuit Turkije.
    ‘Het gaat om een behoorlijk bedrag dat ik laat schieten, enkele tonnen. Maar geld is niet alles, ik wil voetballen....’, zegt Yildirim.
    Met zijn terugkeer naar Nederland komt een einde aan een inktzwarte periode voor de voetballer, die als zoon van Turkse ouders er altijd van droomde om furore in de Turkse hoogste divisie te maken. ‘Maar daar ben ik inmiddels wel van genezen’, zegt Yildirim. ‘Er worden daar zoveel spelletjes gespeeld. Je kent Turkse mensen, altijd heel gastvrij. Maar als er geld mee gemoeid is, willen mensen hun zakken vullen. Voetballers zijn pure handel. Mij zien ze er nooit meer terug. ...’


Red.:    Ook de Turkse cultuur kent dus, buiten de familiekring, een hoge mate van wantrouwen.
   De derde uit de reeks "voornaamste immigrantenculturen":


Uit: De Volkskrant, 20-11-1998, door Annieke Kranenberg

'Marokkaanse jongens moeten veel zelf uitzoeken'

De Marokkaanse cultuur is doordesemd van wantrouwen, en dat is van invloed op het criminele gedrag van Marokkaanse jongens in Nederland. Antropoloog Frank van Gemert komt tot die conclusie na drie jaar veldonderzoek in Rotterdam.


Marokkaanse jeugdbendes bestaan niet. Marokkaanse jongens opereren wel vanuit groepen, maar daarbij geldt het adagium 'ieder voor zich'. De Marokkaanse cultuur is doorspekt met wantrouwen en dat is van invloed op het criminele gedrag van Marokkaanse jongens. Zij kunnen daarom niet tot een gemeenschappelijk doel komen. Laat staan dat ze de ander een leiderschapsrol gunnen.
    Deze conclusie trekt antropoloog Frank van Gemert (40), die drie jaar optrok met een groep Marokkaanse jongens in Rotterdam-Zuid. Vandaag promoveert hij aan de Universiteit van Amsterdam op het onderzoek.
    Van Gemert zoekt voor het criminele gedrag niet alleen verklaringen in hun slechte sociaal-economische situatie en andere omgevingsfactoren, als taalachterstand. De criminaliteit komt volgens hem vooral voort uit de cultuur en de opvoeding waarin Marokkaanse jongens de boodschap meekrijgen niemand te vertrouwen.
    'Ze willen voorkomen dat iemand ze een loer draait. Wantrouwen is een vanzelfsprekend instrument. '   ...


Red.:    En uit de mond van een Marokkaan:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2008, door Charles Bromet en Ismaël Dibi

Alleen op het veld een straatschoffie

Hij werd uitgeroepen tot moslim van het jaar, maar daarmee deden ze Ibrahim Afellay geen plezier. De 22-jarige voetballer van PSV wil zich vooral op het veld profileren. Hij ziet zichzelf niet als rolmodel. ‘Voor mijn gevoel heb ik de mensen nog niks te vertellen.’


Tussentitel: ‘Ik heb me altijd vastgehouden aan het voetbal’

...    Even komt de onbezonnen duw tegen Heracles-speler Boakye ter sprake, die met geel werd bestraft waardoor hij de mogelijke kampioenswedstrijd van zondag tegen FC Twente mist. Zagen wij daar dan wél het straatschoffie Afellay?
    Met een lach: ‘Misschien wel. Maar dan ben ik ook bezig met winnen.’ Die houding maakte hij zich meester in de Utrechtse achterstandswijk Overvecht waar hij opgroeide en nu nog steeds woont.
    ‘Als je daar niet voor jezelf opkomt, dan stappen ze op je als op een stoeptegel. ...


Red.:   Ook de Marokkaanse cultuur kent, buiten de eigen familiekring, niets meer dan het sterkste wantrouwen.
    De drie tot nu toe genoemde zijn alle islamitische culturen. Er is dus ook een werkstelling te formuleren dat dit institutionele wantrouwen ook iets met de islam te maken heeft. Iets in de trend van dat het aanhangen van een dergelijke godsdienst leidt tot het idee "Ieder voor zich en God voor ons allen".
    Maar dat is echt te simpel. Want zo mogelijk nog sterker is het wantrouwen op het Afrikaanse continent:
 

Uit: De Volkskrant, 30-09-2006, door Linda Polman

Jonge avonturiers moeten thuis Afrika opbouwen

Zolang Europa de illusie levend houdt dat bootmigranten hier een toekomst hebben, zal Afrika zijn jonge mannen blijven verliezen, meent Linda Polman.


Tussentitel: Afrika barst van de mooie kansen op winst, die blijven alle onbenut

...   Hoe vaak ben ik niet tegen de muur van ongeloof in de toekomst in Afrika opgelopen? Had ik bijvoorbeeld een muurtje dat hoger moest. Sprak ik met de buurtmetselaar af dat ik hem 30.000 leones (10 euro) zou betalen als de klus af zou zijn. Ik gaf hem 10.000 leones om cement te kopen en zag hem nooit meer terug. In zijn Afrikaanse redenering had hij 10.000 leones gescoord, terwijl ik het niet anders kan zien dan dat hij 20.000 leones verloor en bovendien de kans had verspeeld op vervolgklussen.
    De metselaar is typerend voor Afrikaanse vaklieden. ...


De Volkskrant, 18-07-2007, door Olav Velthuis

‘Als je ze betaalt, blijven ze weg tot het geld op is’
 
Niet de erfenis van het kolonialisme, de Koude Oorlog, de slavenhandel of de Europese landbouwsteun, maar het belabberde Afrikaanse arbeidsethos is debet aan de onderontwikkeling van Afrika. Dat stelt Toon van Eijk, tropisch landbouwkundige en ontwikkelingsconsultant.

Wat is er mis met dat Afrikaanse arbeidsethos?
‘Als je ze uitbetaalt, komen ze niet meer totdat het geld op is. ...


Red.:   De conclusie is helder: vertrouwen buiten de familiekring is iets dat alleen voorkomt in westerse culturen. In niet-westerse culturen bestaat het alleen op de negatieve kant van de schaal, in de vorm van wantrouwen - zie voor meer vergelijkingsmateriaal hier uitleg of detail .
    Goed, dat is dus de aard van de culturen op hun eigen gebeid. Zoals al gesteld: het idee dat ze wel hun keuken en religie meenemen en niet deze eigenschappen, is te absurd voor woorden. En is ook keihard bewezen als onzin:


Van: academischeboekengids.nl, opgeslagen 19-08-2010  , door Ben Vollaard, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Waarom Egyptenaren vaker foutparkeren dan Denen

Foutparkerende buitenlandse diplomaten in New York vertellen veel over de hardnekkigheid van corruptie.

In New York kunnen diplomaten parkeren waar ze willen. Parkeerboetes hoeven ze niet te betalen. Tot voor kort waren er ook geen andere sancties. Verkeerd geparkeerde auto’s van diplomaten verstopten de straten rond de gebouwen van de Verenigde Naties en voor restaurants door heel Manhattan.
   Het parkeergedrag van diplomaten in New York is ... een bron van ergernis voor andere bewoners en het stadsbestuur. ... blijkt ... dat niet alle diplomaten zich aan foutparkeren bezondigen. Nederlandse vertegenwoordigers bijvoorbeeld niet, Deense ook niet. Italiaanse diplomaten wel, Egyptische nog veel vaker. De foutparkeerders komen stuk voor stuk uit corrupte landen; de diplomaten die zich netjes aan de regels houden, komen juist uit landen met weinig corruptie.   ...


Red.:    Zelfs de hoogopgeleide vertegenwoordigers van de niet-westerse culten nemen hun houdingen mee naar het westen - dus kan je nagaan hoe sterk dit voor de laagopgeleide rest, de allochtone immigranten, zal gelden.
    De onderstaande verzameling geeft voorbeelden van deze niet-westerse mentaliteit van allochtone immigranten. Een mentaliteit die gebruik maakt van de houding van vertrouwen die de westerse samenleving kenmerkt. Een samenleving die (nog) niet toegesneden is op het systematische misbruik door de allochtonen, en de daardoor resulterende ondermijning van het westerse vertrouwen. Waarvan onder ook al tekenen te zien zijn.
    Het allereerste probleem is natuurlijk dat áls je allochtoon misbruik ter sprake stelt, dat je de multiculturalistische jagers op je nek krijgt. Met hun leugens over discriminatie en racisme: 


Uit: De Volkskrant, 04-03-2005, van verslaggever Marc Peeperkorn
 
Hoogervorst wil voorrang voor orgaandonoren

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil burgers die als orgaandonor geregistreerd staan voorrang geven op de wachtlijst voor transplantaties. Een belangrijke reden voor de VVD-bewindsman is dat 'met name moslims op religieuze gronden hun organen weigeren af te staan, maar die wel willen ontvangen als ze ziek zijn. Dat wringt.'

Tussentitel: Houding moslims wring bij transplantaties

'Als je nu zegt: ik weiger een orgaan af te staan vanwege mijn geloof maar ik wil er ook geen ontvangen, dan heb ik daar respect voor. Maar niet voor een eenzijdige opstelling van wel krijgen en niet geven. Dat vind ik problematisch', aldus de minister donderdag in de Tweede Kamer na afloop van een debat over orgaandonatie.
    'Het gaat niet om een incidentele moslim, maar een substantiële groep.' Hoogervorst benadrukt dat allochtonen veelal een zwakkere gezondheid hebben en daardoor mogelijk vaker om een orgaan vragen. Door het tekort aan organen - vooral nieren - sterven jaarlijks zo'n tweehonderd mensen .
    Hoogervorst erkent dat hij twee maanden geleden nog volledig tegen een 'voor wat, hoort wat'-systeem bij orgaandonatie was. Gesprekken met specialisten hebben hem van mening doen veranderen.' ...


Red.:   En de reactie van de andere partij op een reële klacht:
 

Uit: Volkskrant.nl, 04-03-2005, ANP.

Moslims boos op Hoogervorst

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gaat zich per brief beklagen bij minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over diens uitspraken over moslims en orgaandonatie. Met name moslims weigeren volgens hem op religieuze gronden orgaandonor te worden, terwijl ze wel een donororgaan willen ontvangen als ze dat nodig hebben.

Hoogervorst overweegt mensen die zich opgeven als orgaandonor, voorrang te geven als ze zelf een transplantatie nodig hebben.
     Met zijn uitspraak stigmatiseert Hoogervorst de islamitische gemeenschap, zei secretaris N. Joemman van het CMO vrijdag. 'Hij suggereert dat moslims alleen maar willen profiteren. Het is zeer ongelukkig dat hij deze formulering heeft gekozen.' Joemman benadrukte dat onder moslims de meningen over orgaandonatie verdeeld zijn. Orthodoxe gelovigen zijn volgens hem in het algemeen tegen zowel het doneren als het ontvangen van organen.
    De uitspraak van Hoogervorst 'riekt naar discriminatie' en geeft moslims ten onrechte 'het etiket van profiteurs', vindt bestuurslid A. Marcouch van de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken. Het is volgens hem een algemeen probleem en niet alleen een van moslims dat mensen geen donor willen zijn, maar wel organen willen ontvangen.  ...


Red.:   Zie je wel, denken de autochtonen: ze willen niet delen, en als ze erop aangesproken worden, doen ze verschrikt en beledigd (zie de houding van de allochtoon in de cartoon), dus kennelijk zullen ze nooit gaan delen. Nou, gaan de gedachten dan verder, dan doen wij ook niets voor hen.
    Soortgelijke dingen gelden voor het feit dat allochtonen hun geld, voor miljarden in geheel West-Europa, hebben belegd in islamitische piramidefondsen (en daarbij zijn bedrogen), en bijvoorbeeld het bouwen van huizen en andere investeringen in het thuisland.
    De volgende komt direct uit de kleine praktijk van alledag:
 

Volkskrant-weblog, 03-06-2006, door Burro Holanda
 
Schoolfondsbijdrage is niet verplicht !!

“Dag mevrouw El Sahouf!, Kom even binnen. Neem plaats Ik wil u graag iets vragen. Komt het nu uit ?”
“Ja hoor , meester. Dank u wel meester.”

Mevrouw El Sahouf, ik heb van de penningmeester van de ouderraad gehoord, dat u het schoolfonds en de bijdrage voor de schoolreis voor uw beide kinderen nog niet heeft betaald. Klopt dat?”
“Niet betaald!, meester! Nee dat klopt niet. Ik wel betaald. Overgemaakt naar giro.”

“Nou dat is dus niet waar hoor, want ik heb hier het giro-overzicht en daar staat uw bijdrage niet bij. Gaat u het bedrag nog wel betalen? U weet het schoolfonds hoeft niet , maar de schoolreisbijdrage moet toch echt wel! Anders kunnen uw kinderen niet mee op schoolreis. We moeten veel betalen. De bus kost wel 6 honderd euro en de entree van het park is ook duur.”
“Ach meester ! Ik kan niet betalen. Mijn man werkeloos, uitkering niet hoog . Geen geld voor school. Kunnen de kinderen niet zo mee, zonder te betalen? “

“Is uw man werkeloos? Wat vervelend! Is hij dan geen huisarts meer in Utrecht? “
“Nee , dat andere man. Ik ben gescheiden van hem! Hij geeft dure cadeaus aan kinderen , meester! Nieuwe man is werkeloos! Geen geld. Echt niet! Uitkering van sociale dienst is veel te laag. Kan school niet betalen? Uitzondering voor mijn kind? “

“Nou mevrouw El Sahouf, dat weet ik niet hoor. Dat moet ik eens aan de penningmeester vragen. Maar ik geef u weinig kans. Ik denk, dat uw kinderen dan echt niet mee mogen.”
“Echt waar meester! Nou ik zal wel betalen. Alstublieft meester , hier hebt u geld. Heeft u terug van 100 euro?”
 

Reacties

marlis 03 juni 2006 19:39
ik mis 'the pointe' geloof ik...
    Ik vind het wel jammer dat zulke problemen door de meester op zo'n manier besproken worden. Of kan jij in de portemonnee van die mevrouw kijken? Dat er 100 Euro in zit op dat moment, wat zegt dat precies?  ...

 Burro Holanda 04 juni 2006 10:36
@Marlis
Dit logje is een verslag van de tientallen soortgelijke gesprekken, die ik elk jaar weer voer. Gesprekken, waarvan al van te voren bekend is hoe ze aflopen. Er wordt namelijk bijna altijd gewoon betaald.
    Er is geen pointe. Het is een registratie. Het is ook geen veroordeling. Er zijn namelijk vele tientallen ouders, die zonder problemen betalen omdat ze wel weten, dat al die extraatjes op school niet door de overheid worden vergoed.
    Ga er maar vanuit, dat de meester heel goed weet of de ouders veel te besteden hebben! De kinderen hebben alles (mobieltjes, computers, merkkleding enz.) Als je als school geen (lichte druk) uitoefent, dan betalen andere ouders voor deze kinderen. Is dat rechtvaardig ? Ik denk eerder, dat dat stijlloos is! Als je daar anders over denkt, dan heb je een andere maatschappijvisie dan ik.
    Bovendien blijft deze familie heus wel anoniem. De naam is immers gefingeerd!


Red.:   Over deze kwestie is al meer ophef geweest: blanke ouders die niet meer wilden betalen omdat "arme" ouders van voornamelijk allochtone komaf werden vrijgesteld. Terwijl ze wel geld aan andere meer luxe zaken te besteden hebben.
    Een glashelder voorbeeld van het ondermijnen van wijdere sociale samenhang door het systematische doorbreken daarvan vanuit een cultureel verschillende groep.
    Nog een van dezelfde soort:
 

Uit: De Volkskrant, 25-11-2009, door John Wanders

Zwemclub dwarsboomt hulp aan arme kinderen

De bekende klacht dat allochtonen overal en altijd worden voorgetrokken heeft in Den Haag een verzetsactie uitgelokt bij het bestuur van de 87 jaar oude Zwemclub Residentie (ZCR). De zwemvereniging weigert mee te werken aan een gemeentelijke ondersteuningsregeling voor kinderen uit de armste gezinnen van de stad, veelal met familiewortels in het buitenland.
    Om deze gezinnen aan het sporten te krijgen en te houden, is er voor hen de gemeentelijke ‘Ooievaarspas’, die recht geeft op allerhande kortingen en vrijwaring van contributies. Ook helpt de gemeente bij de aanschaf van de benodigde sportattributen voor de kinderen: judopak, zwemkleding, voetbalschoenen, et cetera.
    ...Tussen de drie- en de vierduizend Haagse kinderen profiteren van de ondersteuningsregeling.  ...
    ‘Het geeft een hoop scheve gezichten’, beweert secretaris Roel Huijsman van ZCR. ‘Met hun Ooievaarspas hoeven ze al geen contributie te betalen en dan krijgen ze er ook nog voor 150 euro aan spullen bij. Terwijl iemand die ietsje meer verdient en het financieel ook moeilijk heeft, niks krijgt.’
    Daarbij komt dat er grof misbruik wordt gemaakt van de regeling, stelt hij: ‘De allochtonen zijn het bijdehandst. Ik zie ze voorrijden in een dure Mercedes. Ze shoppen bij meerdere verenigingen tegelijk. U en ik betalen de dure Adidas-kleding van hun kinderen. Officiële Hollanders maken eigenlijk geen gebruik van de regeling.’
    Anton Smithuis van de stichting Leergeld, die de ondersteuningsregeling namens de gemeente Den Haag uitvoert ...
    Verder is het nu eenmaal een feit dat migrantengezinnen zijn oververtegenwoordigd in de armoedestatistieken, zegt hij. ...


Red.:
   Zoals gewoonlijk willen de uitdelers niet ingaan op de aangewezen probleem en. het is waarschijnlijk best zo dat er ook echt arme allochtonen gezinnen zijn. Maar daar gaat de signalering niet over. De signalering gaat over allochtone gezinnen die het kennelijk niet zo arm hebben, gezien het bezit van een Mercedes. Het wordt nu ook algemeen toegeven dat er allochtone gezinnen die naarstig sparen voor een huis in land van herkomst, en dat geld sparen "uit de mond" van de kinderen. Het is volkomen terecht dat autochtone burgers dit misbruik signaleren en er verontwaardigd over zijn.
    Ook is het een wetmatigheid gebleken, dar autochtone uitdelers op dit soort klachten niet of te laat reageren. Wat dus noodzakelijkerwijs een verwijdering bij de autochtone burgers met zich meebrengt. Of zoals de titel van het artikel op de website luidde:

Gratis trainingspak wekt afgunst en woede

De papieren titel is wat dat betreft een verslechtering. En bevat eigenlijk ook een onjuistheid. want hoe het werkelijk zit, is natuurlijk dit:

Allochtoon misbruik dwarsboomt hulp aan arme kinderen

    Maar er is nog meer vermeldenswaardig uit de mond van de uitdeler:

  Door nu in deze kinderen te investeren, voorkom je op termijn een hoop rottigheid voor de samenleving. Daar ben ik heilig van overtuigd.’

Tja, bedelen met bedreigingen ...
    En dit leidt allemaal natuurlijk tot nog meer verwijdering en ondermijning van het sociale vertrouwen. Een ondermijning die een natuurlijk uitvloeisel van de aanpak van het niets-doen, in combinatie met reëel bestaande sociologische verschillen en de daaruit voortvloeiende dynamiek.
    Nog een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2011, door Janny Groen

Reportage | Moslim-pleegkind bij christelijke ouders

Yaaqoeb is nu 'neutraal katholiek'

Tussentitel: Door zijn doop zou Yaaqoeb geen buitenbeentje zijn

Het is de nachtmerrie van elke moslimouder wiens kind in een christelijk pleeggezin wordt ondergebracht: dat het wordt bekeerd. Latifah Odriss (36) uit het Limburgse dorp Belfeld (gemeente Venlo) is het overkomen. In april 2010 werd haar toen 8-jarige zoon Yaaqoeb gedoopt. Tegen haar zin.   ...
 

Tussenstuk:
Islamitische pleeggezinnen

Hoe vaak moslimkinderen in een christelijk of atheïstisch pleeggezin worden geplaatst, weet Pleegzorg Nederland niet. Op etniciteit en religie wordt niet geregistreerd. Duidelijk is volgens woordvoerster Janette Reukers wel dat er een nijpend tekort is aan islamitische pleeggezinnen. Dit voorjaar riep de organisatie in het islamitische actualiteitenprogramma De Halve Maan moslimgezinnen met klem op zich te melden.
    Volgens Reukers wordt in eerste instantie, ook bij autochtone kinderen, gezocht naar 'netwerkpleegzorg' (opvang door familie of vrienden). Daar zijn voldoende moslimgezinnen voor te porren. ...


Red.:   Uit de context is duidelijk dat hier "onvoldoende moslimgezinnen" had moeten staan. Een Freudiaanse verschrijving.

  40 procent van de kinderen kan daar niet terecht. Reukers: 'Bijvoorbeeld moslimkinderen bij wie sprake is van mishandeling of misbruik. Plaatsing in de eigen sociale groep kan dan, door de schaamtecultuur, bedreigend zijn.'
    Kinderen die buiten de eerstelijnsopvang vallen, gaan naar pleegouders die zich hebben aangemeld. 'Daartoe zijn moslims minder geneigd', zegt Reukers. Volgens haar is de drempel te hoog doordat de aanmeldingsroutes te abstract zijn voor die doelgroep.

De aanmeldingsroute voor alle vormen van bijstand weten moslims uitstekend te vinden. Die aanmeldingroute is absoluut niet te abstract. Het verhaal van die mevrouw is de bekende politiek-correcte onzin. 
  Omaima Korz-Noor van de landelijke stichting Promotie Arabische en Turkse vrouwen, werkt al veertien jaar in de pleegzorg. Er zijn volgens haar 'meer dan voldoende' islamitische gezinnen die bereid zijn een kind op te nemen. Het probleem ligt, zoals Reukers al aangeeft, bij de werving. Noor: 'Maar dat wordt al jaren geroepen, er verandert niets.'
    Er wordt vakjargon gebruikt, met rollenspel gewerkt ('onbekend bij de meeste moslims') en nauwelijks gericht geworven (in moskeeën of bij Turkse en Marokkaanse buurthuizen en vrouwenverenigingen).

Dezelfde onzin en bijbehorende leugens: bij Nederlandse gezinnen wordt ook niet geworven in kerk en vrouwenverenigingen.
    Het volgende voorbeeld bevat de ingrediënten voor grootschaliger maatschappelijke toepassing, zodat we er wat uitgebreider op ingaan:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2009, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Garantiefonds royeert Turkijereisbureaus

SGR richt apart schadefonds op voor in Turkije gespecialiseerde touroperators | Turkijespecialisten spannen kort geding aan tegen SGR.

De Nederlandse reisbranche heeft het helemaal gehad met de hausse aan dubieuze faillissementen onder Turkijespecialisten. Daarom worden per 1 februari 2010 alle touroperators die 75 procent of meer van hun omzet uit Turkijereizen halen, uit het gezamenlijke schadefonds gezet. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft dat maandag bekendgemaakt. Volgens SGR-interim-directeur Peter Silbermann gaat het om circa twintig touroperators. Zij worden vandaag per brief geïnformeerd.
    De SGR heeft voor de verstoten bureaus een nieuw calamiteitenfonds opgericht, de Stichting Garantiefonds Specialisten Turkijereizen (SGST). De SGR stort bij wijze van ‘bruidsschat’ 750 duizend euro in dat fonds. De Turkijespecialisten dienen de stroppenpot verder zelf aan te vullen met een premie van 20 euro per reiziger. Daarmee zijn ze slechter af dan SGR-leden. Die betalen sinds tien jaar geen premie meer, omdat het vermogen van het SGR-fonds zo groot is dat het zichzelf kan bedruipen.
    De aanleiding voor de collectieve banvloek is de grote schade die de Turkijereisbureaus de SGR berokkenen. Het fonds keerde sinds 2003 ruim 15 miljoen euro schadevergoeding uit aan reizigers die een vakantie boekten bij een Turkijespecialist die daarop bankroet ging. Dat is 85 procent van het totale schadebedrag dat de SGR in die periode moest ophoesten.
    In een aantal gevallen waren er sterke aanwijzingen voor fraude. Zo lopen er justitiële onderzoeken naar de faillissementen van Economy Holidays en Angel Tours, die beide in 2007 kopje onder gingen. De SGR ontving na het faillissement van Angel Tours naar eigen zeggen tientallen schadeclaims van ‘nepreizigers’, die zich met behulp van valse facturen voordeden als gedupeerde klanten. Zeker vijftien van hen worden vervolgd voor oplichting.
    De SGR stelt in een verklaring dat de Turkijespecialisten worden geweerd om het fondsvermogen van SGR te beschermen. Als de Turkijebureaus in hetzelfde tempo blijven omvallen, slinkt de stroppenpot zo snel dat de hele branche straks weer premie moet betalen.   ...
 

Red.:   De reactie van één van die bedrijven:


Uit: De Volkskrant, 11-01-2010, door Michiel Haighton

Reisorganisatie van Atilay Uslu brengt jaarlijks vele tienduizenden Nederlanders naar Turkije

'Ik wil niet in dit boevenfonds'

Vijf eigen Boeings, een omzet van 200 miljoen euro – en toch dreigt de Turkijespecialist op het strafbankje te komen van het Garantiefonds Reisgelden.

Tussentitel: 'Ik ben ook maar gewoon begonnen. Daarvoor verkocht ik shoarma'

Een stoel, telefoon, fax en geen enkele kennis van de reiswereld. Het was met deze beperkte middelen dat de toen 27-jarige Atilay Uslu in 1995 een reisbureau in de binnenstad van Haarlem begon. Zijn belangrijkste doelgroep: Turken die naar hun vaderland wilden reizen.
n de SGR) failliet gaat. De SGR heeft álle reisorganisaties die meer dan 75 procent van hun omzet verdienen aan vakanties naar Turkije, onlangs collectief uit het fonds gezet. Volgens SGR is het risico op fraude en faillissement te groot (zie kader).   ...
    ‘Ik ben geen boef dus ik wil ook niet in dit boevenfonds terechtkomen. Want dat is toch het stempel dat de SGR op dit fonds drukt. Als je als bedrijf lid bent van SGST ben je verdacht, frauduleus, of, in het beste geval onbetrouwbaar.’   ...


Red.:   Uslu zegt ook nog dat al die faillissementen allemaal onschuldig zijn, maar dat is natuurlijk intraculturele loyaliteit - zijn karakterisering van de het nieuwe fonds zegt voldoende - als de Turkije-specialisten allemaal ter gedoe trouw zijn, heeft hij geen enkel nadeel te vrezen.
    In het tussenstuk bij dit artikel wordt ook nog een goede samenvatting gegeven:

  SGR: Turkijespecialisten vormen grootste schadepost

De SGR heeft reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in vakanties naar Turkije collectief uit de SGR gegooid. Ze leveren te veel schade op en gaan te vaak onder verdachte omstandigheden failliet. 'We laten ons fonds niet te gronde richten door list en bedrog', zegt SGR-directeur Peter Silbermann.
    Daarbij verwijst hij naar de cijfers: sinds 2003 keerde het fonds 15 miljoen euro aan schadevergoeding uit aan reizigers die een vakantie boekten bij een Turkijespecialist.
    Dat is 85 procent van het totale schadebedrag dat de SGR in die periode moest ophoesten, terwijl Turkijespecialisten volgens de stichting slechts een half procent van de totale door SGR-deelnemers gerealiseerde omzet vertegenwoordigen.
    Vanaf de oprichting in 1983 van de SGR waren Turkijespecialisten verantwoordelijk voor 51 procent van de totale schade. 'Al die schadegevallen gebeurden in de laatste zeven. We moesten dus wel actie ondernemen', aldus Silbermann.

En dat het inderdaad list en bedrog is, blijkt uit het volgende:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2009.

Oplichters SGR voor de rechter

Een aantal mensen dat zou hebben geprobeerd om de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) op te lichten, moet zich daarvoor voor de rechter verantwoorden. Dat heeft SGR-directeur Piet-Hein Debets vrijdag bevestigd.
    Het gaat om klanten van touroperator Angel Tours die in de zomer van 2007 failliet ging nadat het pas zes weken deenemer was in de SGR.
    In totaal moest de SGR 36 duizend euro uitkeren aan vijftien ‘klanten’. De SGR deed achteraf aangifte omdat de bewijzen van de aanklagers verdacht waren. Ook was verdacht dat ze allen uit Rotterdam kwamen.


Red.:   Oké, dit is dus de situatie: er is een gemeenschappelijke voorziening die ervoor zorgt dat mensen die buiten hun schuld te maken krijgen met een pechsituatie aangaande hun vakantiereis, hun kosten vergoed krijgen door een gezamenlijke storting van iedereen. Een soort reis-volksverzekering.
    Een bepaalde groep leert deze regeling kennen, maakt er door fraude misbruik van - zoiets als je fototoestel aan je broer geven en het dan opgeven aan de verzekering als gestolen.
    Deze gang van zaken noodzaakt het organiserende instituut om tegenmaatregelen te nemen, want het misbruik door een bepaalde groep van de rest ondermijnt de bereidheid van die rest om aan de regeling mee te betalen: 'We laten ons fonds niet te gronde richten door list en bedrog'.
   Het geval van het Garatiefonds Reizen laat zich natuurlijk naadloos vertalen naar iedere andere gemeenschappelijk sociale voorziening. En daarvan zijn zeer grootschalige voorbeelden te leveren.
    Zo werd het door overbelasting noodzakelijk om de regelingen voor de WAO sterk te verminderen. Nu was die overbelasting veroorzaakt door het massale dumpen door werkgevers van grote groepen in de WAO, terwijl het in feite om gewoon ontslag ging - saneringen heette dat toen. Een overgroot deel van die gedumpten  bestond uit lager opgeleiden, door het verdwijnen van veel van dat soort werk, en weer het overgrote deel van die lageropgeleiden bestond uit allochtone immigranten. Die deels een decennium of anderhalf daarvoor waren geïmporteerd maar voor een groot gekettingimmigreerd.
    Zo was de gedeeltelijk teloorgang van de WAO veroorzaakt door de allochtone immigratie.
    We zijn inmiddels weer een decennium of zo verder gekomen, en die mensen zijn dus ook overeenkomstig veel ouder geworden. En met ouderdom komen gebreken:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2010, van verslaggeefster Carlijne Vos

Oudere migrant dupe bezuiniging AWBZ

Bezuiniging op de AWBZ treft migrant extra zwaar | Ruim helft oudere migranten verliest ‘dagverzorging’.

Tussentitel: Maatregel zou vooral buitenlanders met taal- en cultuurbarrière treffen

Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de bezuinigingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Meer dan de helft van de oudere migranten heeft vorig jaar het recht op zorg verloren door de nieuwe strengere indicatiestelling, tegen 34 procent van de autochtone ouderen.
    Dit blijkt uit representatief onderzoek van de CSO (koepelorganisaties van ouderenorganisaties) en het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) naar de gevolgen van de beperking van het recht op ‘ondersteunende en activerende begeleiding’. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maakte maandag bekend dat ruim zestigduizend Nederlanders hun indicatie vorig jaar hebben verloren, waarmee staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid haar beoogde bezuiniging van 800 miljoen euro zou hebben bereikt.   ...


Red.:
  Wat is hier nu aan de hand? De kosten van de AWBZ zijn dusdanig sterk gestegen dat er bezuinigd moet worden. En waar komen de lasten van die bezuinigingen terecht? Volgens dit bericht voor een onevenredig deel bij allochtonen.
    Maar nu terug naar het begin. Als de afname van het beroep op de AWBZ onevenredig allochtonen treft, is het natuurlijk ook zo dat destijds de toename van het beroep op de AWBZ een onevenredig aantal allochtonen betrof - het een is gewoon het omgekeerde van het andere. Dus is het zo dat allochtonen een onevenredig deel van de kosten van de AWBZ uitmaken.
     In 2011 is er een rechts kabinet dat verder bezuinigd vanwege de enorme kostenstijgingen van de AWBZ en de Wajong. Uit de verontwaardigde stukken kan de rol van de allochtone immigratie directer worden gehaald - eerst de AWBZ:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2011, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

Reportage | Amsterdamse Kingmaschool voor speciaal onderwijs

Vanaf 2012 is bad boy Saïd slim genoeg

Door de nieuwe plannen van het kabinet moet Saïd straks voor zichzelf zorgen. Zijn IQ is dan te hoog voor AWBZ-hulp. Onmogelijk, vinden zijn docenten. Saïd kan niet zonder begeleiding.

... Nu nog komt iedereen met een IQ van 85 of minder in aanmerking voor deze hulp, zoals dagbesteding, begeleid wonen of ondersteuning bij scholing. Het plan is om - in het kader van de bezuinigingen - deze grens te verlagen naar 70. ...


Red.:   Dit moet je correleren met het volgende gegeven:

  Naar schatting heeft 75 procent van de jongeren die in Amsterdam in aanraking komen met de politie een IQ van 85 of lager.

En tegenwoordig is bekend genoeg dat de groep in Amsterdam die in aanraking komt met de politie in overgrote meerderheid uit allochtonen bestaat uitleg of detail .
    Er is weinig verbeelding voor nodig om de zaak helemaal in te vullen: de bezuinigingen op de AWBZ zijn noodzakelijk geworden, door het onevenredige beroep dat erop gedaan werd en wordt door allochtonen. En waarvan dus ook een aantal autochtonen de dupe worden. Na de WAO is dit dus de tweede volksverzekering die voor een flink deel gesloopt is door de allochtone immigrant.
    Dan de Wajong. Daarover wordt altijd strikt gecensureerd bericht, zonder één enkele vermelding van de allochtone invloed. Maar soms slipt er iets doorheen:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2011, door Toine Heijmans

'Bij de PVV is het idealisme ver te zoeken, het gaat om aanzien'
 
Op het laatste moment trok Carlo de Bruin zich terug van de kandidatenlijst van de PVV in Noord-Holland. Vanwege een project met moslimvrouwen, zegt hij zelf. Vanwege rijden onder invloed, zegt Hero Brinkman.

Op het nieuwjaarsfeestje bij PVV-Kamerlid Hero Brinkman thuis, vorige week zaterdag, was hij nog one of the guys: een ervaren zakenman die zich joyeus bewoog tussen nieuw PVV-talent. Maar Carlo de Bruin stond op dat moment al niet meer op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. ...
    Een paar dagen na het feestje vertelt De Bruin, in zijn kantoor in Hoofddorp, waarom hij op het laatste moment is vertrokken. Hij was iets begonnen dat zich niet verhield met de politiek van de PVV. Een project om moslimmeiden aan het werk te krijgen in de zorg. ...


Red.:    En waarom zijn die moslimmeiden niet aan het werk in de zorg te krijgen?:

  Tussenstuk:
Hoofddoekjes aan het bed

Carlo de Bruin werkte als manager bij grote bedrijven, voordat hij met een partner Acqui Recruitment begon, een headhunterbureau dat managers zoekt en screent voor bedrijven. ...
     Sinds oktober loopt er een eerste pilot bij de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. Daar zijn inmiddels tien werknemers geplaatst met een islamitische achtergrond. ...
    Het idee: actief werkloze moslimvrouwen werven in bijvoorbeeld buurthuizen, en die klaarstomen voor een baan. Volgens De Bruin is er een potentieel van 200 duizend islamitische vrouwen, veelal 'weggestopt' in uitkeringen als de Wajong

Daar heb je het: ze zitten in de uitkering, en daarom willen ze niet gaan werken in de zorg. De Wajong was niet zo lang geleden in het nieuws omdat het veel te duur werd vanwege een stijgende nieuwe instroom. Toen al was er een vermoeden bij deze redactie waardoor dat kwam - de Nederlandse bevolking is in samenstelling veranderd in voornamelijk één opzicht: de allochtone instroom. 
    En kijk eens naar deze uitzending van Nieuwsuur, 08-11-2011 uitleg of detail (na 29:58). Heel neutraal gaat het over de rol van de gemeentes die jongeren uit de bijstand in de Wajong hebben gestopt. Maar bij de selectie van de klanten voor de reportage is men de censuur even vergeten - en daar staan ze weer: de allochtonen.
   Of kijk achter een loket met een andere naam:


Uit: DePers.nl, 26-02-2011.

'Allochtonen bang voor melding misbruik'

Allochtone slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg durven zich niet te melden bij de commissie-Samson die onderzoek doet naar het seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dat zegt voorzitter Rieke Samson-Geerlings zaterdag in het televisieprogramma Rondom 10.

Van de 470 meldingen die de commissie tot nu toe heeft gekregen, is er niet een afkomstig van allochtone slachtoffers. Samson is er van overtuigd dat die er wel moeten zijn. ,,Een groot percentage van de cliënten in de jeugdzorg is allochtoon. ...” ...


Red.:   Het loket Jeugdzorg is natuurlijk slechts een andere naam voor dezelfde zaak en groep als die van Wajong. Een enkel voorbeeld van de clientèle van Jeugdzorg:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2011, van verslaggever Johran Willigers

Reportage | Vrolijk uitstapje voor kinderen die een 'oneerlijke start' hadden in het leven

Zwarte Piet is een sociaal werker

Vijfhonderd zeer jonge bewoners van opvangcentra reisden zondag per 'Sintercity' naar Rotterdam om de Sint te ontmoeten. 'Ik heb nog nooit zo'n grote boot gezien.'

Tussentitel: Het is hier een surrealistische, bonte bende | Dinand Woesthoff - Oprichter Guusje Nederhorst Foundation

...    Vijfhonderd kinderen reizen zondag met de 'Sintercity Express'-tour vanuit Zwolle of Roermond naar Rotterdam. Ze zijn tussen de 4 en 8 jaar, hebben een 'oneerlijke start' gehad en verblijven noodgedwongen in opvangcentra, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen, asielzoekerscentra en de crisisopvang. In Nederland zijn ongeveer 35 duizend van deze kinderen.   ...


Red.:   Het aantal. Nu de soort:

  'Op naar Sinterklaas!', schreeuwt Kane-zanger Dinand Woesthoff zondagochtend op het station van Zwolle. ...
    'Het is vaak moeilijk met deze kinderen in contact te komen. Daarom benaderde de Sintercity ons. Wij hebben die lijntjes lopen', zegt Daphne Schreuder, directeur van de Guusje Nederhorst Foundation. ... Johnny de Mol en Babette van Veen zijn ambassadeurs van de Foundation en reizen net als oprichter Dinand Woesthoff zondag mee. 'Het is hier een surrealistische, bonte bende en dat is geweldig', zegt Woesthoff, terwijl kinderen uit allerlei culturen in feestkleding hun ogen uitkijken.

Een 'bonte bende' en 'allerlei culturen' zijn multiculturalistische eufemismes voor allochtonen - zie de foto. De cliëntèle van de jeugdzorg.
    Nog een bewijs:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2012, van verslaggever Pieter Smit

'Ik begin later ook een gezinshuis'


Sociaal hulpverleners Mirjam en Lucas zegden hun werk op om thuis te zorgen voor zes uithuisgeplaatste en hun drie eigen kinderen. Het pleeggezin met professionals is in opkomst.


Fotobijschrift:  De bewoners van ValBiDam, (een samenvoeging van de eerste letters van de eigen kinderen van Mirjam en Lucas). Boven: Shivanie en Damiaan. Op de middelste rij: stagiaire Angela, Mirjam, Lucas, Bibelot, Valentijn en een jonge bewoner die anoniem wil blijven. Onder: Ritesh en Jouad. Sagar en Cornée staan niet op de foto. (Foto: Guus Dubbelman)


Red.:    Trek de eigen kinderen er vanaf, en je houdt over: Shivanie, een onbekende allochtoon (vermoedelijk een creool, gezien de muts), Ritesh, Jouad, Sagar en Cornée. Totaal aantal opgevangen kinderen: zes. Aantal allochtonen, zie ook de foto: vijf.
    Nog een bericht over de Wajong, en de gevolgen van het voorgaande:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2012, rubriek Politiek, door Martin Sommer

In de gouden cao-kooi

...    Zo hebben we rondom 'de onderkant' de reprise van het debat over de WAO van twintig jaar geleden. Voor de jongeren-WAO Wajong geldt iets dergelijks - ik was een tijdje terug op een praktijkschool waar 70 procent van de laatste klas linea recta de Wajong inging. Regelingen die niet doen waarvoor ze bedoeld zijn, ingesteld en beheerd door politici met prachtideeën en diepe zakken.   ...


Red.:    En iedereen weet waarmee die praktijkscholen tegenwoordig bevolkt zijn. En dit ius dus wat de allochtonen immigratie veroorzaakt:

  Mariëtte Hamers telefoonvriend Erwin en zijn honderdduizend collega's hadden jaren geleden al een kontje moeten krijgen. Vanwege de gevestigde belangen is het niet gebeurd. Nu is het te laat. Het geld is op en de welwillendheid ook.

Natuurlijk wordt een blank voorbeeld aangevoerd - wij weten inmiddels beter. het is de allochtone immigrant en zijn nakomelingen die het geld heeft opgemaakt. En de welwillendheid, het sociale vertrouwen, heeft opgemaakt - of dat aan het opmaken is.
    En hier is daarvan nog een variant: het speciaal onderwijs:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2011, van verslaggever Robin Gerrits

In speciaal onderwijs verdwijnen 3.700 banen

De bezuinigingen op het passend onderwijs kosten de komende jaren ongeveer vijfduizend mensen hun baan. ...
    Volgens de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag naar buiten bracht, is het aantal kinderen op speciale scholen tussen 2003 en 2010 gestegen van 54 duizend naar bijna 70 duizend.
    Die groei wordt voor het overgrote deel verklaard door de stijging van kinderen, met name jongens, die vanwege ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen het voortgezet speciaal onderwijs bezoeken. In deze cijfers zijn niet de leerlinggebonden financieringen ('rugzakjes') op gewone scholen opgenomen.    ...


Red.:   Natuurlijk werd het in dit bericht niet vermeld, maar uit de context van deze verzameling weten we voor 100 procent zeker dat deze stijging vrijwel geheel of geheel voor rekening komt van de allochtone instroom. Waartegen de politiek alleen deze maatregel heeft:

  Van Bijsterveldt heeft de omvang van het speciaal onderwijs gemaximeerd op 70 duizend leerlingen.

Waarna, bij gelijke verdeling, het dus onvermijdelijk is dat de autochtone bevolking het slachtoffer is en steeds meer wordt van de allochtone instroom.
    De volgende variant:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2010, van verslaggeefster Carien ten Have

De onverzekerden van Dokter Co

Elke dinsdag is er in het ‘health center’ van Dokter Co spreekuurvoor mensen die geen zorgverzekering kunnen of willen betalen.

In een muffe, donkere gang van een Amsterdams kraakpand zitten al twee mannen te wachten als Dokter Co de deur van zijn ‘praktijk’ ontsluit. ...
    Dokter Co noemt het een health center. Elke dinsdag helpt hij er voor weinig geld mensen die geen zorgverzekering hebben maar wel klachten. ...
    Nederland telde volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in mei vorig jaar 152 duizend onverzekerden – voornamelijk allochtonen, studenten en alleenstaanden. ...


Red.:   Als eerste: "onverzekerden" betekent doodgewoon "niet-betalenden en in de praktijk wel zorg krijgenden". Want  als een zorginstelling dit soort mensen wil weigeren, staan er enorme verontwaardigde stukken in de krant.
    Uit de grafiek blijkt dat het aantal niet-betalenden onder de allochtonen twee keer zo groot is - bij een aantaal allochtonen dat slechts een tiende van de hele bevolking uitmaakt. Relatief zijn er onder de allochtonen dus twintig (20, twee-nul) keer zoveel niet-betalenden. Tussen twee haakjes: dat het absolute aantal bij de tweede generatie veel beter lijkt te zijn, is voor een minsten een groot deel het gevolg van het feit dat de tweede generatie veel jonger is, dus voor het overgrote deel nog andere andere vormen van dekking valt.
    Nog een dergelijk geval,  waarvan de eerste tekenen al van lang terug stammen - van de tijd dat er over dit soort zaken nog niet gepraat mócht worden:


Uit: De Volkskrant, 14-04-2010, van een verslaggever

Grote fraude kinderbijslag Egypte

Bijna driekwart van de dubbele kinderbijslag die vorig jaar werd uitgekeerd aan ouders voor in Egypte wonende kinderen, is bij controle onterecht gebleken.

Bij 78 van de 108 onderzochte uitkeringen was sprake van een onrechtmatigheid. ... Ouders kunnen recht hebben op dubbele kinderbijslag voor kinderen die uitwonend zijn. Dit geldt ook voor kinderen die in het buitenland wonen en daar onderwijs volgen. In veel gevallen verbleven de kinderen bij één van de ouders in Egypte.
    Donner noemt de uitkomsten van het onderzoek verontrustend. ‘Een dergelijke fraude met sociale zekerheid tast de solidariteit aan die de grondslag is van ons systeem en dient krachtig bestreden te worden.’


Red.:   Voor het eerst duidelijke en relevante taal van iemand uit bestuurlijke kring - maar in de veilige zekerheid dat hij er zelf niets aan hoeft te doen, want als minster is Donner demissionair.
    Er lopen nog veel meer van dit soort onofficiële berichten over kinderbijslag en aanverwante, maar officiële onderzoeken heeft men tot nu tegen weten te houden. In verband natuurlijk met dit soort uitkomsten. Hier een wat ouder geval:
 

Uit: Volkskrant.nl, 30-03-2009, ANP.

'Strengere eisen kinderbijslag buitenland'

De ChristenUnie wil het voor gezinnen met kinderen in Turkije of Marokko moeilijker maken om kinderbijslag te ontvangen. Zij moeten gaan aantonen dat zij in die landen kosten maken voor huisvesting of studie van hun kinderen. ...
    Een fors deel van de Tweede Kamer wil dat de export van deze uitkering naar Marokko en Turkije stopgezet wordt door de verdragen met deze landen op dit punt aan te passen. Voordewind ziet daar geen heil in en denkt dat aanscherpen van de voorwaarden genoeg is om misbruik tegen te gaan.
    Onlangs kondigde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) scherpere controle aan op Marokkaanse en Turkse gezinnen die gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het buitenland naar school gaan. Uit een steekproef bleek vorig jaar dat 54 procent van de Marokkaanse gezinnen en 31 procent van de Turkse gezinnen mogelijk fraudeert.   ...


Red.:   Eén van die zaken die bij mensen die met allochtonen omgingen allang bekend was.
    Een tweede tussenconclusie naast de al genoemde algemene volksverzekeringen WAO en AWBZ, vreten allochtone immigranten dus ook voorzieningen ook al de Wajong en jeugdzorg leeg, en frauderen met kinderbijslag en de zorgverkering.
    Hier ziet men dus in de praktijk, met concrete gevallen, wat meerdere waarnemers op een wat abstracter niveau al hadden opgemerkt: als je jezelf tot immigratieland omvormt, krijg je ook een immigratiemaatschappij. Dat wil zeggen, een maatschappij als van dat andere immigratieland: Amerika, wat kennen we als een land met minimale sociale zekerheid en sociale voorzieningen.
    Wat je in Nederland ziet, is dat de komst van allochtone immigranten leidt tot de afbraak van sociale voorzieningen. En de burger die dit ziet gebeuren, bewust of onbewust, voelt zich in zijn algemene bestaanszekerheid aangetast: "Is er straks nog wel zorg voor me als ik werkloos, ziek of gehandicapt wordt?"
    Die gewone autochtone Nederlandse burger verliest dus een deel van zijn vertrouwen in de Nederlandse maatschappij. En dat verlies van vertrouwen,door talloze mensen gesignaleerd, is veroorzaakt door de toegenomen culturele en etnische mening. Omdat die groepen die ingemengd zijn,door hun divers sociale achterstanden, de algemene zekerheid van de burger ondermijnen.
    Ter illustratie nog een individueel geval dat de algemene bevindingen aangaande de AWBZ ondersteunt:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2010, column door Nazmiye Oral

In de moskee

Tussentitel: Nederland was een boek dat ze had leren lezen

De imam begon op stoom te komen. ...
    Dikke Ayse keek om zich heen. Door de jaren heen had ze geconstateerd dat er drie manieren waren waarop mensen zich gedroegen in de moskee. Vleermuis Sebahat, die zich hulde in een zwarte boerka vanaf het moment dat haar man overleed en sindsdien achter haar rug om vleermuis Sebahat werd genoemd, zat weer eens in vervoering te huilen. Nog even en ze zou flauwvallen als bewijs van haar godsvruchtigheid.   ...
    Dikke Ayse had er genoeg van, besloot Vleermuis Sebahat voor te zijn en liet zich met een dramatische zucht vallen. Na tien minuten, terwijl ze zich met de ogen dicht liet dragen door vier sterke mannen, kwam Dikke Ayse ‘bij’, sloeg alle hulp af, ging op haar scootmobiel zitten en reed in volle vaart naar huis.
    Het was koud, maar dat was het al een hele tijd. Ze herinnerde zich haar eerste tien jaar in Nederland. Mensen waren vriendelijk. Ze werd aangekeken en begroet. Daarna kwamen de donkere tien jaren. Haar man werd ziek en stierf. Zij werd ook ziek. En wie hielp haar? Joris de fysio, Koelkamp haar huisarts, Jenny van het maatschappelijk werk. De laatste tien jaar waren de beste. Extra zwemlessen aanvragen voor haar knie, fysio, bijdrage voor haar scootmobiel. Nederland was een boek dat ze had leren lezen.   ...
    Dikke Ayse genoot van de snijdende Nederlanse wind en stopte even bij een bejaarde man om naar haar eigen adres te vragen. Het gaf haar de kans hem volledig te bekijken terwijl hij iets uitlegde wat ze allang wist. Zij was gek op Nederland. Niemand pakte haar dat af. ...


Red.:   Stel nu dat je hier niet sprak over twee groepen mensen, maar twee soorten in de natuur. Dan zouden de conclusies snel worden getrokken. De eerste conclusie zou zijn dat het hier ging om een parasitaire relatie.
    Wat betreft ons menselijke geval is dat niet helemaal correct. Nadere analyse wijst dan namelijk uit dat er binnen de gastherensoort sprake is van een tweedeling: er is daar "koninginnen"-subsoort en een "werkers"-subsoort . Tussen de "werkers"-subsoort en de gasten bestaat inderdaad een parasitaire relatie. Maar de "koninginnen"-subsoort heeft ook een aanzienlijk voordeel bij de relatie: zij voelen zich moreel verheven door het "goede" werk dat ze doen richting de gasten - en je moreel verheven voelen, al dan niet terecht , is een voor de betrokkenen zeer stimulerend gevoel. Hier is dus sprake van een meer symbiotische relatie.
    Hetgeen meteen ook een sluitende verklaring is voor de niet minder dan hondse trouw die deze subsoort richting de gasten tentoonspreidt.
    Maar we zijn er nog lang niet wat betreft de manier waarop de gasten het sociale vertrouwen van de gastheermaatschappij ondermijnen. Hier alvast genoemd en binnenkort in meer detail uitgewerkt is het geval van de kinderafdracht richting schoolsysteem. De gastengroep bestaat het hier om het schoolsysteem eenzijdig te belasten met een afdracht die wat betreft ontwikkeling in taal en diverse andere cognitieve en sociale vaardigheden bijna op de helft is van die van de autochtonen Nederlanders: allochtone kinderen hebben bijna het afleveren op school een gemiddelde taalachterstand van twee jaar, op een leeftijd van vier jaar. Vertaald: in wat andere termen: ongeveer de helft kan normaal mee, en de andere helft heeft een hopeloze, eindeloos veel tijd en inspanning rovende achterstand, die niet anders dan ten koste kan gaat van de kinderen waarmee ze in eenzelfde groep ingedeeld raken.
    De autochtone Nederlanders hebben dit ook geconstateerd, en massaal voor de enige oplossing gekozen: zodra een school meer dan een relatief kleine minderheid allochtone kinderen krijgt, melden ze zich niet meer aan voor die school en halen massaal hun kinderen daar weg.
   Deze op kleur ontstane segregatie is een proces dat het sociale vertrouwen sterk ondermijnd, en is qua oorzaak uitsluitend en alleen toe te schrijven aan gastengedrag, allochtoon gedrag. De gasten zijn niet bereid hun kinderen in de taal van het land van verlijf op te voeden - een dodelijke breuk met het beginsel van sociaal vertrouwen: jij mag hier blijven, maar dan verwacht het begrip vertrouwen dat je zo handelt dat je geen schade aanricht aan degenen die jou dat recht hebben gegeven .
    Een wat oudere kwestie is die van het gedrag rond disco's. Allochtonen en met name Marokkanen klagen dat ze worden gediscrimineerd bij de toegang tot disco's. Maar daar zijn twee zeer goede redenen voor, zie in meer detail hier . Degene waar het hier om gaat is het niet-meenemen van meisjes, hun zussen. De reden dat ze dat niet doen staat hier:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2005, rubriek Berichten uit Marokko door Kees Beekmans 

Dansen, niet kijken

Ook in Marrakech wonen jonge vrouwen zelfstandig, gaan dansen en uit en ontmoeten mannen. Maar het is opletten geblazen, om niet voor hoer door te gaan.

Btissame is 23 jaar en ook Btissame wil wel eens uit, ergens dansen. ... Btissame danst goed en ze zegt zelf dat ze dat 'op aerobic' heeft geleerd, dat ze daar iedere week heen gaat. De aerobiczaal is in ieder geval een plek waar mannen niet komen en waar jonge vrouwen als Btissame kunnen dansen zonder gestoord te worden en, misschien belangrijker nog, zonder de verdenking op zich te laden een hoer te zijn.
    Een hoer, ja, want als Btissame naar een disco gaat, en ze doet dat af en toe op zaterdag-avond, dan bevindt ze zich onherroepelijk onder prostituees, en alle rondom de dansvloer toekijkende mannen zullen denken dat ook zij, Btissame, te koop is. Ze zullen' naar haar lachen en knipogen en ze zullen vlak voor haar neus gaan dansen en haar hand pakken. ...


Red.:   De reden dat Marokkanen geen meisjes, hun zussen naar de disco meenemen is dat ze meisjes in disco's zien als hoeren.
    Nu is dat laatste al een goede reden om ze niet toe te laten, maar het gaat het om het begrip "vertrouwen". Dat vertrouwen bestaat uit een verwachting van wederkerigheid, van reciprociteit. In dit geval: wij nemen onze meisjes mee, en jullie nemen jullie meisjes mee.
    Marokkanen, en moslims in het algemeen, schenden dit vertrouwen. Een van de vele manieren waarop ze het westerse sociale vertrouwen schenden met hun etnisch-cultureel bepaalde groepsgedrag.
    "Allochtonen moeten meedoen", zegt men wel. Maar ook als ze meedoen, wonen ze onze cultuur uit:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2010, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Voetbalclub zet allochtonen op wachtlijst

De Nijmeegse voetbalclub Quick 1888 gaat per direct allochtone kinderen die zich aanmelden op een wachtlijst plaatsen. Het bestuur wil op deze manier de verhouding tussen allochtonen en autochtonen in de jeugdafdeling herstellen.

Dat laat het bestuur weten op de website van de club. Op dit moment is 80 procent van de 550 leden van de club van allochtone afkomst.
    Quick 1888 heeft tot het aangepaste aannamebeleid besloten omdat veel autochtone leden zich door het grote aantal allochtonen niet meer thuis zouden voelen bij de club. De leden van de club zijn voornamelijk van Marokkaanse en Turkse komaf, zegt Peters. ‘Die hebben minder clubgevoel dan veel autochtonen. Bovendien zijn allochtone ouders minder bereid om iets voor de club te doen dan autochtone ouders.’
     In het verleden zijn er ook enkele incidenten geweest, vertelt Peters. ‘Sommigen allochtone spelers maken redelijk wat stampij in het veld. Om die reden hebben we dit seizoen onze A1 zelf uit de competitie gehaald. Ook heeft een groep jongens na een verloren wedstrijd de kleedkamer verbouwd. Van de eigen club nota bene. Dat getuigt toch niet van clubgevoel?’   ...

Red.:   De autochtonen voelen zich niet minder thuis, ze hebben er natuurlijk gewoon de pest over in dat die allochtonen zich asociaal gedragen: ruzie-maken, de boel verbouwen, en niets doen aan de organisatie.
    Een paar maanden een bevestiging van de schaal van het probleem:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2010, van verslaggevers Poul Annema en John Wanders

PVV pleit voor allochtonenstop sportclubs en slikt het weer in

De PVV in Den Haag heeft donderdag beroering veroorzaakt met haar voorstel een ‘tijdelijke allochtonenstop’ in te voeren voor amateurclubs. ...
    De indiender, PVV-Kamerlid en Haags raadslid Richard de Mos ...
    Volgens De Mos is het ‘al jaren ellende bij vele clubs met een hoog percentage niet-westerse allochtone leden’. Hij noemt het probleem van wanbetaling en het probleem van verbale en fysieke geweldsincidenten op en rond het veld. Dan zijn er nog de aanhoudende klachten van sportclubs over de gebrekkige participatie van allochtonen in het vrijwilligerswerk waarop amateurclubs draaien.   ...
    Wethouder Klein erkent dat bij een deel van de ongeveer vierhonderd Haagse sportverenigingen dit type problemen speelt: ....


Red.:    Als iemand een wethouder Klein (CDA) dit zegt, zijn de opmerkingen van De Mos voor 100 procent waar.
    Nog een voetbalverhaal - logisch, want voetbal is een teamsport:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2010, door Willem Vissers

Verhuizen naar het zuiden is een noodzaak

Ruim een op de tien voetballers in de eredivisie komt uit Noord-Europa. Finland en Zweden zijn de belangrijkste tegenstanders van Oranje tijdens de EK-kwalificatie. Scandinaviërs zijn handig in het gebruik, vertellen de Fin Moisander en de Zweed Wernbloom.

Tussentitel: 'Ibrahimovic heeft een hoop veranderd in het Zweedse voetbal'

Op speelse wijze bekvechten de AZ-profs Niklas Moisander (Finland) en Pontus Wernbloom (Zweden) over wie de ware Scandinaviër is. Wernbloom: ‘Noren en Denen beschouwen Finland niet als Scandinavië. ...’
    De twee voetballers spreken over de deugden van Noord-Europeaan. Bescheiden. Hardwerkend. Talentvol. ...
    Moisander: ‘Wij leven geïsoleerder dan Zweden. Fins is een moeilijke taal. Bij ons is bijna iedereen nog nederig. Arbeidsethos is het hoogste goed. Mensen haten je als je te veel lawaai maakt over jezelf. Maar mede daarom hebben wij nog nooit een eindtoernooi bereikt. We missen de ballen, begrijp je. Dat zelfvertrouwen heb je juist nodig. Iedereen is nederig en werkt hard, maar je hebt iemand nodig die grote dingen doet. ...
    Moisander: ‘Onze situatie is verschillend. Pontus won het Zweedse kampioenschap. Hij speelde een paar jaar in het eerste team van Göteborg. ...’
    Hun mentaliteit brengt ze ver. Ze worden door hun werkgevers geprezen om hun instelling, hun professionaliteit.
    Wernbloom: ‘We zijn mentaal sterk en hebben een goede instelling. Misschien hebben we niet dezelfde techniek als de Nederlanders, maar we groeien op met hard werken. Daarmee compenseren we veel. Scandinaviërs zijn werkers, dat is altijd zo geweest. Misschien stamt die kracht af van de Vikingen.’
    Moisander: ‘In Nederland weten ze dat een Scandinavische voetballer nooit problemen maakt, ook niet als hij op de bank zit. Je kunt hem altijd vertrouwen. Hij zal zijn uiterste best doen.


Red.:   Zo, dat is de Noord-Europese cultuur. Nu die van de inmenging:

  Ze typeren veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Als het over sterspeler Zlatan Ibrahimovic gaat, de spits uit Malmö met Bosnisch-Kroatisch bloed, zegt Moisander lachend: ‘Ibrahimovic, dat is geen Zweed.’
    Wernbloom: ‘Toen hij opkwam in het Zweedse voetbal, bracht hij iets nieuws. Hij zei tegen iedereen, toen hij pas een jaar of 18 was: ik word de beste van de wereld. Fuck. Dat kun je helemaal niet zeggen in Zweden. We hebben een soort grondregel: iedereen is gelijk. Iedereen werkt samen. Denk vooral niet dat je beter bent dan een ander.
   ‘Maar nu ís hij de beste. Hij heeft een hoop veranderd in het Zweedse voetbal. De invloed van immigrantenkinderen heeft nieuwe karakters gevormd. De mentaliteit is veranderd, ook in de maatschappij. Die wordt harder, met meer criminaliteit. Maar voor het voetbal is het beter zo.’

Ibrahimovic wordt inderdaad de beste. Maar stel nu dat je twee van zulke kerels hebt. Dan kan er maar één de beste zijn. Die is blij. De ander niet. En een niet-blij individu van die soort is meteen een uiterst lastig individu. Zoals ook talloze ervaringen in de sport bewijzen.
    En dat kan je natuurlijk naadloos uitreiden tot drie: erger. Vier: nog erger. En daarna houdt het waarschijnlijk wel helemaal op met de samenwerking. En dan heb je de niet-westerse cultuur: willen niet met en voor elkaar willen werken - geen enkel sociaal vertrouwen.
    Twee bevestigingen van de eerdere aanwijzingen van de grote schaal waarop allochtonen fraude plegen:


Uit: DePers.nl, 09-03-2011.

'Bijstandsallochtoon ontmaskerd'

Minimaal 10 procent van de niet-westerse allochtone bijstandtrekkers blijkt bezittingen te hebben in het buitenland. Dat werd duidelijk na onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aldus De Telegraaf.

Zo bleken sommigen appartementencomplexen te bezitten, diverse winkels en grote lappen grond. Bij aanvraag van een uitkering moeten mensen hun bezittingen opgeven, maar dat is in die gevallen niet gebeurd. Minister Henk Kamp Sociale Zaken) zal de Kamer donderdag verder informeren.
    Het ministerie deed onderzoek naar 945 allochtonen die in Nederland een bijstandsuitkering ontvangen. Daarbij werd samengewerkt met de ambassades in Turkije, Marokko, Suriname en Spanje.
    Bezit in Nederland is voor het ministerie gemakkelijker op te sporen dan bezit in het buitenland. Toch kon in een op de tien gevallen een sanctie worden opgelegd.   ...
    Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) brengt de Tweede Kamer donderdag op de hoogte. De controles worden geïntensiveerd. In iedere zaak zou het om een paar ton onterecht ontvangen bijstand gaan.


Red.:   In al dit soort werk is het aantal gepakten slecht een fractie van het aantal daders - bij misdaad in het algemeen en totaal ligt de pakkans ergens in de buurt van de twintig procent.  Laten we het voor dit gericht soort onderzoek eens op dertig nemen. Dan betekent dat dat er tegenover iedere gepakte nog twee niet-gepakten staan, en dus naar de10 procent fraudeurs en nog twintig procent niet gepakt zijn - makende een totaal van ruwweg dertig procent fraudeurs. Op zijn gunstigst. Wat een crue conclusie lijkt, ware het niet dat er meteen een  bevestiging uit eigen kring beschikbaar kwam:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2011, ingezonden brief van S. Akdemir (Rotterdam)

Rente niet, fraude wel

In het artikel 'Liever stoppen met studeren dan geld lenen' (Binnenland, 1 maart) zijn studenten met een islamitische achtergrond geïnterviewd. 'Rente ontvangen of betalen is verboden volgens de islam', stelt een student. En daardoor zouden zij 'genoodzaakt' worden om te stoppen met de opleiding.
    Wat een hypocrisie. Zelf kom ik uit de Turkse gemeenschap en weet dat veel Turken beroep doen op sociale voorzieningen (denk aan ZW, WIA, uitwonendenbeurs, et cetera) terwijl ze daar geen recht op hebben.
    Vreemd dat ze daar geen moeite mee hebben. Sterker nog, ik heb vaak meegemaakt dat met trots werd verteld hoe ze de sociale instanties om de tuin hadden geleid.
    Frappant dat in deze kringen frauderen met sociale voorzieningen wel is geaccepteerd, maar dat men de heilige uithangt als het gaat om rente over een studielening die ter zelfontplooiing wordt aangegaan.


Red.:   Een diepe ondermijning van het sociale vertrouwen.
    Een later bekend geworden concreet voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2011, van verslaggever John Wanders

Zwendel met neppatiënten

Vier verdachten in een zaak waarbij uitkeringsinstellingen mogelijk voor miljoenen euro's zijn opgelicht, zaten maandag in de rechtszaal. Drie van hen geboren Turken, nummer vier een zoon van Kerkrade. Allen zaten sinds januari vast. ...
    Volgens het OM droegen de verdachten sinds 1 januari 2006 bij de verschillende uitkerende instanties 'neppatiënten' aan. Die werden geworven in de Turkse gemeenschap. De twee betrokken psychiaters stelden bij hen zogenaamd zware psychiatrische aandoeningen vast. Veelal luidde de diagnose 'ernstige depressie, grenzend aan schizofrenie', aldus het OM. De conclusie was steevast dat de betrokken patiënt niet langer in staat was te functioneren.
    De 'neppatiënt' kreeg vervolgens bedragen overgemaakt van UWV of CIZ, bij voorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een pgb. Een deel ervan - het OM spreekt van de helft tot tweederde - moest hij of zij afstaan aan de verdachten. De twee betrokken psychiaters declareerden daarnaast hun uren bij de zorgverzekeraars. Zo zou Joost G. over 2010 ruim zes ton hebben gedeclareerd voor nepconsulten.   ...
    De 'neppatiënten' werden volgens het OM gecoacht door de vier verdachten. Ze werden getraind in het veinzen van een ziektebeeld en begeleid. De twee medeverdachten van de psychiaters, 'de handlangers', deden zich voor als 'neef' van de 'neppatiënt'. Als er contact nodig was met uitkerende instanties, voerden zij het woord. De 'neppatiënt' was volgens hen niet in staat tot spreken.
    Al in 2008 kwam de recherche de fraudezaak op het spoor. De behandeling ervan is niettemin pas in 2012. Dat verraadt de complexiteit van de zaak. Het opsporingsonderzoek bracht grote gaten aan het licht in het systeem van verstrekking van AWBZ-gelden, pgb's (persoonlijk gebonden budgetten) en ww-uitkeringen en is dus van belang voor de wetgever. De vier worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De zaak kwam aan het licht na veertig meldingen van artsen die de diagnose van psychiater Joost G. niet vertrouwden.


Red.:   In het eerste bericht over deze zaak, toen het uitkwam, liet de Volkskrant natuurlijk de afkomst van de oplichters weg. rechtse media als de Telegraaf deden dat, even natuurlijk, wel. Want het is een veel grover schandaal dan de aandacht die het krijgt. En het is verbazingwekkend dat het nu wel in deze vorm in de Volkskrant komt - misschien ook door de gematigde reacties erop.
    Waarom is dit een extra groot schandaal? Ten eerste: het betreft hoogopgeleiden. Het idee dat met de jaren allochtonen hogere opleiding zullen krijgen en daardoor meer loyaal worden aan Nederland, sowieso al gespeend van iedere logica, kan definitief geschrapt worden.
    Ten tweede is het een voorbeeld van bendevorming op grond van etnische afkomst. De oplichters waren Turken, en konden hun misdaad alleen bedrijven met de hulp van andere Turken - die loyaal zijn aan de andere Turken en niet aan het Nederlandse verblijfsland.
    Ten derde is daar de corrumperende werking: door hun geslaagde misdrijf hebben ze een Nederlandse psychiater verleid tot meedoen in de misdaad. Een individueel voorbeeld van het sociale vertrouwen ondermijnende kaarter van de aanwezigheid van allochtone immigranten.
    Ten vierde: de zaak is aan het rollen gekomen door de betrokkenheid van de Nederlandse psychiater. Als het alleen bij Turken was gebleven, hadden de Nederlandse aangevers dat waarschijnlijk niet gedaan of gedurfd, vanwege ten eerste de altijd dreigende beschuldiging van discriminatie en racisme, en te tweede vanwege de inmiddels alom bekende dreiging de Turkse gemeenschap: "Iedere Turkse man heeft een wapen in huis" uitleg of detail .
    Ten vijfde: de omvang van alleen al dit geval: er is veertig keer aangifte gedaan.
    Ten zesde: de onontdekbaarheid van dit soort fraude. Zelfs voor deze redelijk duidelijke zaak was ruim twee jaar onderzoek nodig.
    En uit de punten tezamen: er is dus nog ontzettend veel meer van dit soort fraude - gezien ook de geconstateerde lacunes in de regelgeving. het lijkt meer omstreden dat de betrokkenheid onder allochtone immigranten bij dit soort fraudes rond sociale voorzieningen, in de vele tientallen procenten loopt.
    Volgende: een sociaal-culturele zaak:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2011, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Vrijstelling leerplicht onder vuur

Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven op basis van hun levensbeschouwing mogen dat in de toekomst niet meer doen. Minister van Bijsterveldt overweegt de vrijstelling van leerplicht voor deze kinderen af te schaffen. Dat heeft ze de Tweede Kamer laten weten.   ...
     Volgens de wet mag iemand die binnen redelijke afstand van het eigen huis geen school kan vinden die bij de levensbeschouwing of religieuze overtuiging past, een vrijstelling van leerplicht krijgen. Dat is hoe thuisonderwijs in Nederland plaatsvindt: via een vrijstelling.
    In antwoord op Kamervragen van CDA, PvdA en PVV over de kwestie schrijft minister Van Bijsterveldt 'serieuze twijfel' te hebben bij deze mogelijkheid tot vrijstelling. Zij vraagt zich af of het wel in het belang is van betrokkenen en de samenleving. 'Het naar school gaan, gaat bij mij boven alles', schrijft ze.
    Het is een opmerkelijke koerswijziging, aangezien de minister deze winter nog liet weten dat de driehonderd kinderen die in Nederland thuisonderwijs volgen het uitstekend doen. Ze zag geen aanleiding om aan deze mogelijkheid te tornen.  ...


Red.:   Degenen die van deze regeling gebruik maken zijn enkele individuele zonderlingen, en voor de rest overwegend streng-christelijke religieuzen. Een redelijk onschuldig gebeuren, want:

  De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) maakt zich grote zorgen om de uitspraken van de minister. 'Dit is een draai van 180 graden', zegt voorzitter Tonnie Nijenhuis. Hij pleit ervoor dat de minister het levensbeschouwelijke bezwaar dat in de wet staat, verandert in een algemene vrijstelling. 'Dan komt het accent op onderwijskwaliteit te liggen. Laat ouders een aanvraag doen met een goed verhaal over hoe zij het onderwijs gaan aanpakken, net als in België.'
    Nijenhuis benadrukt dat thuisonderwijs niet buiten de samenleving plaatsvindt. 'Deze kinderen gaan net zo goed naar muziekles, verenigingen en hebben vriendjes en vriendinnetjes. Bovendien krijgen ze goed onderwijs.'

Waarom dan toch deze zet van de minister?
     De minister reageert hiermee op het plan van ouders van 97 leerlingen van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) om hun kinderen thuisonderwijs te gaan geven. Het ICA moet deze zomer zijn deuren sluiten. De ouders zeggen geen andere school te kunnen vinden die aan hun orthodox islamitische eisen voldoet.   ...
    Nu steunt Van Bijsterveldt de Amsterdamse onderwijswethouder Asscher die sinds de aankondiging van de islamitische ouders alles op alles zet om te voorkomen dat de kinderen thuisonderwijs gaan volgen.

Want voor die islamitische ouders en hun kinderen geldt absoluut niet dat:
  Nijenhuis benadrukt dat thuisonderwijs niet buiten de samenleving plaatsvindt. 'Deze kinderen gaan net zo goed naar muziekles, verenigingen en hebben vriendjes en vriendinnetjes.

Want islamitische kinderen gaan naar geen van dit soort activiteiten. Als ze al naar een buitenschoolse activiteit gaan, is dat koranles in de moskee.
    En van dit:
  Bovendien krijgen ze goed onderwijs.

... is al helemaal geen sprake, zie hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
    Waar het hier om gaat is dat een redelijk tot goed werkende sociale regeling, afgeschaft moet worden vanwege het misbruik dat moslims ervan maken. Met als enig mogelijke positieve aspect dat uiteindelijk de vrijheid van openbare godsdienstuiting afgeschaft gaat worden. Echte vrijheid van godsdienst (voor de niet-godsdienstigen).
    Actrice (en "schrijfster") Nazmiye Oral uitleg of detail heeft af en toe momenten van helderheid, waarin ze in staat is om de tekortkomingen van de haar cultuur onder ogen te zien. Ook wil ze wel eens getuigen van de geestelijke troebelen die het leven in een sociaal meer voortgeschreden cultuur meebrengt voor de allochtone immigrant. Maar veel vaker stort ze zich hals over kop in het culturele nationalisme. Vooral, bekend psychologisch verschijnsel, als nabije familie ter sprake komt. In het onderstaande artikel leidt het tot ongekende ontboezemingen:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2011, column door Nazmiye Oral, schrijfster

Aankomst van Ugur (1) 

Tussentitel: Telkens als we bij de tuin aankomen, zoekt hij allereerst de 'Turkse straat'  op

Hij zit te roken onder een boom. ...Ugur, mijn kersverse zwager, is nu ruim vier maanden in Nederland en woont met mijn moeder en zusje in Hengelo.
    Ik wil zijn aankomst, het wortelen of het mislukken ervan van dichtbij meemaken en struin daarom samen met hem ... door twee moestuinen ...
    ... Ik merk dat Ugur minder bezig is met identiteit en meer met het maken van zijn eigen nest. Hij wil bouwen, voor zichzelf zorgen, zijn kracht inzetten. ...


Red.:   Enzovoort. Om te laten zien dat hij Turk is, en dus een prachtig mens.
    Maar er komen al wat kinkjes in de kabel:

  In zijn echte leven zie ik hem na de eerste aanvankelijke optimistische aankomst al een beetje ongeduldig, gevangen en verveeld zijn.

Maar dat is natuurlijk de schuld van Nederland:

  Deze self-made jongeman heeft last van zijn nog geringe kennis van de taal en het feit dat hij hier voor alles een papiertje moet hebben, terwijl hij heel goed is met zijn handen en veel technische kennis heeft.

Maar schoonzus heeft een oplossing:

  Daarom is de tuin, waar een paar handige handen, doorzettingsvermogen en geduld je beste vriend zijn, een geschiktere plek voor hem.

Waarna de kabel onmiddellijk het tweede kinkje krijgt:

  Telkens als we bij de tuin aankomen, zoekt hij allereerst de 'Turkse straat' op in de tuin, een plek waar veel tuinders zitten.

Een plek waar veel Turkse tuinders zitten, dus.

  Daar bekent hij, als het gesprek op Turkije komt, dat hij liever weer teruggaat, omdat hij daar veel meer mogelijkheden ziet om zijn eigen man te worden.

Het derde kinkje. maar nu komt het serieuzere werk:

  In deze afgebakende omgeving wil ik tijdens een afgebakende tijd meemaken wat er met hem gebeurt als hij in drie maanden contact moet maken met mensen die hij niet kent, een huisje voor zichzelf moet bouwen met materialen die hij krijgt van tuinders. Ik had in het begin bedacht dat hij daarvoor iets terug moest doen. Al snel merkte ik dat ik hem had gedegradeerd tot gastarbeider. ... De uitdaging is om niet te 'kopen', maar om iets te vragen terwijl je zelf (nog) niets hebt om terug te geven. Het meest kwetsbare wat je kunt doen.

De redactie had zich wel eens afgevraagd hoe mensen die zich niet houden aan "voor wat hoort wat", die zich dus niet houden aan het bekende morele principe van reciprociteit, en die zich dus fundamenteel asociaal gedragen, dat voor zichzelf verantwoorden. Hier is het natwoord: ze maken het iets moois.
    Pas naderhand viel het kwartje dat de redactie naïef was geweest in het stellen van de vraag: de asociaal is in zijn eigen, asociale, cultuur net zo moreel als de sociaal in een sociale cultuur. Nazmiye voert het nog een stap verder, door van het asociaal zijn iets moois te maken, maar dat is een persoonlijk trekje. Nazmiye zwijmelt graag en veel.
    Maar nu wordt het echt leuk:

  We gaan langs bij verschillende tuinders. Ik heb hem één keer voorgedaan in het Nederlands wat hij moet zeggen.

Ja ja, u leest het goed. Als het aankomt op buurtpraatjes, vinden we Ugur en Nazmiye in de Turkse straat. Maar zodra het aankomt op het vinden van hulp, dat wil zeggen: gratis hulp anders ben je een gastarbeider, dan gaan we ineens naar de Nederlanders ... De redactie heeft hard en lang gelachen, toe het besef van deze wending in de gebeurtenissen doordrong.
    Het was niet moeilijk te raden waarom er voor de hulp niet naar de Turkse straat gegaan wordt. Als Ugur en Nazmiye met een hulpverzoek aankomen bij de cuiltuurgenoten in de Turkse straat, worden ze hartelijk uitgelachen. daar stinken die Turken echt niet in: "Wij werken voor jou, en jij niets voor ons terugdoen". Dat kennen ze. want dat doen ze zelf ook. Dat is zo'n zichzelf voortplantend verschijnsel dat valt onder de term cultuur uitleg of detail . Net als buikdansen, couscous, en sjacheren en afdingen op de markt.
    En als u dacht het mooiste al gehad te hebben, hier is hoe het in de praktijk gaat:

  Ik heb hem één keer voorgedaan in het Nederlands wat hij moet zeggen. Hij is vriendelijk en stelt zich voor. Maar dan krimp ik ineen als hij zegt: 'Ik huis bouwen, jij mij helpen.' Hij wijst op spullen: 'Hout, deur, raam.'

Je zou zo'n kerel met liefde in de sloot van de tuin verzuipen ...
    Maar Nazmiye heeft natuurlijk begrip:

  Door zijn gebrekkige Nederlands klinkt hij best inhalig en brutaal.

Nee. Door zijn gebrekkige Nederlands is hij niet in staat de gebruikelijke hoeveelheid sociale slijmerij af te scheiden, en blijft het kale karakter over:

  Hij lacht er ook nog eens bij.

Natuurlijk zijn er oneindig veel mensen die ooit hulp nodig hadden en hebben. En die ook door taal of andere hindernissen niet goed kunnen communiceren. En toch wel een juiste beleefde, of respectvolle, of bescheiden toon kunnen aanslaan.
    Deze Turk kan dat niet. En deze Turk kan dat niet, omdat hij behoort tot de leden van de Turkse straat: de mensen die anderen in hun gezicht uitlachen als je met een hulpverzoek komt.
    Het verhaal staat hier omdat het natuurlijk een prachtige allegorie voor hoe het gaat met immigratie: door deze asociale culturele houding zitten ze armoedige landen. Door de armoede emigreren ze naar West-Europa, als ze kunnen. Waar ze aankomen met "Ik beter leven, jij mij helpen.". Iets dat door het accepteren ervan door de multiculturalistische bestuurders en intellectuelen leidt  leidt tot de ondergang de op reciprociteit. gebaseerde sociale voorzieningen.
    Een voorbeeld van wat er gebeurt door dit soort misbruik:


De Volkskrant, 01-06-2011, ingezonden brief van Ine Bertens (Berkel Enschot)

Pgb-misbruik

Na het zoveelste bericht dat VWS het persoonsgebonden budget (pgb) wil stoppen, moet me van het hart dat ik niet kan begrijpen waarom ik wekelijks op radio en televisie reportages over pgb-misbruik tegenkom en tegelijkertijd lees ik dat maar 5 procent gecontroleerd wordt (Binnenland, 31 mei).
    Zelf hoor ik als wijkverpleegkundige wekelijks voorbeelden van ernstig misbruik. Mensen lachen ons uit als we er iets van zegggen. Van een kale kip valt niets te plukken, zegt men vrolijk. Er worden flinke bedragen betaald als men een nieuwe klant aanlevert bij malafide organisaties. Mensen worden onder druk gezet papieren te tekenen.
    Als de minister alle pgb-verantwoording laat controleren (ook op belastingafdracht) is dat miljard zo gevonden. Dan kunnen de echt chronisch zieken en hun familiezorgers die het pgb verantwoord gebruiken zelf de regie blijven houden in het regelen van goede zorg en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Pgb is voor steeds meer mensen een inkomstenbron. Pgb-gelden zijn niet bedoeld voor reizen, auto's, vakanties, sieraden. Het geld moet gebruikt worden om zorg in te kopen en er is niets mis met controle. En ook niet met strenge straffen op bewust misbruik.


Red.:   Bij het pgb is de relatie met allochtonen (nog) niet gelegd, maar het gaat om het principe: het misbruik leidt tot afbraak van sociale voorzieningen.
    Tussengevoegd, een bericht van een aantal weken later. De basis van het verhaal, oplichting van diverse instanties door twee Turkse psychiaters, is al eerder genoemd, zie hier uitleg of detail . Op zich was dat niet voldoende reden voor een vermelding, hier omdat de ernst van dat geval niet groot genoeg werd geacht om invloed om de opheffing van de pgb te hebben. Nieuwe informatie laat zien dat best wel eens het geval kan zijn - de omvang van de Turkse-psychiaterfraude wordt nu in de vele tientallen miljoenen geschat, mogelijk lopende in de honderden, zie Nieuwsuur, 29-06-2011 uitleg of detail (na 8:35 min.). Er wordt zelfs een direct verband gelegd tussen deze fraude en de afschaffing van het pgb.
    Weer een latere ontwikkeling. Het weekblad Elsevier, een bron die niet gehinderd wordt door politieke correctheid en multiculturalisme, geeft meer informatie over de gang van zaken:


Uit: Elsevier, 09-07-2011, door Wierd Duk

Miljoenenfraude op de Turkse divan

Psychiaters die valse medische dossiers opstellen, samen met anderen uitkeringsinstanties oplichten en een deel van de uitkeringen aan hun neppatienten in eigen zak steken. Het gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam, waar de van oorsprong Turkse psychiater Sinan G. (46) en zijn collega Jos G. (57) uit Helmond tegen betaling honderden patiënten geestesziek zouden hebben verklaard en samen met twee 'bemiddelaars' een deel van de uitkeringen zouden hebben verdeeld.
    De opzet van de zaak oogt even brutaal als simpel. De psychiaters worden ervan verdacht onder een hoedje te hebben gespeeld met twee medeverdachten. Die laatsten, net als Sinan G. van Turkse afkomst, ronselden de potentiële patiënten - meest afkomstig uit kringen van Turkse Nederlanders - waarna de psychiaters de valse diagnoses zouden hebben opgesteld. Veel 'patiënten' waren volgens het OM helemaal niet ziek, maar onduidelijk is nog of ze zich ervan bewust waren dat ze meewerkten aan zwendel.
    De twee Rotterdamse tussenpersonen, bij wie onder meer twee vuurwapens en meer dan 100.000 euro in beslag werden genomen, traden verder op als begeleiders van de 'zieken' tijdens bezoeken aan officiele instanties, waaronder het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bovendien beheerden zij het geld dat de zogenaamde patienten - in de vorm van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en/of persoonsgebonden budgetten (pgb) - ontvingen.    ...
    De neppatiënten zouden aan de psychiaters tot zo'n 5.000 euro per valse indicatie hebben betaald. Meestal kregen de patiënten een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) toegekend, waarna op grond van die valse indicatie bovendien nog een pgb voor de verzorging werd aangevraagd. Een aantal patiënten had verder de beschikking over een invalidenparkeerkaart en leefde in huizen die op kosten van de gemeente waren aangepast.
    Een van de ronselaars trad op als contactpersoon voor het Centrum Indicatiestelling Zorg en het zorgkantoor. Het CIZ bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een pgb. In de meeste gevallen gebeurt dit op basis van een telefoontje. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het uitkeren van het pgb-budget aan de cliënt.
    De hoogte van de persoonsgebonden budgetten die de patiënten kregen, loopt uiteen van 6.700 euro tot 36.000 euro per jaar. Die pgb-uitkeringen kwamen boven op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De helft tot tweederde van de uitgekeerde bedragen verdween mogelijk in de zakken van de tussenpersonen en de psychiaters. Sinan G. zou bovendien een grote hoeveelheid antipsychotica, officieel bestemd voor de patiënten, hebben verhandeld naar Turkije.
    De psychiaters declareerden intussen gewoon de uren die zij besteedden aan de nepconsulten. Zo zou Jos G., die volgens het OM in de fraude een minder prominente rol speelt dan zijn Turkse medeverdachten, vorig jaar voor 600.000 euro hebben gedeclareerd. ...


Red.:   Elsevier maakt, verplicht op grond van hoor en wederhoor, ook melding van de ontkenningen van de psychiaters. Voor de Turkse psychiater is dat een volkomen wassen neus. Bij hem thuis is een grote hoeveelheid anti-psychotische medicijnen aangetroffen (volgens de Nieuwsuur-reportage 'een kubieke meter') die dus bij normale patiënten meegenomen en gebruikt zou zijn door die patiënten. De psychiater heeft ze niet meegegeven en wist dus dat het neppatiënten waren.
    Elsevier belicht, in  tegenstelling tot de andere bronnen, wel de essentie van de zaak:

  Opvallend is dat, net als in andere gevallen van zorgfraude, immigranten in deze zaak zo'n voorname rol spelen. Volgens Bas Leerink van Menzis worden Turken en Marokkanen regelmatig 'misleid door oplichters uit de eigen gemeenschap'. Oudere immigranten, die nauwelijks Nederlands begrijpen en slecht op de hoogte zijn van de Nederlandse wetgeving, vormen een makkelijke prooi. Door tussenpersonen die Turks, Berbers of Arabisch spreken, wordt hun wijsgemaakt dat zij eenvoudig hulp en extra geld kunnen krijgen - een soort 'kinderbijslag' - als zij enkele documenten ondertekenen en overigens doen wat hun wordt opgedragen

Misschien zijn er enkele van dit soort gevallen bij, voor de grote meerderheid van de allochtonen geldt dat hun IQ boven de 80 ligt, en ze dus weten of kunnen weten aan de hand van wat er gebeurt dat dit oplichting is. maar omdat het oplichting is van een instantie waar zij totaal geen enkele binding mee hebben: de Nederlandse gemeenschap en staat, zien ze het niet als bezwaarlijk- het is slechts een gelegenheid die ze dan natuurlijk ook grijpen. Wie dat niet doet, is dom.
    Een aan te voeren argument dat het psychiaters-geval een uitzondering zou zijn, is juist wat betreft het feit dat het uitkomt. Dat is vermoedelijk te danken aan het feit dat in dit geval ook een Nederlander bij de zaak is betrokken - het aangeven van allochtonen draagt het bewezen risico van een tegenaanklacht van discriminatie met zich mee, te beginnen in de media - daar is kritiek op de islam ook al meteen racisme uitleg of detail . Voor de volledigheid herhalen we even een eerdere bron:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2011, ingezonden brief van S. Akdemir (Rotterdam)

Rente niet, fraude wel

In het artikel 'Liever stoppen met studeren dan geld lenen' (Binnenland, 1 maart) zijn studenten met een islamitische achtergrond geïnterviewd. 'Rente ontvangen of betalen is verboden volgens de islam', stelt een student. En daardoor zouden zij 'genoodzaakt' worden om te stoppen met de opleiding.
    Wat een hypocrisie. Zelf kom ik uit de Turkse gemeenschap en weet dat veel Turken beroep doen op sociale voorzieningen (denk aan ZW, WIA, uitwonendenbeurs, et cetera) terwijl ze daar geen recht op hebben.
    Vreemd dat ze daar geen moeite mee hebben. Sterker nog, ik heb vaak meegemaakt dat met trots werd verteld hoe ze de sociale instanties om de tuin hadden geleid. ...


Red.:   Ook in het onderhavige geval zijn daarvoor directe aanwijzingen:

  De van oorsprong Turkse advocaat Famile Arslan uit Den Haag stuurde regelmatig Turkse echtparen met relatieproblemen naar Sinan G.

De 'van oorsprong Turkse advocaat Farnile Arslan' is iemand die met hoofddoek en al haar afkeer van de Nederlandse cultuur belijdt, zie bijvoorbeeld hier uitleg of detail .   
    Het idee dat de Turkse gemeenschap in het algemeen niet het idee dat die niet op de hoogte zou zijn van wat er in de Turkse gemeenschap gebeurt is buitengewoon belachelijk. Dat de prominente advocaat Arslan dat niet weet, terwijl ze de persoon van de oplichter in dit geval kent, tart ieder geloof. Zeker omdat het ook lijkt te worden toegegeven:
  De Haagse advocaat Famile Arslan stuit regelmatig op zulke gevallen. ...

En nog zekerder omdat er ook nog een goede reden gegeven wordt om de vuile was binnen te houden:

  De Haagse advocaat Famile Arslan ... reageert bezorgd: 'Als hoogopgeleide, intellectuele Turkse Nederlanders zich zo corrupt gedragen, is dat een bijzonder slecht voorbeeld.' Volgens Leerink zijn in de Turkse gemeenschap 'veel mensen' ... ': 'Zij schamen zich omdat de gemeenschap erdoor in een slecht licht komt te staan. ...

Waaruit blijkt dat men slim genoeg is om de conclusie te trekken dat systematisch oplichting slecht is voor de reputatie van de gemeenschap. Men is dus zeker ook slim genoeg om ervan op de hoogte te zijn. En volgens henzelf en hun steuners is men er ook tegen:

  De Haagse advocaat Famile Arslan stuit regelmatig op zulke gevallen. Zij reageert bezorgd... Volgens Leerink zijn in de Turkse gemeenschap 'veel mensen' woedend over de fraudepraktijken ...

Maar hiervoor geldt het aloude adagium: "Let niet op de woorden, maat let op de daden". Wat in zeer versterkte mate geldt voor alle woorden aangaande de eigen persoon of de eigen gemeenschap. De woorden zijn voor de andere partij, de daden verraden de werkelijke gevoelens. De woorden zijn ervoor om de Nederlanders te sussen, de daden zijn "Turks voor en Turks na". Inclusief alle vormen van criminaliteit en oplichtingpraktijken. En er is maar één manier om dit tegen te spreken: "Geef de criminelen en oplichters uit eigen kring aan".
    Ook het belang van het gebeuren in relatie tot de samenleving als geheel wordt in het Elsevier-artikel, in tegenstelling tot de andere bronnen wel, meegenomen;

  In de Rotterdamse fraudezaak zijn mogelijk tientallen miljoenen euro' s aan gemeenschapsgeld (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en pgb's) onterecht uitgekeerd. 'Een dergelijke fraude tast de wortels aan van het pgb-beleid,' zei staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) van Volksgezondheid onthutst. Niet veel later presenteerde zij een nieuwe visie op de langdurige zorg voor chronisch zieken, waarin voor het persoonsgebonden budget nauwelijks nog plaats is. Als de plannen doorgaan, wordt het aantal pgb's met 150.000 teruggebracht tot zo'n 13.000.

 Oftewel: de fraude door allochtonen immigranten en hun navolgingen, dat wel zeggen: de dragers van een sociaal achterlijke cultuur, ondermijnen met hun asociale gedrag de solidariteit binnen de Nederlandse (en westerse) samenleving.
    Een vanzelfsprekende, die ook altijd hardnekkig ontkend wordt:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Afkopen dienstplicht fors duurder voor Turken in buitenland

Het bedrag dat Turken in het buitenland moeten betalen om hun dienstplicht af te kopen, wordt verhoogd van vijf- naar tienduizend euro. ...
    Dus betalen de meesten het - vooral voor laagopgeleiden - forse bedrag met frisse tegenzin. ... Maar volgens de voormalige medewerker van het consulaat wordt de afkoopsom ook nogal eens verdiend in 'het grijze of zwarte circuit'. Hij doelt op Turkse Nederlanders in achterstandswijken die een uitkering hebben en daarnaast zwart verdienen.   ...


Red.:    Nederlanders doen het, Turken vermoedelijk veel meer - de gebruikelijke verhouding in dit soort zaken ligt rond de één op drie tot vijf.
     De volgende bron gaat in tijd kort vooraf aan de laatste tussenvoegingen. Het is het eerste door deze redactie gesignaleerde geval van een in de media gerespecteerd persoon, die een bijna direct verband legt tussen fraude en de opheffing van sociale voorzieningen:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2011, column door Martin Sommer

De ontdekking van de kwade trouw  

Tussentitel: Eberhard is nu de gouden jongen van de PvdA

Herbronnen: PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen háát het, schrijft ze achterin het themanummer van het blad S & D dat de herbronningsdiscussie in de partij aftrapt. ...


Red.:   S & D is een afkorting van Socialisme & Democratie, het blad van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting.

  Nog een hard stuk van dezelfde strekking: René Cuperus schrijft over solidariteit. Solidariteit is mooi, maar heeft wel zijn grenzen. Van uitkeringsfraudeurs tot zichzelf besproeiende managers: als ik word belazerd, houdt het heel snel op met mijn solidariteit. Dat sentiment is de oliebron die Geert Wilders heeft aangeboord: waarom zou ik goed zijn als de rest niet wil deugen?
    De kwade trouw lijkt mij een cruciale ontdekking voor de PvdA. Ik sprak laatst de Volkskrant-correspondente in Afghanistan, Natalie Righton. Zij moet verschrikkelijk lachen om die twee weken mensenrechtentraining voor de politiemannen in Kunduz. Gaan ze in een land in oorlog na die twee weken de mensenrechten prediken?
    Zij zegt: wat wij Nederlanders met onze blauwe ogen ons helemaal niet kunnen voorstellen, is dat het overgrote deel van de wereld uitgaat van kwade trouw. Ik ben jou niets verschuldigd, is daar het beginsel. Ook eerlijkheid ben ik niet verschuldigd. De rest van de wereld is geen lid van de PvdA.
    Het is misschien treurig, maar deze mentaliteit zal steeds meer ingang vinden hier. Dat heeft alles met de globalisering en immigratie te maken. De wereld wordt niet steeds meer Nederland, Nederland wordt ... steeds meer zoals de rest van de wereld.

Hier staat dus met zo veel woorden dat de kwade-trouw mentaliteit van de immigranten uit kwade-trouw culturen, de allochtone immigranten, de mentaliteit in Nederland verpest. Een samenvatting van wat hierboven aangevoerd en bewezen wordt.
    Martin Sommer trekt hieruit een conclusie aangaande het veiligheidsbeleid dat het eerste deel van zijn column bestreek:   
  183 nationaliteiten in Amsterdam, voorheen werd dat als een triomf gevierd. Nu zijn we wijzer. 183 nationaliteiten hou je alleen met flinke repressie in het gareel. Zo doen ze dat al heel lang in Amerika met hun melting pot. Dus Eberhard for president.

Oftewel: meer repressie, zoals de nu nieuwe burgemeester Eberhard van der Laan dat in Amsterdam doet, is een juiste reactie.
    Met betrekking tot het sociale aspect trekt Sommer een andere conclusie - die conclusie, een enkel woord, hebben we in het vorige langere citaat weggelaten:
  De wereld wordt niet steeds meer Nederland, Nederland wordt onvermijdelijk [schuinschrift door de redactie] steeds meer zoals de rest van de wereld.

Dat 'onvermijdelijk' is natuurlijk alleen onvermijdelijk als je niets doet. En waar Sommer zelf goedkeurt dat er iets gedaan wordt op het gebied van veiligheid, is er dus ook geen enkel bezwaar om iets te doen op het gebied van sociale zekerheid. En dat kan heel goed. Zo kan er in de wet geregeld worden dat (allochtone) immigranten geen recht hebben op sociale voorzieningen, tot ze hier tien jaar gewerkt (niet verbleven ... gewerkt - bijgedragen) hebben. En zolang ze daaraan niet voldaan hebben, geldt dat ook voor hun kinderen. Als dit tegengehouden wordt door andere juridische regelingen, zoals die rond het Nederlanderschap, moeten die andere regelingen veranderd worden. Het belang van het behoud van een sociale samenleving gaat boven alle andere belangen, en met name de belangen van een deelgroep die niet aan die sociale samenleving mee kan of wil werken. 
    En voor wie vindt "Dat dat niet kan": aangaande de repressie gebruikt Martin Sommer Amerika als voorbeeld voor hoe om te gaan met een grote diversiteit aan immigranten. Dat voorbeeld kan je ook gebruiken voor de sociale zekerheid. In Amerika is die er niet. Dat moeten wij aangaande immigranten dus ook dus ook doen.
    De sociale trein rolt door. De volgende sociale voorziening die uitgevreten is en wordt door de allochtone immigranten: de bijstand. Eerst de maatregelen:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2011, van verslaggever Raoul du Pré

De Krom opent aanval op bijstand

Volgens staatssecretaris De Krom kan zeker de helft van de bijstandsgerechtigden aan het werk. 'Een deel kan echt niet werken, maar een kleine half miljoen mensen wel.'

Het kabinet opent de aanval op de bijstand. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken meent dat zeker de helft van alle bijstandsgerechtigden aan het werk kan, evenals veel jonggehandicapten. Met zijn al eerder aangekondigde verscherping van de regels hoopt hij dat de komende jaren voor elkaar te krijgen. 'Iedereen die kan werken, moet dat ook doen', aldus de bewindsman.
    Hij poneerde zijn doelstelling donderdag in een interview met het persbureau ANP. Mensen worden volgens de VVD'er nu te gemakkelijk afgeschreven. Dat ondergraaft in zijn ogen de solidariteit bij de steeds kleiner wordende groep mensen die wel werken en de uitkeringen betalen. Hij wijst erop dat door de vergrijzing in 2040 een tekort ontstaat van een kleine miljoen mensen op de arbeidsmarkt. 'Er staan nu al 135 duizend vacatures open, terwijl er 1,2 miljoen mensen een uitkering hebben. Een deel kan echt niet werken, maar een kleine half miljoen mensen kan dat wel.'    ...


Red.:   En hier de mensen die het betreft:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2011, van verslaggeefster Loes Reijmer

Reportage | Rotterdam koppelt actief werklozen aan vacatures

Wie wegblijft, wordt direct gekort

Voor de deur van het grijze Werkpleingebouw op Rotterdam Zuid staat de 49-jarige Aiky te wachten. De Antilliaan met grijs petje en felgekleurd trainingsjack speelt wat met een blauw papiertje met daarop 'bouw en techniek'. Hij kreeg het toen hij zich een kwartier geleden inschreef op de banenmarkt. ...
    Aiky, die niet met zijn achternaam in de krant wil, is vandaag verplicht naar het Werkplein te komen, evenals 250 andere Rotterdammers met een bijstandsuitkering. Op de zogenoemde Match & Work-bijeenkomsten die de gemeente deze maand twaalf keer houdt, worden ze meteen aan een vacature gekoppeld. Onder het motto 'afspraak is afspraak' wordt de uitkering gekort als ze de sollicitatie bewust verpesten. ...
    Weer binnen wordt hij naar een kamertje geleid, waar ruim twintig andere mannen zitten. Deze mannen, overwegend van Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst ...


Red.:   En als de Volkskrant in dit soort gevallen spreekt over 'overwegend', kan je er vanuit gaan dat het percentage bij de 80 procent en hoger ligt.
    Het is het bekende patroon: ook de bijstand wordt onmogelijk gemaakt door de allochtone uitvreterij. Die voor doodgewoon berust op de oorspronkelijke reden van hun komst: uitkeringsmigratie.
    Wat cijfers op gemeentelijk niveau - letniet op de multiculti-kop:


Uit: Leids Nieuwsblad, 01-06-2011, door Hans Schuurman

In de bijstand neemt aantal niet-westerse allochtonen af

In 2010 bestond 45% van de Leidse uitkeringsgerechtigden die in de Wet Werk en Bijstand (WWB) zitten uit niet-westerse allochtonen. ... Het zijn voornamelijk eerste generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders.


Red.:    Waarop het artikel vervolgt met en opsomming van de redenen ervan - wat allemaal nogal wiedes is, en niets afdoet aan het blote feit: (niet-westerse) allochtonen overbelasten de sociale zekerheid.
    Vervolgens wordt er nog een positief punt genoemd:

  Gelukkig ook een lichtpuntje: met de tweede generale gaat het veel beter

Waarna aan het einde de werkelijkheid blijkt:
  Desondanks heb je a1s niet-westerse allochtone 18 tot-26 jarige zes keer zoveel kans in de WWB te zitten dan als jonge autochtone Leidenaar. 

Dus die sterke oververtegewoordiging is nog tientallen jaren niet afgelopen.
   Je mag zonder meer aannemen dat de cijfers voor de stad Leiden redelijk represenatioef zijn. Voor de grotere steden, meteen de grootste want Leiden telt een ruime 100 duizend inwoners, zal het cijfer een stuk ongunstiger liggen, voor de kleinere waarschijnlijk gunstiger.
    En de cijfers zijn ook internationaal redelijk gelijkluidend. Onder de gegevens uit Duitsland, met onbekende datum maar van na de invoering van de sociale herziening bekend als Harz-IV, en vermoedelijk van circa 2009:

De tekst in het zwarte kader luidt:
  Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stat. Bundesamt;
Auswahl von Nationalitäten mit hohem Anteil Hilfebedürfttiger, * in Deutschland lebende Ausländer
ohen Deutsche Pass, die hier arbeiten dürfen; ** gem. Ausländerzentralregister; letzte verfügbare Daten

De opgegeven totaalaantallen zijn dus niet de som van het erboven staande rijtje, want dat rijtje is een selectie uit alle landen. Een ruwe optelsom leert dat het percentage voor alle genoemde landen ligt op circa 30, en voor de in Nederland als herkomstland van allochtone immigranten (dat wil zeggen: zonder Kazakstan, Oekraïne, Rusland, Vietnam, Macedonië, Servië, Bosnië, Indië, Kosovo, Thailand, Kroatië, en Montenegro) ligt het percentage op circa 31 procent.
    Nog een voorbeeld van een gevalletje op lokaal niveau. De redactie werd erop attent gemaakt door een bericht in de Volkskrant aangaande het aftreden van de Utrechtse multiculti-wethouder Harrie Bosch. Achter zo'n zaak ga je meteen wat zoeken. Dit bleek er het geval:
 

Uit: DNU.nu, 01-09-2011, door Wouter de Heus

Jongeren in Actie sponsorde FC Belhadi

Het subsidiegeld was bedoeld voor kansarme jongeren die via een voetbalelftal naar werk of school zouden worden begeleid. Voor 37.500 euro werd een voetbalelftal opgericht: Zwaluwen Utrecht zondag heren 8. Het team had beter FC Belhadi kunnen heten meldt ADUN donderdag. Het bestond voor het grootste deel uit dertigers met een prima baan en vier broers Belhadi.
    Het stevig door de gemeente gesubsidieerde sportproject ‘Via sport naar werk of school’ van de stichting Jongeren in Actie (JIA) is mislukt. Dat erkent ook JIA-voorzitter Rachid Belhadi. Toch vindt Belhadi niet dat hij geld moet terugbetalen.
    Donderdag wordt in de raadscommissie Mens en Samenleving gesproken over het onderzoek dat wethouder Victor Everhardt (D66) op verzoek van de VVD liet uitvoeren naar de handel en wandel van Jongeren in Actie. Dat onderzoek liet weinig heel van JIA. Het doel van de stichting - stage- en onderwijsplekken voor jongeren organiseren – werd zelden bereikt. Subsidiegeld verdween in de zakken van de coördinatoren, de Utrechtse broers Belhadi. De gemeente claimt zo’n 100.000 euro van de stichting.   ...


Red.:   Een klein voorbeeldje van hoe het Nederlandse subsidiegeld misbruikt wordt door het allochtone oplichters- en uitvretersgilde.
   De allochtonen hebben in een aanval van eerlijkheid een bundel van vier verhalen samengesteld onder de titel Ik ben opgevoed als ezel en vier andere essays over opvoeden vanuit migrantenperspectief. Hier een enkele alinea uit de bidrage van één van de ergste Marokkaanse woordvoerders en haatzaaiers: Mohammed Benzakour:


Van: Joop.nl, 07-01-2012, door Mohammed Benzakour - Columnist

Ik ben opgevoed als ezel

...    Vader en moeder zijn beiden analfabeet cum laude ...
...    Intussen liep deze omgekeerde opvoeding tegen zijn natuurlijke, cultuurbepaalde grenzen aan. Twee voorbeelden: Marokkaans, in het bijzonder Berbers, kroost wordt opgevoed met de levenshouding: ‘Laat nooit het achterste van je tong zien’ en ‘vertrouw behalve God alleen jezelf’. Het is goed voorstelbaar welke sociale fricties deze aangeboren achterdocht oplevert in een cultuur waarin juist ‘openheid’ en ‘eerlijkheid’ worden geprezen en men a priori vertrekt vanuit ‘het goede van de mens’   ...


Red.:   Een uitnemende samenvatting van wat er op deze website aan conclusie is getrokken uit het gedrag van allochtonen, en met name Marokkanen: er is geen enkele reden om ze te vertrouwen, daar hun cultuur er één is van niet-vertrouwen en bijbehorende misbruik-maken van vertrouwen.
    Een zeldzaam expliciet voorbeeld van de ondermijning van maatschappelijk vertrouwen door de instroom van immigranten, dat dan ook alleen de multiculturele censuur kon passeren, omdat het zich in het buitenland afspeelt:


Red.:   De Volkskrant, 08-02-2012, column door Rolf Bos

Mores leren voor Israëlisch rijbewijs

...    Iedere buitenlander die in Israël resideert, dient na een jaar te beschikken over een Israëlisch rijbewijs. Is ook een verzekeringskwestie: als je met een buitenlands rijbewijs in een Israëlische auto rijdt, en je krijgt een ongeluk, dan hang je - ook als het jouw schuld níét is.
    In Nederland vervoeg je je als residerende buitenlander met het buitenlandse rijbewijs bij het gemeentehuis alwaar je een Nederlands exemplaar krijgt. Dat geldt voor burgers van de EU, maar ook voor Israëliërs.
    Je zou denken dat omgekeerd hetzelfde geldt voor Nederlanders die in Israël wonen. Helaas. De regels zijn veranderd sinds de komst van een miljoen Russische Joden. Zij beschikten weliswaar over een Russisch rijbewijs, maar velen hadden dat - zo bleek na de nodige brokken - in het thuisland verkregen na het betalen van enkele steekpenningen.
    Sindsdien geldt: iedere in Israël wonende buitenlander of nieuwe immigrant moet een rij-examen afleggen voor een Israëlisch rijbewijs. ...


Red.:   Waarvan in Nederland talloze soortgelijke voorbeelden zijn, bijvoorbeeld alle maatregelen om de toegang tot de sociale voorzieningen te beperken.
    Middels zijn er ook een paar gevallen geweest van allochtonen die hebben erkend dat hun eigen cultuur is die zorgt voor de problemen - en dat ze een culturele vijfde colonne vormen uitleg of detail . Een daarvan noemt een factor die nog eens apart sterk ondermijnend werkt:


Uit: De Volkskrant, 06-04-2012, door David Pinto, directeur van het Inter-Cultureel Instituut. Van de auteur verscheen onlangs het boek Canon voor Participatie en Diversiteit (Kluwer).

Alles begint met de cultuur van het land

Dat taalachterstand aan de basis ligt van alle integratieproblemen, is een misvatting. Wethouder Asscher, kijk om u heen! Dat perfect Nederlandssprekende Marokkaanse jongens zoveel rotzooi schoppen in Amsterdam-West, zegt toch genoeg?

...    Je hebt eigenlijk geen onderzoeksgegevens nodig om vast te stellen dat de achterstand van migranten-(kinderen) met andere zaken te maken heeft dan taal. Je hoeft alleen maar je ogen en oren open te houden. Veel Chinezen spreken geen Nederlands, maar vertonen lang niet zulke alarmerende negatieve cijfers. In Frankrijk zegt men over migranten, ook grotendeels Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs: 'Vroeger spraken zij geen Frans, maar werkten ze wel. Nu spreken zij Frans, maar werken ze niet'.    ...


Red.:   Waarvan in Nederland het onweerlegbare bewijs wordt gegeven door het feit dat er inmiddels zo'n kleine 400 duizend Oost-Europeanen hier werken - in de primaire, productieve, economische sectoren . De allochtonen die actief zijn, doen dat in hogere sectoren die niet productief zien, maar juist geld kosten uitleg of detail .
    En niet veel later nog een verrassing: een allochtoon die dit expliciet toegeeft:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer

Waar is de multiculturele creatieve elite?

Oud PvdA-kamerlid Samira Bouchibti schreef een boek waarin ze hard oordeelt over de zijdezachte integratieaanpak van haar partij. Men ziet niet dat de meerderheid van de allochtonen zich ook doodergert aan de klaplopers onder de allochtone bevolking, vindt ze. ...


Red.:   Met dus deze correctie: degenen die zich doodergeren behoren tot de goedgeslaagden, maar zijn zeker niet alle goedgeslaagden, gezien de houding van lieden als Mohamed Rabbae, Tofik Dibi, Farid Azarkan, Fawaz Jneid, Nasrdin Dchar, en al die andere allochtone woordvoerders uitleg of detail . Ook hierin zijn ze dus waarschijnlijk al een kleine minderheid. En de groep van geslaagden is zelf ook al een kleine minderheid. Dus het is zo: men ziet niet dat een zeer kleine minderheid van de allochtonen zich doodergert aan de ruime, ruime, meerderheid van klaplopers. Waarvan akte.
     En het lijkt wel een mode te worden:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2012, door Jaap Stam

De Bijlmer voor yuppen

Amsterdam-Zuidoost knokt tegen het slechte imago dat de Bijlmer en omstreken aankleeft.
...

Tussentitels: ... De bakra's werden onze vrienden, we kochten hier huizen - Urwin Vyent - Lid stadsdeelbestuur

Tegen de avond geeft stadsdeelbestuurder Urwin Vyent zijn collega Muriël Dalgliesh 'een slinger' naar de studio van een van de tientallen radiostations in Zuidoost. ...
    Om het buurtgevoel aan te wakkeren, heeft Vyent buurtambassadeurs in het leven geroepen ...
    Vyent is een ervaringsdeskundige. Hij is 'van de Bijlmer-express' en streek 32 jaar geleden rechtstreeks uit Suriname neer in Zuidoost. 'Toen wij aankwamen, wilden wij nauwelijks verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving. We zouden de Bakra's (blanke Hollanders) uitzuigen om vervolgens met kennis en kapitaal terug te keren naar Suriname. De troep mochten de Bakra's opruimen.'   ...

Red.:   Gunst ... Maar dat wisten we natuurlijk al lang, maar we mogen het, even natuurlijk, natuurlijk niet zeggen ... Wij werken ons wel de pleuris, terwijl de moslims en de Surinamers (het donkerste contingent) genieten van het leven ...
    Een regel wordt aangescherpt:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, van verslaggeefster Evelien Flink

'Nog vijftig wachtenden voor u'

Kinderen moeten vanaf 26 juni een eigen paspoort hebben. In groten getale gingen ouders naar het gemeentehuis.Red.:   En waarom?

  In paspoorten waarin kinderen zijn bijgeschreven, worden alleen de biometrische gegevens (zoals een gezichts- en vingerscan) van de desbetreffende ouder opgeslagen. Volgens de Europese Commissie kan de identiteit van kinderen hierdoor onvoldoende worden gecontroleerd. Met het kinderpaspoort zou kindontvoering en kindersmokkel beter kunnen worden tegengegaan.

Omdat er te veel allochtone immigranten in Nederland zitten, en die allochtone immigranten een cultuur hebben waarin sociaal vertrouwen nauwelijks of niet bestaat, en met welke cultuur van wantrouwen ze ook Nederland besmetten. Vroeger kon je mensen met een kind vertrouwen - van dat vertrouwen hebben allochtonen, bijvoorbeeld Somaliërs uitleg of detail , massaal misbruik gemaakt voor kindersmokkel.
    Het volgende lijkt in eerste instantie een "normaal" onderwerp;


De Volkskrant, 25-06-2012, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

'Ze willen onderzocht, en wel nú'

Huisartsen vinden dat patiënten hun weekeinddiensten onnodig belasten met doordeweekse kwaaltjes. Een zaterdagochtend in de wachtkamer.


Red.:    Maar een eerste aanwijzing is al te vinden in die kop: het behoort tot de "respect"-cultuur, nauw verwant met de macho-cultuur.
    Volgende aanwijzing:
  Het is zaterdagochtend half 10, Amsterdam ontwaakt en zo ook de huisartsenpost naast het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.

We hebben het over Amsterdam - altijd genoemd samen met Rotterdam vanwege hun lage gehalte autochtonen.
    We lezen verder:
  Driekwart van de huisartsen vindt dat patiënten een eigen bijdrage zouden moeten betalen als zij 's nachts of in het weekeinde op consult gaan, bleek vorige week uit een enquête. Naar schatting 80 procent van de klachten is niet dringend en kan wachten tot maandag, aldus de artsen.
    De bezorgde patiënten denken daar anders over. Neem de wat oudere man die zich zojuist op de spoedeisende hulp van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis meldde met eczeem op zijn hand. Hij is doorgestuurd naar de huisartsenpost. 'Ik heb dit al een paar maanden', zegt hij in gebrekkig Nederlands. 'Vandaag was het een beetje erger, dus ik wilde naar de dokter. Ik wist niet dat ik eerst moest bellen.'   ...
    En wat is een dringende klacht? Ming Kuang Chan (59) heeft rode, jeukende bultjes. ...
    Even later meldt zich een vader met een baby van een paar weken. Het kind heeft een dikke paarse bult: hoofd gestoten. De assistente kijkt in zijn oogjes. 'Hij reageert goed, maar we gaan even een paar testjes doen.'
    De jonge vader zou een eigen bijdrage voor de huisartsenpost niet zo slecht vinden, 'als je daarmee de echte spoedgevallen eruit filtert'.
    Veel patiënten in de wachtkamer zijn stellig tegen. 'Belachelijk', zegt Arzu Yasin (38), die de dokter wil spreken over haar opgezette keelklieren. 'We betalen al zo veel aan zorgpremie en eigen risico.'
    Geen van de patiënten denkt bovendien dat een eigen bijdrage hen ervan had weerhouden hier in het weekeinde te verschijnen. Zoals de 27-jarige Karima zegt: 'Het gaat toch om je gezondheid.'

En daar zijn ze: zelfs in de Volkskrant al in ruime meerderheid allochtonen. Reken maar dat het dan in werkelijkheid eerder bij de negentig dan bij de tachtig procent ligt.
    En alweer zijn de allochtonen een sociale voorziening zodanig aan het uitwonen, dat er zeer vervelende maatregelen moeten worden genomen, die ook de goedbedoelende autochtone meerderheid treffen.

De volgende vorm van misbruik:


Uit: De Volkskrant, 17-07-2012, van verslaggever Merijn van Nuland

Vijf van de duizenden hebben nu een baan

Rotterdams plan voor werklozen is mislukt


Het plan van de Rotterdamse wethouder Marco Florijn om duizenden werklozen aan het werk te zetten in de kassen van het Westland, is spaak gelopen. Eind maart stuurde Florijn busladingen vol werklozen bij de glastuinbouwbedrijven langs. Drieënhalve maand later blijken slechts vijf Rotterdammers daar te werken.   ...


Red.:   Vrijwel overbodig, natuurlijk, maar toch even voor de zekerheid (de Volkskrant, 17-07-2012, van verslaggever Joost Pijpker):
  Jonge allochtoon is vaker werkloos

Steeds meer niet-westerse allochtone jongeren in Nederland raken werkloos. Van deze allochtonen tussen de 15 en 25 jaar had in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 29 procent geen baan. ...

En dat zal in Rotterdam, voor de helft bestaande uit allochtonen en het overgrote deel van de laagopgeleide soort, nog stukken hoger liggen. Vermoedelijk is een ruime meerderheid van de werklozen in Rotterdam van allochtone afkomst. Het gaat in het eerste bericht, dat over niet-willen-werkende werklozen in Rotterdam, dus voor het overgrote deel over allochtonen. Hetgeen bevestigd wordt door de beelden van de geïnterviewde van de enkele wél-geslaagden van dit project (EenVandaag, 17-07-2012 uitleg of detail ): blank, natuurlijk.
    De berichten over de werkloosheid van jonge allochtonen gaan natuurlijk, het is tenslotte gebracht door de middenklasse-media, gepaard met beschuldigingen van racisme. Even natuurlijk wordt aan de geïnterviewde allochtone jongeren niet gevraagd waarom ze niet gaan werken daar waar er wel werk is. Bijvoorbeeld in de kassen. En dat wordt niet gevraagd, omdat men het antwoord vermoedelijk wel weet: allochtonen, zowel moslims uitleg of detail als creolen uitleg of detail , hebben een respect-cultuur en voelen zich te goed om in de kassen of iets dergelijks te gaan werken. Werken is voor hen iets zonder zweten en liefst met een stropdas. En anders wordt het uitkering, of hosselen.

Nog een onderdeel van het sociale systeem dat te lijden heeft van misbruik( de Volkskrant, 21-09-2012, van verslaggever Jonathan Witteman):
  Steeds meer ouders betalen kinderdagverblijven niet

Gedreven door de crisis of door kwade trouw gebruiken steeds meer ouders hun kinderopvangtoeslag om gaten te dichten in hun huishoudboekje, leuke extraatjes te bekostigen of doelbewust gemeenschapsgeld te verdonkeremanen, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs bedrijven in de sector.   ...

En zoals we weten, is de Volkskrant zeer politiek-correct en multiculturalistisch. Dus als je dit leest:
  Coby Coenradi van het Haagse kinderdagverblijf Addo Kids maakte ouders mee die verzonnen dat hun kind aan een ernstige ziekte leed waarvoor dure operaties vereist waren, in de hoop dat het kinderdagverblijf niet te snel aan de bel zou trekken als de betalingen achterbleven. Andere kinderopvangorganisaties moesten toezien hoe klanten de toeslag doorsluisden naar buitenlandse rekeningen of er cosmetische ingrepen mee betaalden.    ...

En dit (de Volkskrant, 21-09-2012, van verslaggever Jonathan Witteman):
  'Frustrerend, dat geld is voor mij'

In Almere lichtte een ouder in een jaar tijd zeven kinderdagverblijven op. De schade: 45 duizend euro. Een Vlaardingse opvang ging voor 5.000 euro het schip in nadat een moeder vier maanden aan toeslag bleek te hebben doorgesluisd naar Suriname. ...

Dan weet je het wel: hierin zit een zeer ruime, bijdrage van de allochtonen. Een zware oververtegenwoordiging.

Een zeldzame letterlijke verwoording van het probleem (de Volkskrant, 13-10-2012, van verslaggeefster Janny Groen):
  Oogsten en koken met alle gezindten

Met een kookstudio en een groentetuin wordt in de Rotterdamse Agniese-buurt gezond eten gepromoot. Iedereen is welkom.


Hans Kervezee uit de Agniesebuurt (4.300 inwoners) ...
    In de wijk wonen Turken, Marokkanen en Kaapverdianen. 'Ik zou liegen als ik zeg dat het makkelijk is buurtbewoners bij onze activiteiten te betrekken', zegt Kervezee. 'De meesten voelen zich niet veilig, of ze spreken domweg niet met elkaar. Via de kinderen zijn de ouders makkelijker te bereiken.'    ..

En dit geldt overal waar dit soort groepen boven de 10 procent gaan scoren.

De meeste allochtonen vinden een plaats aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar ze, zou je zeggen, minder schade kunnen aanrichten - behalve dan het stelen van het werk van de laaggeschoolde Nederlanders. Maar ook daar spelen ze het klaar om hun gebrek aan siocla vertrowuen te etaleren (de Volkskrant, 27-03-2013, van verslaggever Sander Heijne):
  Reportage | De postbezorger met standaardcontract

'Kun je van ons loyaliteit verlangen?'


Dertig jaar werkte Patricia Savenije (58) als redacteur, tekstschrijver en vertaler. Tot ze in 2008 werkloos raakte. Een baan op haar eigen niveau heeft ze sindsdien niet meer gevonden. Werkgevers staan niet in de rij voor werkloze 55-plussers. ...
    Vind je het gek dat de kwaliteit van de postbezorging zo achteruit is gekacheld, denkt ze weleens. In de oude tijd van de postbode ontsloeg de PTT vrijwel nooit iemand vanwege het achterhouden van post. Het kwam simpelweg nauwelijks voor. Afgelopen jaar stuurde PostNL 300 postbezorgers de laan uit vanwege het dumpen of stelen van post.    ...

Het wordt hier op andere zaken gegooid, natuurlijk, maar reken maar: dit is voor 80 procent en meer allochtonen. Vroeger dat wil zeggen toen ze nog allemaal Nederlanders waren, qua dit niet voor.

Een artikel dat een tijdje is blijven liggen (Volkskrant Magazine, 27-10-2012, door Marjon Bolwijn):
  Werkster uit de schaduw

De werkster leidt meestal een onzichtbaar bestaan. Haar levensverhaal ontgaat de meeste gezinnen. Vaak is ze de armoede in haar eigen land ontvlucht om met schrobben en dweilen in Europa haar familie te onderhouden. Rosa (39)  uit Bolivia is zo'n vrouw. Volkskrant-redacteur Marjon Bolwijn volgde Rosa zes maanden lang en ging mee naar Zuid-Amerika.

Rosa is nauwelijks bij te houden als ze maandagmorgen vroeg op haar Cargocruiser-fiets door de stad scheurt. ...
    Als ze om half 6 de deur achter zich dichttrekt heeft ze al die tijd niets gegeten of gedronken. 'Geen tijd voor.' ...Saai is haar leven niet te noemen. Integendeel.
    Dat blijkt direct bij mijn eerste bezoek bij haar thuis, een tweekamerflat in een rustige straat in een buitenwijk van Amsterdam. Naast de deurbel hangt een naambordje met een Marokkaanse voor- en achternaam. Dat is de dochter van de huurbaas, vertelt Rosa op haar witte IKEA-bank. De jonge Marokkaanse vrouw woont officieel zelfstandig, maar in werkelijkheid thuis bij haar ouders. Hetzelfde geldt voor haar broer. Hun werkloze vader verhuurt de sociale-huurwoningen van de kinderen aan illegale werknemers. Rosa woont er nu anderhalf jaar. De huur bedroeg aanvankelijk 500 euro, maar al snel werd die met 100 euro verhoogd en na een paar maanden nog eens, en daarna nog eens met 100 euro.
    Nu betaalt ze 1.000 euro en de huurbaas heeft een nieuwe verhoging aangekondigd want, zegt hij, de regering heeft de belastingen verhoogd. Of dat waar is weet zijn huurster niet. Negeert ze de huurverhoging, dan staat ze morgen op straat. Voor haar tien anderen.    ...

Hiervan heeft de redactie, bekend in de huursector, meerdere gevallen gehoord en gezien. Het is bijna de meest schofterige vorm van misbruik van sociale voorzieningen. Op zich al bijna genoeg om te pleiten voor het collectief uitzetten van de hele groep. Want niet bedreven door criminele of overlastgevers, maar door de gewone Marokkanen. Maar er zijn nog zo veel andere argumenten.

Twee onderwijszaken. De eest is uitgebreid in het nieuws geweest, maar op slechts twee plaatsen werd de kern geraakt. Hier is de ene (de andere is de website GeenStijl) (Elsevier.nl, 12-06-2013, door Arthur van Leeuwen):
  Ibn Ghaldoun spot met Nederlandse waarden en moet worden gesloten

De islamitische school Ibn Ghaldoun had al een dubieuze reputatie, maar de diefstal van examens ten koste van tienduizenden onschuldige leerlingen behoort definitief de deur dicht te doen.


'We zijn nog lang niet waar we willen zijn. Pas over een paar jaar kunnen we zeggen of het echt zo goed gaat.' Dat waren achteraf omineuze woorden van adjunct-directeur Ton Leinse, toen Elsevier anderhalf jaar geleden verbaasd vroeg hoe de vwo-afdeling in De beste scholen 2012 ineens tot de beste van het land kon behoren.
    De uitslag van 2012 was gestoeld op gegevens van de Inspectie van het examenjaar 2010. Precies het jaar waarin Ibn Ghaldoun de sleutel van de examenkluis kwijtraakte.    ...
    Vragen genoeg. Waarom kwam nooit naar buiten dat de sleutel weg was? Heeft de Inspectie wel adequaat gereageerd bij de uitslag van 2010? Hield de school willens en wetens misstanden geheim, of wist de directie echt van niks?
    Een van de verdachte leerlingen blijkt de zoon van een docent, dezelfde die nota bene directeur was toen de school van belastinggeld reisjes naar Mekka organiseerde. Waarom werkt die man daar nog?
    Al die vragen wachten op antwoord, en er komt vast meer. ...
    Fraude met eindexamens raakt het hart van Nederlandse, van westerse waarden: doe je best, haal goede cijfers en een diploma, en bemachtig daarna op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt.
    Uitgerekend een islamitische school met een zo dubieus verleden maalt daar kennelijk niet om. De verdachte leerlingen voerden een guerrilla tegen de diplomamaatschappij, en dat onder de ogen van ouders en docenten.    ...

En geen enkele betrokkene heeft daar afstand van genomen, behalve wat krokodillentranen ten bate van de televisiecamera's, De vader van één van de daders, de docent, ontkent alles. Boosheid over als het aangedane onrecht voort hoogtij. De examens blijken redelijk wijs verspreid te zijn onder familie en vrienden, en niemand trok aan de bel. Allemaal moslims, natuurlijk.

Hier is de tweede (
de Volkskrant, 21-08-2013, van verslaggeefster Will Thijssen):
  Werkstraf geëist tegen koerier valse diploma's

Op internet zijn diploma's te koop die niet van echt zijn te onderscheiden. De Turkse Uçer S. werkte ruim anderhalf jaar als psycholoog in een Apeldoornse kliniek met valse diploma's geneeskunde en psychologie van de universiteit in Leiden. .
    Hij had zich ermee ingeschreven bij de psychologenverenigingen NVPA en NIP en in het BIG-register, dat patiënten moet beschermen tegen ondeskundig handelen door zorgverleners.
    Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak over de handel in valse diploma's bij de rechtbank in Den Haag. Mimoun el O. staat terecht als medewerker van zijn neef Brahim, die thuis valse diploma's produceerde op zijn computer en ze van een echt watermerk voorzag. ...
De meeste van Brahims diploma's zijn verstrekt in 2011 en werden afgeleverd aan klanten op stations of hotels in Den Haag en Amsterdam. De zaak kwam aan het licht door een ambtenaar van de gemeente Den Haag die twijfelde aan de echtheid van een diploma voor professionele kinderopvang, van een vrouw die zich als zelfstandige wilde vestigen. Zij bekende het diploma bij Brahim te hebben gekocht.
    De politie deed een 'pseudokoop' bij Brahim en kreeg een diploma dat niet van echt was te onderscheiden. Zijn telefoon en mailverkeer werden daarna afgetapt. Bij een inval in Brahims huis hebben rechercheurs een usb-stick gevonden met daarop de namen van 143 personen waaraan 1 of meerdere diploma's zijn geleverd. Zo'n 80 afnemers zijn getraceerd. Het merendeel van hen is bestraft met boetes tot 1.000 euro of werkstraffen tot 150 uur. Hun diploma's zijn ingenomen. Niet duidelijk is of hun werkgevers van de fraude op de hoogte zijn.    ...

En reken maar dat die klanten voor bijna 100 procent moslims zijn.
    Dat werkstrafje is trouwens ook een goed voorbeeld van waar de tweede grote bron van ondermijning van de Nederlandse maatschappij ligt: bij de D66-juristerij die weigert dit soort lui, daders en helpers, onmiddellijk het land uit te gooien, wegens staatsondermijning.

Een tussenconclusie wat betreft de nu verzamelde praktische ervaringen. Er is ook een meer sociologisch-theoretische versie van dit verhaal, bekend geworden onder de naam van de Amerikaanse socioloog Robert Putnam, één van de belangrijkste onderzoeker op het terrein van culturele diversiteit en sociaal vertrouwen. Putnam is zelf multiculturalist (wie is dat niet in Amerika ...), maar vond tot zijn eigen afgrijzen dat culturele vermenging, in tegenstelling tot zijn aanname, niet leidde tot vermindering van het onderlinge wantrouwen, maar tot vermeerdering  -  een voor velen schokkend resultaat dat stukje bij beetje in de media kwam (een uitgebreider versie van deze analyse staat hier ) (Financial Times website, 08-10-2006, door John Lloyd):
  Study paints bleak picture of ethnic diversity

A bleak picture of the corrosive effects of ethnic diversity has been revealed in research by Harvard University’s Robert Putnam, one of the world’s most influential political scientists. His research shows that the more diverse a community is, the less likely its inhabitants are to trust anyone – from their next-door neighbour to the mayor.

This is a contentious finding in the current climate of concern about the benefits of immigration. Professor Putnam told the Financial Times he had delayed publishing his research until he could develop proposals to compensate for the negative effects of diversity, saying it “would have been irresponsible to publish without that”.
    The core message of the research was that, “in the presence of diversity, we hunker down”, he said. “We act like turtles. The effect of diversity is worse than had been imagined. And it’s not just that we don’t trust people who are not like us. In diverse communities, we don’t trust people who do look like us.”
    Prof Putnam found trust was lowest in Los Angeles, “the most diverse human habitation in human history”, but his findings also held for rural South Dakota, where “diversity means inviting Swedes to a Norwegians’ picnic”.
    When the data were adjusted for class, income and other factors, they showed that the more people of different races lived in the same community, the greater the loss of trust. “They don’t trust the local mayor, they don’t trust the local paper, they don’t trust other people and they don’t trust institutions,” said Prof Putnam. “The only thing there’s more of is protest marches and TV watching.”
    British Home Office research has pointed in the same direction and Prof Putnam, now working with social scientists at Manchester University, said other European countries would be likely to have similar trends.
    His 2000 book, Bowling Alone, on the increasing atomisation of contemporary society, made him an academic celebrity. Though some scholars questioned how well its findings applied outside the US, policymakers were impressed and he was invited to speak at Camp David, Downing Street and Buckingham Palace.
    Prof Putnam stressed, however, that immigration materially benefited both the “importing” and “exporting” societies, and that trends “have been socially constructed, and can be socially reconstructed”.
    In an oblique criticism of Jack Straw, leader of the House of Commons, who revealed last week he prefers Muslim women not to wear a full veil, Prof Putnam said: “What we shouldn’t do is to say that they [immigrants] should be more like us. We should construct a new us.”

Het onderzoek van Putnam gaf als uitkomst dat naarmate de etnische diversiteit in een buurt of wijk groter is, niet alleen het wantrouwen tussen de groepen toeneemt, maar ook het wantrouwen binnen de groepen. De juistheid van deze uitkomst blijkt uit het feit dat Putnam, geschokt in zijn geloof, de resultaten een aantal jaren niet heeft gepubliceerd, en dat pas heeft gedaan toen hij dacht een alternatief of reparatie te kunnen bieden.
    Voor we de uitkomst bespreken, eerst de alternatieven en reparaties van Putnam. Die zijn de volgende, met tussen haakjes de gebruikte voorbeelden of argumenten
  1. Eerdere bezwaren tegen immigratie zijn niet uitgekomen (immigratie van Polen, Italianen, joden, enzovoort)
  2. In Amerika is het goed gegaan (impliceert: Amerika is een goed werkend land)
  3. Na twee of drie generaties komt het vanzelf goed (impliceert: want in Amerika gaat het goed)
  4. Culturele diversiteit maakt creatiever (kijk maar naar de joods humor van bijvoorbeeld Woody Allen).

Deze algemeen geformuleerde correcties kunnen ook algemeen geformuleerd weerlegd worden  - voor een groot deel al gedaan in het kader van de Nederlandse discussie over de multiculturele samenleving, in Allochtonendebat, misverstanden uitleg of detail . Samengevat hier, puntsgewijs in aansluiting op Putnam:
  1. Polen, Italianen, joden enzovoort hadden wel een andere cultuur dan de Noordwest-Europese, maar behoren wel tot de westerse cultuur. De huidige Europese immigranten behoren tot niet-westerse culturen. En tussen die twee bestaan geen graduele, maar kwalitatieve verschillen. Zigeuners vindt je in veel landen, en zijn nergens geïntegreerd. De Amerikaanse indianen, de Australische aboriginals, en de Nieuw-Zeelandse maori's zijn niet geïntegreerd. De integratie van negers in Amerika is op zijn best "zwak" te noemen . De oorspronkelijke Europees-Amerikaanse cultuur wordt dwingend opgelegd in de vorm van vlag, volkslied, feestdagen, enzovoort.
  2. Twee weerleggingen: Amerika verschilt kwalitatief van Europa in dat Amerika geen sociale maatschappij heeft en Europa wel. En Amerika kan men met goede argumenten beschouwen als een niet-geslaagde cultuur, vanwege haar gebrek aan sociale samenhang in combinatie met haar agressie naar buiten.
  3. Net als ten eerste en ten tweede: er is geen historisch voorbeeld van het huidige type migratie, en Amerika is geen goed voorbeeld.
  4. Dit is het "couscous en buikdansen" argument. Het is geen compensatie voor overlast, criminaliteit en verzwakking van de sociale structuur.
Kortom: van de pogingen tot alternatieven en reparatie van Putnam blijft zo weinig heel, dat het in ieder geval in geen verhouding staat tot de negatieve aspecten die in Europa overduidelijk zichtbaar en meetbaar zijn: de toegenomen overlast, criminaliteit, en dergelijke.
    Putnam noemt ook nog de materiële opbrengst van immigratie. De vorm daarvan is wel bekend, namelijk de opbrengst van goedkope arbeid. Maar het overgrote deel van die opbrengst komt niet terecht in de buurten waar de immigranten wonen, maar bij de eigenaren van de bedrijven waar de immigranten werken, dat wil zeggen: in de rijkere gemeenschappen. En zo ontstaat er dus nog een tweede toename van sociale splitsing: die tussen de top en de bodem van de maatschappij.

Het is instructief bovenstaande te vergelijken met het eerdere commentaar van onafhankelijk journalist en commentator H.J. Schoo (de Volkskrant, 07-07-2007, column door H.J. Schoo ):
  De prijs van immigratie
...   Diversiteit, aldus Putnam, is onvermijdelijk door de toenemende immigratie, maar is ook een belangrijk pluspunt. Bewijsstuk 1: Onze eetgewoonten worden erdoor verrijkt. Wijlen mr. G.B.J. vond deze claim terecht al zwaar overtrokken. Bewijsstuk 2: Immigratie/diversiteit vergroot de creativiteit. ‘Zo zijn er onder de Nobelprijswinnaars, leden van de National Academy of Science en regisseurs die een Oscar hebben gewonnen, drie tot vier keer zo veel immigranten als in Amerika geboren Amerikanen.’ Klinkt goed, maar het is de wereld op haar kop. Die prijsdieren kregen immers toegang tot de VS vanwege hun aantoonbare artistiek of wetenschappelijk talent en ontplooiden zich al, veelal in weinig diverse Europese natiestaten, vóór zij in het beloofde land arriveerden.
    Ook Putnams andere bewijsstukken missen overtuigingskracht. 3: Immigratie verhoogt het nationaal inkomen. Zolang niet elke immigrant in de bijstand belandt, klopt dat inderdaad. Maar geldt dat ook voor het inkomen per hoofd van de bevolking? In Nederland beslist niet. 4: Immigratie helpt ‘een aantal problemen van vergrijzing’ op te lossen. Een genuanceerde uitspraak waar je veel kanten mee op kunt. Het is in ieder geval andere koek dan het vaak gedebiteerde: immigratie lost de vergrijzingsproblematiek op – wat aantoonbaar onjuist is.
    Ten slotte 5: Immigratie leidt tot inkomensoverdrachten naar (arme) geboortelanden die bij elkaar groter en effectiever zijn dan alle ontwikkelingshulp tezamen. Dit is een belangrijk punt, maar voor ontvangende landen amper reden om, los van economische noodzaak, grootschalige immigratie toe te staan die een aanslag doet op hun sociale kapitaal, de samenhang van hun samenleving.
    Want dat staat voor Putnam inmiddels wel vast: hoe diverser gemeenschappen worden, des te meer misdaad en economische ongelijkheid zij bijvoorbeeld kennen. Logisch dus dat veel Amerikanen – en Europeanen – zich niet op hun gemak voelen met diversiteit en zich als het even kan terugtrekken op de eigen groep. Soort zoekt soort – ook in Nederland aan de orde van de dag.

In deze versie van Putnam's verhaal komt ook het economische aspect van immigratie aan bod. Die materiële opbrengst is ook wel bekend, namelijk de opbrengst van goedkope arbeid. Maar het overgrote deel van die opbrengst komt niet terecht in de buurten waar de immigranten wonen, maar bij de eigenaren van de bedrijven waar de immigranten werken, dat wil zeggen: in de rijkere gemeenschappen. En zo ontstaat er dus nog een tweede toename van sociale splitsing: die tussen de top en de onderkant van de maatschappij. Eveneens een ondermijning van het sociale vertrouwen in de maatschappij.
    Maar de betekenis van de lange reeks voorbeelden voorafgaande aan de meer theoretische verhandeling van Putnam laat dus de daadwerkelijke praktijk zien van datgene dat Putnam in meer algemene zin beschreven heeft. Een volgorde die min of meer noodzakelijk is voor sociologen omdat het beschrijven van allochtone, niet-westerse, invloeden als hebbende negatieve aspecten (bijna) volstrekt taboe is. In Nederland, maar waarschijnlijk nog meer in Amerika, waar de langere tijd voornaamste immigrantengroep de negers zijn, en iets negatiefs zeggen over negers is volstrekt onmogelijk in Amerika, vanwege de instantane kreten van "Racisme!!!". Een neiging die ook hier steeds mee de kop begint op te steken uitleg of detail .
    Maar hier op deze plaats die niet bereikbaar is voor de multiculturalistische gedachtenpolitie kunnen we zonder meer conclusies dat de aanwezigheid van allochtone immigranten een ernstige bedreiging is voor het sociale vertrouwen. En daarmee een ernstige bedreiging voor de westerse maatschappijen en culturen. Een bedreiging die dodelijk dreigt te worden, door de collaboratie van de maatschappelijke elites uitleg of detail . Die die bedreiging al expliciet uitgesproken hebben uitleg of detail .

Een bevestiging van de ondermijnende invloed van allochtonen in het algemeen (NRC.nl, 03-10-2013, door Yasmina Aboutaleb uitleg of detail ):
  Amsterdamse allochtoon kan zichzelf niet goed redden

Allochtone Amsterdammers zijn gemiddeld minder zelfredzaam en minder economisch zelfstandig dan andere diverse groepen in de hoofdstad. Ook zijn ze minder tolerant, hebben minder vertrouwen in de democratie dan andere Amsterdammers en zetten zij zich minder vaak in voor anderen en de stad.   ...

Conclusie: deze mensen zijn niet geschikt voor een hogerontwikkelde maatschappij als de Nederlandse. En het komt uit de best mogelijke bronnen:
  Dat blijkt uit de Scorekaart Burgerschap en Diversiteit 2009-2011, opgesteld door het Bureau Onderzoek en Statistiek, van de gemeente Amsterdam.

Zo politiek-correct en multiculturalistisch als de pest, dat bestuur van Amsterdam, nu onder leiding van de GroenLinkse voorvrouw van poltieke-correctheid en multiculturalisme Andrée van Es. En het wordt niet  beter:
  Tussen 2009 en 2011 trad er geen verbetering op in de slechtere score van allochtonen op het gebied van zelfredzaamheid, economische zelfstandigheid en tolerantie. Wel werd een afnemende tolerantie gesignaleerd ten opzichte van homo’s, en kregen allochtonen minder vertrouwen in de lokale democratie.

Overigens moest de redactie dit artikel onder ogen komen via GeenStijl uitleg of detail - de Volkskrant heeft deze zeer belangrijke informatie weten te onderdrukken.

Terug naar de specifieke gevallen. Na het middelbare onderwijs via de ondermiji8ng van de betrouwbaarheid van examens in de Ibn Ghaldoun-zaak, nu een niveautje hoger (de Volkskrant, 20-11-2013, van verslaggever Bart Dirks):
  70 duizend euro geëist van nep-universiteit

De Al-Huraa Universiteit moet 70 duizend euro boete betalen en op zijn website in het Engels en het Arabisch verklaren dat ze geen officiële bachelor- en masterdiploma's verstrekt. ...
    De in 2005 opgerichte stichting reikte tussen 2007 en 2010 in totaal 112 bachelor- en masterdiploma's uit zonder dat ze officieel geaccrediteerd was, aldus het OM. Een waarschuwing van het ministerie van Onderwijs werd genegeerd. De titel universiteit is niet beschermd, bachelor- en mastertitels zijn dat wel.
    Een woud van handtekeningen en stempels op de achterzijde van de certificaten suggereerde dat een diploma van Al-Huraa echt was: de handtekeningen van twee universiteitsbestuurders werden bevestigd door die van een notaris; de handtekening van de notaris door die van de president van de Haagse rechtbank; die van de rechtbank door het ministerie van Justitie en die weer door Buitenlandse Zaken.
    'Het was een stroom van nutteloze legalisaties, want elke handtekening of stempel bevestigde slechts dat de vorige handtekening origineel was en verder niets', aldus de officier van justitie. 'Maar studenten dachten daardoor dat hun diploma echt was.'
    In 2008 zouden studenten voor 300 duizend euro collegegeld hebben betaald, onder meer voor studies management, aardwetenschappen, politicologie, management en journalistiek. De zaak kwam aan het licht nadat begin 2009 een van de bestuurders van Al-Huraa werd vervolgd wegens frauduleuze declaraties bij een zorgverzekeraar en voor het opmaken van valse verklaringen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).    ...

Maar natuurlijk: in die culturen is fraude, het oplichten van de ander en van de gemeenschappelijke zaak, een normale gang van zaken.

In het nieuws zijn voornamelijk de Marokkanen, omdat ze zulke opvallende dingen doen. Die andere partij is geen haar beter (Telegraaf.nl, 13-04-2015):
  Tot vier jaar geëist voor 'Bulgarenfraude'

Tegen zes verdachten van de zogeheten Bulgarenfraude is maandag tot vier jaar cel geëist bij de rechtbank in Rotterdam. Ze hebben zich volgens justitie schuldig gemaakt aan fraude met huur-, en zorg- en kinderopvangtoeslagen.


Hoofdverdachte is de Turkse Nederlander Mehmet K. Tegen hem is vier jaar cel geëist. Justitie ziet hem als het „administratieve middelpunt” van de fraude. Vanuit zijn kantoor werden in ruim een jaar tijd meer dan duizend aanvragen verstuurd.
    K. is niet bij zijn proces aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie is hij de dag nadat hij begin vorig jaar uit voorlopige hechtenis was vrijgelaten, vertrokken naar Turkije. ...

Het zijn ratten, die aan onze maatschappij knagen. Ziet zelfs het OM:
  Het OM tilt zwaar aan de fraude. „Het systeem van toeslagen is opgezet om degenen in onze samenleving te ondersteunen die zwak staan. En daarom is ervoor gekozen die aanvraag zo makkelijk mogelijk te maken. De verdachten hebben misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van dit systeem”, aldus de officier van justitie.

Er is maar één oplossing: die lui moeten ons land uit.
    Oh ja: dit bericht was niet te vinden bij de Volkskrant.

Hè hè, na tien jaar krijgen we eindelijk de cijfers over orgaandonatie (Trouw.nl, 21-07-2016, door Alwin Kuiken):
  Bij orgaandonatie zoekt soort naar soort

... In vergelijking met autochtonen (27,5 procent), staan Nederlanders van Marokkaanse (0,6 procent), Turkse (1,6 procent) en Surinaamse (5,7 procent) komaf nauwelijks met een 'ja' ingeschreven in het Donorregister. Het CBS maakte deze cijfers vorig jaar voor het eerst bekend ...

Nog erger dan de ergste vermoedens.
    Maar dit komt van Trouw, dus die bracht het in het kader van positiefs nieuws:
  Ethisch is er misschien wat op af te dingen, maar het werkt wel: niet-westerse allochtonen duidelijk maken dat ze ook hun eigen groep kunnen helpen door zich te registreren als orgaandonor.

Oftewel: allochtonen zijn niet alleen gore parasiterende asocialen, ze zijn ook nog eens Nederlandershatende racisten.
    De enig zinnige reactie is al geformuleerd: ontmenging - remigratie of sterilisatie .


Naar Cultuur, vermenging , of site home .

 

4 mrt.2008; 1 aug. 2012