WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, vermenging: sociaal vertrouwen en onderwijs

mrt.2010

In bronnen meer

Uit: De Volkskrant, 26-03-2010, van verslaggever Robin Gerrits

'Marcouch had op een aantal punten best gelijk'

De kritiek was misschien te hard, maar de roc-leiding is nu wel zaken aan het bijstellen.
Nee, niet alles is goed gegaan, erkent de leiding van het ROC van Amsterdam (ROCvA), dat de laatste tijd stevige aanvallen te verduren kreeg. Leerlingen klaagden over lesuitval, en stadsdeelvoorzitter Marcouch beschuldigde de mbo-scholen in Amsterdam-West ervan hun plicht te verzaken door kwetsbare jongeren aan hun lot over te laten. ‘We zijn geschrokken van de onvrede’, zegt Danielle Habets, directeur van de ROCvA-scholen in Amsterdam-West (10 locaties, 5.000 leerlingen).

Laten we niet meteen alles wegpoetsen. Welke kritiek is terecht?
‘Van alles wat naar buiten gekomen is, herkennen we wel iets’, zegt Edo de Jaeger, bestuursvoorzitter van het ROC van Amsterdam (in totaal 27 duizend mbo-leerlingen op 54 locaties). ‘Er is kennelijk meer kritiek bij buitenwereld, leerlingen en ouders dan we dachten. Maar je moet niet vergeten: dit onderwijs is topsport. Van al onze leerlingen komt de helft uit de grootste achterstandswijken. Veel jongeren komen zonder enig diploma binnen, of zijn elders al mislukt. Met hen komen veel maatschappelijke problemen binnen. We dragen voor deze groep een bijzondere verantwoordelijkheid. Waar kunnen ze nog heen als ze bij ons niet slagen?’    ...

Dus eigenlijk is er niets aan de hand
Habets: ‘...veel leerlingen kun je niet uren aaneen in een klas laten zitten. We gaan nog eens goed kijken hoe die opleidingen in elkaar zitten. Ik denk dat we naar twee verschillende onderwijsconcepten toe moeten: een met een duidelijk rooster voor de leerlingen op de onderste twee niveaus, die graag ‘met de meester samen’ in de klas werken. En een ander voor de hoogste mbo-niveaus, met meer zelfstandigheid.’

Dat vraagt wel meer docenten.
De Jaeger: ‘En die zijn niet makkelijk te vinden. Leraar is geen populair vak meer, juist omdat het zo zwaar is. Mensen krabben zich wel drie keer achter de oren voordat ze docent worden, met name hier in Amsterdam. Daarbij speelt mee dat de enorme hoeveelheid extra zorg en begeleiding voor de moeilijkste leerlingen ten koste gaat van de rest van de scholieren. Tot voor kort kregen we daar geen extra geld voor. Nu zijn er gelukkig de plusgelden en de extra middelen voor het bestrijden van taal- en rekenachterstanden.’
    Habets: ‘Daar zijn we blij mee. Nu kunnen we ook meer aandacht besteden aan algemeen vormende vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Dat schoot er soms bij in. Anders was het niet te betalen.’   ...


Red.:   Moeilijk leraren vinden: door wanorde veroorzaakt door allochtone leerlingen
 

Uit: De Volkskrant, 25-03-2010, door Wim Groot en HenriŽtte Maassen van den Brink, respectievelijk hoogleraar economie en evidence based education aan de Universiteit Maastricht, en hoogleraar economie aan de UvA en evidence based education in Maastricht.

Liever minder maar dn wel betere

In het onderwijs moeten door schaarste aan leraren echt andere keuzen worden gemaakt

...    De uitgaven aan onderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen. Tussen 1995 en 2008 zijn de reŽle uitgaven per leerling – gecorrigeerd voor inflatie – in het primair onderwijs met 52 procent en in het voortgezet onderwijs met 37,5 procent toegenomen. Dit is een reŽle stijging van 3 tot 4 procent per jaar. Met meer geld wordt het onderwijs beter, zou je denken. Toch blijkt dat niet uit de cijfers. De gemiddelde score van de Citotoets in het basisonderwijs is de afgelopen decennia vrijwel niet veranderd. Onderzoek van de OESO geeft aan dat vaardigheden van Nederlandse 15-jarigen zelfs achteruit gegaan zijn. Ook de cijfers van het centraal schriftelijk vwo-eindexamen zijn al enige jaren aan het dalen.
    De kwaliteit van de leraar is cruciaal. Ongeveer de helft van de leerprestaties wordt bepaald door eigenschappen van de leerling en voor een derde door de kwaliteit van de leraar. Een goede leraar kan een wereld van verschil maken in het leven van een kind. Een slechte leraar ook. Van een slechte onderwijzer ondervindt een kind levenslang schade. Kinderen die in groep drie van het basisonderwijs een slechte onderwijzer hadden, presteren in groep acht nog altijd slechter dan kinderen die een goede leraar hadden. De prestaties in groep acht bepalen of een kind doorstroomt naar vmbo of vwo.
    In sommige delen van Nederland ontstaat een nijpend lerarentekort. Dit tekort kan niet worden opgevangen door meer jongeren te interesseren voor een baan in het onderwijs. Hiervoor is de aantrekkingskracht van andere bedrijfstakken te groot.   ...


Red.:   Resultaten gelijk ondanks meer uitgaven door instroom slechtere leerlingen - allochtone leerlingen.
    Moeilijk leraren vinden: door wanorde veroorzaakt door allochtone leerlingenNaar Cultuur, vermenging , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .