WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, vermenging: Chinezen

19 aug.2011

Bij de vermenging van culturen en het uiteindelijke resultaat spelen diverse factoren een rol. Een duidelijke is het verschil tussen de te mengen culturen: hoe groter het verschil, hoe groter de kans op problemen.
    Een secundaire factor is waarin de verschillen liggen. Uitgaande van de gastheercultuur, wat logisch is, gaat het dus om een aantal specifieke eigenschappen van gastcultuur.
    Omdat zaken die niet goed gaan van nature meer opvallen dan zeken die wel goed zijn, hebben voornamelijk de probleemgevallen de aandacht - en dat zijn dus de problemen veroorzaakt door de allochtone immigranten: Turken, Marokkanen, en diverse creoolse groepen.
    In dit artikel bekijken we het positieve geval, om een beter zicht te krijgen waar het fout gaat in het negatieve.
    Er zijn diverse positieve gevallen mogelijk waaronder alle westerse, maar die laatste zijn minder interessant door de kleinere verschillen. Groot zijn de verschillen met de Chinese cultuur. Hier is voor het eerst een systematische vergelijking - het krantenartikel is verknipt naar een meer wetenschappelijke volgorde van informatie (De Volkskrant, 19-08-2011, van verslaggever Joost de Vries
  Hard werken, goed leren, beter presteren

In 1911 kwamen de eerste Chinezen in Nederland: een gesloten en moeilijk toegankelijke groep.  ...
... Het SCP deed onderzoek onder een representatieve steekproef van 1.000 Chinese Nederlanders. Opvallend is het contrast tussen de eerste en tweede generatie. De eerste groep blijft worstelen met de taal en is weinig betrokken bij Nederland ...
    De horeca is nog steeds de belangrijkste bedrijfstak voor Chinese Nederlanders ... toch heeft meer dan de helft van de 110.000 Chinese Nederlanders weinig contact met autochtone Nederlanders.
    De eerste generatie is naar binnen gekeerd en spreekt slecht Nederlands ...


Een situatie die uitstekend vergelijkbaar is met die van de eerste generatie allochtone immigranten  Dus als de problemen met immigratie alleen aan de hoeveelheid achterstand of alleen aan de Nederlanders liggen, zou je dezelfde verschijnselen verwachten bij de Chinese tweede generatie als met de allochtone tweede generatie. Het volstrekt tegenovergestelde is het geval:
  ... de tweede generatie spreidt de vleugels en stevent autochtone Nederlanders voorbij op school en op de arbeidsmarkt.
    ...de tweede generatie doet het juist ontzettend goed en voelt zich hier thuis.

In wat meer detail:

  ... eenvijfde van de in Nederland geboren Chinezen geen Chinees meer spreekt en ruim de helft van hen een autochtone Nederlander als beste vriend heeft.

Bij de Turken en Marokkanen spreken ze nog allemaal de moedertaal, en vele zijn zwak tot bijzonder zwak in het Nederlands.
  Tweederde volgt een havo/vwo-opleiding tegenover de helft van de autochtone jongeren; 85 procent stroomt door naar het hoger onderwijs, onder Nederlanders is dat 59 procent.

Bij de Turken en Marokkanen is in de enkele tientallen, vermoedelijk rond de twintig.

  Eenderde van de tweede generatie heeft een baan op academisch niveau.

Bij de Turken en Marokkanen is vermoedelijk nog in de enkele cijfers, waarvan nog een flink door racistische bevoordelingsprogramma's
   En hoe is dit wonder tot stand gekomen? Door wel een heel speciaal recept (tong in de wang):
  Het ethos van hard werken en goed presteren onder Chinese ouders betaalt zich uit in goede schoolprestaties van jongeren.

Waarna het misschien wat erg simpel is om tot de conclusie te komen dat het zware onderpresteren van de allochtone tweede generatie komt door veel te weinig hard werken en een groot gebrek aan ethos in presteren.
    Maar in ieder geval zullen deze factoren best wel een aanzienlijke rol spelen. Maar het is nauwelijks denkbaar dat de enige factoren zijn. En van de kandidaten ter aanvulling horen diverse andere minder effectieve culturele eigenschappen, met natuurlijk hoog op de het lijstje: de islam. De moslim heeft de islam en is daardoor al een superieur wezen en hoeft zich in dit ondermaanse niet zo in te spannen. En de moslim heeft in de islam al alle kennis die nodig is om de wereld te begrijpen, dus hard leren is ook al redelijk overbodig.


Naar Multiculturalisme , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .