WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Drugs, waarom: maatstaf

28 sep.2007

Dat het bestedingsgedrag in een maatschappij iets zegt over de kwaliteit van de maatschappij is een voor de hand liggende waarheid. Toch hoor je hem zelden uitgesproken, door politici noch door wetenschappers, of wat betreft, door wat voor mens dan ook. Dit heeft een heel simpele reden: vrijwel iedereen in de moderne kapitalistische welvaartsmaatschappij heeft dusdanig bestedingsgedrag dat hij bij wat voor objectieve normen dan ook onmiddellijk aan de verkeerde kant van de streep zou vallen - het meest van wat wij consumeren is overconsumptie. En dat geldt natuurlijk sterker naarmate men meer te besteden heeft, en aangezien degene die toegang hebben tot media vrijwel altijd tot de hoger inkomens behoren, zal je zelden horen uitspreken dat bestedingspatronen iets zegt over de kwaliteit van maatschappij, en mens natuurlijk. Onder een uitzondering:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2006, ingezonden brief van Elbert Westerbeek (Valthermond)

Overmatig consumeren wijst op ongelukkig zijn

‘De sociale staat van Nederland’ het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin het maatschappelijk welzijn van Nederland is gemeten, is mijns inziens onbetrouwbaar (Voorpagina, 13 september).
    Zonder de kans te reflecteren op een betere toekomst en het perspectief op betere omstandigheden lijken mensen al gauw tevreden. Maar is dit ook zo? De twijfel rijst als je de rest van het artikel leest.
    Er is minder vrije tijd, minder ruimte om op visite te gaan, 60 procent zegt last te hebben van de buren, er wordt veel alcohol gedronken, er is sprake van toenemend overgewicht. Dit duidt er juist op dat mensen niet tevreden zijn met hun leven, en met de inrichting van de samenleving. Waarom hebben mensen emotionele compensatie nodig in de vorm van eten en verdoving in de vorm van alcohol?   .....
    Ik denk dat er nader onderzoek nodig is, waarin mensen gevraagd wordt hoe hun ideale leven en samenleving eruitziet. Dat moet je afzetten tegen de huidige situatie.
    Dan krijg je een realistischer beeld en kunnen er heel andere conclusies worden getrokken.


Naar Drugs, waarom  , Drugs lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .