WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Drugs, waarom: de politiek

Dat de juridische bestrijding van drugs niet is ingegeven door een rationele afweging, blijkt uit het 20'er-jaren voorbeeld van alcohol: het werkt contra-productief. Dat betekent dat er een sterk niet-rationeel argument moet zijn om toch in dit soort beleid te volharden. Omdat die weerstand voornamelijk uit de top van de maatschappij komt, moet die top daar ook een belang bij hebben. De veronderstelling van de redactie kan niet zomaar bewezen worden, maar is wel degene die de waargenomen verschijnselen verklaart. En die verklaring is dat de maatschappelijke werkelijkheid waar die maatschappelijke top voor staat in belangrijke mate de reden is van het redelijk overdadige en groeiende drugsgebruik. Onderstaand nog een apart voorbeelden van volstrekt tegen het redelijke ingaande beslissingen van de politiek, die allen verklaard kunnen worden vanuit sterke andere motieven:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2005.

PvdA en VVD verwerpen afkickplan

De PvdA en de VVD verwerpen het idee om verslaafden al in een vroeg stadium verplicht te laten afkicken. Volgens deze partijen is het niet mogelijk verslaafden op te pakken voor een behandeling als zij nog geen strafbare feiten hebben gepleegd.


‘Van de verslaafden die zich niet schuldig maken aan criminaliteit heeft niemand last. Als je dit soort mensen gaat oppakken, worden we buitengewoon bevoogdend. Ik zou daar ernstige bezwaren tegen hebben’, zegt het PvdA-Kamerlid Wolfsen. Hij reageert op een voorstel van de Nijmeegse PvdA-burgemeester Guusje ter Horst. Ze wil verslaafden in een vroeg stadium gedwongen laten afkicken. ‘Waarom pakken we mensen die een week verslaafd zijn niet op?’, zegt ze vandaag in een interview in de Volkskrant
    Het VVD-Kamerlid Luchtenveld vindt dit te ver gaan. ‘Je kunt mensen niet louter oppakken omdat ze verslaafd zijn.’ Het CDA vindt het een goed idee om de verslaafden te laten oppakken. Voorwaarde is dat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor hun omgeving. Dit criterium wordt nu toegepast bij de gedwongen opname van psychiatrische patiŽnten. ‘Je kunt niet iedere verslaafde zomaar oppakken’, zegt het CDA-Kamerlid Joldersma.   ...


Red.:   Het argument van Luchtenveld is natuurlijk onzin: je kunt wel zomaar een verkeersslachtoffer van de straat oppakken en in een ziekenhuis stoppen, en dus iemand die een geestelijk verkeersongeval heeft gehad ook. Het verschil dat die laatste persoon zich niet bewust is van zijn ongeval en bijbehorende kwetsuren, maakt de noodzaak van opname natuurlijk des te groter - anders richt hij nog meer schade aan, voor zichzelf en anderen. De opinie van de PvdA'er Wolfson is natuurlijk het gevolg van politiek correcte principes rond vrijheid en privacy, die elders ook zo veel schade aanrichten.
 

Uit: De Volkskrant, 31-01-2006, van verslaggever Raoul du Prť

‘Klinieken mogen geen drugs geven’

Het verzoek van drie psychiatrische klinieken om hun verslaafde patiŽnten drugs te mogen voorschrijven, strandt deze week waarschijnlijk in de Tweede Kamer. De regeringspartijen CDA en VVD vinden het een onverstandig en ‘gevaarlijk’ plan. ‘Psychiatrische instellingen mogen geen gedoogruimtes worden’, aldus Kamerlid Joldersma (CDA).


De partijen reageren op het pleidooi, maandag in de Volkskrant, van drie grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Zij willen toestemming om verslaafde psychiatrische patiŽnten onder strikte voorwaarden middelen als cocaÔne en marihuana te kunnen voorschrijven. Volgens de directeuren van de instellingen is verslaving in de eerste plaats een ‘ziekte’.
    Succesvolle psychiatrische behandeling van verslaafden is vaak niet mogelijk en daarom zou de overheid er beter aan doen het drugsgebruik te reguleren, betogen de directeuren. Met drugs op recept hoeven patiŽnten bovendien geen beroep meer te doen op illegale dealers. Dit zou de huidige overlast van allerlei criminele activiteiten rond de instellingen kunnen voorkomen. Met drugs op recept kan de ‘maatschappelijke teloorgang worden gestuit en een begin worden gemaakt met het op orde brengen van de belabberde maatschappelijke omstandigheden’, aldus de directeuren.
    Terwijl de linkse oppositiepartijen en regeringspartij D66 dit pleidooi ondersteunen en het morgen in de Kamer aan de orde willen stellen, geloven CDA en VVD er niet in. ‘Die patiŽnten moeten worden behandeld, desnoods met medicijnen, maar niet met drugs’, aldus het Kamerlid Veenendaal (VVD). ‘We moeten niet kiezen voor de weg van de minste weerstand. Als deze psychiaters hun zin krijgen, vrees ik dat we een categorie patiŽnten krijgen die als gebruikers door de instellingen lopen en met wie verder niets meer gebeurt.’
    Joldersma (CDA) noemt het een ‘gevaarlijk’ plan. ‘Het is de omgekeerde wereld. Juist mensen die verslaafd zijn, kun je niet psychiatrisch behandelen omdat hun ware persoonlijkheid niet boven komt. Terwijl dat juist wel moet gebeuren. Met drugsverstrekking houden we de verslaving in stand. Daarmee komen we er niet.’   ...


Red.:   En tenslotte wel een heel merkwaardig mogelijk motief - maar wel van de alleroudste soort:
 

Uit: De Volkskrant, 15-07-2005, van correspondent Bart Dirks

CocaÔnesporen in 90 procent van toiletten europarlement

De toiletten van het Europees Parlement in Brussel worden niet alleen benut voor sanitaire stops. In 41 van 46 monsters genomen op wc’s, werden sporen van cocaÔne aangetroffen.


Dit onthulde donderdagavond het televisieprogramma Akte05 van de Duitse zender Sat 1. ‘Er zaten in sommige monsters nog zoveel restanten coke dat een drugshond erop zou aanslaan’, zegt professor Fritz SŲrgel. De farmacoloog onderzocht de sporen die door verslaggevers van Akte05 waren verzameld. Met zijn methode kan hij cocaÔnesporen tot een picogram (een miljoenste van een miljoenste gram) vaststellen.
    In een van de ruimten was de concentratie coke 19,3 microgram (een miljoenste gram). Dat is hoog, zegt SŲrgel. ‘Er moet kort ervoor cocaÔne zijn gesnoven.’ Hij is ‘niet verrast’ over de resultaten. ‘In 2000 hebben we de Bondsdag in Berlijn onderzocht. Toen vonden we cocaÔne in 80 procent van de onderzochte wc’s, in Brussel 90 procent.’   ...


Red.:   Het aloude motief is dat van de eigenbelang - cocaÔnegebruik is allang geassocieerd met het soort maatschappelijke posities als politici en andere bestuurders: kickers op macht die ook snel vallen voor de kick van drugs - want alletwee wekt het de endorfine stoffen in de hersenen op.
    Wat weer allemaal des te navranter is in het licht van de volgende oproep:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2006, van verslaggeefster Ellen de Visser

‘Psychiater moet drugs voorschrijven’

Psychiaters moeten verslaafde psychiatrische patiŽnten drugs kunnen voorschrijven als onderdeel van hun behandeling. Als de zucht naar verdovende middelen zo groot is en patiŽnten dusdanig aftakelen dat hun stoornissen onmogelijk te behandelen zijn, moeten zij, onder strikte voorwaarden, middelen als cocaÔne en marihuana op recept kunnen krijgen.


Daarvoor pleiten directeuren van drie grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vandaag in een ingezonden stuk in de Volkskrant. ...
    Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de zorg aan verslaafden. Psychiater Armand HŲppener, bestuursvoorzitter van het Utrechtse Altrecht, roept politici op hun eigen morele oordeel over drugs opzij te zetten. ‘Verslaving is een ziekte en zieke mensen moeten wij helpen.’ Czyzewski: ‘Het gaat erom dat we patiŽnten bij ons kunnen houden. Nu jaagt de trek in drugs mensen weg.’


Red.:   De morele opvattingen van de politici zijn dus van de amorele soort.


Naar Drugs, waarom  , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .