WERELD & DENKEN
 
 

Functiewaardering: praktisch

 

Toch is het zo dat beleidsambtenaar gezien wordt als een hogere functie. Voor een belangrijk deel ligt dat er aan dat beleidswerk theoretisch werk is, en theoretisch werk gezien wordt als hoger dan praktisch werk - het witte boord is in alle omstandigheden meer dan het blauwe bord, en hoe witter hoe beter. Een reel lijkende reden voor dit oordeel is het feit dat voor dit soort theoretisch werk een langere opleiding nodig is; men het ook wel de hoger opgeleide functies.

 

De hogere opleiding nodig voor hoger opgeleide functies worden bezocht door mensen die de passende talenten hebben, de slimmeren van deze wereld.

Beleidsfuncties: theorie en praktijk; laatste mbv uitvoerenden.

Waarom het in de huidige maatschappij niet als zodanig gaat, is een kwestie die elders uitgewerkt wordt.

Niet goed gedaan hebben bij hoger opgeleiden: toch nieuwe