De Volkskrant, 21-05-2010, Jan Peter Balkenende, Jan Jacob van Dijk, Jeroen van Velzen, respectievelijk lijsttrekker CDA, Tweede Kamerlid CDA, voorzitter CDJA 2010

Zonder basisbeurs is er geen kenniseconomie

Tussentitel: Zonder studiebeurs is studeren weer alleen weggelegd voor de rijken

De Nederlandse kenniseconomie hoort tot de absolute wereldtop. Onze hoog opgeleide beroepsbevolking hebben wij mede te danken aan jarenlange investeringen in het onderwijsstelsel, vooral in het middelbaar en hoger onderwijs. Een belangrijke pijler daaronder is het systeem van studiefinanciering. De basisgedachte is dat wie wil studeren daarin niet wordt belemmerd door het inkomen van zijn ouders. De basisbeurs maakt dat mogelijk.

Zonder basisbeurs zullen meer middelbare scholieren ervoor kiezen niet te gaan studeren en direct te gaan werken. Het CDA ziet dan ook niets in de plannen van PvdA, VVD en D66 om de basisbeurs af te schaffen. Zij zien de beurs blijkbaar als een bezuinigingspost, en denken dat afschaffing geen gevolgen heeft voor het niveau van de kenniseconomie. Het tegendeel is waar. Deze ingreep legt de bijl aan de wortel van het hoger-onderwijsmodel, aan de toegankelijkheid en de diversiteit.

Nederland kan het zich niet permitteren talenten onbenut te laten. Vanwege de vergrijzing zal de vraag naar goed geschoolde arbeidskrachten de komende jaren sterk toenemen. Om onze welvaart en onze concurrentiepositie op de wereldmarkt op peil te houden, moet het ontwikkelen van talent het speerpunt zijn van het onderwijsbeleid.

Elke student moet toegang tot het hoger onderwijs hebben. Studeren kost veel geld, maar dat mag geen drempel zijn voor talent. Het CDA ziet het onderwijs niet als kostenpost, maar als waardevolle investering. Elke geïnvesteerde euro in het hbo levert 3 euro op. Wij zijn dan ook voorstander van een basisbeurs om de eerste kosten te dekken. Bovendien kunnen mensen goedkoop lenen en op basis van het inkomen van de ouders kunnen ze een gift ontvangen. Niet voor niets roemt de OESO Nederland om zijn grote toegankelijkheid tot het hoger onderwijs, dankzij de basisbeurs. De basisbeurs heeft de emancipatie van grote delen van de Nederlandse bevolking bevorderd.

Deze kip met gouden eieren dreigt nu te worden geslacht door PvdA, VVD en D66. Zij willen investeren in het hoger onderwijs en daar de studenten voor laten opdraaien. Ze denken daarmee de kenniseconomie een extra impuls te geven, maar het tegendeel wordt bereikt. Ouders met lage en middeninkomens zullen hun kinderen minder stimuleren om een hbo- of wo-opleiding te gaan volgen, uit angst dat zij met grote schulden blijven zitten. Zonder basisbeurs neemt de studieschuld toe met 30 duizend euro. Je moet als 18-jarige scholier wel stevig in je schoenen staan om dit risico te durven nemen, zonder garantie op een toekomstige baan, en helemaal in deze tijd van economische onzekerheid.

Studenten zullen naast hun studie meer gaan werken om te voorkomen dat ze meer moeten lenen. Het gevolg: grotere studievertraging en een verlaging van het studierendement, dat toch al niet hoog is. In plaats van gestimuleerd, worden studenten geremd in het ontwikkelen van hun talenten. Ouders zullen misschien willen proberen de studie van hun kind volledig te financieren. Dit leidt tot een lastenverzwaring van meer dan 10 duizend euro per jaar voor een gezin met twee studerende kinderen. Slechts een beperkte groep ouders kan dit vier jaar lang volhouden.

De partijen die de studiefinanciering willen afschaffen, stellen als alternatief een ‘sociaal leenstelsel’ voor. Maar het leenstelsel is niet sociaal. Het staat haaks op de noodzaak elk talent te benutten. Het zorgt ervoor dat niet je capaciteiten, maar het inkomen van je ouders het belangrijkste criterium wordt bij de keuze om te gaan studeren. Van de VVD kunnen we dit voorstel nog wel begrijpen, maar niet van de PvdA, die altijd zegt op te komen voor de minder bedeelden in de samenleving.

Met het ‘sociale’ leenstelsel van PvdA, VVD en D66 zal studeren weer alleen zijn weggelegd voor rijken. Het ondermijnt de toppositie van Nederland als kenniseconomie. Het CDA staat voor een samenleving waarin je eigen capaciteiten bepalend zijn voor je toekomst. Daarom: handen af van de studiefinanciering.

 

IRP:  kenniseconomie slaat (vrijwel) alleen op bèta.

Naar Westerse organisatie, Afrikaanse leiders , Westerse organisatie , Sociologie
lijst
, Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]