De Volkskrant, 27-01-2011, door Ratna Pelle .2009

Rosenthal moet veel meer anti-IsraŽl-organisaties gaan aanpakken

De auteur is medewerkster van israel-palestina.info. Zij meent dat kritiek op IsraŽl moet kunnen, maar dat organisaties die zijn bestaansrecht betwisten voortaan geen subsidie meer dienen te krijgen.

Tussentitel: Het CIDI wordt nog maar zelden naar zijn mening gevraagd

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken had onlangs een 'pittig gesprek' met ontwikkelingsorganisatie ICCO vanwege diens subsidie aan Electronic Intifada (EI), een pro-Palestijnse website die de zogenaamde BDS-campagne ('boycott, divestment and sanctions') tegen IsraŽl steunt. Daarover verschenen op de opiniesite van de Volkskrant twee artikelen die het voor ICCO, Electronic Intifada en de BDS-beweging opnemen.

ICCO-directeur Marinus Verweij legt in het eerste opiniestuk (14 januari) de kritiek naast zich neer en spreekt zich openlijk uit voor deze boycotcampagne, wijzend op de circa 170 Palestijnse organisaties die vijf jaar geleden daartoe hebben opgeroepen. In tegenstelling tot wat hij beweert, is ICCO niet gericht op vrede en een tweestatenoplossing, maar op de eliminatie van IsraŽl. Volgens deze organisaties valt 'het recht op terugkeer' van vluchtelingen en hun nakomelingen onder het internationale recht waaraan IsraŽl zich dient te houden. Daardoor zou de Joodse staat een overwegend Arabische staat worden. Zowel Ali Abunimah als Arjan El Fassed, beiden oprichters van EI, wijzen een tweestatenoplossing en IsraŽls bestaansrecht af. Zij hebben duidelijk gezegd dat de site is gericht op het elimineren van het zionistische Israel en de overwinning van Palestina.

Dat een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met overheidssubsidie zich voor deze anti-vredescampagne uitspreekt, is verwerpelijk. Rosenthals kritiek daarop is geheel terecht. Verweij zegt dat er met twee maten wordt gemeten, omdat kritische organisaties over Congo of Soedan niet worden aangepakt. Die vergelijking gaat niet op: het probleem met EI is niet dat ze kritisch zou zijn tegenover de Palestijnse regering in Ramallah of in Gaza, en niet eens dat ze kritisch zou zijn tegenover IsraŽl. Het probleem is dat ze uit is op het elimineren van een VN-lidstaat en vredesinitiatieven aan Palestijnse kant tegenwerkt. Het probleem is ook dat voor dergelijke propaganda geld wordt gebruikt dat is bedoeld voor ontwikkelingshulp, en dat nu Nederland tientallen nuttige en noodzakelijke ontwikkelingsprojecten wegbezuinigt.

IsraŽl kent anders dan Congo of Soedan vrijheid van meningsuiting en drukpers, en men kan tegenwoordig op talloze websites gratis opinies en reportages plaatsen. In IsraŽl zelf zijn tientallen organisaties actief die de mensenrechten in de bezette gebieden aan de orde stellen en het voor de Palestijnen opnemen.

ICCO is niet het enige probleem. Verweij wijst erop dat Nederland een deel van de 170 Palestijnse organisaties die tot BDS hebben opgeroepen steunt. Misschien dat de minister ook naar die subsidies eens kritisch kan kijken? Uit een artikel in de Jerusalem Post blijkt bijvoorbeeld dat Oxfam-Novib een tour van Ali Abunimah heeft gefinancierd. In Amsterdam sprak hij in 2009 op een bijeenkomst die mede was georganiseerd door het Palestina Komitee en Al Awda. Al Awda heeft geregeld extremistische sprekers op haar bijeenkomsten uitgenodigd zoals Sheikh Tayseer Al Tamimi die zei dat de Joden zijn voorbestemd om vervolgd te worden en hij zei dat 'wij zullen slagen waar Hitler faalde'.

Het is niet de eerste keer dat Oxfam-Novib dergelijke activiteiten steunt, waar sprekers komen die niet alleen tegen de bezetting zijn, maar tegen de staat IsraŽl. Oxfam-Novib steunde (deels via andere programma's) tientallen bijeenkomsten en activiteiten van organisaties als Stop de Bezetting, het Palestina Komitee en Een Ander Joods Geluid. Ook het mede door Oxfam Novib en ICCO opgezetteUnited Civilians for Peace is op dit gebied zeer actief.

UCP, dat een budget heeft van een half miljoen per jaar, organiseert anti-IsraŽl activiteiten zoals reizen naar de Palestijnse gebieden voor politici, schrijvers en journalisten die steevast met hetzelfde verhaal thuis komen: wat is IsraŽl toch wreed en de Palestijnen zielig. Zij voert ook in Nederland actie tegen IsraŽl en erkent op haar website dat zij zich met lobbyactiviteiten bezighoudt (voor links zie dit artikel op opinie.volkskrant.nl).

In het tweede artikel schetsen Esther van Houwelingen en Guus Hoelen een verontrustend beeld van de macht en invloed van de IsraŽl-lobby. Zij halen daartoe een rapport aan van een IsraŽlisch instituut dat aanbevelingen doet aan de IsraŽlische regering om de public diplomacy (hasbara) te verbeteren. Maar dat dit rapport uitkomt, tekent juist dat 'hasbara' niet succesvol is.

Zulke rapporten komen wel vaker uit, want IsraŽls 'hasbara' is bepaald niet succesvol. Die zou ons allen zand in de ogen moeten strooien, maar loopt in werkelijkheid voor geen meter. Op de IsraŽlische ambassade spreekt bijna niemand Nederlands, laat staan dat de Nederlandse kranten goed worden bijgehouden of dat men de Nederlandse anti-IsraŽl scene een beetje kent. Het CIDI, steevast neergezet als machtig orgaan in dienst van IsraŽl, wordt zelden meer om zijn mening gevraagd. Joodse organisaties houden zich verder nauwelijks met IsraŽl bezig. Al deze organisaties, evenals de christelijke, bedruipen zichzelf. In tegenstelling tot de grotendeels afwezige IsraŽl-lobby is de pro-Palestina lobby juist bijzonder actief de laatste jaren, met steun van organisaties als ICCO en Oxfam Novib.

Van Houwelingen en Hoelen lijken erop uit de burger bang te maken voor een fictieve samenzwering, die dit kabinet in de ban zou houden en pro-Palestina activisten in de gaten houdt en intimideert. In werkelijkheid ondersteunt dit kabinet, net als het voorgaande, een tweestatenoplossing, te bereiken via onderhandelingen. Het kabinet wijst de IsraŽlische nederzettingen af, evenals de ontkenning van IsraŽls bestaansrecht, en ziet de pre-1967 wapenstilstandslijnen als de toekomstige grenzen, met eventuele overeen te komen grenscorrecties.

Voor het eerst uit een regering kritiek op organisaties die met overheidsgeld een tweestatenoplossing en IsraŽls bestaansrecht bestrijden, en dat zint de activisten annex subsidieontvangers niet.Terug naar Joods racisme , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]