WERELD & DENKEN
 
 

Het joodse racisme: Jacques Wallage

 .2009

Zie PC Wallage

Dus: mensen moeten hun identiteit mogen blijven behouden, zegt Wallage, en doelt daarmee in ieder geval op Joden, want dat dat zegt hij. Maar anderen mogen niet zeggen dat Joden hun eigen identiteit willen blijven behouden. En laten we nu eens kijken wat Jacques Wallage vindt van het behoud van zoiets als de Nederlandse identiteit (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
 

  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Zo, Nederlanders hebben geen identiteit nodig. Want als je al geen recht het op je eigen landje, wat heb je dan nog recht op een eigen identiteit? Zeker als je eigen helemaal geen eigen cultuur hebt (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
 

  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En waarvoor heb je een eigen landje nodig, als je al helemaal geen eigen cultuur hebt.

En wat zegt Jacques over Joden:
 

  Wallage zegt zich ervoor te schamen dat zijn partij ,,ruimte heeft geboden aan discussies, die 'etnocentrisme' als sterke ondertoon hebben''. ,,Als kind uit een joods gezin, heb ik een scherpe antenne voor vreemdelingenhaat. Ik waarschuw voor debatten en argumenten, die in feite een andere discussie bedekken.''

En laten we dat eens vergelijken met een ander citaat: (najaarscongres van de Banning Werkgemeenschap voor de PvdA, van ND.nl, 22-11-2008):
 

  Wallage zegt zich ervoor te schamen dat zijn partij ,,ruimte heeft geboden aan discussies, die 'etnocentrisme' als sterke ondertoon hebben''. ,,Als kind uit een joods gezin, heb ik een scherpe antenne voor vreemdelingenhaat. Ik waarschuw voor debatten en argumenten, die in feite een andere discussie bedekken.''

Kijk, bij de Joden is dat dus heel anders - die hebben hun identiteit vastgelegd in een dik boek en in talloze onaantastbare culturele gewoontes. Hier alijkt de gevoeligheid van de antenne voor etnocentrisme totaal verdwenen.
   Maar dan heeft dus een simpele verklaring: Wallage heeft het Joodse etnocentrisme met de paplepel ingegoten gekregen. Dus dat herkent hij niet.

- maar die barbaarse die toevallig in het Nederlandse moeras terecht zijn gekomen: waar hebben die eigenlijk recht op.
   Het is gewoon schandalig.


Naar In het kort , Groep, cultuur, ras, ontkennen , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .