WERELD & DENKEN
 
 

Groep en samenleving (in ontwikkeling)

Het is ook duidelijk dat tussen verschillende maatschappelijke groepen er verschillende mate van gesocialiseerd zijn voorkomen. Op deze website gaat speciale aandacht uit naar de toplagen van de maatschappij, omdat zij in sterkere mate dan anderen de sfeer en inrichting van de maatschappij bepalen. En voor deze topgroepen wijst hun gedrag op een duidelijk minder gesocialiseerd zijn dan de rest van de maatschappij. Naast voor een ieder waarneembaar gedrag als het ophalen en gebruiken van grote en disproportionele hoeveelheden van onze maatschappelijke welvaart, is er recent wetenschappelijk psychologisch onderzoek, dat liet zien dat er duidelijke overeenkomsten zijn in de testresultaten van psychopaten en leiders van grote bedrijven. De onderzoekers hebben dit ge´nterpreteerd als gevolg van de neiging tot risicovol of roekeloos gedrag dat veel topmanagers hebben, maar natuurlijk is het ook mogelijk dat gedrag als gevolg van de neiging te zien .

Andere tekenen voor de mate van socialisering is de houding van het individu ten opzichte van algemene collectieve en sociale voorzieningen. Een veelzeggend voorbeeld is die ten opzichte van belastingheffing: hoe asocialer een land des te groter de weerstand tegen belastingheffing. Andere graadmeters zijn de verhouding ten opzichte van openbaar vervoer, onderwijs, zorgvoorzieningen, enzovoort. In maatschappelijke discussies wordt dit geformuleerd als de bekende strijd tussen de individualistische en socialistische zienswijze. Teruggevoerd op de onderliggende psychologie is het dus gewoon de confrontatie tussen het ik en het ander. In deze termen wordt socialistisch sociaal, en individualistisch wordt ego´stisch.

Het feit dat de term "socialistisch" in de westerse maatschappij in zoĺn slecht daglicht staat, toont aan dat er op het gebied van de socialisering van de huidige wereld nog veel te doen valt. EÚn van de manieren om hierin vooruitgang te boeken is gegeven door een oude wijsheid: verbeter de wereld, begin bij jezelf .