WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Houding midden I: positie

23 sep.2007

Een van de grote oorzaken van het falen van de het middenmanagement is haar positionering als boven die van de professional. Onderstaand voorbeelden:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2007, column door Evelien Tonkens

Wat wil de leraar?

Weg met de management-oekazes! Voortaan heeft de leraar de belangrijkste stem in het onderwijs, als het aan de commissie-Rinnooy Kan ligt. Alle besluiten over de onderwijsinhoud moeten direct aan de leraren zelf worden voorgelegd (rapport Leerkracht, p. 63).  ...
    Het neoliberalisme als praktijk is springlevend: in veel instellingen merkt men nu pas wat fusies, aanbestedingen en concurrentie kunnen aanrichten. Maar als ideologie is het passé, dat blijkt ook weer uit dit rapport. Leerkracht getuigt van een onomwonden herwaardering van de professional. Het poneert de leraar als de pijler van goed onderwijs. Het veronderstelt dat meeste leraren van hun vak houden en graag carrière maken, mits ze les kunnen blijven geven. Momenteel kun je in het onderwijs alleen carrière maken door de klas te verlaten richting management. Dat moet anders, stelt Leerkracht: binnen het leraarsvak zelf moet een glanzende carrière mogelijk zijn. ...


Naar Houding midden I , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .