WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Houding midden I: ont-managen

23 sep.2007

Een eerste voorbeeld van een praktische poging tot het terugdringen van management:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2007, column door Evelien Tonkens

Wat wil de leraar?

Weg met de management-oekazes! Voortaan heeft de leraar de belangrijkste stem in het onderwijs, als het aan de commissie-Rinnooy Kan ligt. Alle besluiten over de onderwijsinhoud moeten direct aan de leraren zelf worden voorgelegd (rapport Leerkracht, p. 63). Niet via de zieltogende medezeggenschapsraden die veelal beland zijn in een vicieuze cirkel. De communicatie met het management verloopt slecht, waardoor de medezeggenschap niet goed van de grond komt, er niet in wordt geïnvesteerd en ‘de stroeve situatie’ in stand wordt gehouden (p. 31).
    Invloed van de leraar moet daarom op nieuwe manieren worden vergroot. Binnen de eigen school door direct docenten te raadplegen, mogelijk via coöperatieven of maatschappen. Of door aan te haken bij de aanstaande ‘maatschappelijke ondernemingen’, waar het kabinet op broedt.
    Buiten de school moet de invloed van de leraar groter worden gemaakt via versterking van beroepsverenigingen. Dat is een opmerkelijke breuk met vorige kabinetten, die beroepsverenigingen bij het grofvuil zetten. De subsidiekraan ging dicht en de invloed werd drastisch beperkt, in elk geval in de zorg. Beroepsverenigingen pasten niet in het neoliberalisme. Dat draait immers allemaal om de klant en diens keuzevrijheid. Beroepsverenigingen deed men af als zelfzuchtig en machtswellustig gekakel over de hoofden van ‘klanten’ heen.
    Het neoliberalisme als praktijk is springlevend: in veel instellingen merkt men nu pas wat fusies, aanbestedingen en concurrentie kunnen aanrichten. Maar als ideologie is het passé, dat blijkt ook weer uit dit rapport. Leerkracht getuigt van een onomwonden herwaardering van de professional. Het poneert de leraar als de pijler van goed onderwijs. Het veronderstelt dat meeste leraren van hun vak houden en graag carrière maken, mits ze les kunnen blijven geven. Momenteel kun je in het onderwijs alleen carrière maken door de klas te verlaten richting management. Dat moet anders, stelt Leerkracht: binnen het leraarsvak zelf moet een glanzende carrière mogelijk zijn. ...
    Niettemin een oerverstandig rapport. Kan deze commissie haar licht ook even laten schijnen over het openbaar vervoer, de universiteiten en de zorgsector?


Naar Houding midden I , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .