De Volkskrant, 30-06-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Peter de Waard 2011

Een dienst aan Europa

Het Griekse parlement heeft in zijn wijsheid de populisten getrotseerd. Nu de rest van Europa nog.

Het Griekse parlement heeft een even wijze als heldhaftige belissing genomen door in te stemmen met het nieuwe bezuinigingspakket van de regering Papandreou. Griekenland is daardoor verzekerd van een nieuwe lening van 12 miljard die door het IMF en de EU zal worden verstrekt uit het bestaande noodfonds. Hierdoor is een onmiddellijk faillissement afgewend.

De Griekse volksvertegenwoordigers hebben de internationale gemeenschap misschien wel een grotere dienst bewezen dan de eigen bevolking. De crisis in het geplaagde land zal geen mondiale uitslaande brand worden, maar blijft voorlopig een binnenbrand in de eurozone. Het vuur wordt echter niet gedoofd en zal vroeg of laat opnieuw kunnen oplaaien.

In totaal zullen de Grieken nog eens 28 miljard moeten besparen, boven op eerdere bezuinigingen. Dat zal vooral gebeuren via forse belastingverhogingen die betekenen dat de Grieken aanzienlijk minder te besteden zullen hebben. Dat zal ten koste gaan van de groei die naast bezuinigingen onontbeerlijk is om de staatsschuld te verminderen.

Het uitvoeren van andere maatregelen als privatiseringen en het aanpakken van de belastingontduiking zal nog heel veel tijd vergen. De vraag is of Griekenland die wordt gegund. In oktober zal het bij het IMF en de EU moeten aankloppen voor een volgende tranche van 9 miljard. Of dat zal worden toegekend, hangt af van het populisme in de rest van Europa. De Griekse parlementsleden hebben tenminste de populisten getrotseerd.Naar Houding top I, moraal , Houding top I , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]