De Volkskrant, 17-12-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré 18 dec.2011

Onderkoning Donner

Van de poppenkast rond de benoeming van minister Donner tot 'onderkoning' is niemand en niets beter geworden.

Van je vrienden moet je het hebben. Premier Rutte en vicepremier Verhagen dachten het allemaal goed geregeld te hebben, voor de zomer al, toen zij Piet Hein Donner binnenskamers nomineerden voor het vicepresidentschap van de Raad van State. Slechts één ding zagen zij over het hoofd: het feit dat het vorige kabinet in de wet liet vastleggen dat de procedure open en transparant zou zijn, met een echte personeelsadvertentie en eerlijke kansen voor alle geschikte kandidaten.
    Nadat dat besef eenmaal was doorgedrongen in het Torentje, volgde een langdradige, geforceerde Haagse poppenkast, waar niets of niemand beter van is geworden: Donner niet, het hoge ambt van 'onderkoning' niet en ook het aanzien van de politiek niet. Het beeld dat de hoge heren in Den Haag elkaar de mooie baantjes toeschuiven is versterkt, terwijl de 'open procedure' dat nou juist uit de wereld had moeten helpen.
    Vervolgens is het de vraag of het eindresultaat ook beneden de maat is. De ongelukkige procedure heeft vriend en vijand volop gelegenheid gegeven al commentaar te leveren op Donners kwaliteiten. Door alle kritiek is haast het beeld ontstaan dat het kabinet een historische vergissing maakt. Maar we moeten het ook niet gaan overdrijven.
    Natuurlijk is het niet handig dat Donner als oud-minister advies zal moeten uitbrengen over zijn eigen wetsvoorstellen. En zijn scherpe politieke profiel als CDA-hardliner kan tegen hem werken. Maar dat laat onverlet dat hij zonder twijfel een van de weinige kandidaten is met de kwalificatie-eisen voor een van de invloedrijkste functies in het landsbestuur. Hij staat bekend als een uitmuntend jurist. Hij kent het Binnenhof als zijn broekzak. Er is geen reden om bij voorbaat te denken dat Piet Hein Donner geen goede onderkoning zal zijn.


Naar Houding top I, moraal , Houding top I , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]