De Volkskrant, 27-03-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos 2011

Aanhoudende noodzaak

Bezuinigingen mogen geen excuus zijn om te breken met de morele verplichting ontwikkelingslanden te steunen.

Nederland mag niet korten op ontwikkelingshulp. Die noodkreet slaakte Microsoft-oprichter Bill Gates dit weekend in de Volkskrant. Volgens 's werelds grootste filantroop mag Nederland zijn voorbeeldfunctie in de wereld niet opgeven. Nederland is een van de weinige landen die zich hebben gehouden aan de belofte van de internationale gemeenschap jaarlijks 0,7 procent van het bbp te besteden aan de bestrijding van armoede in de wereld. Het kabinet overweegt nu voor het eerst in vier decennia onder die norm te zakken.

Sinds het uitbreken van de economische crisis zijn de millenniumdoelen - de honger en armoede in 2015 halveren - steeds verder uit zicht gekomen. Met een zieke, arme bevolking is het voor veel landen, in met name Sub-Sahara Afrika, vrijwel onmogelijk om op eigen kracht de economische motor aan te drijven om de weg omhoog te vinden. Ontwikkelingshulp blijft hard nodig, vooral op het gebied van gezondheidszorg en hygiŽne.

De economische crisis mag geen excuus zijn voor het 'rijke' Westen om te breken met de morele verplichting arme landen te ondersteunen - nog los van het feit dat armoede de belangrijkste bron is voor politieke instabiliteit, die de internationale gemeenschap veel meer geld kost. Dat laat onverlet dat wel discussie moet worden gevoerd over de efficiŽntste manier waarop dit gebeurt. De klassieke 'geefindustrie' heeft decennia lang wellicht te weinig uitgehaald. Vrijwel alle grote internationale hulporganisaties zetten dan ook steeds meer in op het stimuleren van economische groei en het helpen optuigen van nationale publieke diensten zoals gezondheidszorg, infrastructuur en onderwijs, ofwel: het groeien op eigen kracht.

Ook het kabinet is deze weg ingeslagen met het regeerakkoord. Hier nu van afwijken zou getuigen van een zeer kortetermijn-horizon, weinig begrip van internationale verhoudingen en gebrek aan compassie voor de wereld buiten onze dijken.
Naar Houding top I, moraal , Houding top I , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]