De Volkskrant, 23-01-2013, van verslaggevers Robert Giebels en Gijs Herderscheê 24 jan.2013
 
Gepensioneerden leveren vanaf deze maand netto fors in

Bijna alle 3 miljoen gepensioneerden incasseren deze week een flinke tegenvaller. Hun netto aanvullend pensioen is in veel gevallen in één keer met circa 5 procent gedaald in vergelijking met december.

Gemiddeld gaat het per maand om een netto achteruitgang van 40 à 80 euro. Voornaamste oorzaak is een belastingverhoging die voor werkenden wel, maar voor gepensioneerden niet gecompenseerd wordt.

Dat blijkt uit overzichten van de uitvoerders van de twee grootste pensioenfondsen, ABP (ambtenaren) en PGGM (zorg). De meeste pensioengerechtigden zien deze week voor het eerst op hun 'loonstrookjes' wat er met hun pensioen gebeurt. De fondsen krijgen nu al veel bezorgde en boze deelnemers aan de telefoon die menen dat de verslechtering van hun aanvullend pensioen de schuld is van de fondsen. 'Maar hier kunnen ze juist niets aan doen', zegt de woordvoerder van de overkoepelende Pensioenfederatie.

Voor iedereen is het tarief van de eerste belastingschijf verhoogd. Voor werkenden wordt deze belastingverhoging gecompenseerd doordat geen belasting meer hoeft te worden betaald over de werkgeversbijdrage voor de ziektekosten. Ook is de arbeidskorting hoger.

AOW'ers hebben echter niets aan de compenserende maatregelen. Dat betekent dat iemand met een gemiddeld aanvullend pensioen van bruto 850 euro 40 euro netto per maand inlevert. Daar komt volgens de Pensioenfederatie een verhoging met 10 euro van de maandbijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet bij.

Bij het meldpunt van ouderenpartij 50Plus komen volgens partijleider Henk Krol duizenden klachten binnen over het effect van de belastingmaatregelen. 'De mensen zien hun loonstrookje en denken: dat is de pensioenkorting. Maar die komt pas in april.'Naar Houding top I, psychopaten , Economie overzicht  , Sociologie overzicht  , of site home .
 
[an error occurred while processing this directive]