De Volkskrant, 12-04-2014, van verslaggever Tjerk Gualthťrie van Weezel .2010

Interview | Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

'Bewust snel te werk gegaan'

Versoberde hij vorig jaar nog de hypotheekrenteaftrek, vrijdag presenteerde Stef Blok een pakket voor de huurmarkt. Hij houdt het tempo er in.


Tussentitel: We pakken problemen aan die iedereen zal herkennen

Fotobijschrift: Minister Blok: 'Duidelijkheid is heel belangrijk. Dat zie je aan de koopmarkt'.

In zijn 'Voetnoot' noemde Arnon Grunberg 'de heer Blok' tot twee keer toe de 'doodgraver van het kapitalisme'. Stef Blok voor Wonen (VVD) krijgt ook vaak het verwijt geen visie te hebben op de volkshuisvesting. Toch is er steeds meer respect voor het tempo waarmee hij zaken doet en wetgeving door de Kamers loodst. Vorig jaar versoberde hij de hypotheekrenteaftrek, kwam hij met een inkomensafhankelijke huurverhoging en legde hij de corporaties een heffing op van 1,7 miljard euro. Vrijdag kwam het kabinet met een volgend pakket voor de huurmarkt.

Afgezien van de kritiek bent u dus een succesvol minister.
'Als je aan een hervorming begint, weet je dat je heel veel kritiek gaat krijgen. Ik ben ook bewust snel te werk gegaan. Want duidelijkheid is heel belangrijk. Dat zie je aan de koopmarkt. Sinds afgelopen zomer, toen de nieuwe regels voor hypotheken door de Eerste Kamer waren, zijn de cijfers over de woningmarkt steeds verder aangetrokken. Bij de huurmarkt willen we dat nu ook bereiken.'

Dat doet u met een hele serie maatregelen, vaak zeer technische. Het lijkt een politiek kwartetspel, waarbij elke partij een beetje zijn zin krijgt, of zit er toch samenhang in?
'We pakken heel concreet een aantal problemen aan die iedereen zal herkennen. In de eerste plaats de doorstroming. Er zijn in de grote steden lange wachtlijsten voor huurwoningen, terwijl vaak meer dan de helft van alle huizen in het bezit is van corporaties. Dat komt doordat 700 duizend sociale huurwoningen worden bewoond door mensen die daar eigenlijk een te hoog inkomen voor hebben. Daarom staan we nu tijdelijke huurcontracten toe voor specifieke doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt of grote gezinnen.

'Een ander probleem is het gebrek aan middeldure huurwoningen. Huurhuizen in de vrije sector tussen 700 en 900 euro per maand. Daar is veel vraag naar, bijvoorbeeld van mensen met tijdelijke contracten, beginnende ondernemers die nog geen hypotheek kunnen krijgen. Of van mensen die gewoon nog niet willen kopen. Maar commerciŽle investeerders bouwen ze nu niet. Zij vinden de huurregels te onzeker en krijgen oneerlijke concurrentie van woningcorporaties. Dat pakken we nu aan. '

Hoe?
'Onder meer door tijdelijke verhuur voor speciale doelgroepen, zoals starters, grote gezinnen of promovendi. En we bevriezen tijdelijk de grens tussen sociale huurwoning en vrije sectorwoning, die blijft drie jaar net onder de 700 euro, zodat de markt voor commerciŽle beleggers groter wordt.'

De woningcorporaties en de huurders zijn daar heel boos over. Daardoor zullen meer sociale huurwoningen in de vrije sector terecht komen en wordt de sociale woningvoorraad dus kleiner.
'Ik verwacht dat niet. Nu kunnen zij ook al 40 procent van hun bezit liberaliseren . In de praktijk doen ze dat niet omdat ze het hun taak niet vinden. In de toekomst moeten ze bovendien harde afspraken maken over de groepen waaraan zij hun huizen verhuren.'

Intussen wordt de doelgroep die aanspraak kan maken op een sociale huurwoning wel vergroot, van een jaarinkomen van 34 duizend naar 38 duizend euro. Het wordt dus nog drukker.
'Maar we pakken ook het scheefhuren aan door de inkomensafhankelijke huurverhoging. En ook nog eens door de huursombenadering die we nu invoeren. Daardoor kunnen huurders die relatief weinig huur betalen een grotere huurverhoging krijgen.'

Dus u bent niet stiekem het VVD-verkiezingsprogramma aan het uitvoeren en de sociale huursector aan het halveren?
'Het zou mij zorgen baren als er straks geen betaalbare huurwoningen meer zouden zijn voor mensen met lage inkomens. Dat risico is er wel. Sterker nog, we zien corporaties bijna alleen nog maar dure huizen bouwen, waardoor ze ook behoorlijk hoge huren moeten vragen. Daarom zitten er in het pakket twee maatregelen: corporaties moeten terug naar hun kerntaak, woningen bouwen en verhuren aan mensen met lage inkomens. En we gaan er op toezien dat ze hun relatief duurdere huizen alleen verhuren aan mensen die dat kunnen betalen.'

Nog een punt van kritiek: u maakt het bouwen van gemengde wijken onmogelijk nu corporaties geen duurdere huur- of koopwoningen mogen bouwen.
'Ik wil dat stadsvernieuwing mogelijk blijft. Wanneer marktpartijen ergens niet willen bouwen, moeten corporaties de kans krijgen dat wel te doen. Hoe dat precies geregeld gaat worden en hoe ik het ga controleren, kan ik nu nog niet in detail zeggen. Want dat ligt nu bij de Raad van State.'

Is dit plan politiek afgetimmerd met uw gedoogpartners in de Eerste Kamer?
'Ik heb het met ze besproken, maar ik moet natuurlijk nog steeds een meerderheid verwerven in de Kamers.'Red.: Naar Houding top V, diversen , Houding top V, netwerken , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]