WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Houding van de top, II: Commissarissen der Koningin

Uit diverse artikelen is gebleken dat de Commissarissen der Koningin, hebbende een salaris van rond de ton, vele tienduizenden euro bijverdienen met allerlei baantjes in normale werktijd. Bronnen hiervan volgen nog. Onderstaand wat gewone mensen er van vinden, en een reactie waaruit blijkt wat ze er zelf van vinden. (Lees daarna de link in het addendum)

Addendum: Op 14 mei weidde de Volkskrant een vervolgartikel over de kwestie, dat uiterst illustratief is voor de houding van de commissarissen, waarschijnlijk ook representatief voor de rest van de top vervolg .


Uit: De Volkskrant, 08-02-2005, ingezonden brief van Albert Bakker, Den Helder

Schnabbelen

Persoonlijk schaam ik mij dat een 'kwaliteitskrant' als de Volkskrant de heer Alders bijna een pagina (het Vervolg, 5 februari) geeft om uit te leggen dat hij zijn salaris verdubbelt. Hij had meteen de oudere werkloze kunnen uitleggen waarom die zijn spaargeld moet opeten (moet hij maar aan het werk gaan toch?) en de minderdraagkrachtige AOW'er vertellen, dat deze blij moet zijn met de paar euro per jaar die hij erbij krijgt. Natuurlijk schaamt Alders zich niet voor zijn bijverdiensten. En dan nog verbaasd zijn, dat mensen een afkeer krijgen van personen die in de publieke zaak werken. .....


De Volkskrant, 07-02-2005, ingezonden brief van J.A. van Kemenade, Haarlem (is Jos van Kemenade, ex-minister en Commissaris der Koningin in ...)

Klussers

In het hoofdredactioneel commentaar schetst u een beeld van de functie van de commissaris van de koningin dat geen recht doet aan de werkelijkheid (3 februari). Zo stelt u dat deze functie 'het mooiste parttime baantje is in het openbaar bestuur' en dat 'de belangrijkste activiteit is het te woord staan van solliciterende burgemeesters'.
    Ik heb in de tien jaar dat, ik die functie heb vervuld, elk jaar in mijn jaarverslag exact aangegeven hoeveel tijd ik aan die functie heb besteed en aan welke activiteiten. Daaruit blijkt onder andere dat mijn werkweek in die tien jaar gemiddeld 66,3 uur bedroeg, waarvan gemiddeld 5,7 uur aan nevenactiviteiten werd besteed.
    Tevens blijkt dat de tijd besteed aan burgemeesteraangelegenheden daarvan gemiddeld 7 procent was, dus ongeveer 5 6 uur per werkweek. Natuurlijk zal die tijdsbesteding niet voor elke commissaris der koningin hetzelfde zijn, maar de verschillen zullen niet zodanig zijn dat ze de kwalificatie die u van de functie geeft rechtvaardigen.
    Ik hecht eraan die feiten te vermelden, al was het maar om mythevorming over die functie te voorkomen.


Naar Bronnen bij Houding van de top, deel I , Sociologie, overzicht , of site home .