WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij De houding van de top I: de gevolgen

Onderstaand een aantal voorbeelden van publiek reacties op de berichten over de topmanagers. Hieruit blijkt overduidelijk de ondermijnende invloed op de samenwerking binnen en de samenhang van de maatschappij, van de samenleving.


Uit: De Volkskrant, 16-08-2005, door Xander van Uffelen

Hartstichting haalt 8 procent minder op

De Hartstichting heeft in 2004 bijna drie miljoen euro minder opgehaald bij donateurs dan in het jaar daarvoor. Het goede doel wijt de daling aan de ophef over het salaris van de inmiddels vertrokken medisch directeur.

De opbrengst uit eigen fondsenwerving daalde met ruim 8 procent naar 30,6 miljoen euro. Met name de collecte en de vaste giften leverden minder geld op. .....
    De Hartstichting houdt rekening met een verdere daling van de opbrengsten in 2005; volgens de begroting tot 28,1 miljoen euro. Het goede doel kwam vorig jaar in problemen nadat uit een inventarisatie van de Volkskrant bleek dat het het meest van alle goede doelen betaalde aan zijn (medisch) directeur: 170 duizend euro. De betreffende directeur stapte op.
    Vijftien banen gingen vorig jaar verloren als gevolg van de dalende opbrengsten. Dankzij deze kostenbesparing wist de charitatieve instelling de kosten als percentage van de inkomsten onder de grens van 25 procent te houden.
 

Red.:   Naast het algemene verlies, wordt het verlies op het persoonlijke vlak veroorzaakt door de graaiende top dus gedragen door het gewone personeel. Zoals het ook in het groot in het bedrijfsleven gaat.


De Volkskrant, 11-08-2005, ingezonden brief van Thijs Jansen (Fluitenberg)

Bloeddonor

Jammer eigenlijk dat zoveel mensen stoppen met het doneren van bloed (Binnenland, 9 augustus). Maar ik stop er ook mee. Niet alleen omdat ik al een jaar vrijwel niks hoor van Sanquin, maar vooral naar aanleiding van het nieuws van vorige week dat twee bestuursleden van Sanquin een salaris van bij elkaar vijf ton toucheren. Voor een bedrijf dat gratis bloed inzamelt is dat, wat mij betreft, ongehoord en schandalig.
    Zouden die bestuursleden, nu er 20 procent minder bloeddonoren zijn, ook 20 procent van hun salaris inleveren? Ik denk dat u het antwoord wel weet.


De Volkskrant
, 02-04-2005, ingezonden brief van Germ Janmaat (Londen)

Zelfverrijking

Afgelopen zaterdag verraste de Volkskrant mij onaangenaam met het bericht dat de grote beursgenoteerde bedrijven hun topbestuurders in 2004 gemiddeld 17 procent meer loon hebben uitbetaald dan in 2003.
     Waarom gaat deze immorele praktijk gewoon door, jaar in jaar uit? Terwijl de rest van de samenleving moet bloeden, gaat de zelfverrijking aan de top onstuitbaar door. Ook bij de overheid lusten ze er trouwens wel pap van: in 2003 zijn de salarissen van topambtenaren nog met 6 procent verhoogd. Desondanks voert het kabinet allerlei harde sociale ingrepen door die alleen de midden- en lagere klassen treffen. Ik zie best het nut van sommige maatregelen in (niet name de versobering van de VUT-regeling), maar beseft het kabinet dan niet dat de boodschap van versobering alleen moreel gewicht heeft als die voor iedereen geldt? Het is toch te gek voor woorden dat de klasse die het meest heeft geprofiteerd van de vette jaren onder Paars nu het minst rekenschap hoeft af te leggen. Ik verdenk het CDA en zeker de VVD ervan meer aan de belangen van de eigen achterban te denken dan aan het algemeen belang. Dit is de reden waarom Balkenendes normen- en waardenpleidooi hypocriet overkomt.
    Alsjeblieft D66-leden, trek vandaag de stekker uit dit kabinet.


De Volkskrant, 09-04-2005, ingezonden brief van Cor van Erp (Heesch)

Geld krijgen is nog niet geld verdienen

Uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat in de Bve Raad en hbo-sector sprake is van exorbitante zelfverrijking van bestuursleden. De leden van diverse colleges van bestuur in genoemde sectoren blijken op jaarbasis ruim meer te verdienen dan de minister-president. In het onderzoek van de AOB komen bedragen, naar voren van 120 duizend tot 140 duizend euro.
Deze uit de hand gelopen verrijking is het gevolg van de deregulering en de fusiewoede in hel onderwijs. De leden van het college van bestuur waren vroeger de directieleden van de MI'S en MEAO. Nu het ROC, AOC of Hogeschool is gaan heten, promoveren de heren aan de top zich zelf naar exorbitante salarissen.
Verliezen deze arrogante figuren uit het oog dat de kwaliteit van het onderwijs niet wordt bepaald door de hoogte van hun bezoldiging, maar door wat ik presteer in de klas? Met mij zijn vele collega's zwaar gefrustreerd door deze gang van zaken. Wij snappen niet dat zij, die hun gezicht nooit in de klas laten zien, vijf finaal zoveel moeten verdienen dan docenten aan de basis. Ik hoop dat onze minister snel een einde maakt aan deze praktijken en de directeur terug in zijn hok stuurt met schaal 13.


De Volkskrant, 09-04-2005, ingezonden brief van Tjaart Imbos (Valkenburg a/d Geul)

Verdienen

Dinsdag stond op de voorpagina 'Topman energiebedrijf Essent verdient 821 duizend euro'. Hoezo 'verdient'? Hij krijgt het overgemaakt, maar verdienen? Wie verdient er nu zo veel` Wat moet daar niet tegenover staan, dat kan geen mens toch waarmaken? Laten we voortaan niet meer spreken over verdienen. maar over krijgen of incasseren, of iets van gelijke strekking. En laten we met z'n allen vooral tijd en aandacht besteden aan mensen die veel minder krijgen dan ze verdienen.
    Essent en de gemeenten die eigenaar zijn van dit bedrijf vragen om een reactie van de zijde van de klanten. Laten we de maandrekening eens niet betalen, dan kan Essent dit bedrag terughalen bij zijn topman. Een echte topman kan dat wel hebben.


De Volkskrant, 09-04-2005, ingezonden brief van Peter Koppen (Haarlem)

Nuon

Nuon boekt de helft meer winst och bijna 400 miljoen euro. Nuon-topman beloont zich (daarvoor) met een bijna 50 procent hoger inkomen.
    En de klant blijft zitten met een ongelofelijke chaos aan Nuon-administratie, wordt gebombardeerd met tientallen miljoenen verslindende reclamecampagnes. Dat is de klant z'n geld, die blijft zitten met onveranderd hoge(re) tarieven (en chaos). Da's logisch, toch!


De Volkskrant, 09-04-2005, ingezonden brief van H.J. Trap (Henkdrik-Ido-Ambacht)

Salarisverhoging

In 2004 ontving de directeur van het Pensioenfonds ABP, de heer Neevens, volgens uw berichtgeving een salarisverhoging van 4 procent om zijn salaris op 616 duizend te brengen. In datzelfde jaar kregen de aangeslotenen het bericht dat de salarisverhogingen niet volledig in het pensioen konden worden doorberekend in verband met de slechte financiŽle positie van het fonds. Vreemd.


De Volkskrant
, 14-04-2005, ingezonden brief van Eric Jansen (Wageningen)

Beloningen

Premier Balkenende stelt voor om de buitensporige beloningen van topfunctionarissen in de publieke sector aan te pakken via naming and shaming. Dat zal niet lukken; deze lieden zijn de schaamte allang voorbij en zullen een dergelijke lijst alleen maar aangrijpen om hun loon nog verder te verhogen.
    Er zal echt niets anders opzitten dan het goedschiks of kwaadschiks verwijderen van het verstikkende 'old-boys-network', dat elkaar directeursposten en commisariaten toeschuift en elkaar de hand boven het dikbeboterde hoofd houdt.


De Volkskrant
, 15-04-2005, ingezonden brief van Johannes Tijms (Amsterdam)

Tip

'Balkenende wil salaris topmanagers aanpakken', kopt de Volkskrant van 12 april.
Evenals zijn voorganger Wim Kok zeven jaar geleden, is hij verontwaardigd over exorbitante salarisverhogingen en overweegt fiscale maatregelen. Meent Balkenende dit echt of speelt hij, net als Wim Kok destijds, theater voor de tribune?
    Als hij het werkelijk meent, dan heb ik een eenvoudige tip voor hem en de Tweede-Kamerleden. Laat geen hypotheekaftrek meer toe voor miljoenen euro's. De huidige hypotheekregeling subsidieert de grootverdieners nogmaals op kosten van de staatskas.


De Volkskrant, 15-04-2005, ingezonden brief van J. Beintema (Delft)

Verkwanseld

Ik lees 'Balkenende wil aanpak topsalarissen', maar ik geloof er niks van. Al jaren lang wordt alles geprivatiseerd, verliberaliseerd en verkwanseld. 'Vrije handel! Marktwerking!'
    Verminderen van overheidsbemoeienis en vrijgeven van de markt, zodat topmensen ook hun diensten kunnen aanbieden voor de prijs die ze zelf willen vragen.
    Maar nu moet er opeens een nullijn worden aangehouden. Dat staat toch lijnrecht tegenover alles waar de Europese Grondwet voor staat? Nee, omdat de regering er zelf niet eens uitkomt, weet ik nu wel wat ik op 1 juni moet stemmen.


Terug naar Houding van de top, deel I , HiŽrarchie sociologie , of naar site home .