Leids universiteitsblad Mare,  15-12-2005, door David Bremmer

Wijkerslooth: 'Geen veiligheidsminister'

Een speciale minister van veiligheid is zinloos. Dat stelde hoogleraar Strafrecht Joan de Wijkerslooth dinsdag in zijn door de media druk bezochte oratie in het Academiegebouw.


Volgens de voormalige topman van het Openbaar Ministerie is het veiligheidsvraagstuk zo omvattend dat het onwenselijk is daar een apart ministerie voor in het leven te roepen.
'Vrijwel alle denkbare veiligheidsproblemen hebben te maken met steeds weer andere reeds bestaande ministeries. Als er een ministerie van veiligheid zou bestaan dan zou dat ministerie altijd moeten samenwerken met andere ministeries.' Met zijn oratie gaat de in september begonnen hoogleraar strafrecht lijnrecht in tegen het advies van de commissie Brinkman dat juist wel voor een ministerie van veiligheid pleit. Zo'n minister zou dan in bepaalde gevallen die het lokale niveau overstijgen de regie moeten overnemen. Daarbij gaat het om problemen met georganiseerde misdaad of terreurdaden. Waar de commissie Brinkman meent dat dit zich zelden zal voordoen, betwist De Wijkerslooth dat. Hij meent dat de commissie 'het verkeerde antwoord geeft op de verkeerde vraag.' 'Steeds meer zaken overstijgen nu juist het lokale niveau en moeten op nationaal niveau en steeds vaker, ook op internationaal niveau worden aangepakt.' Hij bepleitte verder hervormingen van het strafrecht, waarbij een keuze moet worden gemaakt welke strafbare feiten extra aandacht krijgen. Het OM moet de beslissing tot vervolging behouden en instanties als de AFM en de NMA mogen niet meer zeggenschap krijgen op strafrechterlijk terrein.


IRP:   Het disfunctioneren van De Wijkerslooth was kennelijk te opvallend, en, zonder enig rumoer, is hij aan de kant gezet als procureur-generaal. En waar kwam hij terecht voor zijn nieuwe baan: juist, bij zijn oude vriend Tabaksblat, bij de Universiteit Leiden. Als je er een slechte film over had moeten verzinnen, was het niet anders gegaan.


Terug Naar Houding top V, case study , Juristen ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]