WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij De houding van de top IV, netwerken: voorname namen

Alleen al de naam en afkomst van Graaf van Randwijck doet de term old boys network in neon letters knipperen. Ook de twee andere genoemde OM topfiguren hebben voorname namen. Er zijn twee boekjes met deze namen, het rode boek en het blauwe boek, een verzamelende de voorname namen van adel, en de ander voorname namen niet-van-adel. De namen uit deze bokjes vindt met terug inde top van maatschappij op een manier die ontelbare malen oververtegenwoordigd is ten opzichte van hun numerieke aantal. De inhoud van deze twee boekjes is de back bone van de alle old boys networks.


Terug Naar Houding top V, case study , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of naar site home .