WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Houding top V: netwerken, Tak

De juistheid van de observaties van Tak kan afgemeten worden aan de reacties:
 

Van: www.observant.unimaas.nl , 02-09-2004

Ombudsman stelt Maastrichtse hoogleraar in het gelijk

De Nationale Ombudsman heeft de klacht van de Maastrichtse hoogleraar Twan Tak gegrond verklaard. Tak voelde zich aangetast in zijn wetenschappelijke integriteit, nadat bewindslieden Donner, Remkes en Balkenende zijn onderzoeksresultaten verkeerd uitlegden aan de Tweede Kamer. Onbehoorlijk gedrag, concludeert de Ombudsman.

Met gemengde gevoelens heeft hoogleraar staats- en bestuursrecht Twan Tak kennis genomen van de verklaring van de Ombudsman. Aan de ene kant is hij natuurlijk verheugd over zijn rehabilitatie. Twee jaar lang heeft hem het kwalijke "odium van een charlatan" aangekleefd, en dat heeft hij gemerkt. "Ik heb geen enkele onderzoeksopdracht meer gehad, geen uitnodiging om te spreken op congressen, mijn uitgever weigerde om een tweede druk van mijn studie te publiceren. Ook de faculteit heeft me in deze periode, ondanks voorstellen van mijn kant, geen medewerkers ter beschikking gesteld."

Decaan Aalt-Willem Heringa verklaart dat dit niets te maken heeft met de negatieve beeldvorming rond de affaire-Tak, maar met de kwaliteit van de junior-onderzoekers die op zeker moment voorhanden zijn. Het is de wetenschapscommissie die zelfstandig hierover oordeelt, aldus Heringa.

Het begon allemaal in augustus 2002 met de eerste druk van Taks lijvige studie van het Nederlandse bestuursprocesrecht. Slotsom: het is uitermate droevig is gesteld met de rechtsbescherming van de Nederlandse burger. Komt die in conflict met de overheid, dan lukt het zelden om zijn gelijk te krijgen bij de Raad van State. Deze raad, door justitieminister Donner onlangs aangewezen als het hoogste rechtsorgaan bij bestuurszaken, functioneert volgens Tak onder de maat. Een kafkaiaanse winkel noemt hij het, waar alles draait om formulieren in plaats van het belang van de burger.

De SP nam deze conclusies hoog op en stelde Kamervragen. Balkenende, Remkes (binnenlandse zaken) en Donner (justitie) reageerden met: "Prof. dr. A. Tak geeft ook aan dat zijn oordeel is gebaseerd op impressies en niet is onderbouwd met sociaal-wetenschappelijk en/of bestuurskundig empirisch onderzoek." Misleidend en onjuist, volgens de Maastrichtse hoogleraar. De studie - 1200 pagina's - zou bol staan van de wetenschappelijke bewijzen. Een paar maanden later schreef Tak een open brief aan de minister-president maar kreeg te horen dat hij niet hoefde te rekenen op excuses.

Tak wacht nu af, de bewindslieden zijn aan zet. Hij gaat ervan uit dat hem een vorm van "materieel herstel" in het vooruitzicht wordt gesteld. Zo niet, dan zal hij verdere stappen ondernemen. "Ik neem aan dat dit niet hoeft, gelet op de nadruk die deze ministers leggen op normen en waarden."

Kamerlid De Wit van de SP laat er geen gras over groeien en heeft dinsdag al Kamervragen gesteld aan de bewindslieden. Of verontschuldigingen en genoegdoening niet op zijn plek zijn tegenover de Maastrichtse hoogleraar?


Terug Naar Houding top V, bron Tak , Hirarchie sociologie  , of naar site home .